MO Poljica

Mjesni odbor Poljica danas obuhvaća sljedeća naselja: Poljica, Bajčići, Brozići, Brusići, KapovciNenadići i Žgaljići. Navedena mjesta imaju ukupno 402 stanovnika, među kojima je 204 muškaraca i 198 žena. 
O povijesti područja: To je područje do prve polovice 15. stoljeća bilo uglavnom nenastanjeno. Vjerojatno su prije na tom području živjeli Liburni, međutim odavno je već opustjelo. Otkad su Hrvati nastanili otok, to su područje bez sumnje većim dijelom iskorištavali upravo oni. Spomenuta sela nastaju otprilike u drugoj polovici 15. stoljeća i to masovnim naseljavanjem od strane Ivana Frankopana, posljednjeg krčkog kneza. Ovdje se postavlja nekoliko pitanja: kada je knez naselio sporno područje, otkuda i koje su narodnosti bili ti prvi stanovnici tog područja? Godine 1451. knez Ivan se podijelio s braćom te je dobio otok Krk kao svoj dio, no on je i prije toga imao udjela u imanjima na kopnu. Tu je poznavao svoje ljude, pa je povjerljive doveo ovamo sa stadima i da obrađuju zemlju. Bilo je to nakon 1451. god., a prvu vijest o njima iz 1463. imamo zabilježenu u jednom misalu. Svi su oni bili Hrvati, osim nekoliko obitelji rumunjskog podrijetla. U jednom od dokumenata knez ih naziva Vlasi, a latinski i talijanski spisi nazivaju ih Murlaci. Naši ljudi i danas ljude s kopna - one koji ne žive na obali - nazivaju Vlasima.)

Baština: ŽUPNA CRKVA I ZVONIK U POLJICIMA
Prema ugovoru iz 1490. god. župna crkva bila je "nova" i još neopskrbljena svime potrebnim. Očito je prvotna crkva bila samo ono što je danas svetište. To bijaše gotička kapela građena od lijepo klesanih kvadrata s tipično gotičkim svodom. Ta je kapela uskoro morala biti povećana. Već kod vizitacije god. 1565. ima tri oltara, što je u današnjem svetištu teško pretpostaviti. Tada je već imala i sakristiju. God. 1579. apostolski vizitator Valier spominje četiri oltara, od kojih je jedan usred crkve što najvjerojatnije znači u njenoj lađi. Tada je bilo oko 200 duša koje se već pričešćuju. Sama kapela stoga bi bila premalena za toliko vjernika pogotovo kada uzmemo u obzir i djecu.
Zvonik je, prema spominjanju, kod vizitacije bio u pročelju, pa se smatra da je bio na preslicu. Današnji se zvonik nalazi nasuprot glavnih vrata, a njegova visina iznosi 29 m. Zdanje ima dva kata, a okrunjeno je osmerukutnom piramidom. Kako svjedoči natpis nad vratima zvonik je sagrađen 1768. god., od strane graditelja Dominika Reginija.
(Prema nagodbi iz 1490. Poljica su postala samostalnom dušobrižničkom postajom s pravom na vlastitog župnika.)

Literatura:
Mihovil Bolonić i Ivan Žic Rokov, "Otok Krk kroz vjekove", Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002.