O projektu nove osnovne škole

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan u gradu Krku nalazi se na sjeveroistočnom rubu starog grada omeđenog srednjevjekovnim gradskim bedemom. Škola predstavlja spoj urbane mase s kompleksom samostanskih crkava sv. Franje i crkve Gospe od zdravlja, nekadašnje opatijske crkve smještene uz sjeverna gradska vrata. Postojeći samostanski kompleks formiran je oko trga na kojem se nalazi stari dom koji se u drugoj fazi izgradnje škole uklanja i nadomješćuje kompleksom dvorane s pratećim sadržajima. Ovim projektom škola postaje generator urbane aktivnosti grada te koristi postojeće elemente konteksta, prepoznatih u elementima gradske ulice-kale i trga kao okvira za nizanje javnih društvenih sadržaja škole. Drugi važan element konteksta i presudan element komponiranja kompleksa škole predstavlja gradski bedem. Rekonstrukcija gradskog bedema, njegova kvalitetna konzervatorska prezentacija i ponovno vraćanje u sliku i memoriju, posjetitelja grada, predstavlja sastavni dio revitalizacije sjevernih gradskih vrata, te s kompleksom škole i samostana čini nedjeljivu cjelinu. Ovim se projektom pokušalo građevinu škole maksimalno udaljiti od gradskih zidina kako svojim volumenom tako i tektonikom pojedinih funkcionalnih sklopova ne bi konkurirali potezu bedema. Građevina tlocrtnim meandrom slijedi istočnu granicu parcele, poštuje postojeću okolnu izgradnju, ali istovremeno prati razlike u visinama postojećeg terena i nagiba bedema. Kao rezultat ovih polaznih osnova, tlocrt škole koncipiran je u više razina. Ulazni prostor s prostorom za više svrha, blagavaonicom i kompjuterskom radionicom prati nagib ulice, dok razredi u prizemlju s pripadajućim vanjskim prostorom slijede topografiju terena uz gradski bedem. Prostor učionice za tehnički odgoj poluukopan je na istočnom dijelu parcele te ne remeti mir okolnih razreda. Prilagodbe terenu rezultirale su i karakterističnim razlomljenim oblikom građevine koji teče u laganom nagibu od najviše kote uz prostor trga i samostanskog kompleksa preko ulice i ulaznog hola s razredima i zgradom vrtića na južnom kraju parcele, koristeći elemente blagih pješačkih rampi kao prostornog katalizatora među funkcionalnim sklopovima građevine. Škola u prizemlju sadrži ulazni hol s prostorom za više svrha, kompjuterskom radionicom i bibliotekom, blagavaonicom i pripadajućim gospodarstvom, spremištem te gospodarskim ulazom i ulazom za zaposlene. Preko ulaznog hola ulazi se u predprostor razredne nastave i učionice nižih razreda. Tijekom izgradnje škole, prilikom arheoloških istraživanja, pronađeni su ostaci kasnoantičke cisterne koji su prezentirani u jednoj od učionica razredne nastave.  Ovim rješenjem omogućeno je funkcionalno odvajanje razreda i javnih sadržaja škole koji mogu poslužiti i drugim korisnicima izvan vremena rada škole. Uz postojeću izgradnju na zapadnom dijelu parcele, formiran je mali "klaustar" kao memorija na gradska dvorišta oko kojeg su orijentirani razred i hodnici te učionica, fizike, biologije i kemije na katu građevine. U sredini ovog otvoreneog dijela škole nalazi se prostor produženog boravka s vlastitim ulazom s južne granice parcele. Na katu građevine smješten je kompleks zbornice s uredima administracije, tajništva, stručne razvojne službe arhiva, uredom ravnatelja te prostorom za primanje roditelja i stranaka. Iznad učionica razredne nastave nalazi se kompleks kabinetske nastave s pripadajućim predprostorom. Veza između prizemlja i kata osigurana je blagom rampom koja povezuje etaže i međupodeste škole. U suterenu građevine nalazi se prostor učionice tehničkog odgoja, prostor domara, pomoćne prostorije i kotlovnica.