Važnije Odluke Grada Krka

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI
(19. ožujka 2009.)  

ODLUKA O VRIJEDNOSI BODA "B" ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
(20. listopada 2005.)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
(20. listopada 2005.)

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS BIRAČA
(07.srpnja 2005.)

  ODLUKA O IZBORU ČLANOVA POGLAVARSTVA GRADA KRKA
(07. srpnja 2005.)

 ODLUKA O MIROVANJU MANDATA ČLANU GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA ČLANA U GRADSKOM VIJEĆU
(07. srpnja 2005.)

 ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
(17. prosinca 2004.)

 ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
(17. prosinca 2004.)

  ODLUKA O MJERAMA ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA KRKA
(28. srpnja 2004.)

 ODLUKA O UREĐENJU PROMETA U GRADU KRKU
(27. svibnja 2004.)

  ODLUKA O VREMENU IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA KRKA
(27. svibnja 2004.)

 ISPRAVAK ODLUKE O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA NASELJA KRK
(17. svobnja 2004.)

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU (NAPLATI) EKOLOŠKE PRISTOJBE
(12. ožujka 2004.)

 ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
(12. ožujka 2004.)

 ISPRAVAK ODLUKE O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA NASELJA KRK
(22. listopada 2003.)

 ODLUKA O UVOĐENJU (NAPLATI) EKOLOŠKE PRISTOJBE
(31. srpnja 2003.)
 

 ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
(11. ožujka 2003.)

  ODLUKA O RADNOM VREMENU PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO NA PODRUČJU GRADA KRKA
(17. rujna 2002.)

  ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
(24. srpnja 2002.)

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
(14. prosinca 2001.)

ODLUKA O POREZIMA GRADA KRKA
(14. prosinca 2001.)

 ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI
(14. prosinca 2001.)

ODLUKA O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA NASELJA KRK
(20. srpnja 2000.)