Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk:

 

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

Sažetak Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

Odredbe za provođenje
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
korištenje i namjena površina

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
prometni sustav

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
energetski sustav, pošta i telekomunikacije

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
vodnogospodarski sustav - vodoopskrba

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
vodnogospodarski sustav - oborinska odvodnja

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
područja primjene planskih mjera zaštite - oblici korištenja

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk
načini i uvjeti gradnje

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.