OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE - POS MARTINKOVAC I. FAZA

Naručitelj Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je dana 21.07.2020. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ''Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)'', evidencijski broj nabave: 03-2020.
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je obavijest o nadmetanju. Objavi navedene obavijesti o nadmetanju možete pristupiti putem tražilice na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), izravno putem slijedeće poveznice:
 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4099390
 
Slijedom navedenog, pozivamo sve gospodarske subjekte da najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine do 12,00 sati dostave svoje ponude, prema uputama i uvjetima navedenim u priloženoj Dokumentaciji o nabavi.