Pomorska bitka

Krčka pomorska bitka, inače spektakularna rekonstrukcija bitke između jednog piratskog broda i kneževe trgovačke galije, prva je takva manifestacija na području sjevernog Jadrana. Riječ je o atrakciji koja se svake godine odvija u krčkoj luci, posljednjeg dana Krčkog sajma, na očigled tisuća gledatelja promovirajući tako drevne jedrenjake koji iznova postaju atraktivni kao brodovi za jednodnevne izlete i Potragu za blagom, turistički proizvod povezan sa spomenutom legendom.

--------------------