Rad Gradskog poglavarstva (2009.)

81. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (23. travnja 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok za prethodnu raspravu s Idejnom prostornom studijom rješenja zone ugostiteljsko - turističke namjene, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Poglavarstva, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

I. Načelno se prihvaća Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok za prethodnu raspravu s Idejnom prostornom studijom rješenja zone ugostiteljsko - turističke namjene. II. Obzirom na predloženi Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok za prethodnu raspravu s Idejnom prostornom studijom rješenja zone ugostiteljsko - turističke namjene, Gradsko poglavarstvo zaključuje sljedeće: osnovna koncepcija plana nije jasna ( jedna parcela i jedna građevinska dozvola); potrebno je odrediti redoslijed zahvata u prostoru; ulice nisu prema Prostornom planu uređenja grada Krka; infrastruktura unutar zone nije dovoljno razrađena; obzirom da se Grad Krk zalaže da bude jedna jedinstvena građevinska čestica  potrebno je 40 % zelenog pojasa prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji; potrebno je da grafika bude na posebnoj geodetskoj podlozi; neusklađenost obuhvata  i veličine Plana (prema PPU Grada Krka  15 ha, a iz nacrta Plana proizlazi površina od 13,8 ha); unutar obuhvata Plana potrebno je riješiti pitanje odvodnje; neusklađenost  dvojbi o parkingu (postoje dva različita načina u poglavlju 3.6.1 i 3.4.); te izračuni tlocrtnih površina nisu jasni. III.  Slijedom odredbi točke I.  i II.  ovog zaključka upućuje se Studio Urbana d.o.o. iz Zagreba da izvrši potrebne ispravke kao i potrebne nadopune u Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok za prethodnu raspravu s Idejnom prostornom studijom rješenja zone ugostiteljsko - turističke namjene.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge, zahtjeve i zamolbe za sponzorstva i sufinanciranje, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

a) Udovoljava se zamolbi Wakeboard kluba Krk za sufinanciranje manifestacije Krk Handi Tricks - wakeboard natjecanje za osobe s invaliditetom, te se u tu svrhu na teret  Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 8.000,00 kn. b) Privaća se zamolba Nogometnog kluba Krk iz Krka, S. Nikolića 25 b, za sufinanciranje drugog dijela plaćanja pri kupnji traktorske kosilice za potrebe Sportskog centra Josip Pepi Uravić u Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 16.800,00 kuna. c) Prihvaća se zamolba Udruge konobara i barmena Hrvatske za sufinanciranje svjetskog natjecanja barmena u Rijeci te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kuna po realizaciji održanog natjecanja.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu a) Mjesnog odbora Poljica za davanje suglasnosti u svezi održavanja pučke fešte na dan 01. svibnja 2009. godine, b) Mladi Kornića za davanje odobrenja za održavanje pučke fešte u Korniću Prva nedilja od maja, c) Mjesni odbor Kornić za davanje odobrenja i financijsku pomoć pri održavanju pučke fešte Jakovljeve u naselju Kornić, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Marinka Bajčića predstojnika Ureda Grada, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

a) Mjesnom odboru Poljica odobrava se održavanje zabavnog programa, pučke fešte Prva nedilja od maja, koja će se održati dana 01./02. svibnja 2009. godine u Društvenom domu Bajčići, u vremenu od 21.00 do 03.00 sata, uz nastup grupe Venus. b) Mjesnom odboru Kornić i mladima Mjesnog odbora odobrava se održavanje zabavnog programa - pučke fešte Nedilja od maja, koja će se održati dana 03. svibnja 2009. godine u Društvenom domu Kornić, u vremenu od 19.00 do 01.00 sat, uz nastup glazbene grupe Lamour. c) Mjesnom odboru Kornić odobrava se održavanje zabavnog programa, pučke fešte Jakovljeve koja će se održati  dana 25. srpnja 2009. godine na placi u naselju Kornić, u vremenu od 20.00 do 03.00 sata, uz nastup pjevača Alena Nižetića. Obzirom na zamolbu podnositelja zahtjeva za sufinanciranje održavanje pučke fešte, u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava se iznos od 5.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge, zahtjeve i zamolbe za sponzorstva i sufinanciranje, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

a) Udovoljava se zamolbi Planinarskog društva Obzova za dodjelu financijske potpore udruzi tijekom 2009. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna. b) Veslačkom klubu Glagoljaš iz Omišlja, daje se jamstvo u iznosu od 20.000,00 kn za nabavku sportske opreme - plutajućeg veslačkog pontona.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući projekt procjene tvrtke Signalprojekt d.o.o. iz Osijeka za projektnu dokumentaciju potrebnu za izgradnju svjetlosne prometne signalizacije, semafora, u gradu Krku, na raskrižju ulice Slavka Nikolića i Vršanske ulice, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se projekt procjene tvrtke Signalprojekt d.o.o. iz Osijeka za izgradnju svjetlosne prometne signalizacije, semafora, u gradu Krku, na raskrižju ulice Slavka Nikolića i Vršanske ulice, te se prihvaća vrijednost potrebnih sredstava koja iznosi 400.000,00 kn. II. Sukladno prednjem stavku ovog zaključka Županijskoj upravi za ceste Primorsko goranske županije, Rijeka Ulica Nikole Tesle 9/IX, biti će upućena zamolba za sufinanciranje 50% sredstava potrebnih za realizaciju projekta izgradnje svjetlosne prometne signalizacije, semafora, u gradu Krku.
...
(Iz Zapisnika 81. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku. 

80. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (09. travnja 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge, zahtjeve i zamolbe za sponzorstva i sufinanciranje, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

a) Udovoljava se zamolbi Udruge invalida Kvarnerskih otoka za dodjelu financijske potpore udruzi tijekom 2009. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kuna. b) Prihvaća se zamolba Saveza društva multiple skleroze Hrvatske za sufinanciranje obilježavanja 30. obljetnice djelovanja Saveza društva multiple skleroze Hrvatske, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 1.500,00 kuna. c) I. Prihvaća se zamolba Klinike za dječje bolesti KBC-a Rijeka za financijsku potporu za uređenje fizijatrijske ambulante za djecu s Cističnom fibrozom (CF), te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 15.000,00 kn. II. Sukladno odredbama stavka 1. ovoga Zaključka, nalaže se Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti da odobreni iznos financijske potpore isplati  na žiro račun Društva za puerikulturu, Istarska 43, Rijeka, na broj žiro računa 2488001-1100101047 otvoren kod BKS bank Rijeka. d) Djelomično se udovoljava zamolbi Dalibora Mrakovčića, Antona Volarića, Milutina Nikolića i Stevena Johna Mršića - motociklista otoka Krka - za sufinanciranje puta u SAD. Obzirom na zamolbu podnositelja Grad Krk će iz Proračuna izdvojiti iznos za kupnju kamere tipa video kit, V.I.O. POV. 1,5 M Moto-kit koja će se posuditi motociklistima za snimanje reportaže na putu za SAD, te će se donirati 5 komada majica s natpisom Grad Krk.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući požurnicu Udruge Hrvatskih dragovoljaca branitelja domovinskog rata - otok Krk u svezi dopisa/zamolbe za dodjelu prostora na korištenje, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Poglavarstva, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

I. Obzirom na ponovljenu zamolbu/požurnicu Udruge Hrvatskih dragovoljaca branitelja Domovinskog rata - otok Krk, Grad Krk je spreman ustupiti prostor za obavljanje administrativnih poslova udruga proizišlih iz Domovinskog rata, nakon oslobađanja adekvatnih prostora što se očekuje početkom 2010. godine. II. U svezi dijela zamolbe, odnosno inicijative Udruge za uređenje prostora, spomen sobe palim braniteljima Krčanima u Domovinskom ratu, Gradsko poglavarstvo podržava prijedlog i zatražit će od svih lokalnih jedinica na otoku Krku da odrede lokaciju i pristupe zajedničkom osmišljavanju i uređenju spomen sobe.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge, zahtjeve i zamolbe za sponzorstva i sufinanciranje, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

a) Udovoljava se zamolbi Udruge Preventiva iz Rijeke za dodjelu financijske potpore tijekom 2009. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna. b) Udovoljava se zamolbi Kluba 138. brigade HV Goranski risovi (Delnice) za dodjelu financijske potpore udruzi tijekom 2009. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 4.000,00 kuna. c) I. Prihvaća se zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka  za financijsku pomoć organiziranja maturalne zabave učenika 4. razreda Ekonomista, koja će se održati u hotelu Dražica u Krku dana 30. travnja 2009. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kuna. II. Sukladno odredbama stavka I. ovoga Zaključka, nalaže se Upravnom odjelu za  proračun i društvene djelatnosti da odobreni iznos sufinanciranja maturalne zabave  isplati na žiro račun Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. d) I. Prihvaća se zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka  za financijsku pomoć organiziranja maturalne zabave učenika 4. T razreda, koja će se održati u prostorijama Caffe bara Casa dei Frangipane u Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kuna. II. Sukladno odredbama stavka I. ovoga Zaključka, nalaže se Upravnom odjelu za  proračun i društvene djelatnosti da odobreni iznos sufinanciranja maturalne zabave  isplati na žiro račun Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. e) Udovoljava se zamolbi tvrtke Plava Rijeka d.o.o. iz Pisarovine za sufinanciranje izdavaštva knjige Krčki kalendar - New York (1952., 1953., 1954.), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 6.750,00 kuna.

- Razmatrajući prosvjedno pismo novinara Vojka Mužine o nekim događajima u gradu Krku i Srednjoj školi u razdoblju od 1921. godine do 1990. godine, s naglaskom na nepravedan odnos tadašnje vlasti prema obitelji Mužina koja se i danas nastavlja marginalizacijom zasluga za društvenu zajednicu, pogotovo Gjure Mužine tajnika općine Krk, koji se 1921. godine odlučno suprostavio talijanistima u gradu Krku i utemeljio Krčku gimnaziju na hrvatskom jeziku, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Poglavarstva,  donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. Podržava se inicijativa novinara Vojka Mužine, da se Gjuri Mužini, tajniku općine Krk, utemeljitelju Krčke gimnazije, izrazi poštovanje za izuzetan doprinos u razvoju krčkog školstva, a posebno uvođenju obrazovanja na hrvatskom jeziku i pismu u vrlo osjetljivim povijesnim razdobljima grada i otoka Krka. II. Obzirom da u posljednjih 15. godina, predstavničko tijelo građana, nije razmatralo prijedloge naziva ulica i trgova u gradu Krku, Gradsko poglavarstvo predlaže Gradskom vijeću da prilikom imenovanja novo izgrađenih ulica prihvati predmetnu inicijativu i da jedna ulica nosi ime Gjure Mužine, utemeljitelja Krčke gimnazije.
...
(Iz Zapisnika 80. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

79. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (23. ožujka 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu PGŽ - Javne ustanove Priroda za sufinanciranje radova u Park šumi Košljun, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Nedeljka Dunata direktora Vecle d.o.o., donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se zamolba PGŽ - Javne ustanove Priroda za sufinanciranje radova u Park šumi Košljun, te će se time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu isplatiti iznos od 54.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu grupe građana ulice Stanka Vraza u Krku za izgradnju kanalizacijskog sustava u ulici Stanka Vraza, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

I. Obzirom na zamolbu  grupe građana ulice Stanka Vraza u gradu Krku, za izvođenje radova u svezi izgradnje komunalne infrastrukture - kanalizacije za  stambene građevine, a zbog neplaniranih sredstava u Proračunu za 2009. godinu, cjelokupna izgradnja kanalizacijskog sustava predvidjet će se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. II. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav da zajedno s Ponikvom d.o.o. utvrdi mogućnost istovremenog postavljanja fekalne kanalizacije u dijelu ulice na kojem se radi oborinska kanalizacija.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, a u svezi članka 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08),  Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 23. ožujka 2009. godine povodom razmatranja prijedloga Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka, Frankopanska 40, za otvaranje novog radnog mjesta - psihologa - nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Osnovne školeFran Krsto Frankopan iz Krka, Frankopanska 40, za otvaranje novog radnog mjesta - psihologa - sukladno odredbama članka 104. st. 4. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Dražena Labađuka iz Krka, J. Pupačića 71, (za skupinu građana) poradi asfaltiranja preostalog  dijela ulice Josipa Pupačića u Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K 

I. Načelno se podržava zamolba Dražena Labađuka iz Krka, Josipa Pupačića 71, (za skupinu građana) poradi asfaltiranja preostalog  dijela ulice Josipa Pupačića u Krku, koji nije u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, te koji prema troškovniku iznosi 122.939,64 kn u što nije uključen iznos PDV-a. II. Sukladno odredbama iz točke I. ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav da izvidi mogućnost realizacije navedenih poslova u cijelosti.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Udruge Hrvatskih dragovoljaca branitelja domovinskog rata - otok Krk za financijsku potporu izrade elaborata za izdavanje knjige Otok Krk i Krčani u Domovinskom ratu 1990 - 1996. nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K 

Prima se na znanje zamolba Hrvatskih dragovoljaca branitelja domovinskog rata - otok Krk za financijsku potporu izrade elaborata za izdavanje knjige Otok Krk i Krčani u Domovinskom ratu 1990 - 1996., te Grad Krk daje punu podršku za realizaciju navedenog projekta. Gradsko poglavarstvo ocjenjuje da je potrebno u stvaranju knjige uključiti i ostale udruge čiji su članovi sudjelovali u Domovinskom ratu.     

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Tehničkog  fakulteta - zavoda za tehničku mehaniku poradi sufinanciranja nabave znanstvene opreme, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se zamolba Tehničkog  fakulteta - zavoda za tehničku mehaniku poradi sufinanciranja nabave znanstvene opreme, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 2.500,00 kuna.
...
(Iz Zapisnika 79. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

78. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (10. ožujka 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Statuta Centra za kulturu Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi poglavarstva, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Statuta Centra za kulturu Grada Krka s time da je isti potrebno dopuniti i izmjeniti i to: a) u članku 10. stavak 2. brišu se riječi u zemlji i inozemstvu; b) dodaje se stavak 3. koji glasi: ravnatelj je ovlašten samostalno raspolagati financijskim sredstvima u visini do 20.000,00 kn, a za veći iznos potrebna je suglasnost osnivača Ustanove; c) u članku 12. dodaje se stavak 15. koji glasi: ravnatelj Ustanove dužan je Osnivaču jednom godišnje podnijeti izvješće o radu za proteklu godinu; d) u članku 16. dodaje se stavak 3. koji glasi: u slučaju kad Osnivač ne prihvati godišnje Izvješće o poslovanju Ustanove; e) u članaku 21. stavak 1. umjesto riječi poglavarstvo treba stajati gradonačelnik; f) članak 32. mjenja se i glasi: Ustanova je dužna putem tiskanih i elektroničkih medija obavještavati javnost o radu i poslovanju Ustanove; g) dodaje se članak 40. koji glasi: Statut će se donijeti u roku od 8 dana od dana donošenja prethodne suglasnosti Osnivača kada će se objaviti na oglasnoj ploči. Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči. Prijedlog  Statuta Centra za kulturu Grada Krka uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Melody d.o.o. o prijedlogu Ugovora o sufinanciranju festivalske večeri festivala MIK 2009., nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju festivalske večeri festivala MIK 2008., te će se s time u vezi na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu isplatiti iznos od 100.000,00 kn. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Župe Sv. Jakova ap. Kornić za sufinanciranje sanacije i adaptacije župnog dvora u Korniću, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Obzirom na zahtjev Župe Sv. Jakova ap. Kornić za sufinanciranje sanacije i adaptacije župnog dvora u Korniću, u Rebalansu proračuna osigurati će se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za sanaciju navedenog objekta.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Redagara Art vl. Anton Žužić iz Krka, Vrbnička 32, za sponzoriranje manifestacije Prvomajski inkubator kao i za korištenje javne površine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Podržava se prijedlog Redagara art, vl. Anton Žužić iz Krka, Vrbnička 32, za održavanje manifestacije Prvomajski inkubator koja će se održati  u gradu Krku dana 01. i 02. svibnja 2009. godine, te se u vezi s time daje suglasnost za korištenje javne površine na plaži iza Jedriličarskog kluba. Organizator programa je dužan nakon završetka programa vratiti (očistiti) javnu površinu u prvobitno stanje, te je za vrijeme trajanja programa zabranjen unos staklene ambalaže na gore navedenu površinu. Obzirom na zahtjev podnositelja za sufinanciranje manifestacije, na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava se iznos od 10.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge i zamolbe za sponzorstva i financijske potpore a) Streličarskog kluba Maura Kal iz Krka, Frankopanska 6, za sufinanciranje odlaska na  prvenstvo Hrvatske za odrasle u Novom Marofu, te za djecu do 14 godina u Varaždinu, b) Gloria Kukuljan iz Krka, A. Cesarca 1, za novčanu nagradu prema Rješenju o kategorizaciji športaša II. kategorije, c) Filozofski fakultet u Rijeci, Omladinska 14, za sufinanciranje izložbe ranosrednjovjekovne spomeničke baštine Kvarnera, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

a) Prihvaća se zamolba Streličarskog kluba kluba Maura Kal iz Krka, za sufinanciranje odlaska na  prvenstvo Hrvatske za odrasle u Novom Marofu, te za djecu do 14 godina u Varaždinu, te se u vezi s time na teret Proračuna za 2009. godinu ima isplatiti iznos od 3. 400,00 kuna za troškove prijevoza. b) Gloriji Kukuljan iz Krka, A. Cesarca 1, dodjeljuje se novčana nagrada za osvojeno IV. mjesto na Europskom kupu 2008. godine (Laser radial), a temeljem Rješenja o kategorizaciji sportaša - sportaš Hrvatske II. kategorije (vrhunski  športaš), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 7.000,00 kuna. Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti da sukladno  prednjem stavku ovog Zaključka izvrši imenovanoj isplatu utvrđene nagrade. c) Prima se na znanje zamolba Filozofskog fakulteta u Rijeci, za sufinanciranje izložbe ranosrednjovjekovne spomeničke baštine Kvarnera, te će se vrijednost potpore utvrditi sa ostalim jedinicana lokalne samouprave.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Udruge Hrvatskih dragovoljaca branitelja Domovinskog rata otok Krk, za korištenje poslovnog prostora u Krku na adresi Vela Placa  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića te provedene rsprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje prijedlog Udruge Hrvatskih dragovoljaca branitelja Domovinskog rata otok Krk, za korištenje poslovnog prostora u Krku na adresi Vela Placa u kojem bi dio prostora bio uređen kao spomen soba palim braniteljima Krčanima u Domovinskom ratu. Gradsko poglavarstvo ocjenjuje da će se u skorije vrijeme iznaći adekvatno  rješenje po predmetnom pitanju.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući radni prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića te provedene rsprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

I. Obzirom na nedefinirano područje obuhvata zaštićene kulturno povijesne cjeline na području Grada Krka potrebno je utvrditi obuhvat nepokretnih kulturnih dobra i kulturno povijesne cjeline u kojima je potrebno plaćati spomeničku rentu kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti, te visinu spomeničke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima i na području zaštićene kulturno povijesne cjeline. Poglavarstvo predlaže da obuhvat za plaćanje spomeničke rente bude samo stara gradska jezgra grada Krka. Također, poglavarstvo ocjenjuje da je  u Odluci potrebno odrediti deficitarne, proizvodne i tradicionalne djelatnosti za koje pravne i fizičke osobe ne plaćaju spomeničku rentu. II. Zadužuje se Ured Grada da Gradskom poglavarstvu dostavi dorađeni tekst prijedloga Odluke o visini spomeničke rente, vezanim za predložene promjene kako bi se isti uputio na razmatranje Gradskom vijeću, u cilju rasprave i suglasnosti.
...
(Iz Zapisnika 78. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

77. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (03. ožujka 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući Završno izvješće o rezultatima izlova nezavičajne divljači s otoka Krka u 2008. godini od strane Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ-e, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeće

Z A K L J U Č K E

1. Prima se na znanje Završno izvješće o rezultatima izlova nezavičajne divljači s otoka Krka u 2008. godini od strane Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ-e.

2. Grad Krk očekuje od PGŽ-e, kao davatelja predmetnog lovišta na korištenje da od lovoovlaštenika inzistira na potpunom izlovu nezavičajne divljači na otoku Krku.

3. Predlaže se da PGŽ u što skorijem roku organizira znanstveni skup - okrugli stol sa stručnjacima Veterinarskog fakulteta u Zagrebu na temu: Uklanjanje divljih svinja na otoku Krku u cilju upoznavanja sa  svim metodama i načinima izlova i uklanjanja divljih svinja sa otoka.

4. Nadalje, predlaže se PGŽ da se postojeći Ugovor o zakupu lovišta uvjetno produži na 2 godine i da se nakon proteka tog roka ponovo razmatra novo produženje jer isto treba ovisiti o postignutoj eliminaciji/izlovu divljih svinja i stanju u prirodi. Naime, temeljem tragova u prirodi proizlazi da je broj divljih svinja daleko veći od službenih procjena, a što evidentno ukazuje i predmetno izvješće, te ukupni prošlogodišnji izlov divljih svinja na otoku Krku.

5. Također, u cilju sustavne eliminacije divljih svinja na otoku, ocjenjuje se da je lovoovlaštenik dužan oformiti operativni tim lovaca za izlov divljih svinja, kako bi isti tim mogao djelovati u svako doba (uvijek) i na čitavom području zakupa, neovisno o mjesnim područjima kojima gospodare pojedina mjesna lovačka društva na otoku.
...
(Iz Zapisnika 77. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

76. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (23. veljače 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge   Turističke zajednice otoka Krka za a) Ugovor o financiranju hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa, b) za suglasnost spajanja poslovnog prostora u jednu cjelinu na adresi Trg Sv. Kvirina 1, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Josipa Mrakovčića člana poglavarstva koji je ujedno i predstavnik Grada u Turističkom vijeću, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju hladnog pogona TZ otoka Krka i zajedničkih programa za 2009. godinu, te će Grad Krk iz Proračuna Grada Krka za 2009. godinu participirati u iznosu od  85.141,73 kn. b) Prihvaća se prijedlog Turističke zajednice otoka Krka, te se daje suglasnost za spajanje poslovnog prostora na drugom katu u jednu cjelinu na adresi Trg Sv. Kvirina 1. (Upućuje se TZ otoka Krka da prilikom uređenja prostora na vrhu stepeništa prostor zatvori aluminijskom stolarijom, a ne plastičnom kako stoji u prijedlogu podnositelja zamolbe.)

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje nabave autobusne čekaone tipa Euromodul u naselju Kornić, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje nabave autobusne čekaone. Gradsko poglavarstvo upućuje Mjesni odbor Kornić da se prihvaća tip autobusne čekaone koji proizvodi tvrtka G.P. Krk iz Krka, a koja je od strane poglavarstva izabrana za čekaonu na autobusnim stajalištima za sva naselja na području grada Krka, osim grada Krka.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog tvrtke More moje slano u svezi ponude za izradu brošure Rutom Grada povijesti i kulture, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog tvrtke More moje slano u svezi ponude za izradu brošure Rutom Grada povijesti i kulture na način da će Grad Krk otkupiti 2000 komada brošure na svim jezičnim varijantama (hrvatski, engleski, njemački i talijanski). U tu svrhu iz Proračuna Grada Krka predvidjet će se iznos od 48.977,51 kn uključujući i PDV što će biti uplaćeno nakon ispostave navedenih brošura.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 23. veljače 2009. godine razmatrajući zamolbu Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb, za financijsku potporu promocije Krčkog (Vrbanskog) Statuta iz 1388., koja je održana u  prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb, za financijsku potporu promocije Krčkog (Vrbanskog) Statuta iz 1388., koja je održana u  prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Župnog ureda Linardići za sufinanciranje radova na Župnoj crkvi sv. Fuske u naselju Linardići, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Župnog ureda Linardići za sufinanciranje radova na Župnoj crkvi sv. Fuske u naselju Linardići i župne kuće, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 82.809,48 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe studenata:  Marka Skomeršića iz Krka, Krčkih Iseljenika 4, i Andreje Staničić iz Krka, Slavka Nikolića 38, za dodjelu potpora za sufinanciranje školarina na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2008./2009.  temeljem objavljenog Natječaja za dodjelu potpora studentima u akademskoj godini 2008./2009., donijelo je sljedeću

O D L U K U
o dodjeli potpora za sufinanciranje školarina za akademsku godinu 2008./2009.

I.  Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu potpora za sufinanciranje školarina na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2008./2009., objavljenom u dnevnom tisku Novi list d.d., Rijeka, dana 07. siječnja 2009., u otvorenom roku, tj. do 22. siječnja 2009. godine prispjela ponuda koja ispunjava natječajne uvjete i to:

a) Marko Skomeršić iz Krka, Krčkih iseljenika 4, student poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3. b) Andrea Staničić iz Krka, Slavka Nikolića 38, studentica poslijediplomske Akademije za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani, Erjavčeva cesta 23, R. Slovenija.      
     
II. Utvrđuje se da se natjecateljici - studentici iz točke I. ove Odluke dodjeljuje financijska potpora u visini od 50 % vrijednosti školarine za poslijediplomski i/ili doktorski studij za akademsku godinu 2008./2009. 

III. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli potpora za sufinanciranje školarina.
...
(Iz Zapisnika 76. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

75. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (03. veljače 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ugovora Doma Zdravlja PGŽ-e, Ispostava Krk, o sufinanciranju pružanja hitne pomoći stanovnicima otoka Krka za 2009. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se  prijedlog Doma zdravlja PGŽ-e, Ispostava Krk, u svezi Ugovora o sufinanciranju pružanja hitne pomoći stanovnicima otoka Krka za 2009. godinu. Sukladno članku 2. ovog prijedloga Ugovora Grad Krk će osigurati mjesečno sredstva u ukupnom iznosu od 9.609, 25 kn bez iznosa PDV.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući prijedlog Novog lista d.d. Rijeka, Zvonimirova 20 a, u svezi prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji za 2009. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2009. godinu s Novim Listom d.d., Rijeka, te se time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava 1.250,00 kuna u što nije uključen iznos PDV-a, po svakoj zakupljenoj polovini stranice.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući prijedlog sporazuma Udruge Lijepa naša o suradnji u provođenju programa Eko-škole u RH-oj za 2009. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Udruge Lijepa naša za sporazum o suradnji u provođenju programa Eko-škole u RH-oj za 2009. godinu. Sukladno članku 7. ovog prijedloga Sporazuma, Grad Krk će osigurat sredstva u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn bez iznosa PDV.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, a) razmatrajući Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica o radu veterinarsko-higijenskog servisa tijekom 2009. godine, b) prijedlog Ugovora za pružanje usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa u 2009. godini, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

a) Prihvaća se Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica o radu veterinarsko-higijenskog servisa tijekom 2009. godine.  b) Prihvaća se prijedlog Vetrinarske ambulante Crikvenica u svezi Ugovora za pružanje usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa u 2009. godini, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava 23.360,00 kuna u što nije uključen iznos PDV-a. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Turističke zajednice Grada Krka u svezi pilot projekta za održavanje nove manifestacije pod nazivom Frankopani na Kamplinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K 

I.  Podržava se prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za održavanje nove manifestacije pod nazivom Frankopani na Kamplinu, te se time u svezi daje suglasnost za korištenje gradske površine trga Kamplin u gradu Krku. Obzirom na zahtjev podnositelja za financiranje izrade srednjevjekovnih štandova, odobrava se iznos od 6.000,00 kn po štandu na teret proračuna Grada Krka, s time da će se utvrditi broj srednjevjekovnih štandova potrebnih za održavanje sajma, te će isti ostati u vlasništvu Grada Krka. Grad Krk će raspisati natječaj za zakup srednjevjekovnih štandova, a sredstva od prikupljene najamnine donirati će se Udruzi Knezovi Krčki Frankopani. II. Turistička zajednica Grada Krka kao organizator Srednjevjekovnog sajma dužna je Gradu Krku dostaviti na uvid raspored štandova i Program održavanja manifestacije, te s Centrom za kulturu Grada Krka dogovoriti datume održavanja kulturnih manifestacija. Obzirom na zahtjev Turističke zajednice za povećanje sredstava proračuna iz pozicije Krčkog sajma, udovoljava se na način da će Grad Krk u sljedećem rebalansu povećati sredstva prema Turističkoj zajednici za 50 %.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Nogometnog kluba Krk za sufinanciranje prijevoza mladih nogometaša na međunarodni turnir u Koprivnicu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića pročelnika upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Nogometnog kluba Krk za sufinanciranje prijevoza mladih nogometaša na međunarodni turnir u Koprivnici za dan 22. i 23. veljače 2009. godine, te se time u svezi na teret proračuna Grada Krka odobrava iznos od 6.550,00 kn u što nije uključen iznos PDV-a, po dostavi računa prijevoznika.
...
(Iz Zapisnika 75. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

74. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (20. siječnja 2009.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući ponudu Kanala Ri d.o.o. Rijeka za zakup marketinškog prostora na kanalu Ri, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se ponuda o poslovnoj suradnji za 2009. godinu s Kanalom Ri d.o.o. Rijeka, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 27.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, za 6 emisija. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zahtjev  Tvrtke VDI d.o.o. Rijeka Ede Starca 10, za produženje ugovorenog roka dovršetka radova zbog nepredviđenih radova na objektu - poslovnom prostoru u Krku u ulici J. J. Strosmayera 24, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Tvrtke VDI  d.o.o. iz Rijeke, Ede Starca 10, za produženje roka izvođenja radova zbog nepredviđenih radova na objektu - poslovnom prostoru u Krku u ulici J. J. Strosmayera 24, do 31. siječnja 2009. godine.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući ponudu Katedre Čakavskog sabora Kornić, Placa 32, u svezi ponude za izradu monografije Otok Krk na starim geografskim kartama, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Gradsko poglavarstvo podržava prijedlog i ocjenjuje zanimljivim ponudu Katedre Čakavskog sabora Kornić, Placa 32, za izradu monografije Otok Krk na starim geografskim kartama, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 5.000,00 kn za snimanje karata. Daljnje sufinanciranje izrade monografije Otok Krk na starim geografskim kartama, dogovoriti će se na koordinaciji JLS otoka Krka. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti za nadopunu kriterija za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčadi na području Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti za nadopunu kriterija za jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčadi na području Grada Krka, te se zaključak Klasa: 022-05/08-01/14, Urbroj: 2142/01-02-MC-08-11 od 26. ožujka 2008. godine nadopunjuje sljedećim kriterijima: 

1. Jedan od roditelja mora imati stalno mjesto prebivališta na području Grada Krka najmanje jednu godinu - dokaz osobna iskaznica, odnosno potvrda o prebivalištu.
2. Roditelji novorođenog djeteta mogu od Grada Krka ostvariti novčanu naknadu ukoliko jedan roditelj ima stalno mjesto prebivališta u drugoj općini, gradu državi uz predočenje dokaza da to isto pravo nije ostvario u mjestu stalnog prebivališta (potvrda  nadležne institucije).
...
(Iz Zapisnika 74. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)