Novosti i informacije (2012.) - 1. dio

KRČKI VRTIĆI OTVORILI SVOJA VRATA (27. travnja 2012.)

Kao i prošle godine krčki vrtići okupljeni u odgojno-obrazovnu ustanovu Katarina Frankopan osmislili su jednotjedno događanje predstavljeno geslom - Djeca otoka od zlata otvaraju Vam svoja vrata. U gradu Krku, kao i u ostalim podružnicama (Omišlju, Vrhu, Polju, Njivicama, Malinskoj, Baški i Vrbniku) ovaj sadržajima bogat program započelo je u ponedjeljak, 23. travnja, otvaranjem izložbe dječjih radova pod nazivom Igrajmo se otpadom, postavljene u auli vrtića, te prigodnim predstavom s plesnim, pjevačkim, recitatorskim i glumačkim točkama u kojoj su, pred okupljenim roditeljima i ostalim uzvanicima, nastupile sve vrtićke grupe. U popodnevnim satima, kao i sljedećeg dana, za sve mališane i njihove roditelje, organizirana je radionica mozaika pod vodstvom krčkog slikara Saše Lončarića. Njezinim sudionicima ovo je bila jedinstvena prilka da upoznaju mozaik, kao jednu od najstarijih slikarskih tehnika, te da koristeći se različitim otpadom i prirodnim materijalima istraže igru stvaranja neobičnih kompozicija. U srijedu, 15. travnja, nakon šetnje gradom za male krčke ekologe i njihove roditelje u prostoru vrtića organizirano je prikazivanje nagrađivanog promidžbenog filma Trgovačko-komunalnog društva Ponikve, kao i druženje s njegovim protagonistima. Radi se o uratku edukativnog je karaktera Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske, kojem je zadaća pokazati kako za pravilno, odnosno razvrstano odlaganje kućnog otpada treba tek malo dobre volje. Film je  nastao u produkciji PRdesigna, a svoje glumačke sposobnosti u njemu su pokazali amateri iz Omišlja: Melita Zec, Tomica Veljačić, Dorijan Zec, Doris Kedžo i Maja Veljačić. Sljedećeg dana vrtićari su tijekom šetnje gradom noseći prigodne eko-poruke svoje sugrađane educirali o sve izraženijim ekološkim problemima, odnosno o važnosti življenja usklađenog s prirodom. Posljednji dan ove vrijedne akcije mali su Krčani svoj sve zeleniji vrt obogatili mediteranskim biljem, označivši mladice edukativnim tablama tako da svatko u obilasku vrta može saznati najbitnije o našoj aromatičnoj flori. Realizaciju ovogodišnjih otvorenih vrata, koja iznova potvrđuju eko predznak krčkog vrtića, uz Ponikve pomogao je i Centar za kulturu Grada Krka.

  

 

 

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA ČETVRTA SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRKA (26. travnja 2012.)

U Maloj vijećnici Grada Krka održana je 4. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka koju je otvorio, pozdravivši okupljene, njezin predsjednik Darijo Vasilić. Nakon što su jednoglasno usvojeni Službena bilješka s prethodne sjednice, te Izvješće o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja za prošlu godinu, direktorica Turističkog ureda Nataša Jurina prezentirala je, s ciljem usvajanja, prošlogodišnji Program rada i Financijski plan Turističke zajednice. Prihodi su tako, prema riječima direktorice, ostvareni u iznosu od 3.983.218,59 kn, no ako se u obzir uzme planiranih 3.950.000,00 kn, možemo primjetiti povećanje, što govori u prilog činjenici o uspješnoj 2011. godini. Od boravišne pristojbe tako je uprihodovano 2.767.050,00 kn, a od članirana 441.350,00 kn. Prihodi iz Proračuna Grada Krka iznose 287.000,00 kn, od sponzorstva, donacija i potpora 45.000,00 kn, od naknade, eko-takse i kamata 110.000,00 kn, oni preneseni iz prethodne godine 247.600,00 kn, od preostalih aktivnosti 32.000,00 kn, te oni izvanredni 20.000,00 kn. Prošlogodišnji rashodi ostvareni su u iznosu od 3.952.179,62 kn, a njihova struktura pokazuje kako je na funkcionalni marketing utrošeno 1.876.305,80 kn, administrativni marketing 653.740,05 kn, te ostale izdatke 1.422.133,77 kn. Nakon usvajanja Programa rada i Financijskog plana za 2011. ukratko su prezentirane neposredne aktivnosti za pripremu nadolazeće turističke sezone. Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla, istakao je kako su ove godine značajna sredstva, oko 1.000.000,00 kn, utrošena u uređenje plaža, i to prije svega kupalište Držica u koje su Riviera Adria i Grad Krk, prema projektu arhitekta Nenada Kocijana, uložili 430.000,00 kn. U plažu koja se proteže podno hotela Tamaris i Dražica, prema projektu arhitekta Tomislava Kukina, Hoteli Krk, Grad Krk i Vecla uložili su 200.000,00 kn. Osim što je okupljene upoznao s aktivnostima vezanim uz uređenje plaža, Dunato je istakao kako će se ove godine grad Krk priključiti predstavljaljanju pomorske tradicije sjevernog Jadrana na poznatom Festivalu mora i mornara koji se svake četiri godine organizira u francuskom Brestu. Uz pasaru Bodulku, na tom će značajnom događanju, između 13. i 19. srpnja, ukoliko sve bude teklo prema planu, biti predstavljen i guc Bodul kojeg tek očekuje porinuće. U nastavku skupštine, predstavnici hotelskih kuća složili su se kako je prošla godina po mnogim parametrima bila rekordna, te kako se od ove, ako ne bolji, očekuju barem jednako dobri rezultati. Nataša Jurina osim što je predstavila manifestacije u okvirima proljetnih i ljetnih programa Turističke zajednice, izdvojila je kako 01. svibnja završavaju grubi građevinski radovi na novom Turističko-informativnom centru, a započinje uređenje interijera i eksterijera koje bi trebalo biti dovršeno u nepuna dva mjeseca, što znači da otvorenje možemo očekivati početkom srpnja. Nadalje, ukratko je raspravljen tijek natječaja za suvenir grada Krka, a na samome kraju iznajmljivačima koji su ušli u projekt Kvarner Family dodijeljena su priznanja. Pored 18 prijavljenih kućanstava s područja Grada uvjete za dobivanje ovog certifikata, koji ukazuje na iznimnu kvalitetu privatnog smještaja, zadovoljilo je sedmero iznajmljivača: Jasna Balorda (Pinezići), Ljiljana Molnar Gabor (Brzac), Anica Jurešić (Krk), Željko Jurina (Krk), Nikola Končarević (Kornić), Alenka Madronić Koran (Krk), Marija Radoš (Vrh) i Zvonimir Radoš (Krk).

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

POVEĆANJE CENZUSA PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA ZA OBVEZAN ULAZAK U SUSTAV PDV-a (26. travnja 2012.)

Slijedom učestalih upita s terena prema Zajednici obiteljskog smještaja i turizama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori vezanih uz povećanje cenzusa za obvezan ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn, pozdravljena je brzina i učinkovitost Vlade u rješavanju ovog  vrućeg pitanja. Nedavno donesene izmjene Zakona o PDV-u, koje se dijelom primjenjuju u idućoj, a dijelom u ovoj godini, uzrokovale su različita tumačenja pojedinih stavaka zakona, što je u konačnici dovelo i do krivih interpretacija. Stoga možemo konstatirati kako su Ministarstvo financija i Porezna uprava Republike Hrvatske objavljenim službenim tumačenjem navedenih izmjena u publikaciji PDV za početnike, od 21. ožujka 2012., na svojoj službenoj Internet stranici (porezna-uprava.hr) otklonili dilemu u pogledu primjene istih. Prema navedenom izvoru povećanje praga za obvezatan ulazak u sustav PDV-a primjenjuje se već u ovoj godini. Svi poduzetnici, bez obzira na status, koji do kraja tekuće godine ne ostvare primitke veće od 230.000,00 kn, nisu dužni do 15. siječnja 2013. godine podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave za ulazak u sustav PDV-a. Nadamo se da je ovim objašnjenjem otklonjena svaka nedoumica u pogledu primjene navedenih izmjena, te vjerujemo kako će ovako važne informacije od interesa velikog broja malih poduzetnika, koji sami do njih teško dolaze, biti još dostupnije, istakao je predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK Nedjeljko Pinezić.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

GRAD KRK MEĐU IZRAZITO TRANSPARENTNIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (25. travnja 2012.)

U periodu između rujan prošle i veljače ove godine, GONG je drugi put za redom, u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, proveo istraživanje transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i regionalne samouprave - LOTUS 2012. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave (127 gradova, 429 općina i 20 županija) s ciljem utvrđivanja trenutne situacije i, u slučajevima gradova i općina, njihovog napretka u odnosu na istraživanje provedeno 2009. godine, i to u područjima transparentnosti rada i otvorenosti prema građanima, suradnje s organizacijama civilnog društva te funkcioniranja mjesne samouprave. Grad Krk je za svoju otvorenost i transparentnost dobio ocjenu 7,87 (od mogućih 10) plasiravši se tako na zavidno 19. mjesto među 25 izrazito transparentnih gradova/općina. Usporedbe radi, Grad Krk je u prethodnom istraživanju s ocjenom 6,70 bio plasiran na 24. mjesto. Najbolje ocjenjena jedinica lokalne samouprave je Rijeka (9,43) za kojom na samom vrhu rangliste slijede Samobor (9,19), Labin (9,1), Pula (9) i Opatija (8,99). Primorsko-goranska županija (6,82) sedma je među županijama, dok najbolju ocjenjenu bilježi Krapinsko-zagorska (7,75). Stupanj transparentnosti mjeren je putem 51 pokazatelja unutar pet osnovnih dimenzija transparentnosti: javnost sjednica vijeća/skupštine, javnost rada i odluka izvršne vlasti, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim društvom, te izravna participacija građana u odlučivanju. Najzastupljeniji pokazatelji su oni koji se odnose na formalne mehanizme, manje oni koji traže transparentnu objavu odluka i dokumenata koji utječu na život građana, a najmanje oni koji građanima omogućavaju istinsko sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Usporedni rezultati pokazali su da je transparentnost porasla u odnosu na rezultate iz 2009., ali još uvijek je daleko od zadovoljavajuće razine. Čak 70% jedinica lokalne samouprave je netransparentno, a samo ih je 6% ostvarilo rezultate izrazite transparentnosti. Najvišu razinu transparentnosti pokazuju gradovi, a najnižu općine, dok su se županije većim dijelom pokazale transparentne. Postotak izrazito transparentnih gradova povećao se za 18%, dok se postotak nedostatno transparentnih smanjilo za 15%. Općine bilježe manji pomak, te se njih 8% prebacilo iz kategorije nedostatno transparentnih u transparentne, što ukazuje na to da izmjena zakonodavnog okvira nije značajnije utjecala na povećanje transparentnosti. Rezultati ovog istraživanja, što je zanimljivo istaknuti, ukazuju kako je transparentnost prvenstveno pitanje političke volje i razumijevanja njene važnosti za zajednicu, a manje financijskih i institucionalnih kapaciteta. Ovo istraživanje trebalo bi prije svega koristiti predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti da unaprijede vlastito djelovanje, građanima da se informiraju o rezultatima svojih zajednica i postave veće zahtjeve za transparentnošću, te istraživačima kao početna točka ili inspiracija za provedbu drugih istraživanja stupnja demokratizacije na lokalnim razinama u Hrvatskoj, pa i šire.

>> rang lista gradova i općina prema rezultatima (.jpg)
>> karta transparentnosti Hrvatske (.jpg)
>> rezultati po gradovima/općinama/županijama

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKI SREDNJOŠKOLCI JEDNI OD NAJUSPJEŠNIJIH NA NATJECANJU PONOS DOMOVINE (25. travnja 2012.)

Vrijedni delnički i krčki srednjoškolci najuspješniji su sudionici polufinalnog susreta državnog natjecanja Ponos domovine održanog u Srednjoj školi Delnice. Cilj ovog natjecanja je širenje i jačanje znanja o povijesti Hrvatske, ali i druženje te zabava. Upravo zato osam u Delnicama okupljenih ekipa iz Krka, Rijeke, Ogulina, Zagreba i Delnica jučer se natjecalo ne samo u znanju o povijesti Hrvatske već i u nizu sportskih disciplina. Prvo mjesto, nakon zbrajanja rezultata u svim disciplinama osvojili su domaćini koje je pripremao prof. Hrvoje Musinov, a ekipa je nastupila u sastavu Ivan Podnar, Elena Cindrić i Antonia Podobnik. Drugo i treće mjesto pripalo je Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, točnije dvama ekipama koje je izvrsno pripremila prof. Gordija Marijan. Drugo mjesto tako je osvojila Armada (Vito Balorda, Nikola Kraljić i Dino Buljat), a treće Oba su pala (David Hrabrić, Aleksandar Žic i Karlo Bezak). Uz spomenute ekipe nastupili su i gimnazijalci iz Rijeke i Ogulina, te učenici Prometne škole Zagreb, a prije početka natjecanja pozdravili su ih ravnatelj delničke srednje škole prof. Zvonimir Imgrund i dogradonačelnica Maja Kezele.

>> ponosdomovine.hr

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PRIGODNOM PREDSTAVOM OBILJEŽEN DAN PLANETE ZEMLJE (20. travnja 2012.)

U gradu Krku Dan planete zemlje prigodno je obilježen gostovanjem Produkcije Z iz Splita lutkarskim mjuziklom Keko-Eko, koji se najprije održao u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, a potom i u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan. Ovo događanje, s ciljem promocije održivog razvoja i poticanja ekoloških obrazaca ponašanja, kao i prethodnih godina, organizira Centar za kulturu Grada Krka uz sponzorstvo Trgovačko-komunalnog društva Ponikve.  Kroz ovu veselu glazbenu priču, prožetu edukativnim tekstovima poznatih autora zabavne glezbe, Duška Mucala i Ive Lesića, krčki vrtićari, a potom i najmlađi osnovnoškolci imali su prilike na jedinstven i njima prilagođen način naučiti mnogo o ponašanju u prirodi, očuvanju okoliša i zbrinjavanju otpada. Simatične likove (dobročudnog smetlara Keku, Marinu, Antu i Peru) oživjela je raspoležena splitska ekipa, dok atraktivnu scenografiju i lutke potpisuje poznata riječka umjetnica Luči Vidanović. Glumci su naposlijetku ustanavoma koje su posjetili ostavili audio zapis predstave koja je osvojila krčke mališane o čemu je svjedočilo njihovo neprestano pjevanje, plesanje i veselo aplaudiranje. Već sljedećeg tjedna, kao nastavak ovog događanja, također u dječjem vrtiću i osnovnoj školi, između 23. i 26. travnja, biti će organizirane radionice mozaika za djecu i roditelje pod vodstvom Matka Kezelea, našeg poznatog mozaikista mlađe generacije, te krčkih likovnjaka Saše Lončarića i Andree Staničić. Inače, Dan planeta Zemlje službeno se obilježava od 1992. kada je tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, kojoj je nazočio veliki broj predstavnika vlada i nevladinih udruga, usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja.

>> earthday.org

 

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN RADNI SASTANAK IZASLANSTVA PGŽ I ČELNIKA OTOČKIH JLS (18. travnja 2012.)

U Velikoj vijećnici Grada Krka održan je radni sastanak kojem su uz obnašatelja dužnosti župana Primorsko-goranske županije Vidoja Vujića, pored ostalih, nazočili čelnici otočkih općina, kao i najbliži Vujićevi suradnici - Mladen Črnjar, Koraljka Vahtar Jurković, Ivo Afrić, Berislav Tulić, Gerhard Lempi, te Neda Milošević. Teme ovog druženja bile su novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije, zdravstvena zaštita i socijalna skrb na otoku Krku, te turizam i značaj sigurnosti u turizmu. Nakon što su odslušana informativna izlaganja organizirane su radionice pod vodstvom resornih pročelnika Primorsko-goranske županije, i to za predstavnike pojedinih sektora, a na prethodno spomenute teme. Sastanak je otvorio domaćin, gradonačelnik Darijo Vasilić, kazavši kako su ovakvi sastanci izvrsna prigoda da se otvori čitav niz tema koje povezuju regionalnu i lokalnu samoupravu sa zadaćom da se pokrenu neki od projekata koji su zbog birokratskih ili drugih zapreka u fazi čekanja, odnosno da se otvore mnoge za stanovnike otoka, pa tako i županije, važne teme. Sadržaj današnje rasprave dobro je odabran, prije svega dio o izradi novog županijskog Prostornog plana o kojem je itekako važno na vrijeme konstruktivno porazgovarati, odnosno istaknuti primjedbe i prijedloge važne za konačno definiranje tog strateškog i razvojnog dokumenta Primorsko-goranske županije, zaključuje Vasilić. Riječ je potom preuzeo obnašatelj dužnosti primorsko-goranskog župana Vidoje Vujić koji je na početku otok Krk izdvojio kao jednu od cjelina gdje Koordinacija otočkih načelnika i gradonačelnika izvrsno funkcionira, što je rezultiralo mnogim pozitivnim ishodima. Osim dobre usklađenosti predstavnika lokalnih vlasti Vujić je istako i vrijednost rada turističkih zajednica koje su zasigurno pridonjele liderstvu u turizmu, i to obzirom na ostvarene zavidne rezultate. Međutim ovo područje ima i određene probleme, prije svega očite u činjenici da jedan tako razvijeni dio nema u potpunosti rješenu opskrbu pitkom vodom. Osim toga, neke od na ovom području prisutnih tvrtki, poput Zračne luke Rijeka ili Dine, zapale su u krizu što pojedinim općinama može donjeti značajne nedaće, a da bi se stvari riješile potrebna su velika ulaganja. U ekspanziji razvoja, naime postoji jedan bitan problem - ne smijemo stati s razvijanjem. Međutim mi kao zemlja, nastavlja Vujić, nažalost stagniramo, no ulaskom u Europsku uniju ovom području pruža se ogroman razvojni iskorak. Prije svega, Srednjoj Europi i Istoku postati ćemo značajno geostreteško područje, što je itekako važno dobro iskoristiti obzirom da za to posjedujemo potrebne resurse poput prometne infrastrukture i Luke Rijeka koja ima potencijal razviti se u vrlo konkurentnu. Ne budemo li stoga pojedine strategije razvoja i Prostorni plan imali usvojene do kraja ove godine teško ćemo bilo koji infrastrukturni projekt kandidirati prema europskim fondovima, koji su tu da ih iskoristimo, iako to do sada nije bio slučaj. Osim o Prostornom planu važno je također povesti raspravu i o ostalim problemima poput hitne medicinske pomoći, turističke ambulante, ali i drugim oblicima sigurnosti, kao i poraditi na turističkom proizvodu, jer ulaskom u Europsku zajednicu ta će zadaća postati sve teža, zaključuje Vujić. Nakon plenarnih izlaganja koje su održali Mladen Črnjar (Novi prostorni plan Primorsko-goranske županije), Ivo Afrić (Zdravstvena zaštita i socijalna skrb na otoku Krku) i Berislav Tulić (Turizam i sigurnost u turizmu) održane su tematske radionice, a nakon tri mjeseca analizirati će se ono što je ostvareno od palete dogovorenog i zaključenog.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Obnašatelj dužnosti župana Primorsko-goranske županije
 Vidoje Vujić i gradonačelnik Darijo Vasilić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PREZENTIRANA INICIJATIVA NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI TE PROGRAMI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU (18. travnja 2012.)

U Velikoj vijećnici Garda Krka, pred nizom zainteresiranih otočana, Paola Baričević, predstavnica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, prezentirala je natječaje za dodjelu financijskih potpora građanskim inicijativama pod geslom Naš doprinos zajednici,  te zanimljive programe Mladi na djelu i Program za cjeloživotno učenje, i to u svojstvu kontakt točke također predstavljene Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Inače, građanska inicijativa predstavlja jednokratnu akciju koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici. Na natječaj akcije Naš doprinos zajednici tako se mogu prijaviti udruge, ustanove ili mjesni odbori, registrirani u Republici Hrvatskoj, te ostvariti financijsku potporu za provedbu planiranih aktivnosti. Programi Mladi na djelu i Program za cjeloživotno učenje inicijative su Agencije za mobilnost i programe Europske unije, koja sukladno svojoj misiji objavljuje natječaje za sudjelovanje u ovim programima, dodjeljujući novčana sredstva mladima od trinaeste do tridesete godine, unutar ili izvan školskog sustava, studentima, učiteljima, nastavnicima i profesorima, nenastavnom osoblju, osoblju vrtićkih ustanova, predstavnicima lokalne samouprave, pučkim učilištima, udrugama, društvima, mjesnim odborima, nezaposlenima ili umirovljenicima.

>> Agencija za mobilnost i programe EU (.pdf)
>> Natječaj: Naš doprinos zajednici (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OBILJEŽEN 17. TRAVANJ - DAN OSLOBOĐENJA OTOKA KRK (17. travanj 2012.)

Tradicionalna proslava 17. travnja, Dana oslobođenja otoka Krka, čiju organizaciju ove godine uz Udrugu antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka potpisuje Općina Dobrinj, započela je polaganjem vijenaca i svijeća na Gradskom groblju u Krku, kao i polaganjem vijenaca na ostala otočka spomen obilježja. Brojna delegacija vođena predsjednikom UABiA otoka Krka Darkom Fanukom, gradonačelnikom Darijom Vasilićem i njegovim zamjenikom Čedomirom Milerom minutom šutnje, pred spomen pločama podignutom u čast Krčana koji su svoje živote izgubili u Narodno oslobodilačkoj borbi, odala je počast svim poginulim borcima. Kratak prigodni program započeo je dvjema recitacijama koje su izveli krčki osnovnoškolci i srednjoškolci, a zaključen je povijesnim izlaganjem Marije Višnjovski, predsjednice UABiA Grada Krka.  Nastavak obilježavanja Dana oslobođenja otka Krka donio je svečanost održanu u Mjesnom domu Polje tijekom koje su se uz predsjednika UABiA otoka Krka Darka Fanuka, te domaćina, načelnika Općine Dobrinj Nevena Komadine i predsjednice UABiA Dobrinj Mirjane Polonijo, okupljenima tradicionalno obratili delegati udruga antifašističkih boraca i antifašista Raba, Opatije, Crikvenice - Novog vinodolskog, Gorskog kotara i Rijeke. Svečanost je naposlijetku završena polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja u Polju.

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 118. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (16. travnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 118. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Javne ustanove Priroda vezane za sufinanciranje istraživanja supova na području otoka Krka, s time da je kao razlog traženja takve podrške istaknuta ovogodišnja nemogućnost Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da financijski podrži navedeni projekt. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako će se ova inicijativa važna za očuvanje populacije supova sufinancirati iznosom od 5.000,00 kn. Kako je na Kolegiju održanom 24. listopada 2011. donesen zaključak kojim se benediktinkama s ciljem sanacije i adaptacije zapadnog krila samostana Uznesenja Blažene Djevice Marije odobravaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, Odsjeku za proračun i financije naložena je skora uplata polovoce navedenog iznosa, dok će im preostali dio na raspolaganju biti sljedeće proračunske godine. U nastavku Kolegija, raspravljeno je izvršenje Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2012. Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo na upit Turističke zajednice otoka Krka da im se financijski pomogne organizacija nadolazećeg predstavljanja otoka u Zagrebu, odgovoreno je kako se sve aktivnosti vezane uz promidžbu odvijaju u Turističkoj zajednici Grada Krka, pa je stoga i navedenu zamolbu potrebno proslijediti na njezinu adresu. Nadalje, Grad je iskazao interes za program POS-a kojeg provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), obzirom da su novim Urbanističkim planom uređenja naselja Krk, kao i naselja Kornić predviđene lokacije za izgradnju POS-ovih stanova. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obzirom na zamolbe, tvrtke MAR.VEL.CORP d.o.o. iz Omišlja, zbog izuzetno loših vremenskih prilika s početka godine, odobreno je produženje roka izvođenja radova na stambeno-poslovnoj zgradi smještenoj na adresi J. J. Strossmayera 9 u gradu Krku do 30. travnja 2012., kao i produženje roka izvođenja radova na uređenju kupališta Dražica u gradu Krku do 20. travnja 2012. Nakon što je razmotrena financijski zahtjevna ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta odvodnje oborinskih i sanitarno-potrošnih voda, te vodoopskrbe na Trgu Krčkih glagoljaša (Školskom trgu), zadužuje se Idis Turato, inače projektant trga, da Gradu dostavi tri ponude ovlaštenih projektanata za izradu navedenih projekata. Obzirom na zamolbe Šefika Džaferovića i Darka Jeneia, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izradu troškovnika za asfaltiranje dijela Ulice Kosići u naselju Vrh, s napomenom kako je Grad spreman ući u financiranje asfaltiranja i polaganja vodovodnih cijevi, jedino uz pedesetpostotnu participaciju predlagatelja. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost da na Glavnom mulu svoje automobile mogu parkirati sudionici eko-akcije koja će se 12. svibnja održati u sklopu ovogodišnjeg Scuba festa. Također, zaključeno je kako će Lučkoj upravi Krk biti proslijeđen dopis kojim se traži pristupanje radovima sanacije fuga na Glavnom i Ribarskom mulu obzirom na oštećenja nastala zbog velikih hladnoća, a uz napomenu kako je Grad navedene radove spreman podržati pedesetpostotnom participacijom. Nadalje, prihvaćeno je izvješće o rezultatima dodatnog georadarskog snimanja i bušenja upojnih bunara u dijelu ulica Slavka Nikolića i Bartula Kašića u gradu Krku, zaprimljenog od strane tvrtke GEOS d.o.o. iz Rovinja, kao izvoditelja radova. Rješavajući predmete odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, kao i plan/program održavanja županijskih i lokalnih cesta što su uspoređeni aktivnostima Hrvatskih cesta d.o.o. Nakon analize financijski zahtjevne ponude za izradu građevinsko-prometnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića u gradu Krku, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da prikupi nekolicinu ponuda za izradu idejnog projekta dijela spomenute ulice. U nastavku, razmotrena je dinamika izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom iNovine d.d. iz Rijeke za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine 10,27 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250 €, mjesečno. Također, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Tisak d.d. iz Zagreba za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine 8,34 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250 €, mjesečno. Kako je najpovoljniji natjecatelj Boris Maligec odustao od zaključenja ugovora o zakupu javne površine na lokaciji podno Gradskih zidina, najpovoljnijom ponudom utvrđena je sljedeća s najvišim iznosom zakupnine, i to ona Sanide Maligec iz Krka u iznosu od 26.200,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je istaknuto kako će se manifestacija Sportaš godine otoka Krka za 2011. održati 26. travnja 2012. u Narodnom domu Punat s početkom u 18.00 sati. Udruzi Demo bendova grada Krka odobreno je 5.000,00 kn za realizaciju glazbenog dijela ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora koji će se na Plaži Plav održati 27. i 28. travnja. Društvu Josip Broz Tito za izdavanje knjige Rijeka i regija u Titovo doba, svojevrsnog zbornika koji okuplja radove četrnaestero autora, odobreno je 2.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojen je prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, kao i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

GRDA KRK DOMAĆIN ENERGETSKE KONFERENCIJE (14. travnja 2012.)

Između 13. i 15. travnja 2012., u organizaciji Grada Krka, Udruge Eko Kvarner i Regionalne energetske agencije Kvarner u gradu Krku održava se prva međunarodna energetska konferencija na temu - Dobivanje i pohrana energije iz obnovljivih izvora na otocima. Ovo značajno događanje započelo je 13. travnja osnivanjem Energetske zadruge otoka Kavarnera (EZOK), da bi sljedećeg dana Mala vijećnica Grada Krka postala poprište rasprave s ciljem definiranja realnih mogućnosti i upoznavanja recentnih planovima za što intenzivnije iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Na početku ovog subotnjeg dijela konferencije okupljenima se najprije obratio moderator rasprave Zoran Skala koji je zaključio kako bez iskorištavanja potencijala vlastitih obnovljivih izvora, kao i vlastite hrane, naš put u oskudicu, pa čak i u osnovnim egzistencijalnim potrebama, postaje posve izvjestan, istakavši pritom i kako odabir mjesta za održavanje ove konferencije nije nimalo slučajan obzirom na brojne projekte koji su na otoku pokrenuti upravo sa zadaćom postizanja održivosti. U nastavku riječ je preuzeo gradonačelnik Darijo Vasilić kazavši kako su Grad Krk, ali i preostalih šest otočkih općina, donijeli čitav niz deklaracija i strateških dokumenata koje razvoj otoka u budućnosti opredjeljuju za održivi razvoj, obnovljive izvore energije, te drugačiji način gospodarenja otpadom, a pokrenuta je i izrada strategije zajedno s njemačkim partnerima uz financijsku podršku njihove Vlade, i to s ciljem smanjenja stakleničkih plinova, odnosno u konačnici postizanja nulte emisije CO2. No, radi se o dugoročnom planu, a da bi isti bilo moguće realizirati, pokrenut je čitav niz malih projekata koji postepeno doprinose njegovom ostvarivanju. Tako na otoku Krku odvajamo čak 35% ukupne količine proizvedenog otpada čime prednjačimo u Hrvatskoj, ističe Vasilić. Naime, dosadašnja projekcija Ministarstva bila je da se do 2020. na nacionalnoj razini odvaja 25% otpada, no pretpostavljam da će se dosadašnje ambicije Ministarstva, po pitanju gospodarenja otpadom bitno izmijeniti. Također na Krku je pokrenuto nekoliko inicijativa vezanih za izgradnju solarnih elektrana, iako nam je žao da zbog Zakona o otocima ne možemo graditi vjetroelektrane jer zasigurno bi se i za njih dala pronaći adekvatna lokacija. Uz sve to napravljena je i studija Katastar krovova otoka Krka koja je pokazala kako naš otok po pitanju energetike ima značajne potencijale, zaključuje Vasilić. Nadalje, okupljenima se obratila Mirela Holy, ministrica zaštite okoliša i prirode, istaknuvši najprije kako unatoč tome što su obnovljivi izvori energije resor Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode itekako je za njih zainteresirano jer se Hrvatska obvezala ispuniti europske direktive, koje sukladno međunarodnoj energetskoj politici nalažu da se do 2020. emisije CO2 smanje za 20%, te za 20% poveća udio obnovljivih izvora energije. Naime, trenutno se događaju velike promjene po pitanju europske energetske politike, i to prvenstveno u slučaju starijih članica Europske unije koje imaju značajne  ambicije u smanjenju emisija CO2 ekvivalenata. Tako se nastoji postići dogovor da do 2030. emisije CO2 budu smanjene za 40%, do 2040. za 60%, a do 2050. za čak 80%. To su itekako ambiciozni ciljevi, naglašava Holy, a ukoliko se Hrvatska što prije ne ubaci u taj vlak imati će velikih problema. Upravo ovdje treba dodati da 2013. ulazimo u ETS, sustav trgovine emisijama, što će zasigurno rezultirati posklupljenjem energenata iz fosilnih goriva, ali s namjerom da se izbalansiraju cijene energije koja se proizvodi fosilnim gorivima i one koja se proizvodi iz obnovljivih izvora energije. Također, Energetska strategija koju je Hrvatski sabor usvojio 2009. preuzela je obveze Europske unije na generalnoj razini, što znači da do 2020. emisije CO2 moramo smanjiti za 20% u odnosu na referentnu 1990., odnosno povećati udio obnovljivih izvora energije za isti postotak. Obzirom na činjenicu da će implementacija takvih ciljeva Hrvatsku koštati, postavlja se pitanje na koji će način to biti odrađeno. Hoće li Hrvatska imati koristi samo po pitanju zaštite okoliša, ali ne i gospodarstva, drugim riječima hoćemo li povećanjem udjela obnovljivih izvora energije paralelno raditi na jačanju nacionalnog gospodarstva ili poticanju tuđeg, što predstavlja jednu od ključnih briga. Unatoč smatranju, nastavlja Holy, da Hrvatska u međunarodnom kontekstu nema šanse u velikoj energetici, vjerujem da u smislu industrije i tehnologije imamo otvorene mogućnosti u maloj, stoga je itekako važno inzistirati ne na uvozu tuđe tehnologije već na poticanju našeg gospodarstva gdje leži zaista velik potencijal. Da bismo na koncu do 2020. postigli udio od 20% obnovljivih izvora energije, a da od toga Hrvatska ima i gospodarske koristi, trebali bismo napraviti nekoliko koraka. Prije svega izmjeniti Energetsku strategiju iz 2009., donijeti kvalitetan zakon o obnovljivim izvorima energije koji će značajno pojednostaviti realizaciju konkretnih projekata te urediti odnose na tržištu, implementirati Treći europski energetski paket, odvojiti mrežne djelatnosti od proizvodnje električne energije, regulirati tržište električne energije, te kao najvažnije donijeti kartu obnovljivih izvora energije Hrvatske gdje bi sama država rekla na kojim lokacijama su zanimljivi koji obnovljivi izvori, kako bi isti ušli u sustav povlaštenog proizvođača električne energije, zaključuje Holy. Nastavk konferencije, s ciljem dokumentiranja saznanja o što potpunijem iskorištavnjau obnovljivih izvora energije, dugoročno maksimalizaciji kvalitete života osobito na otocima, donio je izlaganja eminentnih stručnjaka: Nevena Duića (Obnovljivi izvori energije na otocima), Gorana Krajačića (Skladištenje energije iz obnovljivih izvora energije na otocima), Aleksandra Kovačevića (Financiranje obnovljivih izvora energije iz europskih i investicijskih fondova), Ranka Goića (Dosadašnja iskustva iz implementacije obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj), Andrea Filčića (Iskustva REA Kvarner u solarizaciji), Mauricia Licula (Proizvodnja opreme za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj), te Vjerana Piršića (Iskustva solarnog klastera u informiranju gospodarstva i građanstva o potrebi solarizacija).

 

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVORENA IZLOŽBA MOZAIKA MATKA KEZELEA (06. travnja 2012.)

U Galeriji Decumanus, u organizaciji Centra za kulturu Grada Krka, otvorena je izložba mozaika, Tragovima po Krku, riječkog autora Matka Kezela. O onome što je donosi krčki postav možda najbolje govore riječi Theodora de Canzianija koji potpisuje tekst kataloga: Matko Kezele, mozaicist, gleda očima slikara a stvara skulpture, osjeća kiparskom snagom a opet suptilno slika slike, dakle čini nemoguće mogućim u mistici umjetničke kreacije. Mozaici Matka Kezelea zrače virilnošću intelektualne kontemplacije prefinom igrom stvaranja tvoreći nove živote. Ciklus gromača sačinjen od njih samih zrači nepatvorenim prostorom, transponiranim na plohu vertikale što progovaraju tisućljetnim bremenom bjeline. Na čistoći neokaljana obraza kršne putenosti, zavodi refleksijama neznatne teksture lomom boje dokazujući da živi. Mistikom arheološkog stratuma pak ideogramski poručuje grančicama loze kao skeleta nepoznata bića. Mozaična igra materije u simbiozi, materije u ushitu razumijevanja i prepoznavanja, u definiciji novoga rađanja. Kompozicije u smjeru prirođena kretanja vrtlože se spram centra i margina čuvajući konstantu željene poruke, za tražena čitatelja champolionskog duha, onog što smisao ne traži u gotovim rečenicama, tek onog što riječju već nalazi zadovoljenje. Izložbu su u društvu autora otvorile ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka Maja Parentić i povjesničarka umjetnosti Diana Glavočić koja je u kratkom uvodu izložene radove postavila u kontekst bogate povijesti ove stare tehnike. Maja Parentić, osim veze Kezeleovih radova i otočkih tradicija, istakla je kako grad Krk dogodine planira ugostiti dio postava drugog po redu izdanja riječkog Bijenala mozaika, čiji je Matko jedan od inicijatora, a koji će, poput ovog postava, ukazati na svo bogatstvo i zanimljivost recentne produkcije mozaika. Postav Tragovima po Krku ostaje otvoren do 27. travnja, a moguće ga je razgledati svakim danom, osim ponedjeljka i nedjelje, od 10.00 do 12.00, te od 18.00 do 20.00 sati.

>> otkrij više
>> katalog: prednja strana (.pdf)
>> katalog: stražnja strana (.pdf)
>> pozivnica (.pdf)

 

 

 
Maja Parentić, Matko Kezele i Diana Glavočić

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

SMOTRA VINA OTOKA KRKA 2012. (04. travnja 2012.)

Svi vinari i ljubitelji vina pozivaju se da i ove godine sudjeluju u ocjenjivanju i degustaciji vinskih uzoraka. Kako biste sudjelovali u natjecanju vinara potrebno je na uvid dostaviti uzorak vina, i to u staklenoj boci zapremine od 0,75 l ili 1 l. Boce mogu biti zatvorene plutenim, PVC ili sintetičkim čepom. Na boci obvezno moraju biti naznačeni sljedeći podaci: sorta vina, boja i godina proizvodnje. Također, potrebno je dostaviti tri boce vina po uzorku s ispunjenom, ovdje dostupnom, prijavnicom. Vina se zaprimaju u periodu od 10. do 14. travnja 2012., a kotizacija je sljedeća: za prvi uzorak 50,00 kn, a za svaki naredni 30,00 kn. Dodjela priznanja i degustacija nagrađenih vina održati će se 28. travnja 2012. na Veloj placi s početkom u 17.00 sati, kao dio manifestacije Putevima zlatnih kapi krčkog blaga koju i ove godine zajednički organiziraju Turistička zajednica Grada Krka i Udruga maslinara i vinara Drobnica. Osobe zadužene za kontakt, a vezano uz natjecanje vinara, su: Siniša Brusić (095 862 64 23) i Ivica Šamanić (091 222 14 10).

>> više o načinu prijave (.pdf)
>> preuzmite prijavnicu (.pdf)
>> preuzmite prijavnicu (.doc)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKI MASLINARI UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU OSIGURANJA MASLINA (04. travnja 2012.)

U organizaciji Croatia osiguranja d.d., Filijale Rijeka i Udruge maslinara i vinara Drobnica, u Velikoj vijećnici Grada Krka, održano je stručno predavanje na temu osiguranja maslina, koje je pobudilo interese četrdesetak otočkih poljoprivrednika. Cilj ovog okupljanja bila je prije svega prezentacija osiguranja maslina, kao i drugih usjeva i nasada, a isto je organizirano na inicijativu Svjetlane Vrkljan, interne zastupnice Filijale Rijeka. O osiguranju maslina, rizicima i uvjetima, obvezama osiguranika i osiguravatelja, te iznosima i pogodnostima, govorio je Jurica Vukosav, viši specijalist za osiguranje usjeva i životinja, koji je na samom početku naglasio kako hrvatski maslinari zauzimaju 19. mjesto na ljestvici svjetskih proizvođača maslina i maslinovog ulja. No unatoč spomenutom, osigurano je tek 575 hektara iliti 1,92% od čak 30.000 hektara nasada maslina u Hrvatskoj, te je upravo zbog toga bitno raditi na podizanju svijest o važnosti osiguranja u ovoj rastućoj grani poljoprivredne proizvodnje, obzirom na sve češće vremenske nepogode i nastale štete. Osim o osiguranju maslina, prezentirane su i osnovne karakteristike poljoprivrednog osiguranja o čemu je predavao Sanjin Nekić iz Odjela prodaje osiguranja građanstvu i poduzetnicima Filijale Rijeka. Na samome kraju predavanja istaknuto je kako za ovo, kao i za ostale vrste osiguranja i savjeta u osiguranju, građanima otoka Krka na raspolaganju stoji Svjetlana Vrkljan (095 555 71 25 ili 091 172 14 65).

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 117. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (02. travnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 117. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćem troškovnika tvrtke Lumin d.o.o. iz Krka za nabavu i sadnju bilja u vrijednosi od 57.646,70 kn potrebnih za uređenje kružnog toka na ulazu u grad. Spomenuta površina trebala bi, po projektu ovl. kraj. arh. Dobrile Kraljić, biti uređena do početka ljeta. Odobrava se zamolbi tvrtke Vali d.o.o. iz Krka za postavljanje dvaju suncobrana na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt Caffetteria XVIII. stoljeće kako bi se od sunca zaštitile dvije sjedeće garniture s time da suncobrani ne izlaze iz gabarita same terase. Prihvaća se inicijativa tvrtke Frigus Vecla d.o.o. iz Krka da se HEP-u proslijedi zahtjev za izradu električnog priključka na lokaciji Portapisana radi prodaje sladoleda za koje je inicijator ishodovao koncesijsko odobrenje. Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da od HEP-a zatraži prijedlog ugovora. S ciljem rasprave na prvoj nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, i to s utvrđenim visinama popusta za branitelje Domovinskog rata sukladno prethodno usvojenim rješenjima otočkih općina koje su slične odredbe već uključile u svoje Odluke. Nadalje, prihvaćena je ponuda obrta IV AMBIJENTA iz Punta, na iznos od 29.400,00 kn, za izradu i montažu vanjske drvene stolarije (vratiju, prozora i izloga) na poslovnom prostoru novog Turističko-informativnog centra u gradu Krku. Kako je u rujnu prošle godine prihvaćen prijedlog tvrtke Hoteli Krk d.o.o. za izgradnju nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice (od Vile Lovorike do spojnog puta između Ružmarinske ulice i Šetališta Dražica) s ciljem realizacije navedenog zatražene su ponude. Pored dvije pristigle (Zidarski obrt Zidar Ivo u iznosu od 21.576,60 kn; Građevinsko poduzeće Krk d.d. u iznosu od 25.230,00 kn) prihvaćena je ona povoljnija Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Tomiju Kosiću iz Vrha, radi legalizacije garaže, dana je suglasnost na razmještanje nerazvrstane ceste uz prikupljenu svu potrebnu dokumentaciju i na vlastiti trošak, s napomenom kako je istu puno jednostavnije realizirati po Zakonu o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, odnosno negdašnjeg Bistroa Neptun. Pored tri pristigle ponude (SAK d.o.o. s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.328,00 €; Krčki dvori d.o.o. s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 3.700,00 €; Željka Cvitkušić Lužina - Ugostiteljski obrt Mare s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.610,00 €) kao najpovoljnija odabrana je ona Krčkih dvora d.o.o. iz Krka. Nadalje, utvrđeni su najpovoljniji natjecatelji za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka za 2012. godinu. Nakon kraće rasprave, donesena je odluka o početku postupka javnog natječaja za dodjelu koncesija za dimnjačarskih poslova obzirom da se o istoj mora očitovati Gradsko vijeće, a važeći ugovor za obavljanje navedenog posla istječe 01. srpnja ove godine. Dogovorena početna koncesijaska naknada iznosi 16.000,00 kn. Uz to, odlučeno je kako će uskoro biti raspisan natječaj za davanje u zakup javne površine za postav privremenog objekta do trgovine Fortuna, budući da važeći ugovor istječe 30. lipnja ove godine. Dogovorena početna godišnja zakupnina iznosi 13.500,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Vladilira Šebelje iz Krka, vlasnika Uslužnog obrta Žižula, za produženje ugovora o obavljanju poslova održavanja spomen obilježja vezanih uz NOB i Domovinski rat, te uz mjesečnu naknadu od 4.729,00 kn. Pekari Vrbnik dana je suglasnost za postavljanje jednostavne građevine (kioska) isključivo u dvorištu škole s time da je vlasničke odnose potrebno riješiti sa samom školom. Odbijen je prijedlog Nives Pavlešić iz Krka za kupnju z.č. 1904/1, k.o. grad Krk, površine 51 m2, koja prema navodima predlagateljice pripada stanu smještenom na adresi Galija 30. Obzirom na učestalo posklupljenje goriva prihvaćen je prijedlog Miljenka i Marina Crnčića, vlasnika Prijevozničkog obrta Miljenko, za povećanje cijene karte turističkog autobusa za nadolazeću turističku sezonu sa sadašnjih 5,00 na 8,00 kn. Međutim, česti korisnici ovog prijevoza imati će i nadalje prilike po staroj cijeni pribaviti karte, i to u boloku od 20, odnosno 10 karata, po cijeni od 100,00 kn, odnosno 50,00 kn. Nadalje, prihvaćena je inicijativa tvrtke Vali Krk d.o.o. za davanje u zakup privremene ugostiteljske terase za postavljanje triju stolova s manjim garniturama uz rub Caffetterie XVIII. stoljeće, prema Veloj placi. Prihvaćen je prijedlog Nevenke Kovač iz Osijeka za dnevni zakup javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina tijekom ovog travnja radi prodaje ručno izrađenih glinenih posuda. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti riječkoj Udruzi FOSS MedRi koja djeluje pri Medicinskom fakultetu, za organizaciju Humanitarnog bala medicinara, koji će se u svibnju održati u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji, dodijeljeno je 1.000,00 kn. Za sufinanciranje redovne godišnje skupštine Udruge umirovljenika Grada Krka izdvojeno je 5.000,00 kn. Udruzi specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za obilježavanje jubileja nizom prigodnih aktivnosti dodijeljeno je 1.000,00 kn. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, Područnoj školi Omišalj, za organizaiju državnog natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika odobreno je 1.000,00 kn. Predviđa se kako će ovo natjecanje okupiti oko dvjesto sudionika, a osim samog natjecanja biti će organizirano i nekoliko stručnih ekskurzija. Humanitarnoj organizaciji Dora iz Zagreba koja pomaže potrebite mališane za sufinanciranje jednodnevnog izleta svojih štićenika i volontera na otok Krk dodijeljeno je 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Kolegij je najprije raspravio prijedlog Hrvatske pošte o sufinanciranju gubitka u iznosu od 53.283,00 kn proizašlog iz rada poštanskog ureda Kornić, zaključivši kako Grad isti nije u mogućnosti podmiriti. Na samome kraju razmotren je radni prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, a unatoč neizvjesnoj sudbini, podržan je projekt izgradnje autoceste Rijeka - Žuta Lokva.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

I-KRK: OBJAVLJENA TRAVANJSKA DOGAĐANJA (28. ožujka 2012.)

YouTube kanal: I-KRK

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PODRŽITE AKCIJU SAT ZA PLANET ZEMLJU! (27. ožujka 2012.)

Svjetski fond za prirodu (WWF) već šestu godinu za redom organizira akciju u nas znanu kao Sat za planet Zemlju (Earth Hour). Ova inicijativa pokrenuta je u Australiji, a prve je godine samo u Sydneyu više od dva milijuna kućanstava sudjelovalo u istoj, da bi joj se već idućih godina pridružili i brojni drugi svjetski grdovi. Prošle je godine Sat za planet Zemlju podržalo čak pola milijarde ljudi u 135 zemalja svijeta, a u želji da se i stanovnike Hrvatske potakne na razmišaljanje o klimatskim promjenama, prekomjernom trošenju zemljinih resursa, te općenito ekološkim problemima, sva kućanstvima, ali i tvrtke, pozivaju se da u subotu 31. ožujka 2012. na jedan sat, između 20.30 - 21.30, isključe sva svjetla. Osim toga, jedinice lokalne samouprave u ovu se akciju mogu uključiti isključivanjem dijela javne rasvjete ili gašenjem svjetla na nekoj od kulturnih znamenitosti, čime bi stale uz bok Parizu (Eiffelov toranj), Rimu (Koloseum), New Yorku (čitavo središte grada sa svim svojim znamenitostima) i Londonu (Piccadily Square) ili u našem slučaju Puli (Arena), Dubrovniku (gradske zidine) i Osijeku (Tvrđa). Ova akcija ujedno pruža mogućnost promoviranja jedinica lokalne samouprave obzirom na značajan interes medija, i to ne samo domaćih, o čemu svjedoče fotografije dubrovačkih gradskih zidina koje su ušle u promotivni video Svjetskog fonda za prirodu, a koji je plasiran na mnogim svjetskim medijskim kanalima.

>> preuzmite letak (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

POVODOM SVJETSKOG DANA KAZALIŠTA ODIGRANA PREDSTAVA KAMENJE (27. ožujka 2012.)

Povodom Svjetskog dana kazališta, koji se na inicijativu Međunarodnog kazališnog instituta od 1961. obilježava 27. ožujka, u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, u organizaciji Centra za kulturu Grada Krka, izvedena je predstava za djecu i mlade Kamenje zagrebačkog Kazališta Mala scena. Krčki srednjoškolci tako su dobili priliku pogledati hvaljeni komad koji je diljem svijeta doživio mnoga uprizorenja i postiglao veliki uspjeh, i to najviše zahvaljujući aktualnoj temi, zanimljivoj i napetoj priči koja koristi elemente, pa čak i stereotipe ?lmskih kriminalističkih potraga, društvenoj angažiranosti, te modernosti koncepta u kojem se odražava suvremeno gledanje na ulogu kazališta, ali i iznimno vješto oblikovanim karakterima koji pružaju fantastične mogućnosti za glumačku igru. Izvorna inačica teksta ove predstave nastala je tijekom procesa improvizacija u kojem su autori i glumci australskoga kazališta ZEAL Theatre Company, Tom Lycos i Stefo Nantsou, stvarali  situacije i de?nirali dijaloge. Budući da je tako stvoren materijal izuzetno glumački, te prilagodljiv igranju u različitim prostorima i uvjetima, svaka postava, pa tako i zagrebačka, okrenuta je glumcima i radu s njima na oblikovanju karaktera i oživljavanju situacija koje plastično dovode na scenu različite prostore kojima lica prolaze u svojem bijegu, a potom i potrazi. Temeljena na vrhunskoj glumačkoj igri, osvjetljavajući problem maloljetničkog nasilja i delikvencije koji su sve češći i u nas, predstava se obzirom na reakciju snažno dojmila krčke srednjoškolace. U predstavi glume Marko Hergešić i Filip Lozić, dok prijevod teksta potpisuje Maja Oršić Magdić, produkciju Vitomira Lončar, a glazbu Ivanka Mazurkijević i Stanislav Kovačić. Komad je režirao Ivica Šimić.

 

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANO NATJECANJE MLADEŽI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (26. ožujka 2012.)

Netom završenog vikenda u omišaljskoj osnovnoj školi, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk, održano je sada već tradicionalno natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog križa, okupivši učenike otočkih osnovnih škola, i to po jednu ekipu iz Omišlja, Malinske, Dobrinja, Vrha i Vrbnika, te po dvije iz Krka i Punta. Svaki od navedenih timova prolazio je kroz nimalo laku provjeru znanja o povijesti i djelovanju Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima, te naposlijetku kroz praktičnu provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći. Konačno, pobjednikom ove otočke smotre proglašena je vrijedna ekipa iz Omišlja koju sada iščekuje međužupanijsko natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog križa što će se 21. travnja održati u Gospić. Drugo mjesto zauzela je ekipa iz Punta, dok je treća bila ekipa iz Dobrinja. Inače, Gradsko društvo Crvenog križa Krk već sedmu godinu za redom organizira ovo natjecanje, a dvije godine bilo je i domaćin županijske smotre.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

INFO PROGRAM GRADA KRKA ODSAD I NA INTERNETU (25. ožujka 2012.)

Odnedavno, I-KRK, Info program grada Krka, osim na lokalnoj kabelskoj televiziji (S-19) možete pratiti i na Internetu, točnije na YouTube kanalu do kojeg se dolazi učitavanjem sljedećeg linka: http://www.youtube.com/user/citezrg. Ovim kanalom mjesečni nizovi najava, ali i ostali video materijali, postaju dostupni još većem broju korisnika, no ono što u odnosu na sam program kabelske televizije predstavlja njegovu najveću prednost jest mogućnost rukovanja objavljenim sadržajima. Naime, isti se mogu dijeliti korištenjem za to predviđenog osnovnog koda što je osobito praktično u njihovoj distribuciji društvenim mrežama ili čak objavljivati na Internet portalima, i to korištenjem opcije - ugradi, koja otkriva modularan HTML-kod. Na Internet inačici Info programa Grada Krka tako će se osim najava i obavijesti moći pronaći i brojni video sadržaji vezani uz promidžbu i dokumentiranje gradskih događanja. Podsjetimo, zadaća Info programa grada Krka je prenošenje dvojezičnih informacija o događanjima, ali i ostalih važnih obavijesti, kojima raspolažu gradske ustanove i poduzeća, udruge, klubovi, mjesni odbori, gospodarski subjekti i svi ostali koji brinu o što sadržajnijem boravku krčkih gostiju. Sam program riješen je u formi video-stranica, a planirano je da u njegovo uređivanje neposredno budu uključeni svi subjekti koji raspolažu informacijama od javnog interesa. Iste se s ciljem objave mogu proslijediti na sljedeću e-mail adresu: info@tz-krk.hr.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PRIČOM O VODI PRIGODNO OBILJEŽEN SVJETSKI DAN VODA (21. ožujka 2012.)

U Dječjem vrtiću Katarina Frankopan u gradu Krku, Svjetski dan voda obilježen je predstavom Priča o vodi zagrebačkog Kazališta Mala scena čiju organizaciju potpisuje Centar za kulturu Grada Krka. Pred pedesetak jasličara Jelena Vukmirica, jedna od autorica (drugi je Marko Makovčić), ujedno i glavna protagonistica, odigrala je zanimljivu i dinamičnu predstavu o vodi kao elementu koji pokreće i daje život. Naime, Priča o vodi inspirirana je promijenjivim karakterom vode, kao i bezbrojnim mogućnostima koje ona u igri pruža. Voda je tako predstavljena kao neiscrpan izvor mašte i zabave, a putem kazališne igre i istraživanja mališani uspjevaju upoznati gotovo sve njezine aspekte, kao i ući u magičan vodeni svijet gdje se voda pretvara u neobičnog prijatelja. Kao autorica nadahnuta vlastitim djetetom Jelena tijekom predstave ulazi u njegovu perspektivu otkrivajući neizmjerno oduševljenje nečim naizgled tako jednostavnim kao što je - malena kapljica vode. Kostime za ovu uzbudljivu predstavu osmislila je Hana Letica, scenografiju Petra Held, svjetlo Željka Fabijanić Šaravanja, dok likovno oblikovanje potpisuje Damjan Uzelac, a produkciju Vitomira Lončar. Inače, Svjetski dan voda svake se godine obilježava 22. ožujka, a kako prema podacima UN-a više od milijardu ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravoj vodi, da bi se što jasnije istaknulo značenje brige o ovom primarnom resursu, razdoblje od 2005. do 2015. proglašeno je desetljećem voda pod geslom - Voda za život. Svjetski dan voda proglasila je Opća skupština UN-a 1992., s ciljem da se do 2015. prepoloviti broj ljudi koji nemaju pristup zdravoj vodi, kao i onih koji nemaju pristup osnovnim sanitarijama. 

 


Glumica Jelena Vukmirica u društvu krčkih mališana

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA 19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRK (20. ožujka 2012.)

>> pročitajte izvješće

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U KRČKOJ KNJIŽNICI GOSTOVALA SANJA PILIĆ (20. ožujka 2012.)

U Gradskoj knjižnici Krk, pred okupljenom školarcima - polaznicima petih i šestih razreda, organizirano je gostovanje Sanje Pilić, naše popularna spisateljice čiji zavidan opus broji čak dvadest i tri knjige. Na samom početku gostovanja ova autorica literature uglavnom namijenjene mladima okupljene je upoznala s vlastitim književnim putem, istakavši najprije kako joj je odrastanje bilo obilježeno knjigama i književnošću obzirom na majku Sunčanu Škrinjarić i prabaku Zofku Kveder. Okušavši se isprva u pismu za odrasle, kao i ostali kolege poput Mire Gavrana naprimjer, Pilić je krenula u osvajanje književne scene namijenjene djeci i mladima, a da je u tome uspjela svjedoče njezini brojni rado čitani naslovi. Prvu knjigu za mlade koju je potpisala bila je Mamama sve najbolje iz 1990., a ista je uskoro ovjenčana i prestižnim priznanjem Grigor Vitez. Taj je niz potom nastavljen i ostalim nagrađivanim naslovima poput Mrvice iz dnevnog boravka, Posve sam popubertetio, Što mi se to događa, Jesam li se zaljubila ili Hoću biti posebnaaaaa. U nastavku druženja, Pilić je za svoje uratke kazala da se bave malim stvarima, poput prijateljskih odnosa, odnosa s roditeljima ili ostalih životnih situacija bliskih ciljanoj publici, te kako isti svoju popularnost duguju jednostavnosti, ali i isticanju pametnih i pozitivnih likova koji se uspješno nose s mnogim, djeci bliskim, problemima. Kao posljednje promoviranu knjigu izdvojila je roman za mladež Ideš mi na živce koji na duhovit način progovara o djeci rastavljenih roditelja i problemima uzrokovanim novonastalom životnom situacijom, priznavši naposlijetku kako i sada radi na zanimljivoj knjizi koja bi trebala izaći do kraja ove godine. Pred kraj druženja, Pilić je pomno odgovorila na sva pitanja znatišeljnih mališana!


Druženje s krčkim osnovnoškolcima u Gradskoj knjižnici

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 116. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (19. ožujka 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 116. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno kratkom analizom i prihvaćenjem prijedloga izmjene Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. S ovom se izmjenom, koja će uskoro biti dijelom dnevnog reda Gradskog vijeća, krenulo kako bi Grad, u okviru IPARD programa, mogao potraživati sredstva Europske unije, i to s ciljem rekonstrukcije poljoprivrednih puteva na području Grada Krka. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 3.400.000,00 kn, a dosad je za pripremu projekta u 2011. utrošeno 170.000,00 kn. Ukoliko se iz Europske unije uspiju povući planirana sredstva navedeni iznos ući će u budući gradski Proračun. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se trima školarcima iz grada Krka u potpunosti plati kotizacija za sudjelovanje u Novigradskom proljeću - tradicionalnoj školi stvaralaštva koja se ove godine priređuje između 05. i 12. svibnja. Cijena kotizacije po učeniku iznosi 2.115,00 kn, iliti ukupno 6.345,00 kn. Uz to, prihvaćena je i zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, te se maturantima gimnazijalcima organizacija maturalne zabave u Hotelu Malin pomaže iznosom od 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za ustupanje radova na održavanju i remontu javne rasvejete na području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Također, donesene su i odluke o početku postupka javne nabave za nabavu i montažu opreme za proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. (procijenjene vrijednosti 244.100,00 kn s uključenim PDV-om), kao i za ustupanje građevinskih radova na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka za 2012. (procijenjene vrijednosti 112.400,00 kn s uključenim PDV-om). Potom je prihvaćen prijedlog Dragutina Kosića za kupnju dijela k.č. 3822/1, površine 237 m2, te dijela k.č. 403171 površine 78 m2, obje k.o. grad Krk, čiji su dijelovi zazuzeti izgradnjom okućnice i garaže predlagatelja. Prihvaćena je i molba Đura Tudora iz Krka za zamjenu nekretnina, i to 2500/3935 dijela z.č. 889 k.o. grad Krk, zemljište izvan zone gradnje (maslinik) u vlasništvu Grada Krka, za k.č. 3308/1, površine 154 m2, k.č. 3308/2, površine 144 m2, te k.č. 3308/3, površine 116 m2, sve k.o. grad Krk, zemljišta unutar građevinskog područja u vlasništvu predlagatelja. Nadalje, Grad je pokazao interes za inicijativu Tomislava Kirinčića iz Krka za produženje ugostiteljske terase Caffe bara Tiffany smještene na Trgu Kamplin, a koliko će iznositi kvadratura proširenja naknadno će utvrditi komunalni redar. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćeno je rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim se utvrđuje da kulturno-povijesna cjelina naselja Kornić (koja obuhvaća Kornić, Lakmartin, Muraj i Brautovce), zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, ima svojstvo kulturnog dobra. Ovo rješenje s ciljem rasprave biti će proslijeđeno Mjesnom odboru Kornić, kao i rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim se utvrđuje da ruralna kulturno-povijesna cjelina naselja Lakmartin, zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, također ima svojstvo kulturnog dobra. U nastavku, razmotren je zahtjev tvrtke Glavotok d.o.o. za povećanje ugostiteljsko-turističke zone Kampa Glavotok kako bi tražena izmjena postala dijelom novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Kolegij je tako podržao inicijitivu da se se zona Kampa Glavotok s postojećih 5 ha, poveća na 15 ha, međutim unatoč traženom povećanju kapaciteta zone s postojećih 600 na 1.500 ležajeva, Grad je predložio povećanje kapaciteta na 800 do 1.000 ležajeva. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena mogućnost financiranja izgradnje prometnice spoja Ul. Ivana Meštovića i Ul. Sv. Ivana. Nakon što je Grad podržao zamolbu Građevinskog obrta Eurogradnja u vl. Idriza Gušterovića iz Krka i tvrtke Kvalitet Cerna d.o.o. iz Cerne za izgradnju navedenog puta i potpornog zida naručen je i izrađen idejni projekt, no obzirom da ova inicijativa nije ušla u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., Grad nije u mogućnosti preuzeti pripadajuće financijeske rashode. U nastavku, analizirana je ponuda tvrtke Eko otok d.o.o. iz Veprinca za usitnjavanje, odvoz i zbrinjavanje drvenog otpada s područja grada Krka. Kako se Grad ne bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada predlagatelj je upućen da ponudu proslijedi Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve. Rješavajući premete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na znanje je primljena predstavka Ivana Mrakovčića i Frana Depopea iz Skrpčića vezana uz probleme koji nastaju korištenjem tamošnjeg igrališta, te će ista radi očitovanja biti proslijeđena Mjesnom odboru Skrpčić-Pinezić. Na kraju Kolegija prihvaćena je inicijativa Javne ustanove Priroda koja kao vodeći partner priprema prijedlog projekta kojeg u suradnji s Parkom prirode Ljubljansko barje i Geodetskim institutom Slovenije namjerava kandidirati za sufinanciranje u okviru operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska za koji je natječaj otvoren do 16. travnja ove godine. Glavna zadaća ovog projekta jest popisivanje, sanacija i očuvanje vodenih staništa u zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže. U Sloveniji će tako projekt biti usmjeren na poseban tip vodenih staništa, takozvanih okna, a u Hrvatskoj, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, obrađivale bi se krške lokve na otoku Krku. Nakon kratke rasprave zaključeno je da Grad Krk kao partner u ovom projektu ima interesa s vlastitim proračunskim sredstvima participirati u iznosu od 3.000,00 €. Uz to, Kolegij je podržao inicijativu Sat za planet Zemlju koju već šestu godinu za redom potiče WWF, Svjetski fond za prirodu. Stoga, svim kućanstvima i tvrtkama apelira se da u subotu 31. ožujka 2012. na jedan sat (20.30 - 21.30) isključe sva svjetla s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinig resursa, te općenito ekološkim problemima. Ova inicijativa pokrenuta je u Australiji, a prve je godine samo u Sydneyu više od 2.000.000 kućanstava sudjelovalo u Satu za planet Zemlju. Prošle je godine akciju podržalo čak pola milijarde ljudi u 135 zemalja svijeta.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

I-KRK: DVA KRATKAŠA NA TEMU ODRŽIVOG RAZVOJA (18. ožujka 2012.)

YouTube kanal: I-KRK

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA PREZENTACIJA REZULTATA PROJEKTA ZOOB (18. ožujka 2012.)

U Maloj vijećnici Grada Krka održana je prezentacija rezultata projekta ZOOB, Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo, koju je održala Bernardina Hlevnjak, stručna suradnica projektnog partnera - Udruge Agroturist iz Vodnjana. Samom predstavljanju, pored ostalih, nazočili su krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, njegov zamjenik Čedomir Miler, Goran Marević, stručni suradnik projektnog partnera - Udruge maslinara i vinara Drobnica, te Davor Mrzlić, voditelj projekta od strane vodećeg partnera novogoričkog Kmetijsko gozdarskog zavoda. Projektom ZOOB koji završava krajem ožujka, a trajao je dvije godine i sedam mjeseci, izuzetno je zadovoljan i krčki gradonačelnik, dodavši u uvodnom izlaganju kako je riječ o inicijativi ukupno vrijednoj 988.812,76 €, a provedenoj u sklopu programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007-2013.  Ista je obuhvatila područje Istre, kvarnerskih otoka Krka i Cresa, a osim prethodno spomenutog vodećeg, ostali projektni partneri ZOOB-a su: Grad Krk, Grad Vodnjan, Udruga Agroturist iz Vodnjana, Udruga maslinara i vinara Drobnica iz Krka, te Univerza na primorskem, Znanstveno raziskovalno središće. Nakon uvodnog dijela, riječ je preuzela Bernardina Hlevnjak istakavši na početku kako svrha ovog projekta, koji je stvorio temelje za novi pristup poljoprivredi, leži u poticanju integrirane i ekološke proizvodnje - osobito u maslinarstvu, odnosno postizanju smanjenja zagađenja, kao i očuvanju biološke raznolikosti, a sve s ciljem podizanja svijesti o potrebi zaštite okoliša, poticanja održivog razvoja uopće, te blagotvornog učinka spomenutog na čovjekovo zdravlje. Kako bi njegovo djelovanje bilo što potpunije u projekt su bile uključene mnoge ciljane skupine: od javnog sektora, preko poljoprivrednika, potrošača, turističkih subjekata, predstavnika regionalne i lokalne uprave, pa sve do stanovnika projektom obuhvaćenih područja. Uz to, Hlevnjak je dodala kako su se mnogobrojnim aktivnostima provedenim u sklopu projekta dobili za budućnost itekako korisni podaci, koji, pored ostalog, predstavljaju rezultat provedenih analiza tla, poduzetih rasprava na temu preporuka za suzbijanje štetnika, te održanog čitavog niza stručnih predavanja, radionica i ekskurzija namijenjenih, koliko stručnjacima, toliko i samim poljoprivrednicima. Svi ti podaci sabrani su i dostupni na službenim Internet stranicama projekta (www.zoob-oljke.si), a kao trag za projektom ostala je i nekolicina vrijednih promotivnih publikacija, te niz plakata, letaka i informativnih brošura, zaključeno je naposlijetku.

>> preuzmite završnu prezentaciju (.pdf) 

 
Prezentacija rezultata ZOOB-a u gradu Krku


Rezultate ZOOB-a je predstavila Bernardina Hlevnjak,
stručna suradnica projektnog partnera -
Udruge Agroturist iz Vodnjana

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVORENA IZOŽBA SUVREMENE CRNOGORSKE GRAFIKE (16. ožujka 2012.)

Nakon što je predstavljena u riječkom Državnom arhivu, labinskom Narodnom muzeju i pulskoj Galeriji Cvajner, izložba Aktualnosti u crnogorskoj suvremenoj umjetnosti stigla je i u krčku Galeriju Decumanus. Postav koji sjedinjuje recentne primjere novije crnogorske grafike nastale između 1971. i 2011. okupljenima su predstavili organizatori - Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka, te Ljubo Radović, predsjednik Zajednice Crnogoraca Primorsko-goranske županije. Parentić je tom prigodom istakla kako ova vrijedna izložba predstavlja ekstenziju uspješne suradnje prošle godine započete krčkim gostovanjem Pomorskog muzeja Crne Gore iz Kotora, što će ove biti nastavljena posjetom Krčana Kotoru, gdje će se najesen prezentirati izložbeni projekt Komunicirajmo baštinu. Nadovezavši se na prijateljski odnos Kotora i Krka, Radović je naglasio kako se najčvrće veze između dviju država ostvaruju upravo kulturnim manifestacijama. Naime, Zajednica Crnogoraca Primorsko-goranske županije ovakvim projektima želi podsjetiti na višestoljetne kulturne veze između Hrvatske i Crne Gore, odnosno protagoniste istih koji su stvaralačkim duhom ostavili obostrane tragove na raznim poljima društvenog tkiva, zaključuje Radović. Na izložbi postavljenoj u Galeriji Decumanus, po odabiru povjesničarke umjetnosti Ljiljane Zeković, predstavljeno je četrnaest umjetnika različitih generacija, poetika, estetskih i idejnih referenci, te ukupno dvadeset i jedan rad realiziran u zavidnoj paleti grafičkih tehnika - od bakropisa, akvatinte, litografije, serigrafije, kolografije, suhe iglie monotipije, pa sve do računalne grafike i ostalih hibridnih formi. Od cijenjenih autora starije generacije na izložbi su prisutni velikan fantastičnog i vizionarskog slikarstva svjetskoga glasa Miodrag Dado Đurić, zatim Dimitrije Popović, Anka Burić, Mirko Toljić i Veljo Stanišić. Srednju generaciju predstavljaju Ozana Brković, Admir Bambur, Irena Lagator Pejović i Igor Rakčević, a mlađu Ilija Nikčević, Jelena Jovančov, Zorica Lakić, Milena Živković i Maja Mirković. Sam postav obuhvaća gotovo pola stoljeća crnogorske grafičke umjetnosti, koja je svoj pravi procvat doživjela nakon što je 1988. otvoren Odsjek za grafiku na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju, gdje se većina ovdje okupljenih umjetnika i školovala. Međutim, tu su i studenti ostalih akademija snažne grafičke prakse, poput one sarajevske, a neki od autora Crnu Goru su predstavljali i na prestižnom Venecijanskom bijenalu. Ovako koncipirana izložba pruža mogućnost sagledavanja dominantne pojave u suvremenoj grafici Crne Gore koja polako broji sve više poklonika. Njezini učenici, stvaraoci respektabilnih kreativnih potencijala, predstavljeni su djelima koja svojim vrijednosnim referencama nadilaze okvire lokalne sredine, te sve smjelije pokazuju spremnost ka upuštanju u nove izazove. Izložba Aktualnosti u crnogorskoj suvremenoj umjetnosti ostaje otvorena do 06. travnja.

>> pogledajte ostatak galerije

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Maja Parentić i Ljubo Radović

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA JAVNA TRIBINA O ANTIFAŠIZMU NEKADA I DANAS (16. ožujka 2012.)

U prostoru Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, u organizaciji Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka održana je javna tribina o antifašizmu nekada i danas. Okupljenim srednjoškolcima u pratnji profesora, ali i ostalim sudionicima, najprije se obratio predsjednik UABiA-e otoka Krka Darko Fanuko koji je na počatku istakao razloge održavanja ovakvog skupa, kazavši, pored ostalog, kako motivacija za njegovo organiziranje leži u neprepoznavanju uloge antifašizma danas, a da on postoji svjedoči i njegovo udruženje koje danas broji 562 člana, u rasponu od osamnaest, pa sve do sto godina. Iako je fašizam pobijeđen, nije iskorijenjen, a odgovor na pitanje kako ga prepoznati, trebala bi iznjedriti upravo ova tribina, zaključuje Fanuko. Riječ je potom preuzeo dr. sc. Tvrtko Jakovina, profesor Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svoje izlaganje Jakovina je započeo pitanjima koja su usmjerila tijek rasprave: što je fašizam danas, tko se tijekom Drugog svjetskog rata suprotstavio fašistima, te zašto ono što se tada dogodilo nije bilo dovoljno?  Naime, u politički osjetljivoj situaciji naš odnos prema antifašizmu nije bio posve jasan što je na više razina spriječilo kratanje naprijed, tako da još i danas imamo značajnih problema s rasizmom, ekstremnim nacionalizmom, antisemitizmom, ograničavanjem sloboda, nedostatkom demokracije uopće, odnosno onime što je u vrijeme nacističke Njemačke bilo dovedeno do svog vrhunca. Međutim to nije bio samo njemački problem, već i problem ostatka svijeta koji se u Drugom svjetskom ratu našao na suprotstavljenoj strani što nam svjedoče brojna iskustva, a o čemu je potrebno itekako razgovarati, naglašava Jakovina. Naime, naš poprilično emotivan odnos prema onome što se odigralo u Drugom svjetskom ratu leži u činjenici kako se nikada do tada u povijesti čovječanstva nije dogodilo ništa slično - nije stradalo toliko ljudi. To se iskustvo danas čini nemogućim, kao i situacija da Njemačka sredinom 20. stoljeća uđe u rat s ostatkom svijeta. Bio je to besmislen i apsurdan sukob u kojem Njemačka nije imala šanse, no netko je ipak donio kobnu odluku. Uz definiranje antifašizma koji danas podrazumijeva brigu za slabije, ugrožene, one u manjini, Jakovina se naposlijetku dotako i situacije na našem prostoru, zaključivši kako je jedini antifašistički pokret što smo ga imali onaj Komunističke partije. U nastavku tribine akademik Petar Strčić govorio je o ulozi otočkog klera u periodu Narodnooslobodilačkog pokreta, istaknuvši kako su svećenstvo, odnosno Crkva, u zapadnoj Hrvatskoj, pa tako i na području Istre i Hrvatskog primorja, bili gotovo posve antifašistički opredijeljeni. Uz to, posebno je naglasio kako se na otoku Krku digao prvi uspješan oružani antifašistički ustanak u svjetskoj povijesti, i to kao reakcija na nasilje danuncijevaca. Naime, Gabriele D'Annuzio je 1919/20. došavši u Rijeku proglasio svoju paravojnu kvarnersku državicu, prakticirajući pri tome one nasilne oblike koje su kasnije razvili najprije fašisti, a potom i nacisti. Na samome kraju tribine o raspravljenim temama otvorena je kratka diskusija.

 
Petar Strčić, Darko Fanuko i Tvrtko Jakovina


Okupljeni sudionici tribine

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANO PREDAVANJE OD EKO-DOMAĆINSTVA I VOZILA DO EKO-SELA (15. ožujka 2012.)

U Velikoj vijećnici Grada Krka u zajedničkoj organizaciji Odsjeka za fiziku Sveučilišta u Rijeci i Udruge zelena tehnologija, prof. Ivica Orlić održao je zanimljivo predavanje tijekom kojeg je predstavio tehnološka dostignuća i mogućnosti za osnivanje samoodrživog naselja, te postojeće srodne projekte u zemljama iz našeg neposrednog okruženja. Osim toga, dotakao se i tehnologija koje se danas koriste u izgradnji eko-domaćinstava, i to s naglaskom na neovisnost i samoodrživost u smislu opskrbe hranom, vodom i energijom. Nakon kratkog prikaza povijesti elektro-automobila okupljene je upoznao s tehnologijama vezanim za izradu električnog automobila i plovila. Vjerujemo kako je baš otok Krk zbog dosadašnje orijentacije prema zelenim tehnologijama, kao i zbog prirodnih i društvenih preduvjeta, idealan za pokretanje pilot projekta samoodrživog naselja u ovom dijelu Hrvatske, istakao je Orlić. Upravo međusobno povezivanje Udruge zelenih tehnologija, Sveučilišta u Rijeci, jedinica lokane samouprave, Ministarstva okoliša, te zainteresiranih poduzetnika u zemlji i inozemstvu, dovelo bi do stvaranja sinergijskih efekata koji bi mogli privući investitore, a u suradnji sa sličnim inicijativama na prostoru Europe znatno bi se povećali izglednost za dobivanje poticajnih sredstava iz europskih fondova koji potiču proizvodnju ekološke i autohtone hrane, te upotrebu obnovljivih izvora energije, zaključeno je naposlijetku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U KRKU ODRŽANA ČETVRTA PANEL-DISKUSIJA O NOVOM KONCEPTU GOSPODARENJA OTPADOM (14. ožujka 2012.)

Realizacija izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u punom je zamahu. Kako bi se postigli visoko zacrtani ciljevi, prema kojima će se u centar dovoziti samo onaj dio otpada koji se ne može ili ne isplati izdvojiti na mjestu nastanka, potrebno je osigurati razumijevanje novog koncepta gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji, te postići aktivno sudjelovanje svih subjekata, a posebno građana. S takvom zadaćom tvrtka Ekoplus (osnovana kako bi koncipirala, pripremila, izgradila, te upravljala novim integralnim sustavom gospodarenja otpadom) pokrenula je provođenje niza javnih tribina predstavljenih nazivom Odnosi s javnošću za projekt: Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji koji će se dijelom financirati kroz pretpristupni program IPA. Predstavništvo Ekoplusa tako je startalo s provođenjem panel-diskusija na kojima se sagledava problematika gospodarenja otpadom, i to pet na lokacijama pretovarnih stanica, te jedna u gradu Rijeci. Krčkoj, četvrtoj po redu diskusiji održanoj u Velikoj vijećnici Grada Krka, uz okupljene predstavnike Županije i gradske uprave, te djelatnike komunalnih društava i ostale građane, nazočili su gradonačelnik Darijo Vasilić, njegov zamjenik Čedomir Miler, te direktor Trgovačko-komunalnog društva Ponikve Frane Mrakovčić. Diskusiju je, pozdravivši okupljene, otvorio gradonačelnik Darijo Vasilić, istakavši kako se na otoku Krku danas odvojeno prikuplja čak 35% otpada, što predstavlja najbolji rezultat kojeg Hrvatska ima na području zbrinjavanja otpada, dodavši kako se pred desetak godina razgovaralo samo o otpadu, zatim o njegovom gospodarenju, dok danas otpad predstavlja sirovinu koju je moguće kapitalizirati. Upravo potonje navelo je na rješavanje gospodaranja otpadom kretanjem u realizaciju izgradnje Županijskog centra koji će kao takav (jedinstven) na razini Hrvatske predstavljati možebitan prototip. U nastavku, predsjednik Uprave Ekoplusa Dušan Šćulac održao je prezentaciju o integralnom sustavu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije koja ima oko 300.000 stanovnika, devet komunalnih društava i deset legalnih odlagališta. Obzirom da se odvojeno prikuplja tek 20% otpada, ali i zbog nezavidnog stanja većine odlagališta, situacija na području gospodarenja otpadom u našoj županiji daleko je od sjajne, a rješavanje tog važnog problema leži upravo u realizaciji integralnog sustava gospodarenja otpadom. Do sada je tako pripremljena cjelokupna dokumentacija do idejnog projekta te dovršena kandidatura na pretpristupni program IPA, a Europska unija prihvatila je sufinanciranje 40% projekta ukupno vrijednog 40 milijuna €. Također, Izabran je izvođač radova, te je izgrađena infrastruktura do Marišćine. Slijedi ishodovanje građevinske dozvole i početak gradnje, a cijeli sustav trebao bi biti dovršen do kraja 2014. godine. Bio bi to prvi takav centar u Hrvatskoj, koji može riješiti problem zbrinjavanja otpada u našoj županiji, i to za nekoliko narednih generacija, zaključio je naposlijetku Šćulac. Konzultant na projektu Viktor Simončič okupljene je ukratko upoznao s europskom praksom upravljanja otpadom, naglasivši i kako novi županijski koncept, točnije viši standard koji isti donsi, uvjetuje i nešto veće troškove, no zbog međunarodnog pritiska, ali i nas samih, potrebno je njagova implementacija. No smanjenje cijena, ako proučimo europske inicijative, ipak je moguće, i to maksimalnim iskorištavanjem otpada, te prilagodbom sustava specifičnostima sredinama. U nastavku rasprave, direktor Trgovačko-komunalnog društva Ponikve istakao je zabrinost zbog značajnijeg rasta cijene po odloženoj toni otpada, na što je Šćulac odgovorio kako će prosječna cijena po odloženoj toni rasti, no trebala bi se zadržati ispod spomenutih 100,00 €. Međutim unatoč tome što konačnu cijenu zbog pojedinih faktora u ovoj fazi nije moguće odrediti, ono na čemu se može raditi jest poticanje odvajanja na razini komunalnih društava - jer veći udio odvojenog otpada ujedno znači i manji račun, zaključuje Šćulac. Na samome kraju, tehnički direktor Ekoplusa Edo Čandrlić predstavio je temeljne tehničke značajke integralnog sustava gospodarenja otpadom od primarne selekcije, preko reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica (Cres, krk, Rab, Novi Vinodolski i Delnice), do sustava transporta i samog centralnog odlagališta na Marišćini.

>> pogledajte foto-galeriju

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 115. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (12. ožujka 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 115. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom i prihvaćanjem prijedloga I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2012. Spomenuta izmjena podrazumjeva povećanje Proračuna s 59.340.000,00 kn na 65.681.720,39 kn (10,7%), uglavnom zbog ostvarene potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ciljem sanacije deponije Treskavac, a u iznosu od 6.013.720,39 kn. Ista će biti proslijeđena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je prihvaćena zamolba Udruge umirovljenika Šotovento, te će se za kupnju poklon paketa, koji se njezinim najstarijim članovima tradicionalno dijele povodom uskršnjih blagdana, po osobi izdvojiti 120,00 kn, i to za njih 44. Nadalje, na netom održanoj sjednici Socijalnog vijeća Grada Krka odlučeno je kako će se, sukladno Odluci o socijelnoj skrbi Grada Krka, posjetiti 53 korisnika pomoći iz navedene Odluke, te podijeliti 56 poklon paketa, pojedinačne vrijednosti od 220,00 kn. Ova redovna, hvalevrijedna akcija biti će realizirana krajem ožujka, a obuhvatiti će i posjete ustanovama izvan otoka (Centru za rehabilitaciju Fortica - Kraljevica, Domu za djecu i mladež Oštro - Kraljevica, Psihijatrijskoj bolnici Lopača - Rijeka, te Domu za straije psihički bolesne osobe Turnić - Rijeka) u kojima su također smješteni korisnici pomoći iz Odluke o socijelnoj skrbi. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Deanu Karabaiću iz Krka dozvoljeno je postavljanje štanda podno Frankopanskog kaštela tijekom ove turističke sezone. Nadalje, razmotrena je ponuda tvrtke 3D PLAN d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog (6.000,00 kn) i glavnog građevinskog projekta (14.000,00 kn) uređenja Školskog trga, odnosno Trga krčkih glagoljaša. Također vezano uz osnovnoškolski kompleks, prihvaćena je ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog i izvedbenog projekta, kao i pripadajućeg troškovnika, unutarnjeg uređenja buduće sportske dvorane, i to na iznos od 45.000,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Marijana Sindičića iz Krka za dodjelu javne površine (na trgu iznad Krušije) kako bi uz naknadu dnevnog zakupa mogao prodavati cvijeće izrađeno od prirodnih materijala. Štefici Srići Žic odobreno je, sukladno cjeniku, postavljanje škrinje za prodaju sladoleda na javnu površinu, u nastavku ugostiteljske terase formirane iznad pročelja zgrade smještene na adresi Trg Kamplin 6. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su prijedlog Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređnja UPU 1 - Krk, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređnja UPU 26 - Dunat, te konačan prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar - potkrepljen suglasnošću župana Primorsko-goranske županije. O sva tri dokumenta na skorašnjoj sjednici konačnu će odluku donjeti gradski vijećnici. U nastavku Kolegija, prihvaćena je izjava vlasnika k.č.br. 805/8, 806/4, 806/6 i 805/6, k.o. Skrpčići, koje su po kulturi put, da jedan drugome daju služnost prolaza s ciljem prilaza vlastitim parcelama. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što je u prizemlju zgrade Narodnog doma Kornić zbog prodora vode došlo do oštećenja 60% parketa, pored tri predočene ponude za parketarske radove čitavog prizamlje, kao najpovoljnija odobrena je ona Parketarsko-stolarskog obrta Žužić, u vlasništvu Božidara Žužića, i to na iznos od 31.687,50 kn. Kako je zgrada osigurana, 60% od navedenog troška pokriti će osiguravajuća kuća Kvarner osiguranje, a ostatak Grad Krk. Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju II. faze fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove kako bi mogli biti raspravljeni na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćeni su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata, prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, te prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti. Nadalje, prihvaćen je Ugovor o financiranju Turističke zajednice otoka Krka u 2012. godini. Tako planirani udio Grada u financiranju ureda TZ otoka Krka (hladni pogon) iznosi 38.087,04 kn, a udio u financiranju zajedničkih programa od interesa za sve jedeinice lokalne samouprave otoka, kao i turističke zajednice, 58.365,60 kn. Na samome kraju, prihvaćen je Zapisnik s II. sjednice Odbora za turizam Grada Krka, te se kratko raspravljalo i o organiziranju sudjelovanja grada Krka na ovogodišnjem Festivalu mora i mornara u franscuskom Brestu.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

NJEMAČKA DRŽAVNA MINISTRICA MARGIT CONRAD POSJTILA OTOK KRK (09. ožujka 2012.)

Vezano uz javnu prezentaciju projekta izrade interdisciplinarne Strategije nulte emisije stakleničkih polinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka, prije negoli se o istoj rasparvilo u Malinskoj tijekom višesatnog radnog sastanka, u Maloj vijećnici Grada Krka svečano je dočekana njemačka državna ministrica i predstavnica pokrajne Poranje-Falačka za savezna i europska pitanja - Margit Conrad. Srdačnu dobrodošlicu njemačkoj ministrici tako su poželjeli gradonačelnik Darijo Vasilić, njegov zamjenik Čedomir Miler, djelatnici Trgovačko-komunalnog društva Ponikve, a pored spomenutih druženju su nazočili predstavnici IFAS-a, IGR-a, Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke, Hrvatsko-njemačkog društva prijateljstva, te načelnici općina Dobrinj i Baška, Neven Komadina i Toni Juranić. Okupljene je, kao što protokol nalaže, najprije pozdravio gradonačelnik upoznavši gošću ukratko s nekolicinom bitnih činjenica vezanih uz povijest, kulturu, gospodarstvo i turizam otoka Krka. Tako je pored ostalog istaknuo kako su upravo turistički rezultati i potencijali ovog područja potaknuli njegove lokalne vlasti na pokretanje čitavog niza projekata vezanih uz održivi razvoj, poput ulaganja u sustav selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Na području otoka danas se odvojeno prikuplja čak 35% otpada, i to s ciljem konstantnog rasta udjela razvrstavanja. Osim inzistiranja na projektu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, gradonačelnik je dodao kako se osobito raduje inicijativi vezanoj uz izradu interdisciplinarne Strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka, a koja se pokreće zajedno s IGR-om. Ministrica Conrad tijekom svoga izlaganja najprije je primjetila zanimljivu inverziju, odnosno činjenicu kako je u ovom slučaju politika koja inače stvara kontakte prema gospodarskim čimbenicima s istima zamijenila mjesto. Osim toga, izrazila je zadovoljstvo što kao partnera u ovom projektu može ponuditi upravo tvrtku IGR koja je ovdje kao konzultant, a osotbito na području održivog razvoja, već duže prisutna. Iskustvom ministrice okoliša i energetike u svojoj pojkrajni uvijek se za pitanja energetike, s ciljem postizanja energetske učinkovitosti, najprije pokušalo pridobiti lokalnu razinu, a da je takav način opravdan, kako kaže, svjedoče ostvareni rezultati. U nastavku izlaganja ukratko se dotakla posjeta krčke delegacije Rockenhausenu, zatim sastanaka netom održanih u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, kao i Primorsko-goranskoj županiji, zaključivši naposlijetku kako Savezna Republika Njemačka prema Hrvatskoj gaji značajne simpatije, ali i spremnost na ulaganja vezana upravo uz energetiku. Na kraju druženja oduševljenje i pljesak potaknuo je kratak promidžbeni video Turističke zajednice otoka Krka koji krajnje simpatično ukazuje na brojne otočke ljepote.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Njemačka državna ministrica i predstavnica pokrajne Poranje-Falačka za savezna i europska pitanja - Margit Conrad

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Doček njemačke državne ministrice priređen je
u Maloj vijećnici Grada Krka

Nastavak posjeta njemačke ministrice donio je radni sastanak održan u Malinskoj tijekom kojeg je detaljnije raspravljenja inicijativa Otok Krk - prvi hrvatski otok s nultom emisijom stakleničkih plinova s time da početak ostavrivanja ovog dugoročnog cilja predstavlja upravo izrada Strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka. Time su nastavljeni napori vezani za očuvanje okoliša, zaštitu klime i korištenja obnovljivih izvora energije, i to po nalogu svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka, a uz vodstvo zajedničkog Trgovačko-komunalnog društva Ponikve. Izradu takve Strategije podržala je Vlada Savezne Republike Njemačke preko Saveznog Ministarstva za zaštitu okoliša, prirode i nuklearnu sigurnost, koja je između zavidnoga broja kandidiranih projekata, upravo ovaj prepoznala kao jedan od najkvalitetnijih odobrivši zahtjev za njegovo sufinanciranje, i to s 850.000,00 bespovratnih kuna. Uz ministricu Margit Conrad, predstavnike jedinica lokalne samouprave otoka, Trgovačko-komunalnog društva Ponikve, IGR-a (kojima je kao konzultantima povjerena izrada Strategije) i IFAS-a, ovom radnom sastanku, pored ostalih, nazočili su i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva, Primorsko-goranske županije, Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, te Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije.

>> pogledajte foto-dokumentaciju radnog sastanak održanog u Malinskoj

 


Radni sastanak na temu Strategije nulte emisije stakleničkih
plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
održan je u Hotelu Malin

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

GRADONAČELNIK SUGRAĐANKAMA PODIJELIO RUŽE (08. ožujka 2012.)

Kao u mnogim hrvatskim gradovima, tako i u Krku Međunarodni dana žena prigodno je obilježen podijelom crvenih ruža što ih je svojim sugrađankama na prostoru Vele place tradicionalno darivao gradonačelnik Darijo Vasilić. Ovakim simboličkim gestama svakog 08. ožujka slave se ekonomska, politička i društvena dostignuća žena, ali i budi sjećanje na heroine koje su tijekom povijesti, unatoč iznimno teškim uvjetima, ulazile u borbu za ravnopravnost, za ono elementarno u ljudskom i civilizacijskom smislu. Prvi Dan žena tako je 28. veljače 1909. godine obilježen u SAD-u, i to deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PREDSTAVLJENA RADNA VERZIJA STRATEŠKOG PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA KRKA (07. ožujka 2012.)

U Maloj vijećnici Grada Krka pred okupljenim poljoprivrednicima, ali i predstavnicima civilnog, javnog, privatnog i profitnog sektora, održano je predstavljanje radne verzije Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka. Samu prezentaciju Programa čija bi javna verzija namijenjena primarno raspravi na Gradskom vijeću trebala izaći za petnaestak dana, održao je njegov izrađivač prof. Vjekoslav Par s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Međutim, detaljnijoj analizi ovog strateškog dokumenta prethodio je kratak uvod Čedomira Milera, zamjenika gradonačelnika, koji je istako kako ova radionica predstavlja četvrti sastanak na temu Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka, a sve s ciljem njegove što veće kvalitete i primijenjivosti. Riječ je potom preuzeo prof. Par pomenuvši kako zadaća samog Programa leži u ukazivanju na razvojne mogućnosti poljoprivrede te prepreke u njezinoj realizaciji, ali i omogućavanju stvaranja povoljnog okruženja za njegovu primjenu. U nastavku prezentacije, razmatrani su okviri za razvoj poljoprivrede na području Grada Krka, te je nakon njihove analize zaključeno kako sa samo 36 ha za proizvodnju dobro pogodnog zemljišta (0,86%) nije moguće osigurati samodostatanost u proizvodnji hrane što se dade generalizirati na čitav otok. No unatoč skromnih zemljišnih resursa koji bitno ograničavaju poljoprivredno-proizvodne mogućnosti, važno je, naglašava Par, da poljoprivredna proizvodnja postoji iako nije posve realizirana. Naime, ona se uglavnom odnosi na maslinarstvo i proizvodnju maslinovog ulja, uzgoj vinove loze i proizvodnju vina, ovčarstvo i proizvodnju sira i mesa, te ribarstvo, dok je sve ostalo nedostatno unatoč brojnim mogućnostima s konačnim ciljem maksimaliziranja proizvodnje. U raspravi o problemima vezanim uz poljoprivredu ovog područja Par osim usitnjenosti proizvodnje što stvara poteškoće u plasmanu, slabe zastupljenosti pojedinih vrsta, needuciranost i neorganiziranost proizvođača, posebno ističe snažnu izloženost riziku koji se kada je riječ o poljoprivredi može svrstati u pet kategorija: proizvodni, tržišni, institucionalni, financijski i ljudski. No unatoč mogućih proizvodnih rizika u Programu ukupnog razvitka Grada Krka navodi se želja ka usmjeravanju prema ekološkoj poljoprivredi, kao globalnom trendu.  Nadalje su definirani strateški ciljevi održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka, iliti vizija i misija. Pod vizijom se tako, nastavlja Par, navodi nastojanje Grada Krka da kao jedinica lokalne samouprave osnovne potrebe u hrani za stalno stanovništvo zadovoljava ekološkom proizvodnjom na svom području, dok misija nalaže podizanje svijesti garđana o potrebi jačanja samodostatnosti u prehrani, populariziranje bavljenja ekološkom poljoprivredom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću što većeg broja ljudi, te uspostavljanje izravnih odnosa između proizvođača i potrošača hrane. A kako bi se minimalizirali problemi koji onemogućavaju jačanje poljoprivredne proizvodnje, odnosno u konačnici realizirali strateški ciljevi, potrebno je osigurati plasman postojeće poljoprivredne proizvodnje, povećati proizvodne poljoprivredne površine, broj educiranih proizvođača, kao i raznolikost poljoprivrednih kultura, stvoriti proizvode s prepoznatljivim imenom i zaštitnim znakom, te povezati poljoprivredne i turističke djelatnosti s ciljem gospodarskog jačanja čitavog otoka. No da bi priča bila potpuna, zaključuje Par, ka ostvarivanju vizijom definiranog ideala vode uravnoteženi i održivi razvoj poljoprivrede, razvoj ekološke poljoprivrede i održive poljoprivrede na tradicijskim osnovama, te upravljanje rizikom u poljoprivredi. Nakon prezentacije Programa uslijedila je rasprava čiji će zaključci zasigurno pomoći u formiranju njegove konačne verzije.


Prof. Vjekoslav Par

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OBAVIJEST: Obavještavaju se mještani Kornića, Muraja i Lakmartina da će cesta do vodospreme Muraj biti zatvorena za promet 40 dana zbog radova na cjevovodu!

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

DETALJI O NASTUPU SJEVERNOG JADRANA NA FESTIVALU MORA I MORNARA U BRESTU (06. ožujka 2012.)

Woodstock of wooden boats, tako zaljubljenici tradicijskih plovila zovu Festival mora i mornara u francuskom Brestu. Naime, Brest je grad u Bretanji, najzapadnijoj francuskoj pokrajini, smještenoj između Biskajskog zaljeva i Normandije, na samom kraju kanala La Manche. Ovaj lučki grad, bogate pomorske povijesti danas je možda najpoznatiji po Festivalu mora i mornara koji se organizira svake četiri godine, a na onom posljednjem održanom 2008. sudjelovalo je 2.000 plovila iz 24 zemlje svijeta. Festival je tada u sedam dana posjetilo 500.000 posjetitelja, a za ovu godinu organizatori najavljuju sudjelovanje 2.500 plovila iz 30 zemalja i rekordnih milijun posjeta. Prije četiri godine na ovom prestižnom festivalu Hrvatska se predstavila sa sedam tradicijskih plovila iz različitih priobalnih regija izuzev Primorsko-goranske županije. Motivirana spomenutim, Inicijativa za očuvanje tradicijskih barki na jedra sjevernog Jadrana pokrenula je ideju za organizacijom ovogodišnjeg nastupa u Brestu. S tom namjerom dobivena je i podrška Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, gradova Raba i Krka, te općina Lovran i Mošćenička Draga. U duhu dosadašnje suradnje inicijativi se pridružila Udruga rovinjske batane, Grad Rovinj, a uskoro bi trebale Turistička zajednica Istre, te Istarska županija. Ovakvo udruživanje sjevernog Jadrana, iliti dviju najjačih turističkih županija, za nastup na udaljenom ali vrlo poželjnom francuskom tržištu biti će itekako vrijedno. Sama koncepcija nastupa već je dobrim dijelom određena uvjetima koje propisuju organizatori. Glavni izložbeni eksponati biti će plovila izložena na vezu u moru. Tako će jedna do druge biti vezane krčka i lovranska pasara, lovranski guc, kvarnerski guc i rovinjska batana. Na tim plovilima će se periodično podizati jedra, izvoditi prigodni programi, dijeliti letci i slično. Pored plovećeg dijela izložbe, svaki će izlagač imati i svoj promotivni štand - mali paviljon pod šatorom. Sukladno koncepciji, na tom bi se prostoru u prvom planu izložila zvijezda hrvatskog dijela izložbe - rapska laja, plovilo izdubljeno u deblu smrekova drva ali nadograđeno madirima, inače ogledni primjerak prijelaza iz primitivne izrade plovila u konstrukcijsku gradnju kakva se i danas primjenjuje. Na izložbenom štandu uz Rapsku laju, biti će postavljen i informativni turistički štand, ukrašen maketama tradicijskih barki sjevernog Jadrana poznatog brodomodelara Luciana Kebera. Na turističkom informativnom štandu dijeliti će se promidžbeni materijali turističke ponude Kvarnera i Istre, te informativni materijali vezani uz pomorsku tradiciju. Područje Kvarnera, ali i čitavog sjevernog Jadrana, ovim nastupom dobiva priliku značajnije se pozicionirati na tradicijskoj pomorskoj karti Mediterana i Jadrana. Glavni organizatori i nositelji promotivnog pomorsko-turističkog nastupa Kvarnera u Brestu, između 13. i 19. srpnja, su Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, dok je tehnički realizator projekta Inicijativa za očuvanje tradicijskih barki na jedra pod vodstvom prof. Roberta Mohovića s Pomorskog fakulteta u Rijeci. Pažljivom raspodjelom i racionalizacijom troškova ovaj projekt mogao bi biti dobar pokazatelj mogućnosti maksimizacije željenih učinaka i dobitne kombinacije spajanja tradicijskih vrijednosti i suvremene turističke ponude.

 
Krčka pasara; tradicijske vrijednosti kao osnova kvalitetnog turističkog proizvoda


Rapska laja pred gradom Rabom

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 114. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (05. ožujka 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 114. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem Imovinsko-pravnih predmeta, odnosno prihvaćanjem zamolbe Ane Polić iz Krka, da joj se u zakup za poljoprivrednu obradu ustupi dio čestice u gradskom vlasništvu, i to na području Portapižane u gradu Krku. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Zoranu Sekovaniću, predsjedniku Planinarskog društva Obzova, odobreno je 1.000,00 kn pomoći potrebnih kako bi tijekom travnja mogao krenuti u dvadesetpetodnevnu ekspediciju s ciljem osvajanja Island Peaka, jednog od vrhova Himalaje visokog 6.189 m. Inače, procijenjeni troškovi ove zahtjevne ekspedicije iznose 20.000,00 kn. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za to planiranih sredstava, odbijena je zamolba Srednje škole Lovro Monti iz Knina za sufinanciranje programa razmjene učenika pod geslom Mladi na djelu, kao i prijedlog Hrvatskog Caritasa Zagreb za sudjelovanje u korizmenoj akciji Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Budući da se bliži uskršnje vrijeme prihvaćena je zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka  za pomoć pri kupnji prigodnih poklon paketa namijenjenih najstarijim i nemoćnim članovima udruženja. Cijena takvog paketa po osobi iznosi 120,00 kn, a njima se planira iznenaditi 30 umirovljenika. U nastavku Kolegija, raspravljena je primjedba Judo kluba Krk vezana uz uvjete korištenja prostora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir koji onemogućavaju kvalitetnu realizaciju programa kluba. Naime, problem osim nezagrijane dvorane tijekom zimskih mjeseci, od prošle godine predstavlja i nemogućost korištenja šrednjoškolskog prostora ljeti radi organizacije judo kampova i turnira. Navedeni problemi, sukladno zaključku, nastojati će se riješiti izravnom komunikacijom Grada i Škole. Vezano uz zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk, Grad će u pravilnim mjesečnim, a ne više kvartalnim, obrocima nastojati transferirati u Proračunu za ovu instituciju predviđena sredstva. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem niza upita Građevinskog poduzeća Krk d.d., mogućnosti provedbe prostornih planova i ishođenja dokumentacije o građenju za rekonstrukciju objekta na području Sv. Petar u gradu Krku razmotreni su s pedstavnicima Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske Županije, te izrađivačima novog Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk, tvrtkom Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Samo očitovanje tako će biti proslijeđeno navedenom investitoru. Također, Kolegij je zaključio kako će od Urbanistice d.o.o., a vezano uz proceduru izrade UPU1 - Krk, zatražiti plan dinamike njegove izrade, i to najviše zbog velikog interesa javnosti. Nakon analize primjedbi tvrtke Linija Bonetti d.o.o. vezanih uz izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku zaključeno je kako se iste dostavljaju tek nakon otvaranja javne rasprave, jer plan na koji se reagiralo još uvijek je u radnoj fazi, odnosno neslužben. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva, prihavćen prijedlog Ugovora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izradi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, kao i stručnog nadzora nad provođenjem DDD mjera, u iznosu od 12.815,00 kn. Vezano uz snimanje postojećeg stanja i izradu projekta rekonstrukcije priključnih ormarića na javnim površinama uz sve potrebne elektro sheme, nacrte, skice, popis elemenata, te pripadajući troškovnik svih potrebnih radova, a nakon analize ponude tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, ocjenjeno je da se krene u prikupljanje ostalih ponuda. Pored dvije pristigle, i to one tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta koja navedenu uslugu po jednom priključnom ormariću nudi za 2.945,85 kn, te Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca koji istu uslugu nudi za 2.583,00 kn, kao najpovoljnija izabrana je ona Elektroinstalaterskog obrta Elbo. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. kojim se utvrđuju izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina. Sredstva za ostvarivanje ovog izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 619.547,20 kn, te prihod od nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 4.061.961,41 kn. Tako je od ukupno 4.681.508,61 kn u 2011. na opskrbu pitkom vodom utošeno 3.289.535,00 kn, a na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.391.973,61 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odbijena je zamolba Biskupije Krk, Ureda za crkvenu umjetnost i kulturna dobra, za sufinanciranje završnih arheoloških radova na lokalitetu Frankopanski kaštel  - zvonik, obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za traženo nema planiranih sredstava.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE NA IZLOŽBI PRVOMAJSKOG INKUBATORA 2012. (01. ožujka 2012.)

Nakon prošlogodišnjeg međunarodnog izložbeno-istraživačkog projekta na temu političkog apsurda, potencijalni sudionici ovogodišnje izložbe trebali bi reagirati na fenomen sve češće ugroze sloboda i privatnosti pojedinca koji je nedavno kulminirao predlaganjem ACTA-e, kao multilateralnog sporazuma kojim se predlažu međunarodni standardi za zaštitu intelektualnog vlasništva. Prema tome, samo neke od nedostataka demokratskog kredibiliteta eventualnim potpisivanjem ACTA-e su: stavljanje interesa vlasnika prava ispred prava na slobodu govora i privatnost, prepuštanje slobode nad kontrolom govora privatnim tvrtka, ometanje korištenja društvenog kulturnog nasljeđa ili kriminaliziranje velikog broja građana za beznačajne prijestupe. No inzistiranje nekolicine na uvažavanju propozicija ACTA-e predstavlja tek mali dio više ili manje uspješnih pokušaja da se čovjeka u potpunosti razodjene - ukoliko se to već prethodno nije dogodilo! Stoga, svi oni koje navedena tema intrigira pozivaju se da promišljanjem materijaliziranom u mediju po izboru (fotografiji, videu, filmu, instalaciji, performansu, dokumentaciji performansa, akciji, urbanoj intervenciji, skulpturi, grafici, slici itd.) pruže svoj doprinos realizaciji ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora. Pristigle radove selektirati će organizatori, ujedno i članovi Kulturno-umjetničkog laboratorija. Osim likovnjaka dobrodošli su i teoretičari koji bi o navedenom imali prilike progovoriti iz vlastitih perspektiva. Izložba će se između 27. travnja i 11. svibnja 2012. održati u prostoru Galerije Decumanus, grad Krk, a biti će praćena katalogom. Prvomajski inkubator prvi je put organiziran 1998., a nakon duže stanke iznova je aktiviran 2006. Izložbe društvene tematike objedinjene pod nazivom PI, Kulturno-umjetnički laboratorij organizira od 2010. Prva izložba pod nazivom 8+8+8/za grad predstavila je šesnaest radova trinaestero likovnjaka. Raspon medija u kojima su se odgovarajući na postavljeno pitanje okušali na izložbi okupljeni autori sezao je od videa, instalacije, grafičkog dizajna, digitalne fotografije i računalne grafike, preko tehnike fotoakvatinte, sve do nekolicine kiparskih eksperimenata. Iduće godine uslijedila je izložba pod nazivom Politički apsurd koja je pored domaćih otkrila i radove autora iz Crne Gore, Slovenije, Srbije, Nigerije, Kanade i Velike Britanije. Prijavite se za sudjelovanje na izložbi putem sljedećih e-mail adresa: Igor Gržetić, citezrg@yahoo.com ili Lena Franolić, lena@k-u-l.hr. Radove za sudjelovanje na ovoj međunarodnoj skupnoj izložbi potrebno je prijaviti najkasnije do 05. travnja 2012., a prijava mora sadržavati sljedeće:

  • kontakt autora ili umjetničke grupe;
  • kratku biografiju autora ili umjetničke grupe;
  • podatke o radu koji se prijavljuje (naziv, godinu nastanka, koncept i medij);
  • fotografiju rada koji se prijavljuje.

Svaki autor ili umjetnička grupa može prijaviti najviše dva rada, a ukoliko se radi o filmu ili videu oni moraju biti dovoljno kvalitetni za javnu projekciju. Kulturno umjetnički labaratorij čine Lena Franolić, Marin Dlaka i Igor Gržetić.

>> Kulturno-umjetnički laboratorij

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKA SREDNJA ŠKOLA UGOSTILA SUDIONIKE GASTRA 2012. (01. ožujka 2012.)

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, 29. veljače 2012., ugostila je sudionike Regionalnog natjecanja učenika ugostiteljsko-turističkih škola - Gastro 2012. Mladi hotelijeri i ugostitelji srednjih ugostiteljskih i hotelijersko - turističkih škola s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, zajedno sa svojim mentorima, pokazali su svoju stručnost i umješnost u gastronomskim disciplinama: pripremanju i posluživanju menija te pripremanju hladnog slanog i slatkog izloška. Zanimljivo je bilo i njihovo predstavljanje u pripremanju barskih mješavina i flambiranju jela pred gostom. Hotelijeri su se natjecali u poznavanju poslovanja recepcije hotela i putničke agencije te predstavljanju turističkog mjesta. Dio natjecateljskih radionica bio je organiziran u ugostiteljskom praktikumu i ostalim prostorima srednje škole. Dio kulinarskih disciplina održao se u restoranu Hotela Marina, a radilo se i u kuhinji krčkog dječjeg vrtića i prostorima Pekare Vrbnik, gdje su se natjecalo u pripremanju slastica. Krčka Turistička agencija Aurea ugostila je natjecatelje hotelijersko - turističkih usmjerenja koji su se ogledali u znanjima agencijskog poslovanja. Ravnateljica Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, prof. Đurđica Cvitkušić, naglasila je važnost ovakvog natjecanja kao prilike za učenike ugostiteljsko-turističkih škola da iskažu sva svoja stečena stručna znanja i umijeća. Najuspješniji natjecatelji Regionalnog natjecanja Gastro 2012. u Krku, među kojima su i krčki srednjoškolci, sudjelovat će na državnom natjecanju, koncem travnja u Dubrovniku.

>> preuzmite rezultate (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKI SREDNJOŠKOLCI OBILJEŽILI MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI (01. ožujak 2012.)

Dana 28. veljače 2012. obilježena je 5. godišnjica Međunarodnog dana rijetkih bolesti, i to pod geslom: Rijetki, ali jači zajedno. Tim povodom učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u okviru projekta Krk - otok leptira, u auli škole, organizirali su malu humanitarnu akciju pod nazivom Djeca leptiri trebaju krila. Sav prihod ostvaren ovom vrijednom inicijativom bit će namijenjen djeci leptirima - mališanima oboljelim od bulozne epidermolize, kao i Udruzi DEBRA, društvu koje okuplja upravo oboljele od te rijetke i teške bolesti, a osnovanom s ciljem međusobnog povezivanja i organiziranja pomoći i podrške oboljelima te njihovim obiteljima. Spomenuto udruženje tako je pokrenulo kampanju pod sloganom Djecu leptire i običan dodir boli, koja predstavlja poziv svim ljudima dobre volje da svatko na svoj način i prema svojim mogućnostima potpomogne njezin rad. Uz humanitarnu akciju srednjoškolci su organizirali i čitav niz drugih aktivnosti poput koncerta, predstavljanja edukativne prezentacije o djeci leptirima, dijeljenja edukativnih letaka, te prigodne izložbe s eko-vrećica oslikanih motivom leptirima, ali i velikom kartom otoka Krka sastavljenom od malih leptira koje su učenici samostalno izrađivali. Kupovinom različitih uporabnih i ukrasnih predmeta kreativne radionice srednje škole, moglo se barem simboličnom donacijom pomoći oboljelima. Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami, poznati su stihovi koji kazuju što je put ka sreći. Stoga, budimo sretni, čineći druge sretnima, poručuju krčki srednjoškolci!

>> saznajte više o djeci leptirima (.pdf)
>> Udruga DEBRA

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Koncert povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Humanitarna akcija u auli srednje škole

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 113. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (27. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 113. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem prijedloga riječke izdavačke kuće Adamić za otkup nekolicine primjeraka novog izdanja knjige pod nazivom Pusne kuharice koja donosi izbor najpoznatijih jela što se spremaju u karnevalsko vrijeme. Tako je odlučeno da se po pojedinačnoj cijeni od 45,00 kn otkupi deset primjeraka navedene publikacije. Također, odobrena je zamolba Nogometnog kluba Krk za mjesečnu financijsku pomoć u iznosu od 10.000,00 kn, i to za potrebe održavanja zelenog terena Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, obzirom na činjenicu kako klub iz vlastitih sredstava nije u mogućnosti realizirati spomenute poslove. U nastavku rasprave, odbijena je zamolba Udruge gradova iz Zagreba za sufinanciranje filma o Vukovaru, budući da za traženo u ovogodišnjem Proračunu nema planiranih sredstava. Kolegij je zaprimio i izvješće o šteti koja je za vrijeme nedavnih vremenskih neprilika na Sportsko-rekretivnom centru Josip Uravić Pepi prouzročila štetu procijenjenu na 20.000,00 kn, a koju će podmiriti osiguravajuća kuća u kojoj je osigurana gradska imovina. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čini prihod prošlogodišnjeg komunalnog doprinosa u iznosu od 2.841.269,50 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 29.911,68 kn. Tako je od ukupno 2.871.181,18 kn na izgradnju i uređenje javnih površina utrošeno 758.777,12 kn, nerazvrstanih cesta 1.235.278,19 kn, groblja 161.351,96 kn, javne rasvjete 329.133,79 kn, te pripremanje gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 386.640,12 kn. Do kraja ožujka o ovom se Izvješću moraju očitovati i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čini prihod prošlogodišnje komunalne naknade u iznosu od 4.712.860,74 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.088.774,51 kn. Tako je od ukupno 5.801.635,25 kn na čišćenje javnih površina utrošeno 1.452.256,48 kn, održavanje javnih površina 2.530.467,74 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 588.642,72 kn, održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te održavanje groblja 63.204,30 kn. Do kraja ožujka i o ovom će Izvješću konačnu odluku donjeti gradski vijećnici. Raspravljajući o pojedinim stavkama iz navedenih izvješća zaključeno je kako usluge veterinarske stanice (za ovariotomiju i kastraciju mačaka) ubuduće ne bi smjele prijeći iznos od 10.000,00 kn. Nakon analize zahtjeva grupe mještana naselja Brzac za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže (aproksimativne dužine od 200 m) zaključeno je kako će se najprije od Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o., sukladno glavnom projektu izgradnje vodoopskrbe naselja Brzac, zatražiti tehničko rješenje s troškovnikom radova, a potom predložiti sufinanciranje u dijelu montažerskih radova. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe definiran je sadržaj natječaja za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata u gradu Krku, a njegovo objavljivanje najavljeno je za sljedeći tjedan. U nastavku Kolegija nekolicinu predmeta obrazložio je gradonačelnik, a među njima i tijek radova na spomeničkoj skulpturi Pralja koja će biti postavljena na prostoru trga iznad Krušije. Nakon što je dovršen njezin glineni model u prirodnoj večilini, slijedi izrada gipsanog kalupa, a potom i lijevanje. Upravo vezano uz posljednje, prihvaćena je ponuda tvrtke Martins-invest d.o.o. iz Ogulineca za lijevanje brončane skulpture (veličine 2 m) uz ostale pripadajuće poslove, i to na iznos od 68.500,00 kn (uz pripadajući PDV-om). U skladu s istom Grad se obvezao osigurati broncu potrebnu za izradu spomeničke plastike koju potpisuje naša poznata kiparica Marija Ujević Galetović. Zamjenik gradonačelnika izlažući svoje predmete istakao je kako se nova Odluka o komunalnom redu trenutno nalazi u fazi dorade, a prije nego li se konačno zaključi njezin sadržaj biti će proslijeđena gradskim vijećnicima, Odborima Gradskog vijeća, te tvrtkama i ustanovama koje se u njoj na bilo koji način spominju. Nakon razmatranja ponude tvrtke Lipapromet d.o.o. iz Zagreba prihvaćena je izrada studije koja će obuhvatiti analizu postojećeg stanja čitave javne rasvjete Grada Krka. Vrijednost ovog posla procijenjena je na iznos od 14.500,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove ukratko su raspravljeni: prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka, prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, te prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKA PASARA NA 21. ZAGREBAČKOM SAJMU NAUTIKE (26. veljače 2012.)

Prema posljednjim istraživanjima Instituta za turizam, stranci Hrvatsku najčešće percipiraju kao balkansku zemlju. Mediteranski, primorski i pomorski imidž očito još uvijek nije dovoljno zaživio niti među nama jer smo po potrošnji maslinovog ulja, ribe, vina na samom dnu ljestvice mediteranskih zemalja. U takvom okruženju otvaranje 21. Sajma nautike na Zagrebačkom velesajmu doima se kao potez hrabrih i upornih ljudi. Ipak, u nautičkom turizmu osjećaju se pozitivni trendovi, a Hrvatska postaje sve popularnija nautička destinacija. Ovu tvrdnju potkrepljuju i podaci koje je otvarajući ovogodišnju Nautiku iznio Nikola Mendrila, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, naglasivši kako je Hrvatsku lani posjetilo 60.000 stranih jahti i brodica, odnosno 3% više nego li prethodne godine, s 322.000 nautičara - turista, iliti čak 5% više nego u 2010. godini. Kada se ovim brojkama pridodaju i 1.583 čarter tvrtke posredstvom kojih je prošle godine u Jadran uplovilo 340.600 gostiju (4,5% više), možemo primjetiti kako je naše more sa svojim maritimnim i reljefnim karakteristikama, kao Srednjoj Europi najbliži Mediteran, sve popularnije među nautičarima. Ovogodišnji sajm tako je okupio 290 domaćih i stranih izlagača iz čak 27 zemalja, a šetnjom duž izložbeni prostor moglo se proučiti gotovo sve što prati nautiku - plovila svih vrsta i namjena, vanbrodske i brodske motore, opremu za ronjenje, ribolov i jedrenje, navigacijsku opremu ili odjeću i obuću za nautičare. Posebnu pozornost zavrijeđuju inicijative Udruge za očuvanje i revitalizaciju maritimne baštine koja svojim djelovanjem nastoji promijenjiti činjenicu s početka priče. Na zajedničkom izložbenom prostoru pažnju su plijenile i dvije vrijedne tradicijeske barke s Kvarnera, Lovranski guc i Krčka pasara, i to u društvu Murterske pasara. Upravo ovom, sjevernojadranskom dijelu izložbe svoju su podršku pružile turističke zajednice Kvarnera, Lovrana, Mošćeničke Drage i Grada Krka. Na Koordinaciji okupljenih udruga koja se održala za vrijeme trajanja sajma raspravljalo se o mogućem nastupu hrvatskih tradicijskih drvenih barki na Festivalu mora i pomoraca u francuskom Brestu koji se održava u srpnju ove godine. Nastupi na takvim velikim, međunarodnim izložbama svakako doprinose jačanju ugleda Hrvatske kao mediteranske, primorske i pomorske zemlje.

 
Krčka Bodulka na zagrebačkom Sajmu nautike

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

POTVRĐENE GODINE OSNUTKA TRIJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA (23. veljače 2012.)

Ispred Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka održana je svečanost primopredaje priznanja koje dodijeljuje predsjedništvo Hrvatske vatrogagasne zajednice, a kojima su, nakon iscrpnog istraživanja, potvrđene stvarne godine osnutka triju dobrovoljnih vatrogasnih društava, i to onog krčkog što je s akcijama započelo 1908., vrbničkog osnovanog 1911. i najstarijeg lukovdolskog organiziranog daleke 1894. godine. Okupljenim članovima spomenutih dobrovoljnih vatrogasnih društava, predstavnicima njihovih općina, kao i Hrvatske vatrogasne zajdenice, te članovima Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti koji su formalnom odlukom potvrdili navedene godine, najprije se kratkim uvodnom obratio upravo predstavnik spomenutog istraživačkog tijela Slavko Suzić koji je nakon minute šutnje, kao čina prisjećanja na prerano preminulog krčkog vatrogasca Ronalda Markanjevića, riječ prepustio jednome od najstarijih krčkih dobrovoljnih vatrogasca Romeu Jurini. Nakon pozdrava upućenog okupljenima, Jurina je istaknuo zadovoljstvo zbog činjenice kako je na otoku Krku povijest organiziranog vatrogastva puno starija nego li se to prethodno smatralo obzirom na nekolicinu pronađenih dokumenata među kojima je i onaj s upisanom 1946. godinom. No unatoč tome, zanalo se da vatrogastvo na otoku, obzirom na prenesena iskustva otočana iz prve polovice prošlog stoljeća, ima značajniju tradiciju, iako se o točnoj godini sve do danas samo nagađalo. Načelnica Općine Vrbnik Marija Dujmović Pavan ovu je priliku iskoristila da zahvali krčkim vatrogascima koji su se tijekom nedavnih vremenskih neprilika uključili u spašavanje ljudskih života na otoku Krku, pohvalivši njihovu spremnost koja je, osim stalnih priprema, zasigurno rezultat i stogodišnjeg kontinuiteta, ali ipak uz želju za što manjim brojem intervencija. Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, naglasio je značaj sve veće aktivnosti Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti koja je rezultirala i ovim činom, odnosno predajom priznanja krčkim, vrbničkim i lukovdolskim dobrovoljnim vatrogascima koja potvrđuju stvarnu godinu osnutka pojedinog udruženja. Hrvatska vatrogasna zajednica u zadnje je vrijeme sve veću važnost povjerila istraživanju vatrogasne povijesti jer uz savladavanje brojnih izazova koje donosi tehnološki razvoj, u smislu osposobljavanja i opremanja, potrebno je posvetiti se i istraživanju korijena, iz čega postaje vidljivo što je to hrvatsko vatrogastvo značilo kroz svoju stoljetnu povijest, odnosno što je značilo za zaštitu od požara pojedinog područja, a što u ukupnom društvenom životu pojedinih sredina. U nastavku protokola, predstavniku dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Krka, Vrbnika i Lukovdola, predsjednik Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti Ivan Bajić uručio je priznanje s istaknutom godinom osnutka. Na samome kraju zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka Dinko Petrov, kazao je kako ovaj rođendan dobrovoljnog vatrogastva ujedno predstavlja i rođendan onog javnog, spomenuvši kako je u određivanju točne godine osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk osim sačuvane pumpe stare više od sto godina pridonjelo i zalaganje Željka Skomeršića koji je u Državnom arhivu u Trstu pronašao stari Statut gradskog vatrogasnog udruženja.


Slavko Suzić i ostali članovi Odbora za istraživanje hrvatske
vatrogasne povijesti

 
Romeo Jurina i načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice
Željko Popović

 
Predaja priznanja predstavniku DVD-a Krk i Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka


Svi sudionici svečanosti


Predstavnici triju dobrovoljnih vatrogasnih društava
s priznanjima

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PROVEDENA ON-THE-SPOT CHEEK KONTROLA PROJEKTA ZOOB (23. veljače 2012.)

Vezano uz projekt Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo - ZOOB, u okviru IPA Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske koji se provodi u periodu od 2007. do 2013. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka realizirana je takozvana On-the-spot check kontrola (kontrola na licu mjesta) koju su proveli nacionalni kontrolori iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Uz njih ovoj su pomnoj analizi dokumentacije provođenja projekta nazočili zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, predstavnik Odsjeka za gospodarstvo Igor Hrast, tajnik Udruge maslinara i vinara Drobnica Goran Marević, te voditeljica projekta Vanesa Hržić. Ovom prilikom nacionalni kontrolori, pored ostalog, provjerili su usklađenost između stvarne izvedbe i odobrenog plana operacije, istovjetnost računa i dokaza o plaćanju, usklađenost knjigovodstvenih i ostalih predloženih dokaza, usklađenost s pravilima javne nabave i pravilima o informiranju javnosti, te funkcioniranje sustava posebnih računovodstvenih evidencija, kao i načina čuvanja dokumentacije. Nakon analize predočene dokumentacije i odslušane prezentacije kontrolori su iskazali pozitivna mišljenja i zadovoljstvo dosad postignutim rezultatima projekta ZOOB.

>> doznajte više o projektu ZOOB

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PALJENJEM PUSTA ISPRAĆEN OVOGODIŠNJI KARNEVAL (21. veljače 2012.)

Nakon jednomjesečne prevlasti raspoloženih maškara ključevi grada ponovo se nalaze u rukama gradske vlasti. Obilježavanje Krčkog karnevala ove je godine, kao što tradicija nalaže, započelo podizanjem karnevalske zastave na Veloj placi, i to prve nedjelje nakon proslave sv. Tri kralja, a nastavljeno maskiranim vikendima u karnevalskom šatoru gdje su one željne dobrog raspoloženja, pjesme i plesa zabavljali Dražen Zečić, Jelena Rozga, Koktelsi, Jole i Tobacco Band. Osim brojnih Krčana okupljenih na prostoru Gradske rive, karnevalsko je vrijeme ispratila i maskirana povorka čije je čelo još jednom zauzeo nesretni pust - krivac za sve u prošloj godini proživljene nedaće. Da bismo u sunčaniji, proljetni period krenuli bez tereta kojeg on simbolizira nakon suđenja i osude pust je konačno spaljen, a s njim su, pretpostavimo, grad napustili i turobni duhovi zime. Svoju su potporu ovogodišnjoj karnevalskoj završnici uz organizatore iz Karnevalskog odbora, te raspoloženi Tobacco Band dali i neizostavni krčki limenjaci uz čiju je svirku ispraćen pust. Nakon čina spaljivanja brojni na rivi okupljeni Krčani druženje su nastavili u nekom od gradskih kafića, gdje se nastavilo s veseljem, no samo do ponoći jer Čista srijeda prvi je dan četrdesetodnevne korizme.

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 112. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (20. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 112. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Milohnići da se za Društveni dom Brzac, te negdašnju zgradu OŠ Milohnići, omogući besplatan vodovodni priključak, dok će se takva suglasnost za budući društveni dom u naselju Linardići realizirati nakon ishodovanja pravomoćnog Rješenja o uvjetima gradnje. Svi navedeni objekti u vlasništvu su Grada Krka. Nakon razmatranja ponude tvrtke Spencer d.o.o. iz Zagreba da se na javnu površinu tijekom ljetnih mjeseci postavi bazen (dimenzija 8x10 m) s pripadajućim mu pedalinama, odlučeno je kako Grad Krk sukladno Programu javnih površina ne respolaže lokacijom za smještaj takvog sadržaja. U nastavku, raspravljena je inicijativa Hedvige Holjević Knežević iz Rijeke te će se od HEP-a, Elektroprimorja Rijeka, a sukladno mišljenju riječkih konzervatora, zatražiti što skorije rješenje primjerenije organizacije kabela na fasadi objekta u vlasništvu predlagateljice, a smještenog na križanju ulica Čede Žica i Matije Gupca u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za Prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići prihvaćeno financiranje glavnog projekta društvenog doma u naselju Linardići , i to u iznosu od 15.200,00 kn (uz pripadajući PDV), kojeg će izraditi Ured ovlaštene arhitektice Zrinke Tomičić. Uz to, na znanje je dostavljeno drugostupanjsko rješenje kojim su odbijene žalbe Mirte Markovinović i Elvire Liguori, te potvrđena lokacijska dozvola za put u naselju Pinezići koju je izdala krčka Ispostava Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Također, na znanje je primljena obavijest HUP-a - Udruge geodetsko-informatičke struke i Hrvatske komore ovlašetnih inžinjera geodezije o mogućnostima kreditiranja katastarskih izmjera, što bi se zasigurno pokazalo korisnim ukoliko se, nakon grada Krka, starta s financiranjem izmjera ostalih katastarskih općina. Sukladno prijedlogu Građevinskog obrta Eurogradnja u vlasništvu Idriza Gušterovića iz Krka, a s ciljem rješavanja puta na z.č. 2026/7, 2027/2, 2046/1, k.o. grad Krk, izrađeni su posebna geodetska podloga i idejni projekti za rješavanje pristupnog puta. Kako će preglagatelj u vlastitoj režiji izgraditi potreban potporni zid i urediti pristupni put, za nadzor nad radovima zadužen je ovlašteni nadzorni inženjer Edo Hero. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti SŠ Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju regionalnog natjecanja Gastro 2012., kao jednog od najdugovječnijih i najznačajnijih natjecanja za učenike ugostiteljsko-turističkih škola. Predviđeno je kako će ovo događanje okupiti sedamdesetak učenika iz 12 škola koji će svoja znanja i vještine odmjeriti u devet disciplina, a njegovo održavanje predviđa se 29. veljače 2012. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Rijeka odobreno je 2.000,00 kn pomoći za tisak edukativnih brošura s tematikom naselja u obitelji, kao i nasilja među mladima. KUD-u Vrh dodijeljeno je 1.000,00 kn za organizaciju ovogodišnjeg završnog mesopusnog slavlja. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćena je I. Izmjena Plana nabave za 2012., dok se u nastavku raspravljalo o novim izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku, te, sukladno naputku Područnog reda za zaštitu i spašavanje Rijeka, o selekciji pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U MALINSKOJ POTPISAN SPORAZUM O SUFINANCIRANJU REKONSTRUKCIJE DIJELA ŽUPANIJSKE IZMEĐU DUNATA I PUNTA (17. siječnja 2012.)

Čelnici Grada Krka, te općina Punat, Malinska-Dubašnica i Omišalj, 16. veljače 2012. u Hotelu Malin u Malinskoj, s ravnateljem Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Milovojem Brozinom, potpisali su sporazume slijedom kojih bi se uskoro na otoku Krku trebalo realizirati više vrijednih investicija vezanih uz cestovnu infrastrukturu. Ona financijski, ali i izvedbeno, najzahtjevnija, te vezana uz područje Grada Krka, regulirana je Sporazumom o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Krk, kojeg su uz Milivoja Brozinu potpisali krčki gradonačelnik Darijo Vasilić i načelnik Općine Punat Mladen Juranić. Sukladno predmetnom Sporazumu sredstva potrebna za rekonstrukciju županijske ceste između Dunata i Punta procijenjena su na iznos od 12.000.000,00 kn (s uključenim PDV-om), a samo financiranje provesti će se tijekom triju proračunskih godina (ovisno o dinamici izvođenja radova) s time da se radovi namjeravaju dovršiti  do ljeta 2014. U  ovoj zahtjevnoj i vrijednoj investiciji participacija Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije iznosi 40%, Općine Punat 34,5%, te Grada Krka 25,5%. U sklopu izvedbe radova na povezivanju kanalizacijskih sustava naselja Kornić i Punat, duž priobalne županijske ceste tako se planira izgradnja pješačke i biciklističke staze, te uređenje ruiniranog obalnog zida.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PJESNIČKO JUTRO S DANIELOM NAČINOVIĆEM (14. veljače 2012.)

Povodom blagdana zaljubljenih, Valentinova, u Gradskoj knjižnici Krk, priređeno je gostovanje našeg poznatog pjesnika, prozaika, esejista i prevoditelja Daniela Načinovića, i to uz zainteresiranu publiku koju su uglavnom činili krčki srednjoškolaci. Na početku ove prigodne pjesničke avanture Načinović je s okupljenima podijelio priču o tome kako je počeo pisati, da bi potom uslijedilo glazbeno upoznavanje uz, gitarom praćenu, pjesmu posvećenu sv. Valentinu. Nastavak druženja donio je interpretacije nekolicine poznatih ljubavnih pjesama među kojima su i klasici Hanibala Lucića i Džore Držića, a naposlijetku kratko predstavljanje Kanta vrhu svih kanti, odnosno čakavskog prijevoda poznate Pijesme nad pjesmama, na kojem je uz Načinovića, radio i Drago Orlić. Nakon šaljive demonstracije nastajanja pjesme opisane u impresiji Mačak u travi, recitiranja vlastitih stihova poput Što ćemo dati putniku ili Čistačice, ali i dijela ljubavne poeme Gospa od Škarpijela, svoj doprinos ovom prigodnom događanju dao je i mladi gitaristički duo koji je svojim interpretacijama ljubavnih klasika okupljenima dodatno podigao raspoloženje. Inače, Daniel Načinović jedan je od najistaknutijih suvremenih hrvatskih književnika srednje generacije, te danas vodeće poetsko ime istarskog književnog kruga. Uz pisanje pjesama bavi se ilustracijom, slikarstvom i glazbom. Načinovićeva poezija objavljivana je na talijanskom, slovenskom, makedonskom i poljskom, a priče za djecu i na albanskome jeziku. Ovaj uvijek dobro raspoloženi pjesnik surađivao je s mnogim skladateljima zborske, zabavne i pop-rock glazbe, a predstava Burrra, nastala prema njegovoj slikovnici, u režiji Roberta Raponje, jedna je od najizvođenijih u djelovanju Istarskog narodnog kazališta. Načinović je također dobitnik više književnih nagrada i društvenih priznanja, a sudionik je brojnih književnih priredbi. Neke od njegovih dosad objavljenih zbirki poezije su: Manutekstura, Krotitelj riječi, Jingle Joyce ili Ur, raccolta di poesie.


Daniel Načinović u Gradskoj knjižnici Krk

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 111. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (13. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 111. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem inicijative riječkog Istra filma da se krene u realizaciju gastro vodiča otoka Krka pod radnim nazivom: Gastro Krk. Naime, radi se o zanimljivoj publikaciji koja bi na stotinjak stranica prezentirala cjelovitu gastro ponudu otoka Krka, i to putem njegovih ugostiteljskih objekata. Taj bi višejezični vodič osim naziva, adrese i kontakta pojedinog objekta, također okupljao informacije o njegovim specjalitetima i drugim osobitostima, a tiskao bi se u nakladi od 30.000 primjeraka namijenjenih besplatnoj podijeli turistima i posjetiteljima otoka. Kako je na koncu zaključeno, ova će se inicijativa prezentirati Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka, uz obvezu da se raspravi priključi Turistička zajednica otoka Krka, kao i turističke zajednice jedinica lokalne samouprave. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, riječkoj Udruzi za zaštitu obitelji Uzor odobreno je 2.000,00 kn jednokratne pomoći, i to namijenjene njezinu redovnom radu, obzirom na nedostatna sredstva koje ovo hvalevrijedno udruženje dobiva od Grada Rijeke i Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako je navedena udruga zatražila, ove godine neostvarivu, kontinuiranu financijsku pomoć, Kolegij je predložio javljanje na natječaj za sufinanciranje potreba u društvenim djelatnostima koji se svake godine raspisuje tijekom mjeseca rujna. Inače, ovo socijalno-humanitarno udruženje upravlja skloništem za žrtve obiteljskog nasilja. U nastavku rasprave, odbijena je zamolba Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za participiranjem u prikupljanju novčanih sredstava potrebnih za pomoć studentima slabijeg imovinskog stanja, a vezanih uz plaćanje troškova studija. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je razmotren prijedlog Anđelke Rimbaldo, vlasnice k.č. 2097/2, površine 421 m2, k.o. grad Krk, za prodaju navedenog zemljišta Gradu Krku. Naime radi se o parceli potrebnoj za formiranje budućeg parkirališta pred gornjim (sjevernim) ulazom u starogradsku jezgru. Kako će uređenjem Školski trg, odnosno Trg krčkih glagoljaša, biti zatvoren za sav promet, na zemljištu smještenom pred gornjim gradskim vratima, predviđa se alternativni parkirališni prostor. Rasprava o prijedlogu Sebastijana Palića iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta za prodaju prženih krumpirića odgođena je, kao i donošenje odluke vezane uz inicijativu Deana Srdoča iz Rijeke, da se djelatnosti ručnog i računalnog graviranja metalnih predmeta i metalne bižuterije uvrste u Plan javnih površina. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Teri Trgovine d.o.o. iz Zagreba za zamjenu nekretnina, i to 1/10 dijela z.č. 1274/1, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka, površine 362, 80 m2, koja ulazi u sastav građevinske parcele Teri Trgovine d.o.o. i čija ukupna vrijednost iznosi 54.420,00 € (150,00 € po m2), za 9/10 dijela z.č. 1274/2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o., površine 1.059,30 m2, koja ulazi u sastav  prometnice na području Detaljnog plana uređenja Sv. Petar i čija ukupna vrijednost iznosi 79.447,50 € (75,00 € po m2). Osim toga, Teri Trgovina d.o.o. u zamjenu, po cijeni od 75,00 €, nudi i novoformirane parcele 1278/2, k.o. Krk, površine 49 m2, te 1278/3, k.o. Krk, površine 3 m2, koje su također ušle u sastav prometnica na navedenom području. Razlika između vrijednosti zamijenjenih nekretnina, priznala bi se u prijeboj potraživanja s komunalnim doprinosom. Konačnu odluku o ovoj zamjeni na skorašnjoj sjednici donjeti će Gradsko vijeće. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je zajednički zahtjev Branimira Poljaka iz Sv. Ivana Zelina, Marijane Barić iz Zagreba, te Vlada Pranjića iz Zagreba za financiranje izrade dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole za gradnju prometnice na području Kartec u gradu Krku. Kako se ovaj zahtjev odnosi na izradu dokumentacije dijela trase za čije je financiranje Grad s tvrtkom Kavazović-limar d.o.o. iz Krka potpisao sporazum, podnositelje zahtjeva, zbog postizanja dogovora, upućuje se na spomenutu tvrtku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Petru Paliću iz Krka, suvlasniku stambeno-poslovne zgrade smještene u Ulici J. J. Strossmayera 9, grad Krk, dana je suglasnost za rekonstrukciju kata na način da od jedne stambene jedinice na prvom katu rekonstrukcijom dobije dvije, te potkrovlje prenamijeni u treću. Osim toga, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da Grad Krk, kao suinvestitor, treba biti naveden u Rješenju o uvjetima građenja. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je prihvaćen prijedlog Ugovora o sufinanciranju rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Navedeni dokument odnosi se sufinanciranje rada Centra u vremenskom periodu od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2015., s time da godišnja obveza Grada iznosi 20.000,00 kn. Nadalje, naglašeno je kako Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu uskoro zatvara natječaj vezan uz ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Progaram Ruralnog razvoja u 2012. godini. (Integralni tekst natječaja preuzmite na kraju članka!) Kako se ovim natječajem otvara mogućnost sufinanciranja nabave sadnica od strane Primorsko-goranske županije (u iznosu od 50% vrijednosti sadnog materijala), a potom i Grada Krka (u iznosu od 25% vrijednosti sadnog materijala, a najviše do 5.000,00 kn), svi zainteresirani o predmetnom natječaju mogu se raspitati pozivom na sljedeći broj: 099-805-01-14. Na samome kraju Kolegija, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom, a vezan uz zakup stranice (1.250,00 kn) u posebnom regionalnom prilogu Otočni Novi list koji izlazi jednom mjesečno.

>> preuzmite tekst Natječaja o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane PGŽ za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2012. godini (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVORENA IZLOŽBA KREATIVNE RADIONICE KLUBA 60+ IZ OMIŠLJA (11. veljače 2012.)

Povodom nadolazećeg blagdana zaljubljenih, Valentinova, u krčkoj Galeriji Decumanus otvorena je izložba kreativne radionice Kluba 60+ iz Omišlja. Okupljene hobiste i zaljubljenike u likovnost najprije je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk Marija Jakominić, a samu izložbu, kao i rad omišaljskog Kluba 60+ potom je predstavila jedna od voditeljica kreativne radionice Vesna Poropat zahvalivši se u kratkom uvodu svima zbog dolaska na drugu po redu izložbu ovog kreativnog udruženja. Inače, Klub 60+ osnovan je 2008., na inicijativu Marije Jakominić i Tome Sparožića, a danas broji dvjestotinjak članova koji se zajednički brinu o ostvarivanju potreba osoba treće životne dobi uz promicanje prava na kreativnost. Osim toga, klub se intenzivno zalaže za pružanje podrške održavanju psihofizičkog i mentalnog statusa starijih, kućnu njegu, kao i smanjivanje izolacije, odnosno sveopće poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice tijekom čitave godine. Prva izložba Kluba 60+, kako navodi Poropat, otvorena je prošle godine povodom Dana žena u Omišlju, a njezin svojevrstan nastavak, kao uvod u Valentinovo, utjelovljuje ovo krčko predstavljanje otkrivajući nam radove nastale tijekom kreativnih radionica, a ostvarenih u čitavom spektru zanimljivih tehnika poput decoupage-a, papier-mâché-a ili dominirajućeg pergamana. U kratkom opisu spomenutih pristupa stvaranju osobit naglasak postavljen je upravo na pergamano, koji svoje korjene, kako doznajemo, vuče još iz 15. stoljeća, a predstavlja zanimljivo znanje izrade reljefnog tiska na paus papiru, i to pomoću specjaliziranih alata poput olovke za embosiranje i olovke za perforiranje. Svatko tko krene s izradom pergamana, poučen iskustvom vrijednih kreativki iz omišaljskog kluba, trebao bi biti oboružn voljom, preciznošću, strpljenjem i pedantnošću. U Decumanusu izloženi radovi, nastajali od sredine prošle godine pa sve do danas, osim što su rezultat uspješnog i predanog rada petnaestak članica kreativne radionice, predstavljaju i nasljeđe Marije Pindulić, koja je ovu tehniku, kao dugogodišnji hobi, naučila u Francuskoj prenjevši je potom u okviru tromjesečne radionice zainteresiranim otočankama. Osim uvida u opus kreativne radionice Kluba 60+, njezine članice pripremile su i malo iznenađenje - demonstraciju pergamano tehnike, a svi oni koje je ovakav način izražavanja oduševio mogu im se pridružiti na radionicama koje se svake srijede i četvrtka organiziraju u prostorijama kluba u Omišlju, i to između 17.00 i 19.00 sati. Izložba kreativne radionice Kluba 60+, koju je naposlijetku otvorio načelnik Općine Omišalj Tomo Sparožić, ostaje otvorena do 18. veljače 2012., a moguće ju je razgledati svakim danom od 10.00 do 13.00 sati.

 
Radovi izloženi u Galeriji Decumanus

 

 
Izložbu su predstavili i otvorili Tomo Sparožić,
Marija Jakominić i Vesna Poropat

 
Demonstracija pergamano tehnike

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

FORMIRAN KRIZNI STOŽER ZA ZBRINJAVANJE BESKUĆNIKA OTOKA KRKA (09. veljače 2012.)

Gradsko društvo Crvenog križa Krk, 06. veljače 2012. godine, formiralo je Krizni stožer za zbrinjavanje beskućnika otoka Krka. Radi se o tijelu kojim upravlja komisija u čijem su sastavu Vesna Juzbašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Krk, te Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk. Tako po pozivu predstavnika Grada Krka ili neke od ostalih otočkih općina spomenuta komisija izlazi na teren, dokumentira situaciju, te ukoliko je potrebno osobu smješta u Obiteljski dom Anja Aničić koji se nalazi u Malinskoj na adresi Samoborska 3. Kao što je prethodno dogovoreno Grad, odnosno općina, iz koje dolazi beskućnik troškove smještaja podmiruje vlasniku ustanove Domagoju Sušnju, s time da je važno znati kako se plaćaju tek realni troškovi smještaja i obroka, dok se osoblje ustanove, kao i njezin osnivač, odriču dijela vlastitih prihoda. Sve informacije, kao i prijava beskućnika mogu se ostvariti pozivom na sljedeće brojeve: 051-221-094, te 098-483-186.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U MALINSKOJ ODRŽANO SNIMANJE ZABAVNO-GLAZBENOG MAGAZINA LIJEPOM NAŠOM (09. veljače 2012.)

Uz organizacijsku podršku Općine Malinska-Dubašnica, Grada Krka, Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnice i Turističke zajednice Grada Krka pred punim auditorijem školske sportske dvorane u Bogovićima održano je javno snimanje dviju epizoda zabavno-glazbenog magazina Lijepom našom. Ovo otočko izdanje jedne od najdugovječnijih HRT-ovih uzdanica, čija je zadaća promovirati hrvatsku nematerijalnu baštinu, uglavnom bogatstvo pjesme, plesa, ali i običaja, odigrano je, kao mnogo puta dosad, pod voditeljskom palicom Branka Udovića. Nakon što su domaćini Anton Spicijarić, načelnik Općine Malinska-Dubašnica i Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka pozdravili okupljene, poželjevši im ugodnu večer, krenuo je trosatni spektakl kojem su svoj doprinos dali meštar i kraljica Riječkog karnevala, Udruga Frankopani Knezovi krčki, Kulturno-umjetnička društva Malinska-Dubašnica, Poljica i Šoto, Plesna skupina Monfrina, Trio Malinska (Marica, Marija i Vera), Duo Petrica i Marinela, Trio Rio i Jozefina, Klape Krk, Volta, Zvonimir, Kaštadi i Rašketa, Tamburaški sastavi Boduli i Lyra, Grupa Aquarius, Željko Tabako, Joso Butorac, Mira Crnčić, Damir Kedžo, Melanija Purić, Antonela Malis, Stjepan Jeršek Štef, Lidija Bačić i Alen Vitasović. Svi oni koji nisu imali priliku uživo nazočiti ovom zabavno-glazbenom kolažu i osjetiti sjajnu atmosferu, snimljene emisije mogu pogledati na Prvom programu HRT-a u nedjelju, 12. veljače 2012. u 18.15 sati (ili reprizu u ponedjeljak, 13. veljače 2012. u 03.50 sati), te u nedjelju 19. veljače 2012. u 18.15 sati (ili reprizu u ponedjeljak, 20. veljače 2012. u 03.50 sati).

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA U 2011. (07. veljače 2012.)

Ovogodišnji domaćin tradicionalne manifestacije Sportaš godine otoka Krka za 2011. Općina Punat poziva se sve sportske udruge koje djeluju na otoku Krku, kao i sve otočke jedinice lokalne samouprave, da predlože najbolje sportaše i sportske kolektive u 2011., kao i zaslužne pojedince i sportske udruge (kolektive) koji u 2012. obilježavaju neku značajnu obljetnicu. Pristigle kandidature razmatrati će Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka sastavljen od predstavnika svih jedinica lokalne samouprave otoka, a imenovan od strane načelnika Općine Punat. Zadaća ovog tijela jest razmotriti pristigle kandidature i sukladno zadanim kriterijima izabrati najbolje sportaše. Kandidatura za sportaše pojedince mora sadržavati: potvrdu o mjestu boravka, potvrdu o članstvu u sportskom klubu ili kopiju članske iskaznice, važeće rješenje o kategorizaciji (ukoliko postoji), te potvrdu o ostvarenim rezultatima postignutim u 2011. godini, dok uz kandidaturu za sportske ekipe valja priložiti: potvrdu o registraciji (kopiju), potvrdu o uplaćenoj članarini sportskim savezima, potvrdu o broju aktivnih članova, potvrdu (izjavu) o učestalosti održavanja treninga, potvrdu (izjavu) o sudjelovanju na natjecanjima, potvrdu (izjavu) o stručnom vodstvu (trenerima), potvrdu (izjavu) o kategorijama u kojima se natječe, potvrdu o kategoriziranim sportašima (ukoliko postoje), te potvrdu o rezultatima postignutim u 2011. godini. Ustaljena je praksa da se za iznimne višegodišnje dosege u razvoju sporta posebnim priznanjima nagrađuju pojedinci i udruge koji u tekućoj godini obilježavaju neki jubilej. Nagrade za najbolje pojedince po kategorijama iznose 2.000,00 kn, a za sportske kolektive 5.000,00 kn. Kandidature je do 29. veljače 2012. potrebno dostaviti na sljedeću adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, uz naznaku: Za sportaša godine otoka Krka.

>> preuzmite integralni Javni poziv i obrazac za prijavu kandidatura (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 110. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (06. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 110. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno donošenjem odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, odnosno ugostiteljskog objekta Neptun smještenog na adresi Šetalište Dražica bb u gradu Krku koji se sastoji od interijera površine 49,61 m2 i eksterijera (ugostiteljske terase) površine 40,65 m2. Početna mjesečna zakupnina ovog atraktivnog poslovnog prostora, sukladno zaključku, iznosi 2.145,00 €. Uz to, odlučeno je kako će uskoro biti raspisan natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju Brzac, i to z.č. 2251 k.o. Linardići, površine 705 m2, po cijeni od 90,00 € za m2. Odbijen je prijedlog Radovana Karabaića iz Krka, vlasnika k.č. 3154, površine 655 m2, k.o. grad Krk, da se pored kupoprodajne cijene spomenute parcele koju je u iznosu od 75,00 € za m2 predložio Grad, vlasniku dodijeli i dio k.č. 2048, površine 600 m2, koja se dijelom nalazi uz predlagateljev satambeni objekt. Prihvaćena je ponuda arheologa Matije Makaruna na iznos od 68.800,00 kn za obavljanje zaštitnih arheoloških istraživanja na Trgu krčkih glagoljaša/Školskom trgu. Na zahtjev Nataše Troha iz Linardića da joj se refundiraju troškovi uređenja pristupnog puta u iznosu od 6.088,00 kn, zaključeno je kako količinu realiziranih usluga, prije eventualne refundacije, mora prethodno provjeriti, a potom i ovjeriti, nadzor. Na inicijativu Deana Srdoča iz Rijeke uskoro će biti razmotrena mogućnost uvrštavanja djelatnosti ručnog i računalnog graviranja metalnih predmeta i metalne bižuterije u Plan javnih površina. Odbijen je prijedlog Vinka Blaževića iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta (štanda) za prodaju ručno izrađene obuće i kožne galantere od prirodnih materijala obzirom da u Planu javnih površina Grad nema izdvojene lokacije za obavljanje navedene djelatnosti. Predlagatelju se savjetuje da inicijativu upiti prema gradskom Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. koje raspolaže i upravlja površinama smještenim na autobusnom kolodvoru. Odbijena je ponuda Obrta za cestovni promet Nino u vlasništvu Ivana Slivara iz Žminja da se nadolazećeg ljeta na području grada Krka uvede prometovanje turističkim vlakićem. Također, odbijena je prijedlog Rudolfa Taummanna Bergera da se na Gradskoj rivi odredi lokacija za postavljanje privremenog objekta, odnosno streljane dimenzija 7,00 x 2,30 m. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je zamolba Udruge Zlatni otok pjeva, kojoj će se u travnju ove godine isplati čitav iznos odobrenih sredstava (10.000,00 kn) kako bi produkcija istoimenog festivala, koji se planira održati početkom svibnja, bila što kvalitetnija. Prihvaćena je i zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, te će se iznosom od 50,00 kn po učeniku subvencionirati završni izlet 34 osmaša Matične škole Krk u Dubrovnik. Odbijena je inicijativa Triatlon kluba Rival iz Rijeke da nakon Malinske, ove godine Grad Krk preuzme domaćinstvo Male lige, jednodnevnog ligaškog natjecanja u trčanju namijenjenog osnovnoškolcima s područja Primorsko-goranske županijeu. Kako su u Općini Punat krenule pripreme za manifestaciju Sportaš godine otoka Krka za 2011., kao člana Odbora za proglašenje sportaša godine Kolegij je imenovao voditeljicu Odsjeka za društvene djelatnosti Marinku Margan. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Konačnu odluku o predmetnom planu donjeti će Gradsko vijeće, i to po pribavljenoj suglasnosti župana i mišljenju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije. Uz to, sukladno rješenju Hrvatskih voda, još ovaj tjedan biti će uplaćeno 6.626,96 kn vodnog doprinosa za izgradnju Boćarskog doma u naselju Linardići, obzirom da o tome ovisi brzina izdavanja građevinske dozvole. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je, obzirom na zamolbu Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka kojom se traži upoznavanje s odlukom koja definira popuste na plaćanje komunalnog doprinosa pri izgradnji obiteljske kuće i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu za branitelje otoka Krka, rečeno kako o tom pitanju jedinice lokalne samouprave otoka još uvijek raspravljaju s time da će se konačna odluka donjeti na sljedećoj Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Nadalje, prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija u vlasništvu Ivice Hržića iz Krka za usluge bravarskih radova na uređenju šestero željeznih križeva postavljenih, sukladno prijedlogu Nenada Kocijana, na bočne zidove kosturnice Gradskog groblja Krk. Vrijednost ponude iznosi 5.534,93 kn. Prihvaćeno je i Izvješće Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za razdoblje od 20. ožujka do 31. prosinca 2011. Obzirom da su radovi održavanja zelenih površina povjereni Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o., unatoč novoj radnoj organizaciji, sukladno Izvješću, tijekom prošle godine nije bilo većih smetnji u izvršavanju ugovorenih poslova, te je izvođač u potpunosti odradio obveze vezane uz navedeni vremenski period. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojen je prijedlog Plana nabave za 2012. godinu, kao i Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat - Punat. Potpisnici navedenog Sporazuma su Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Općina Punat, Grad Krk i Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. Sredstva potrebna za realizaciju rekonstrukcije županijske ceste procjenjena su na iznos od 10.000.000,00 kn, a samo financiranje provesti će se u tri proračunske godine, i to prema sljedećem modelu: Županijska uprava za ceste PGŽ - 40%, Općina Punat - 33%, Grad Krk - 24% (2.400.000,00 kn), te TKD Ponikve d.o.o. - 3%. Na samome kraju prihvaćen je prijedlog Ugovora o načinu utroška dijela sredstava naknade za razvoj prikupljene 2011. na području Grada Krka. Ugovorene strane, TKD Ponikve d.o.o. i Grad Krk, suglasne su da će dio naknade za razvoj, odnosno 67.965,00 kn, utrošiti za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa, II. faza, II. etapa mjesne mreža Brzac - Brajde, I. faza (građevinski radovi).

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

USKORO ZAPOČINJU RADIONICE ZA OSNOVNOŠKOLCE O KODEKSIMA PONAŠANJA UZ VODU (02. veljače 2012.)

Kao i prethone godine, Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji sa Spasilačkom službom spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa, te koordinatorom spasilačke službe Primorsko-goranske županije Nikolom Mrđanom, kreće s provođenjem kreativnih radionica na temu Kodeksi ponašanja uvodi. Primarna zadaća ovakvog tipa edukacije, uz razvijanje socijalnih kategorija, jest prevencija nesreća vezanih uz vodu. Jednosatne radionice organiziraju se za učenike trećih i četvrtih razreda, a prema riječima ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Krk Marije Jakominić, predviđeno je sudjelovanje više od 250 polaznika rasporedenih u niz grupa od kojih će svaka brojati dvadesetak učenika. Tijekom tako organiziranih radionica koje u osnovnoj školi Krka i Baške započinju sredinom veljače, učenici će se upoznati s opasnostima na vodi i u neposrednoj blizini vode, kodeksima sigurnosti na vodi i podizanjem razine osvještenosti o čuvanju okoliša uz vodu!

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

FILM EKO OTOK KRK - NAJČISTIJI DIO HRVATSKE DOBIO MEĐUNARODNO PRIZNANJE (01. veljače 2012.)

Na 14. ITF'CRO 2011. (Međunarodnom festivalu turističkog filma) koji je krajem prošle godine održan u Solinu, film Trgovačko-komunalnog društva Ponikve Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske nagrađen je posebnim priznanjem za izuzetnu kvalitetu redateljskih i scenarističkih informativno-edukativnih prikaza zaštite okoliša. Na ovaj festival pristigla su rekordna 272 filma turističke, promotivne, putopisne, dokumentarne, kulturološke, ekološke i religiozne tematike iz čak 67 zemalja svijeta, sa svih kontinenata. Selekcijsko je povjerenstvo u službenu konkurenciju za prikazivanje na Festivalu uvrstilo njih 80 (55 stranih i 25 hrvatskih), od čega je samo desetak nagrađeno. Film Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske edukativnog je karaktera, a svrha mu je pokazati kako za pravilno, odnosno razvrstano odlaganje kućnoga otpada treba tek malo dobre volje. Film je  nastao u produkciji PRdesigna, agencije za odnose s javnošću iz Podhuma. Pored tehničke ekipe (scenarij i režija: Vanda Radetić Tomić, snimatelji: Boris Vehar i Saša Korman, tonski snimatelj: Berislav Markov, montaža i grafički dizajn: Tomislav Budiselić), na filmu su radili i Marija Kovačević (prijevod teksta na krčku čakavštinu), dr.sc. Slaven Dobrović (stručni statistički podaci), te glumci amateri iz Omišlja: Melita Zec, Tomica Veljačić, Dorijan Zec, Doris Kedžo i Maja Veljačić. Inače, uz Međunarodni festival turističkog filma, u Solinu su održana još dva dogadanja, i to Međunarodna smotra turizma te Natjecanje hrvatskih gradova i mjesta/sela za Zlatni cvijet Europe. Sve tri priredbe čine jedinstvenu manifestaciju čija je svrha poticati razvoj turizma, ekologije i održivoga razvoja, dok je dodatna zadaća  ITF'CRO-a poticati razvoj i valorizaciju turističke filmske produkcije sa svrhom isticanja osobitosti pojedinih lokaliteta, regija ili zemlja, uvijek s posebnim naglaskom na ekologiju. Pokretač i glavni direktor manifestacije je Vojko Pleština, predsjednik ITCO-a (Svjetske federacije festivala turističkog filma), dok je počasni predsjednik manifestacije Antonio Conte, predsjednik FEST-a (Europske federacije turističkih novinara). Međunarodna festivalska nagrada koju je osvojio film Eko otok Krk – najčistiji dio Hrvatske vrijedno je priznanje krčkome komunalcu za napore i trud koji to društvo sustavno ulaže u ekološke standarde poslovanja te edukaciju Krčana i krčkih turista.

>> pogledajte nagrađeni film (.flv)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PONIKVE RASPISALE NAGRADNI NATJEČAJ ZA NAJBOLJE LIKOVNE RADOVE NAČINJENE OD OTPADA (31. siječnja 2011.)

Već četvrtu godinu za redom Trgovačko-komunalno društvo Ponikve raspisuje nagradni natječaj za likovne radove na temu ekologije, i to povodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji se tradicionalno obilježava 05. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda (1972.) posvećene okolišu tijekom koje je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). U odnosu na prošlu, kada se prijavljivalo radove na temu ekologije različitih tehnika, ove se godine traže oni u potpunosti načinjeni od otpadnih materijala. Sudionici natječaja tako mogu sami odlučiti hoće li njihov rad biti suvenir, skulptura, ukrasni detalj, predmet konkretne uporabne vrijednosti ili neka slična rukotvorina. Prijaviti se mogu i fotografije radova koje su sudionici natječaja izradili, a nisu prenosivi (poput vrtnih skulptura od otpadnih materijala ili eko-zidića napravljenih od starih boca). Sam natječaj je javan, a pravo natjecanja imaju svi stanovnici otoka Krka (djeca predškolske i školske dobi, odrasli te stalni ili povremeni stanovnici), kao i krči gosti, te turisti. Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, a svaki mora biti označen podacima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, zanimanje, adresa i kontakt telefon), s naznakom u kojoj se kategoriji natječe. Radovi moraju imati i naslov i/ili kratki popratni, odnosno opisni tekst (ali ne duži od nekoliko rečenica). Radove prispjele na natječaj pregledat će posebno ocjenjivačko povjerenstvo i izabrati po tri najbolja rada i to u dvije osnovne kategorije: amaterska i profesionalna/umjetnička. U amaterskoj kategoriji posebno će se vrednovati radovi vrtićke djece, djece osnovnoškolskog uzrasta, srednjoškolaca, te odraslih. Autori najboljih radova bit će novčano nagrađeni. Natječaj je otvoren od 1. veljače do 1. svibnja 2012. godine, a prijavljeni radovi se ne vraćaju. Sudjelovanjem na natječaju, autor je suglasan da se njegov rad/radovi mogu koristiti u promidžbene svrhe TKD Ponikve. Radove je potrebno dostaviti na adresu: TKD Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk. Najbolji radovi biti će prezentirani u Galeriji Decumanus.

>> preuzmite inegralni tekst natječaja (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 109. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (30. siječnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 109. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem Pisma namjere Auto kluba M.R.C. Sport iz Rijeke vezanog uz (su)organizaciju krčkog reli natjecanja suvremenih i historijskih vozila. Predviđeno je da u ovom značajnom sportskom događanju aktivno sudjeluje sedamdesetak ekipa od kojih svaku čine po četiri člana. No, unatoč prednostima koje donosi takva manifestacija, ukupan trošak njezine organizacije u iznosu od 900.000,00 kn, odnosno trošak kojeg bi trebali snositi suorganizatori u visini od 300.000,00 kn, ne dopušta upuštanje u njezinu realizaciju. Također odlučeno je kako u ovoj školskoj godini Grad Krk neće sudjelovati u sufinanciranju učeničkih izleta, budući za za spomenutu namjenu nema planiranih proračunskih sredstava. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju udruga s područja Grada Krka. Isti će s Gradom potpisati čak 85 udruženja, a utošena sredstva kao i prethodne godine korisnici će morati opravdati polugodišnjim izvješćima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je, sukladno Zaključku s jednog od prethodnih Kolegija, prihvaćeno zatraženo objašnjenje ponude tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije za dodatne poslove na izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 Dunat koji se dorađivao zbog usklađenja s II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka. Povećanje površine predmetnog plana za 164% tako je rezultiralo povećanjem obima posla, a shodno tome i povećanjem cijene njegove izrede za 30.000,00 kn. Na traženje Hrvatskog hidrografskog instituta za uključivanje u izradu znanstveno-stručne podloge koja se izrađuje za potrebe novog Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije (Analiza luka nautičkog turizma i sidrišta na području PGŽ), zaključeno je kako Grad Krk nije zainteresiran za prethodno planiranu luku nautičkog turizma, već u novom županijskom planu traži predviđanje komunalne. U nastavku, na znanje je primljena ponuda tvrtke Flu-ming d.o.o. iz Rijeke za izradu glavnog projekta odvodnje oboriskih voda Zone B u gradu Krk (Lizeta - DV Katarina Frankopan - Dom zdravlja Krk - ispust u more). Vrijednost ponude iznosi 69.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 84.870,00 kn s PDV-om. Međutim, sukladno zaključku, ove se godine neće krenuti s projektiranjem već će se ispitati mogućnosti kako na spomenutoj dionici riješiti imovinsko-pravne odnose. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca, štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2012. godini. Ovaj Program predložio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja za pronalaženje najpodesnijih lokacija za bušenje upojnih bunara (prikupljanje podataka georudarskom opremom) na lokacijama u dijelu ulica Bartula Kašića i Slavka Nikolića na iznos od 8.000,00 kn bez PDV-a, te za troškove bušenja i izrade upojnih bunara na iznos od 25.000,00 kn bez PDV-a. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa za Društveni dom u naselju Linardići. Kolegij je prihvatio prijedlog Ugovora tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića o izvođenju obrtničkih radova (uređenje sanitarija) u prizemlju zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 58.804,00 kn bez PDV-a, odnosno 72.328,92 kn s PDV-om. Ova investicija dijelom je Programa rada MO Milohnići za ovu godinu. Osim toga, prihvaćen je i prijedlog Ugovora Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca o izvođenju obrtničkih radova (uređenje sanitarija) prvog kata i uređenju hodnika prizemlja zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 69.042,50 kn bez PDV-a, odnosno 84.922,28 kn s PDV-om. I ova investicija dijelom je Programa rada MO Milohnići za ovu godinu. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izradu elektro-instalacije na kontenjeru za spremanje sportskih rekvizita postavljenom na terenu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Vrijednost navedenih radova iznosi 4.574,63 kn s PDV-om. Također, razmotreno je i prihvaćeno stručno izvješće Hrvatskog restauratorskog zavoda o arheološkim istraživanjima na prostoru buduće osnovnoškolske sportske dvorane. Samo istraživanje, pod vodstvom arheologa Josipa Višnjića, provedeno je između 30. ožujka i 26. svibnja prošle godine. Pronađeni pokretni materijal tako je privremeno pohranjen u radionici HRZ-a, dok su nepokretni arheološki nalazi osim putem geodetske stanice dokumentirani i tehničkim crtežom. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprprije je u postupku javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji Školskog trga (Trga Krčkih glagoljaša), te izgradnji pothodnika između zgrade osnovne škole i sportske dvorane kao jedina pristigla ponuda izabrana ona zajednička Građevinskog poduzeća Krk i tvrtke Fidal d.o.o. iz Rijeke na iznos od 2.620.571,00 kn s PDV-om. Uz to, prihvaćena je ponuda Studia Perivoj d.o.o. iz Malinske za provođenje stručnog nadzora održavanja površina zelenila i uređenja krajobraza za 2012. godinu na iznos od 69.000,00 kn. Na kraju zasjedanja, kao predstavnik Grada Krka u Povjerenstvo za koncesije na lučkom području Županijske lučke uprave Krk imenovan je Josip Staničić.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U GRADU KRKU PROŠLE GODINE ROĐENO 30 POSTO DJECE VIŠE (27. siječnja 2012.)Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PRIGODNOM IZLOŽBOM OBILJEŽEN DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA (27. siječnja 2012.)

Otvaranjem prigodne izložbe naziva U paklu su zvjezde ravnodušno sjale u Galeriji Decumanus, čiju organizaciju potpisuje Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, obilježen je Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta koji se od 2005., sukldno odluci Ujedinjenih naroda, obilježava 27. siječnja. Zadaća njegova postojanja jest očuvati sjećanje na žrtve Holokausta, kao i potaknuti razvoj obrazovnih programa o genezi i povijesti Holokausta, čime se želi pokazati odlučnost u pomaganju sprečavanja čina genocida u budućnosti. Sam postav, koji je  uspio privući mnoštvo posjetitelja različitih generacija, sjedinjuje istraživanje profesorica Mirele Caput i Ines Grgurine s naglaskom na svjedočanstva logoraša/ica s područja Liburnije pretočena u nisku plakata i video, zatim popis logoraša s područja otoka Krka, nekolicinu portreta Svetlane Volarić, slikarice i književnice koja je inspiraciju za svoju umjetnost pronašla u vlastitim logoraškim danima, niz vrijednih artefakata koji otkrivaju mnoge činjenice iz otočke povijesti poput pisama Čede Žica, logoraškog habita ili memorabilija vezanih uz djelovanje Svetlane Volarić, te prezentaciju koja educira o povijesti Holokausta, ali i šire pojašnjava sve izložene elemente. Pred punim euditorijem izložbu je otvorio Darko Fanuko, predsjednik UABiA otoka Krka, pozdravivši najprije sve okupljene, a posebno prisutne logorašice, predsjedništvo Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije, te one koji su pomogli u realiziranju postava, osobotio članove Udruge predano angažirane na prikupljanju materijala. Uz nastavku, izdvojio je kako izložba svoj naziv duguje naslovu knjige Svetlane Volarić, koja također predstavlja jedan od izloženih artefakata, a čija je izložba s ovdje izdvojenim portretima bila postavljena danas daleke 1979. u tadašnjoj Narodnoj čitaonici Krk. Prema riječima Fanuka, ovdje smo se okupili da obilježimo Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, odnosno da u sjećanje prizovemo sve nevine žrtave nacističkih zločina, i to primarno s ciljem edukacije mladih. Na izloženim spiskovima tako je evidentirano ukupno 185 logoraša s otoka Krka, od kojih je živote u logoru izgubilo njih 63. Nakon kratkog uvođenja u ideologiju koja je rezultirala Holokaustom, posetitelji izložbe imali su prilku upoznati i porazgovarati s dvije preživjele logorašice - Maricom Gršković i Maricom Bartolić - koje su na vlastitoj koži osjetile nepravdu, ali i nelogičnost, ideologije nacizma. Izložba U paklu su zvjezde ravnodušno sjale ostaje otvorena do 10. veljače 2012., a postav je moguće razgledati svakim radnim danom od 10.00 do 12.00, te od 17.00 do 19.00 sati.

>> preuzmite pozivnicu (.pdf)

 
Dio postava - plakati Mirele Caput i Ines Grgurine

 
Dio postava - plakati Mirele Caput i Ines Grgurine,
te portreti Svetlane Volarić

 

 

 
Otvaranje - Darko Fanuko, predsjednik UABiA otoka Krka

 
Otočanke koje su svjedočile o svojim logoraškim danima:
Marica Gršković i Marica Bartolić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 108. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (23. siječnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 108. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanje predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti kojem je prethodilo podnošenje kratkog izvješća o djeci rođenoj tijekom prošle godine. Tako je, prema podacima Odsjeka za društvene djelatnosti, na području Grada Krka u spomenutom razdoblju rođeno 68 djece, od čega 34 djevojčice i 34 dječaka. U odnosu na prošlu, ove ih je godine rođeno šestero manje, a statistika po mjestima je sljedeća: Krk - 50, Vrh - 6, Kornić - 6, Bajčići - 2, Žgaljići - 1, Brzac - 1, Nenadići - 1, te Poljica - 1. U nastavku, krčkom ogranku Udruge Pokret za život Krčke biskupije odobreno je 3.000,00 kn pomoći za obilježavanje dvadesete godšnjice rada koja se uz bogat i prigodan program planira održati uoči Dana života, 04. veljače 2012., u Hotelu Malin u Malinskoj. Nakon razmatranja prijedloga Doma mladih Rijeka da Krk uključe u akciju Prvi koraci u prometu kojom se osnovnoškolci (prvašići) osposobljavaju za sigurnije kretanje od kuće do škole, zaključeno je kako će ovu edukaciju, kao i prethodne godine, provesti Auto klub Krk budući da se rad ovog udruženja financira iz proračunskih sredstava Grada, a njegov program, pored ostalog, obuhvaća i spomenute radionice. Nadalje, prihvaćen je Sporazum o suradnji Udruge Lijepa naša i Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk glede inzistiranja na statusu Eko-škole. Ovim se Sporazumom Grad Krk obvezao obnavljanje statusa škole za 2012. financirati iznosom od 8.000,00 kn. Na taj način omogućava se realizacija temeljnog cilja programa međunarodne Eko-škole da se odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj ugrade u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktiovnosti. Visina participacije usklađena je s Odlukom o visini godišnje članarine koju plaćaju općine i gradovi za osnovne i srednje škole, dječje vrtiće i đačke domove sa svog područja koji imaju status Eko-škole. Kako ove godine nisu planirani traženi izdaci odbijena je zamolba Regionalne organizacije zaštite potrošača Karlovac (ROZP) da im se, sukladno broju stanovnika grada Krka u okviru regije koja obuhvaća pet županija (Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Sisačko-moslovačku i Karlovačku), dodjeli financijska potpora. Udrženju je predloženo da se sljedeće godine javi na natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u društvenim djelatnostima koji se tradicionalno raspisuje početkom rujna. Udruzi umirovljenika grada Krka odobrena je zamolba za financiranje vodiceljice Pjevačkog zbora Nono koji je formiran u sklopu udruge, i to iznosom od 200,00 kn po probi koje se održavaju tri ili četiri puta tjedno. Obobrena je zamolba Božidara i Anice Žužić, roditelja mladog i uspješnog jedriličara Marka Žužića, da se iznosom od 1.000,00 kn pomogne njegovo sudjelovanje na 2. Zadar Sailing Olimpic Week koji će se između 27. siječnja i 04. veljače održati u Zadru. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je predstavka Nevenke Dijanić iz Krka vezana uz regulaciju prometa Ulice Kralja Tomislava. Naime, podnositeljica iste traži da se u navedenoj ulici zbog nepostojanja nogostupa izvrši reguliranje prometa, odnosno preregulacija iz dvosmjerne u jednosmjernu, te postave uspornici što bi pridonjelo smirivanju prometa, te većoj sigurnosti pješaka. Nakon analize predloženog, Kolegij je zaključio kako će se najprije Policijskoj postaji Krk proslijediti zamolba da se u navedenoj ulici izvrši mjerenje prometa, a potom pokrenuti inicijativa za postavljanje uspornika. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Ugovora između TKD Ponikve d.o.o. i Grada Krka o načinu korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac. Kolegij je podržao Pismo namjere Sveučilišta u Rijeci kojim se poziva na sudjelovanje u radionicama Arhitektura Grada u sklopu projekta osnivanja poslijediplomskog specjalističkog studija iz arhitekture i urbanizma - Urban Architecture. Na samome kraju, prihvaćen je prijedlog Privatne stomatološke ordinacije dr. Karoline Kokić Borić iz Krka za pružanje preventivne zdravstvene zaštite djece u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, u Krku i Vrhu, te se na teret Proračuna za 2012. odobrava iznos od 28.000,00 kn.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZAPOČINJE NIZ EDUKATIVNIH RADIONICA NAMIJENJENIH PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA (18. siječnja 2012.)

U okviru projekta Kvarner Family Turistička zajednica Kvarner, zajedno s lokalnim turističkim zajednicama, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Policijskom upravom Primorsko-goranskom, Obrtničkom komorom PGŽ, Uredom državne uprave PGŽ i hotelskim kućama s područja Kvarnera, organizira niz edukativnih radionica za privatne iznajmiljivače soba i apartmana. Kao dio svake od radionica održati će se prigodan sajam obrtnika Primorsko-goranske županije čija ponuda proizvoda i usluga može biti povezana s projektom (digitalna televizija, Internet usluge, tiskanje promo materijala, proizvodnja domaćih proizvoda, strani jezici, klimatiziranje, bazeni, hortikultura, protuprovala i dr.). Same radionice, za pojedina područja, održati će se prema sljedećem rasporedu: 1. Riječki prsten (Rijeka), 23. siječnja, GH Bonavia u 16.00 sati; 2. Crikveničko-vinodolska rivijera (Crikvenica), 24. siječnja, Hotel International u 16.00 sati; 3. otok Krk (Malinska), 27. siječnja, Hotel Malin u 16.00 sati; 4. Opatijska rivijera (Opatija), 31. siječnja, Hotel Milenij u 16.00 sati; 5. otok Rab (Rab), 8. veljače, Hotel Padova u 16.00 sati; 6. otok Cres (Cres), 2. travnja, Hotel Kimen; 7. otok Mali Lošinj (Mali Lošinj), svibanj; 8. Gorski kotar (Delnice), svibanj. Planirano je da radionice okvirno traju do 19.00 sati, dok će se u predvorju hotela ili drugom adekvatnom prostoru odvijati sajam na kojem će svaki izlagač na raspolaganju imati stol s dvije stolice na kojem može postaviti vlastite promidžbene materijale te eventualno roll up. Svi zainteresirani za izlaganje moraju prethodno prijaviti svoje sudjelovanje, obzirom na ograničen broj stolova, i to na sljedeći e-mail: daniela@kvarne (Daniela Grlaš).

>> kvarnerfamily.hr
>> preuzmite okvirni program edukacije (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 107. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (16. siječnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 107. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem zahtjeva Povijesnog društva otoka Krka da im se plati račun za (prošlo)godišnji najam uredskog prostora u visini od 5.188,00 kn, koji će se, kako je zaključeno, podmiriti iz redovnih sredstava samog udruženja. Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza odbijena je zamolba za sufinanciranje Ovčarsko kozarskog lista jer za spomenutu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nisu planirane tražene financije. Prihvaćen je račun Dezinsekcije d.o.o. Rijeka, na iznos od 23.677,50 kn, za suzbijanje drvnih štetnika u Etno kući Kornić gdje je smještena vrijedna zavičajna zbirka. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije su odbijene zamolbe: Udruge za pomoć osobama s invaliditetom iz Požege za sufinanciranje nabave elektronske bilježnice koja olakšava vođenje bilješki visoko slabovidnim osobama, te Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom iz Požege za sufinanciranje nabave Brailleovog pisaćeg stroja. Oba su zahtjeva odbijena zato što u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nisu predviđena tražena sedstva. Tiskanje zbirke kratkih priča Milice Žužić, naziva Priče iz Kosjenkine kose, pomognuto je iznosom od 5.000,00 kn. Iako se obzirom na prethodno prihvaćenu zamolbu (iz 2010.) spomenuta knjiga trebala sufinancirati u prošloj godini, zbog zakašnjele recenzije, materijal će biti objavljen ove. Radi nepredviđenih sredstava u ovogodišnjem Proračunu Udruzi Dr. Ante Starčević iz Tovarnika odbijene su zamolbe za sufinanciranje izdavanja povijesnog romana zagrebačke književnice Nevenke Nekić, te snimanja dokumentarnog filma prema scenariju iste autorice, a u režiji Branka Ištvančića. Za nužnu sanaciju dotrajale kotlovnice Nogometnog kluba Krk odobreno je 29.000,00 kn. Riječ je o prvoj fazi uređenja dok bi se druga, što se odnosi na ugradnju solarnih instalacija, osim vlastitim trebala realizirati sredstvima ostvarenim apliciranjem na neki od natječaja koji podupiru izgradnju solarnih sustava. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Kolegij je raspravio problem formiranja privremenih terasa na Obali Hrvatske mornarice - ispred negdašnjeg Turističko-informativnog centra. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo zaprimljena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za snimanje i pregled rasvjetnih tijela na području Grada Krka sukladno odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, i to na iznos od 38.600,00 kn. Međutim takvo snimanje postojećeg stanja odgađa se do izrade pravilnika, koje su dužna donijeti odgovarajuća ministarstva, a kojima će se pojasniti odredbe navedenog Zakona. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćeni su prijedlozi ugovora s TKD Ponikve d.o.o. iz Krka o financiranju vodnog doprinosa za izgradnju: Vodoopskrbnog naselja Lakmartin (45.658,29 kn), kolektora od Ježevca do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnim putem (34.735,46 kn), te mjesnih vodovodnih mreža na području Šotoventa, i to naselja Skrpčići, Pinezići, Milohnići, Žgaljići, Brzac i Linardići (165.888,87 kn). Ugostiteljskim obrtima, KUO Phoenix i Družina d.o.o., oba u vlasništvu Tomislava Kirinčića iz Krka, dopušteno je produženje radnog vremena do 04.00 sata za vrijeme održavanja Krčkog karnevala (od 21. siječnja do 18. veljače), u karnevalskom šatoru na autobusnom kolodvoru, odnsno obližnjem Caffe baru Melody

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

SEMINAR O REGIONALNOJ KONKURENTNOSTI (10. siječnja 2012.)

>> preuzmite poziv za sudjelovanje (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PODIZANJEM ZASTAVE ZAPOČELO KARNEVALSKO VRIJEME (08. siječnja 2012.)

Božićnja kontemplacija ove je nedjelje na prostoru Vele place prekinuta otvaranjem tradicionalnog Krčkog karnevala uz podizanje karnevalske zastave, nezaobilaznu svirku krčkih limenjaka i nastup Plesne skupine Monfrina. Ove je godine, u odnosu na prethodne, Krčanima vrijeme u potpunosti dopustilo uživanje u prijepodnevnom druženju i plesu, kao uvodu u događanje koje svoje korijene vuče iz vremena kada se maskiranje vezivalo uz koridu što se priređivala na Trgu Kamplin. U vrijeme karnevala, prema drevnoj tradiciji, gradska se vlast predaje u ruke raspoloženih maškara, što je simbolički predstavljeno predajom ključeva grada, iz ruku zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera, karnevalskom meštru čija će gotovo dvomjesečna vlast pridonjeti ne samo dobrom raspoloženju tijekom maskiraniranih zabava, već i u ostale dane trajanja fašnika. Ovogodišnji karneval, na čijem se tronu nalazi kraljevski par koji će povesti ovu nezaobilaznu manifestaciju, broji pet karnevalskih zabava subotom (21. i 28.  siječnja, te 04., 11. i 18. veljače) i tri dječje redute nedjeljom (29. siječnja, te 05. i 12. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave uveseljavati redom Dražen Zečić, Jelena Rozga, Lidija Bačić, Koktelsi i Jole, dok će najmlađe zasigurno rasplesati Tobacco Band. Zatvaranje kranevala uz feštu i spaljivanje pusta biti će 21. veljače, u popodnevnim satima, održano na Gradskoj rivi. Za režiju ovogodišnjih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi krčke karnevalske udruge Povero Keko.

 
Karnevalska povorka

 
Predaja gradskih ključeva raspoloženim maškarama


Ovogodišnji karnevalski kraljevski par

 
Podizanje karnevalske zastave na Veloj placi

 
Plesna skupina Monfrina

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

DVADESETA GODIŠNJICA KRČKOG KALENDARA (03. siječnja 2012.)

U nakladi riječke Novinarsko-nakladničke kuće Glosa, koja je početkom devedesetih nastavila tradiciju Društva Krčkih Hrvata, objavljen je novi Krčki kalendar. Njegovo ovogodišnje (srebrno) izdanje, kako stoji u uvodniku, dvadeseto je po redu otkad Krčki kalendar ažurno objavljuje spomenuta nakladnička kuća. Slavljenički broj ove rado čitane revije, pod uredničkom palicom Josipa Žgaljića, tako u kalendarskom dijelu osim popisanih spomendana, blagdana, svetkovina krčkih crkava i kapela, pomičnih crkvenih svetkovina, praznika Republike Hrvatske, te ostalih kalendarskih sadržaja, donisi i prilog o događajima na otoku Krku unazad sto godina, kao i zanimljivu studiju Miljenka Smokvine o svjetionicima otoka Krka, kako ih sam naziva - dobrim duhovima noćne plovidbe. U nastavku, Obljetnice otkrivaju prisjećanje na Vijesnik Staroslavenske akademije o čijoj kratkotrajnoj, ali bogatoj povijesti piše Tomislav Galović, dok Anton Bozanić progovara o segmentima iseljeničke tradicije otoka Krka. Zanimljivosti u novom broju Kalendara donose kroniku Slavka Suzića o parobrodu Srbin koji je 1947. potonuo kod Glavotoka, ali i odgovor na pitanje zašto su Englezi 1808. bombardirali i orobili Omišalj i Krk kojeg je pokušao dati Franjo Velčić. Poglavlje Domaća beseda skriva zanimljive uratke Gordane Gržetić (Mikulić), Marice Stašić Milić (Vrbenski dohtori - dar od Boga dan) i Rada Žica (Blago na pili), a ono posvećeno suvremenicima životopis Ivana Pavačića poznatog melografa, sopca, kantura i učitelja tradicijske glazbe otoka Krka o kojem piše Zlatko Jurković, istraživanje zapisa književnika Davora Velnića o Krku koje predstavlja Igor Žic, te osvrt na izložbu Sabine Barbiš i Maria Depicolzuanea Zlatne i srebrne točke koji daje Koraljka Vahtar Jurković. Poglavlje posvećeno krajobrazu donosi studiju kornićarske kamene arhitekture Damira Kremenića i botaničku šetnju otokom pod vodstvom Marka Randića, a na samome kraju Kalendar vodi na putovanje u prošlost, odnosno upoznaje s neostvarenim omišaljskim kupalištem čiji projekt seže u početak 20. stoljeća, a o kojem piše Zvonimir Fabijanić, ali i otkriva nekolicinu starih krčkih prospekata što ih je valorizirao Darko Madarević.

 
Naslovnica novog Krčkog kalendara