Centar za kulturu Grada Krka

Centar za kulturu Grada Krka je ustanova za djelatnosti iz područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, a djeluje na području Grada Krka. Osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Krka 30. studenog 1995. godine temeljem odredaba Zakona o ustanovama. Osnovna zadaća Centra je da svojim programima zadovoljavi kulturne potrebe grada, kako domaćeg stanovništva tako i gostiju Grada. Program treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina te prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno, scensko, likovno, kulturni amaterizam, tradicijska baština i narodni običaji). Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Primorsko-goranske Županije, te Republike Hrvatske.

--------------------

CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA:
Adresa: Trg Sv. Kvirina 1, 51500 Krk
Tel./fax.:  051/220-041
E-mail: kultura@gradkrk.net

Svoje aktivnosti Centar provodi kroz: 
a) Redovan rad zaposlenika (hladni pogon)
b) Kulturnu aktivnost
c) Tekuće donacije udrugama s područja Grada

--------------------

01. REDOVAN RAD CENTRA
Redovan rad Centra predviđa sve aktivnosti vezane za tzv. hladni pogon. Organizacijska struktura korisnika utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka. U Centru su zaposlena dva djelatnika, ravnatelj i voditelj programskih djelatnosti. Ravnatelj je poslovodni organ Centra, a poslove obavlja sukladno Zakonu o ustanovama i Statuta Centra. Voditelj programskih djelatnosti je osoba koja priprema i realizira program koji provodi Centar. Obavlja svoje poslove i zadatke sukladno propisima, te po pravilima struke i službe. Centrom upravlja Upravno vijeće od  pet članova. 

02. KULTURNA AKTIVNOST
Kulturna aktivnost predstavlja sva kulturna događanja koja se odvijaju kroz programe Centra, a njih čine programi:
a) Glazbeno-scenske djelatnosti
b) Galerijske djelatnosti
c) Tradicijske baštine i kulturnog amaterizma
d) Prigodni programi 

03. TEKUĆE DONACIJE
Tekuće donacije predstavljaju donacije kojim Grad Krk donira udruge s područja Grada koje su osnovane za područje kulture. Pri Centru za kulturu Grada Krka djeluje 11 udruga: KUD Vrh iz Vrha, FD Skrpčić-Pinezić iz Pinezića, FD Poljica iz Poljica, HKD Braće Radića - ogranak Kornić, Gradska glazba Krk, Klapa Kaštadi iz Poljica, Gradski pjevački zbor Krk, Dječji zbor Mići boduli, Katedra Čakavskog sabora Kornić, Udruga sopaca, Plesna udruga Povero Keko i Plesna udruga Monfrina.