Izvješća s Kolegija gradonačelnika (2009.)

22. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. prosinca 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 22. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Posljednji ovogodišnji Kolegij započeo je raspravom o predmetima Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako je najprije odbijen zahtjev pjesnika Ivana Šarolića iz Dugog Rata za sufinanciranjem pjesničke zbirke koja obuhvaća radove na temu otoka Krka budući da je spomenuti zahtjev na adresu Grada pristigao izvan roka natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi za 2010. godinu. Ivani Nikolac iz Šarić Struge za potrebe liječenja u inozemstvu pomognuto je iznosom od 1.000,00 kn. Naime, Ivana Nikolac nedavno je teško stradala u prometnoj nesreći i od tada je nepokretna. Tragajući za bilo kakvom mogučnošću liječenja obitelj je pronašla kliniku u Švicarskoj koja ipak daje nadu za djelomičnim oporavkom, no cijena takvog zahtjevnog liječenja iznosi 50.000,00 €. Lovačko društvo Šljuka iz Krka kao neprofitna udruga građana koja ima vlastitu lovačku kuću oslobađa se plaćanja komunalne naknade za 2009. godinu, te ih se od 01. siječnja 2010. više neće zaduživati. Košarkaškom klubu Krk odobreno je 10.000,00 kn (od traženih 30.000,00 kn) za nabavku sportske opreme, točnije specijalnih koševa koji će biti postavljeni u Velikoj dvorani SŠ-e Hrvatski kralj Zvonimir, inače  potrebnih za redovno treniranje krčkih košarkaša. Nakon kratkog komentiranja opreme i rasvjete vanjskog košarkaškog igrališta SŠ-e, zaključeno je da se još do kraja ove godine krene u zamjenu stare mrežne ograde novom, te da se do početka svibnja sljedeće konačno riješi i problem njegove rasvjete. U okvirima rasprave o predmetima imovinsko pravne službe doznajemo da je poslovni prostor u gradskom vlasništvu na adresi Kvarnerska 19 pripao Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu, i to sukladno rezultatima nedavno okončanog natječaja. Također, Sabini i Daliboru Bajčiću odgođeno je plaćanje treće rate za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada, i to do 31. kolovoza 2010. godine. U nastavku Kolegija, nakon izlaganja zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera, zaključeno je da se od Autoransa d.o.o. čim prije zatraži suglasnost za postavljanje šatora na prostoru autobusnog kolodvora namijenjenog održavanju karnevalskog programa, te da se od njegova korisnika zatraži ovjerena kopija atesta o statici samog šatora. Na samome kraju Kolegija voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u Gradu Krku imenovan je Anton Malatestinić, dok je osobom zaduženom za nepravilnosti imenovan Marinko Bajčić. Ukratko, voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za uspostavu, razvoj i provođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole, dok je osoba zadužena za nepravilnosti obvezna zaprimiti obavjesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara, zatim poduzimati potrebne mjere i o tome obavjestiti nadležne institucije, te o poduzetim mjerama obavjestiti osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.


S 22. Kolegija održanog u uredu gradonačelnika

--------------------

21. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(21. prosinca 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 21. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni kolegij započeo je raspravom na temu predmeta pristiglih na adresu Ureda Grada. Tako je najprije razmotren prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, te je dogovoreno njegovo privremeno financiranje dok se, sukladno novome Statutu, ne konstituiraju nova radna tijela. Također, zbog potrebe analiziranja novog Statuta Turističke zajednice otoka Krka, ubrzo će biti formirana radna grupa, koja bi Gradu, kao i ostalim otočnim općinama, na njegove eventualne korekcije, trebala ukazati prijedlozima potrebnih izmjena i dopuna. Obzirom na zahtjev Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka da im se u Boćarskom klubu Krk dodjeli prostor u kojem bi mogli održavati sastanke Predsjedništva i čuvati vlastitu arhivu, zaključeno je da će se od Boćarskog kluba tražiti očitovanje o zajedničkom korištenju prostorije koju boćari trenutno koriste kao spremište. U nastavku Kolegija razmotren je Javni poziv podnošanja prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko goranske županije, i to nagrade za životno djelo koja se uručuje istaknutim pojedincima koji su dali izuzetan doprinos razvitku jedne ili više djelatnosti od značenja za Županiju, te godišnje nagrade što se dodjeljuje pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prošle godine. Nakon kratke rasprave zaključeno je da se do sljedeće sjednice izdvoje potencijalni kandidati za godišnju nagradu. Nadalje, Kolegij je dao suglasnost da se Ronald Markanjević imenuje zapovjednikom, a Jasminko Mešić, zamjenikom zapovjednika vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk. Osim toga, zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler imenovan je rukovoditeljem kvalitete u svrhu uvođenja sustava kvalitete prema normi ISO 9001. Sustav upravljanja kvalitetom čini skup međusobno ovisnih procesa nadzora pružanja usluge (u ovom slučaju one Grada Krka) s ciljem održavanja i konstantnog poboljšanja kvalitete, a osnovne prednosti primjene spomenute norme možemo sažeti na: standardizaciju postupaka, bolju komunikaciju i razumijevanje procesa, bolje održavanje i korištenje opreme, potpuno i uredno održavanje dokumentacije ili postavljanje obveze kontinuiranog praćenja rezultata. Nastavak Kolegija donio je i raspravu o imenovanju voditelja i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole koja će svoj epilog doživijeti nakon završetka sistematizacije Gradske uprave. U okvirima rasprave o predmetima Upravnog odjela za komunalni sustav odbijen je zahtjev obrta Redagare art u vlasništvu Antona Žužića za postavljanjem elektro-priključka na plaži Plav zbog potreba održavanja manifestacije Prvomajski inkubator. Naime, Vecla d.o.o., kao gradska tvrtka koja upravlja plažama, nije iskazala interes za traženi elektro-priključak, dok Gradu Krku financiranje spomenutog za potrebe tek jedne manifestacije predstavlja prevelik trošak. Ovotjedni Kolegij završen je razmatranjem financijskih zahtjeva Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako je Udruzi slijepih Primorsko goranske županije odobren iznos od 2.000,00 kn, s obzirom na sve veći broj članova i povećanje izdataka u tekućoj godini. Udruzi umirovljenika grada Krka, nakon uspješno završenog tečaja informatike, odobreno je 19.800,00 kn za sufinanciranje četrdesetsatnog tečaja engleskog jezika. I konačno, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan (Krk) odobreno je 850,00 kn za sufinanciranje izrade prezentacije na temu NE - plastičnim vrećicama koja uključuje teksta izlaganja, vizualnu pratnju (u PP-u) i kratki video-spot.

--------------------

19. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(07. prosinca 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 19. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je prezentacijom idejnog rješenja prizemlja Upravne zgrade Grada Krka koje su predstavili članovi projektne kuće Forma-biro d.o.o. iz Koprivnice. Izloženi projekt tako uključuje adaptaciju Male i Velike vijećnice, ulaznog hola, sanitarnog čvora  i kontrolne hale. Karakteristike rješenja Velike vijećnice možemo sažeti na kaskadni postav poda koji omogućuje izvrsnu vidljivost, funkcionalno razmještene stolice, spušteni strop s integriranom i prilagodljivom rasvjetom, rasklopive stolove za govornike, pokretne govornice, te dio prilagođen predstavnicima medija. Idejnim rješenjem interijera Male vijećnice dominiraju sklopivi stolovi, fleksibilne stolice, strop s integriranom rasvjetom, te kutak za medije. Važno je naglasiti kako se u ovom prijedlogu radi o potpunom dizajnu jer se svi elementi uređenja zasebno dizajniraju i prilagođavaju specifičnim potrebama. Osim toga, projektna kuća Forma-biro d.o.o. uvela je i praksu korištenja punog domaćeg drva, a svoje dizajnerski rukopis opisuje kao moderan, otvoren i pokretan. Kao projekte koji su najsličniji rješenju adaptacije prizemlja Upravne zgrade Grada Krka razmotreni su ured gradonačelnika Koprivnice i kongresna dvorana Podravke. Realizacija ove zahtjevne zadaće planirana je u četiri faze od kojih prva uključuje adaptaciju Male vijećnice vrijednu 496.000,00 kn (+ PDV), zatim adaptaciju ulaznog hola vrijednu 252.000,00 (+ PDV) kn, adaptaciju sanitarnog čvora vrijednu 185.000,00 (+ PDV) kn, te adaptaciju polifunkcionalne Velike vijećnice vrijednu 1.477.000,00 kn (+ PDV). Prema tome, ukupna vrijednost realizacije ovog idejnog rješenja iznosi 2.410.000,00 kn, odnosno 3.000.000,00 kn s uračunatim PDV-om. Rasprava na ovu temu završena je prihvaćanjem predstavljenog, a nakon javnog natječaja, koji bi trebao biti raspisan početkom sljedeće godine, trebala bi startati adaptacija Male vijećnice. U nastavku Kolegija rješavalo se financijske zahtjeve Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako je odlučeno da se benediktinkama iz Krka donira 1.000 l lož ulja potrebnih za grijanje samostana. Šahovskom klubu Krk odobrena je financiska pomoć u iznosu od 6.000,00 kn potrebnih za realizaciju proslave šezdesete godišnjice rada. Božićna akcija Za tisuću radosti u organizaciji Hrvatskog Caritasa pomognuta je iznosom od 2.000,00 kn. Kolegij je nadalje donio raspravu o ponudi Ugostiteljskog obrta Phoenix u vlasništvu Tomislava Kirinčića iz Krka za organizaciju karnevalskih vikenda. Ponuda vrijedna 104.550.00 kn u načelu je prihvaćena, a uključuje realizaciju karnevala (od 16. siječnja do 16. veljače 2010.) u velikoj montažnoj hali smještenoj na autobusnom kolodvoru. Također, prihvaćen je prijedlog SŠ-e Hrvatski kralj Zvonimir da se mimo kriterija natječaja četvero učenika obrtničkog usmjerenja prihvati kao stipendiste Grada Krka. Tako će, kao svojevrstan poticaj proizvodnim zanimanjima, Domagoj Karabaić, Josip Toić, Luka Samblić i  Antonio Morić primati stipendiju u iznosu od 500,00 kn. Za realizaciju Božićnog koncerta OŠ-e Fran Krsto Frankopan izdvojeno je 2.000,00 kn. Atletskom klubu Krk odobreno je 5.000,00 kn, od traženih 15.000,00 kn, za pokrivanje troškova prijevoza njegovih članova na treninge u Rijeku budući da gradu nedostaje atletska staza. Nadalje raspravljena su tri preostala prijedloga Programa Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti (Program za udruge i društva, Program javnih potreba u školstvu i Socijalni program), koji također uglavnom ostaju na razini prošlogodišnjih. U nastavku prihvaćena je inicijativa Nikole Mrvoša za postavljanjem reklamne tabele njegove agencije BI-LANX na početku Kvarnerske ulice, nakon što Trgovačko-komunalno poduzeće Vecla d.o.o. iznađe adekvatno rješenje za realizaciju reklamnog stupa. Osim toga doznajemo da se sljedeći Sajam robe široke potrošnje na SRC-u Josip Uravić Pepi neće održati 01. već 08. siječnja 2010. godine. Kolegij je završio prihvaćanjem zamolbe Vokalne skupine Bona Forma za financiranjem kotizacije u vrijednosti od 500,00€ kao preduvjeta za nastup na svjetskom susretu zborova koji će se u srpnju 2010. održati u Kini. Na tom bi festivalu mlade Krčanke trebale nastupiti sa zagrebačkim zborom Čarobna frula.


Prezentacija predstavnika koprivničke projektne
kuće Forma-biro d.o.o.

--------------------

18. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(30. studenog 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 18. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je prihvaćanjem koncepta nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-5 Vrh definiranog za potrebe prethodne rasprave koja će biti objavljena za desetak dana. U nastavku je raspravljena nekolicina zahtjeva čiji zajednički nazivnik možemo pronaći u brojnim problemima koje stvara nakupljanje oborinskih voda. Tako je najprije razmotren prigovor Janje Josipović iz Krka (Dubrovačka 24) u čije se dvorište slijevaju oborinske vode čitave ulice. Nakon kratkog izlaganja pročelnika Đimija Skomeršića Kolegij je zaključio da se u njezinu južnom dijelu sagradi upojni bunar, čemu prethodi prikupljanje ponuda u nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav. Osim toga, raspravljen je i zahtjev Marije i Vjekoslava Šamanića iz Krka (Omišaljska ulica 34) koje muči isti problem, a nakon njegove analize Kolegij je donio zaključak da se prikupe ponude za izgradnju oborinske rešetke, upojnog bunara i slivnika u dijelu Omišaljske ulice. Nakon razmatranja molbe Vere Murgić iz Zagreba za rješavanjem problema kojeg ponovo stvara nakupljanje oborinskih voda ispred njezina objekta u gradu Krku (Dobrinjska 2) Kolegij je zaključio da se krene u prikupljanje ponuda za produženje postojeće oborinske kanalizacije. Nakon upoznavanja sa započetim krajobraznim uređenjem prostora na ulazu u autokamp Ježevac (podizanje sedamdesetak centimetara visokih betonskih korita) po nalogu Zlatnog otoka d.d. zaključeno je da se od naručitelja radova zatraži idejno rješenje zahvata, te da se do ishodovanja potrebne suglasnosti Grada Krka zaustave radovi. U nastavku odabrane su (najpovoljnije) ponude za: rekonstrukciju upojnog bunara kod stambenog kompleksa Lizeta, i to ona građevinskog obrta Gratel iz Krasa vrijedna 16.100,70 kn; izgradnju rešetke, slivnika i oborinskog kanala na pristupnom putu Lizete, i to ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika u iznosu od 42.216,06 kn, te izgradnju dijela oborinske kanalizacije u Vinogradskoj ulici, i to ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika vrijedna 59.987,10 kn. Nadalje, prihvaćen je zahtjev za sufinanciranjem izložbe [KUL•] u nastajanju koja će se u prostoru galerije Dagmar (Vela placa 4), u vlasništvu Čedomira i Dagmar Franolić, otvoriti 18. prosinca 2009. Za pripremanje i tisak promidžbenog materijala (kataloga, pozivnica i plakata) odobren je iznos od 3.000,00 kn, dok je za troškove slanja pozivnica odobreno 500,00 kn. Osim toga, spomenuti korisnici gradskog prostora oslobođeni su plaćanja najma za siječanj 2010. godine, budući da će u galeriji Dagmar biti prikazan program od interesa za kulturnu ponudu grada. (Izložba [KUL•] u nastajanju predstavlja inicijativu za pokretanje kulturno-umjetničkog laboratorija u Krku, a okuplja umjetnike čije radove karakterizira ispreplitanje umjetnosti i tehnologije ili pak koji na suvremen način pristupaju tradicionalnim medijima.) Nakon što Grad nije prihvatio prijedlog ponude, obrta Redagara Art, u vlasništvu Antona Žužića, za Festival vitezova, glagoljaša, dvorskih luda i komedijaša, te doček Nove godine na Veloj placi u iznosu od 35.755,00 kn, Kolegij je raspravio i prihvatio novoosmišljenu ponudu vrijednu 9.963,00 kn koja isključuje program dočeka. Prema tome, FVGDK-a započinje 28. prosinca 2009. - predavanjem i promocijom publikacije o krčkim zidinama prof. Nine Novaka, performanskom na temu trubadurske poezije i projekcijom filma Prče iz davnine autora Marija Sokolića - u interijeru Koktel bara Volsonis. Festival se 29. prosinca nastavlja nastupom vitezova knezova krčkih - Frankopana na Veloj placi i projekcijom dokumentarnog filma o predstavi Ploča od školjaka Krešimira Dolenčića koja je u svibnju ove godine izvedena u Jurandvoru - pored ranoromaničke opatije sv. Lucije. Nakon kratke analize prijedloga Programa javnih potreba u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i građanskih inicijativa Grada Krka za 2010. koji uglavnom ostaju na razini onih prošlogodišnjih, zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler ovotjedni je Kolegij zatvorio predstavljanjem dvaju novih projekata u koje se uključio Grad Krk. Cilj prvog, koji nosi naziv Krijesnica, jest postavljanje jedne fotonaponske svjetiljke na otoku Plavniku (u uvali Krušija) čime se osim rješavanja potrebe za javnom rasvjetom koja je nužna kao orjentir za nautičare, ribare i lokalno stanovništvo, postiže ostvarivanje održivog razvoja i nenarušavanje eko-sustava otoka, sprečavanje emisija štetnog CO2 u okoliš, preuzimanje obveza upravljanja energetskim potrebama Grada, kao i promocija solarne energije. Projekt vrijedan 49.000,00 kn očekuje potporu GTZ-a (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) u iznosu od 10.000,00, dok se ostatak planira financirati iz proračuna Grada. Drugi projekt - Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo - dio je Programa prekogranične suradnje Sovenije i Hrvatske (2007.-2013.), a osim Primorsko-goranske uključuje Istarsku županiju i slovensku Obalno-krašku regiju. Tako se ukupna vrijednost ove inicijative penje na 988.812,76€, zatraženi iznos sredstava iz IPA fonda zaokružen je na 840.427,09€, dok ostatak financiraju partneri (Grad Krk - 15.000,00€). Neke od ciljeva ovog vrijednog projekta možemo sažeti na: pripremu smjernica za integriranu i ekološku proizvodnju maslina; ublažavanje posljedica klimatskih promjena; sadnju korisnih biljaka u maslinicima; razmjenu stručnih znanja, te zajednički rad stručnjaka za maslinarstvo i stručnjaka za zaštitu okoliša; edukaciju i prijenos dobre poljoprivredne prakse iz drugih mediteranskih regija; edukaciju proizvođača kroz predavanja, radionice i putovanja; podizanje svijesti potrošača o kvaliteti maslinova ulja; uspostavu prekogranične mreže među stanovnicima koji rade na području poljoprivrede i okoliša; podizanje svijesti ciljanih skupina o značenju zaštite okoliša ili uvođenje jedinstvene prakse zbrinjavanja ostataka od prerade maslina.

--------------------

17. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(23. studenog 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 17. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročeknik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručnia suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je raspravom o pitanjma imovinsko-pravne šlužbe, odnosno definiranjem natječaja povezanog s davanjem u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata (štandova) na području grada Krka za narednu godinu. Po tom pitanju Kolegij je najprije donio odluku o lokacijama za postav štandova prvog i drugog natječaja, od kojih će prvi biti namijenjen domaćim najmoprimcima, a drugi svim ostalim interesentima. Naposlijetku ovaj je predmet zaključen donošenjem odluke o uvjetima prvog natječaja koja pored ostalog uključuje i novost prema kojoj budući najmoprimci više neće s Gradom potpisivati ugovor na jednu, već na tri godine. (Spomenuti natječaj u dogledno će vrijeme objaviti Narodne novine.) U nastavku Kolegij je raspravio i prihvatio odluku o ulasku u postupak javne nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete u 2010. godini. Planirana vrijednost spomenutih (elektro-montažnih) radova iznosi 273.000,00 kn. Nadalje, definiran je natječaj o prodaji polovica dviju parcela (površina 11261m2 i 3305m2) po početnoj cijeni od 55€ za m2 što se nalaze u neposrednoj blizini objekata Građevinskog poduzeća Krk koji je ujedno i njihov suvlasnik. Također, Grad je prihvatio odluku o zaključenju ugovora s Građevinskim poduzećem Krk kojim se za asfaltiranje platoa Sportskog centra Brzac odobrava iznos od 215.615,31 kn. Raspravivši prijedlog Ivana Mrakovčića iz Skrpčića za kupnjom parcele (ukupne površine 1065m2) kao dijela čestice čija površina tek djelomično ulazi u građevinsko zemljište, Kolegij je kao privremno rješenje predložio zakup, a kao dugoročno ulazak u formiranje lokacijske dozvole kao preduvjeta za planiranu kupnju. Svoj epilog konačno je dobio i prijedlog Kate Braut iz Krka za kupnjom parcele površine 189m2 u vlasništvu Grada radi definiranja vlastite okućnice. Stoga, m2 tražene parcele predlagateljica će moći otkupiti po cijeni od 150€. Inicijativa Marka Augustinovića iz Krka - inače vlasnika Obrta za upravljanje nekretninama Euro objekt - usmjerena davanju u zakup nedavno oslobođene poslovne prostorije u Kvarnerskoj 15, potaknula je Kolegij na razmišljanje o alternatavima njezina iskorištavanja (odnosno mogućem davanju prostorije na korištenje nekoj od krčkih udruga), što je rezultiralo privremenim odgađanjem rješavanja pristiglog prijedloga. U nastavku, red je došao i na teme Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako je prihvaćena ponuda Kanali Ri, u iznosu od 27.000,00 kn, za emitiranjem šest emisija (godišnje) iz serijala Od mora do gorja koja prati novosti i događanja u mnogim gradovima Kvarnera (pa tako i Krku), a na rasporedu je dvaput mjesečno. Za obnovu Svetišta Majke Božje Goričke - kao jednog od najstarijih Marijanskih svetišta u Hrvatskoj - Grad Krk je uz ostale općine otoka izdvojio iznos od 15.000,00 kn. Savjetu školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije za financiranje dvaju programa koja nisu pokrivena županijskim proračunom, Grad je odobrio simboličan iznos od 1.500,00 kn. Na samom kraju raspravljen je i prihvaćen prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, kao i prijedlog MO-a Kornić za određivanjem cijene jednokratne naknade korištenja grobnog mjesta (300,00 kn) i naknade godišnjeg održavanja mjesnog groblja Kornić (50,00 kn po grobnom mjestu). Kolegij je završio razgovorom na temu ponude povodom dočeka Nove godine koju potpisuje Redagara Art u vlasništvu Antona Žužića. Ovogodišnji prijedlog tako obuhvaća kostimirani Festival vitezova, glagoljaša, dvorskih luda i komedijaša koji bi 28. prosinca trebao započeti predavanjem arheologa Nine Novaka na temu krčkih zidina, a završiti 31. prosinca zdravicom gradonačelnika Darija Vasilića kao svojevrsnim uvodom u priredbu povodom dočeka Nove godine. Program težak 35.755,00 kn, Grad je podržao iznosom od 25.000,00 kn.

--------------------

16. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(16. studenog 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 16. sastanak Kolegija kojem su nazočili Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Raspravu ovotjednog Kolegija započeo je Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, predstavivši pristigle financijeske zahtjeve. Tako doznajemo da je u rujnu održano šesto Cable wakeboard prvenstvo Hrvatske i Slovenije u organizaciji Wakeboard kluba Krk sufinancirano iznosom od 2.000,00 kn. No kako je zahtjev za sufinanciranje ove značajne manifestacije došao gotovo dva mjeseca nakon njezina održavanja zaključano je kako će se budući zahtjevi morati dostaviti prije nego li se događanje održi i to poštujući svojevrsna pravila ponašanja, odnosno uvjete natječaja koji bi ubrzo svoje mjesto trebali pronaći na službenim stranicama Grada Krka. Osim toga Grad je iznosom od 1.000,00 kn pomogao organizaciju edukativne konferencije na kojoj početkom prosinca ove godine sudjeluje oko 1200 studenata iz Hrvatske i inozemstva. Također, Kliničko bolničkom centru Rijeka, iliti Klinici za psihijatriju koja djeluje u njegovim okvirima, kao i prethodnih godina odobrena je pomoć u iznosu od 2.000,00 kn za obnovu interijera. Budući da Šahovski klub Krk za financiranje proslave šezdesete godišnjice postojanja traži 10.000,00 kn, odlučeno je da se od kluba zatraži detaljna specifikacija troškova, a raspravljena je i mogućnost izdavanja skromne publikacije koja bi prezentirala rad tog vrijednog udruženja. U nastavku sastanka Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, pojasnio je Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, kojim se utvrđuje opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje. Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa čini prihod od komunalne naknade (4.200.000,00 kn) i prihod od ostalih proračunskih pozicija (1.945.000,00 kn). Ukupno 6.145.000,00 kn. Sukladno tome za čiščenje javnih površina planiran je iznos od 1.750.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.585.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 550.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.200.000,00 kn, te za održavanje groblja 60.000,00 kn. Budući da je Kolegij prihvatio Prijedlog Programa, materijal će biti upućen nadolazećem Gradskom vijeću. Na samom kraju sastanka raspravljene su dvije prijave pristigle na netom završen natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Krka. Riječ je o prijavama Vlade Gadže iz Rijeke i Marinka Bajčića iz Nenadića. Kako je prijava Vlade Gadže pristigla izvan roka, testiranju će pred članovima povjerenstva pristupiti samo Marinko Bajčić.


Sa 16. Kolegija gradonačelnika Grada Krka

--------------------

15. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(09. studenog 2009.)

--------------------

14. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(02. studeni 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 14. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović - Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Na imicijativu zamjenika gradonačelnika, Čedomira Milera, Kolegij je započeo kronologijom otvorenih stvaki s deset prethodno održanih sastanaka. Tako u okvirima spomenutog doznajemo da bi uskoro trebao biti raspisan natječaj za vođenje knjigovodstvenih usluga svim gradskim udrugama, kao i nekolicinu podataka vezanih uz obnovu dijela Upravne zgrade Grada Krka. Taj će posao biti podijeljen u dvije faze, od kojih će prva donjeti adaptaciju Male vijećnice, sanitarnog bloka i ulaznog hola, a druga znatno složenija adaptaciju Velike vijećnice o kojoj se razmišlja kao o polivalentnoj dvorani. Realizacija prve faze obnove prizemlja Upravne zgrade, vrijedna (aproksimativno) 500.000,00 kn trebala bi otpočeti ove zime, dok će upuštanju u radove na Velikoj vijećnici prethoditi definiranje idejnog rješenja i ishođenje potrebnih dokumenata. Također, ubrzo bi trebao biti dovršen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka koji će otkriti ukupnu projekciju novih zapošljavanja. Redovna rasprava Kolegija potom je započela razmatranjem financijskih zajtjeva pristiglih na adresu Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako i ove godine, u sklopu Donatorskog bala kojeg organizira krčki Crveni križ, Grad iznosom od 3.000,00 kn sufinancira nabavku specijaliziranog vozila s liftom za prijevoz osoba s invaliditetom. Također, jedanaestorici će se polaznika, na poticaj Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana, subvencionirati tečaj za vinogradare - i to trećina ukupnih troškova koji po osobi iznose 3.000,00 kn. U nastavku, zaključeno je da se na traženje OŠ Fran Krsto Frankopan u potpunosti pokriju troškovi Projekta Maslina - vrijednog 2.330,00 kn - kao dijela programa međunarodne Eko-škole. Ovu korisnu inicijativu koja osim polaznika četvrtih razreda uključuje i sudjelovanje članova krčke maslinarske udruge Drobnica potisuju učiteljice Brigita Šprohar i Margita Justinić. Raspravljajući o temama vezanim uz prostorno uređenje i zaštitu okoliša Kolegij je dao suglasnost za postavljanje obavjesnih, dvojezičnih ploča na prostoru Glavotoka; jugozapadno od uvale Lokve, uz rub šume. Pored toga, odbijen je zahtjev Udruženja obrtnika Krk - podsekcije prijevoznika morem - za uključivanje u izradu Urbanističkog plana uređenja Grada Krka s obzirom da će, kao i svi, imati prilike sudjelovati u javnoj raspravi. Također, dogovoreno je davanje prioriteta izradi i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka, budući da je Urbanističkim planom uređenja Grada Krka nemoguće riješiti mnoge za grad krucijalne probleme. Na kraju sastanka raspravljena su i pitanja Ureda grada. Tako je Kolegij popdržao Odluku o osnivanju i imenovanju Energetskog tima kojeg čine Zoran Kalinić (predsjednik), Bruno Lefler (član) i Zdenko Kirinčić (član). Kao i prethodnih godina iz gradskog proračuna za održavanje festivalske večeri MIK-a biti će izdvojeno 100.000,00 kn, dok će ostatak troškova podmiriti Turistička zajednica grada Krka (25.000,00 kn) i Centar za kulturu Grada Krka (15.000,00 kn). U nastavku su sudionicima Kolegija prezentirane ploče za označavanje ulica u starogradskoj jezgri, izrađene od korijana i realizirane u tri varijante od kojih je na prvoj naziv ulice riješen sitotiskom (2.600,00 kn/kom), na drugoj graviranjem (3.600,00 kn/kom), a na trećoj umetanjem dviju ploča različitih boja jedne u drugu (4.300,00 kn/kom). Budući da stari grad zahtjeva postavljanje pedest takvih ploča ukupan trošak prve varijante iznosi 159.000,00 kn, druge 221.000,00 kn, a treće 264.000,00 kn. Nakon kratke rasprave zaključeno je da se pričeka rebalans proračuna za 2010., odnosno rezultati poslovanja Grada u prvih šest mjeseci sljedeće godine, i tek onda krene u eventualnu realizaciju. Kao posljednja točka na ovotjednom Dnevnom redu  našla se i knjiga o životu i djelu jednog od najpoznatijih Krčana - filologu, svećeniku i kolekcionaru - Nikoli Udini Algerottiju, koju će Grad potpomoći otkupom u iznosu od 69.000,00 kn. Ova vrijedna publikacija u izdanju riječkog Glosa svjetlo dana trebala bi ugledati u lipnju sljedeće godine, dok se promocija planira u vrijeme trajanja proslave Dana grada.

--------------------

13. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(26. listopada 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 13. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Dinka Pejnović, stručnia suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Raspravu ovotjednog Kolegija otvorio je Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, zaključivši kako se zahtjev za sponzorstvo u iznosu od 25.000,00 kn Motorističkog kluba Kvarner iz Rijeke odbija, budući da je iz proračuna Grada na adresu spomenutog udruženja, kroz redovitu djelatnost, pristiglo već 15.000,00 kn. Nadalje, potraživanje Lovačkog društva Kamenjarka iz Baške, za pomoć pri kupnji specjalno obučenog lovačkog psa za izlov divljih svinja, odgađa se za sljedeću godinu kada će iz redovnog programa za njegovu djelatnost biti izdvojeno 15.000,00 kn, budući da za isto u okvirima ovogodišnjeg proračuna nisu planirana tražena sredstava. Rasprava je nastavljana pozitivnim odgovorom na upit Vere Miš kojim traži potporu za izdavanje vlastite pjesničke zbirke, i to u visini od 2.000,00 kn. Budući da je na jednom od prethodnih Kolegija otvoreno pitanje iskorištavanja bivše zgrade dječjeg vrtića ovotjedni sastanak donio je njegovu razradu. Nanime, kako je prethodno anketirano petnaest gradskih udruga, devet ih je pokazalo interes za ulazak u spomenuti prostor. Također, ono u čemu su se anketirani subjekti složili potreba je za što skorijom adaptacijom postojeće zgrade, kao i angažmanom osobe (najvjerojatnije domara) koja će brinuti o cirkuliranju njezinih korisnika. Nakon što su analizirani rezultati prve ankete krenulo se u definiranje koncepta traženog prostora. U nastavku je po tom pitanju zaključeno kako će novo okupljalište krčkih udruga nejvjerojatnije imati dvije veće (zajedničke) dvorane namijenjene provođenju različitih (sportskih, rekreativnih, kulturnih i inih) aktivnosti, dok će ostatak raspoloživog interijera, uz obnovljene sanitarije, biti pretvoren u urede, odnosno prostorije koje će koristiti samo one udruge kojima budu dodijeljene. Tako se, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti, zadužuje da izradi drugu anketu čiji je zadatak doći do podataka o prostorima potrebnim udrugama, nakon čega će, s obzirom na prikupljeno, uslijediti postavljanje projektong zadatka, kao i raspisivanje natječaja za provedbu definiranih poslova. U nastavku su raspravljena pitanja imovinsko-pravne službe, a među njima i potraživanje Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otoka Krka da se Ivanu Žicu iz Vrha, kao i ostalim invalidima Domovinskog rata, dodijeli besplatno građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Kako su slična pitanja rješena puno ranije, odlučeno je da se na ovo odgovori nakon upuštanja u nova parceliranja, budući da Grad trenutno ne raspolaže građevinskim zemljištem tražene namjene. Nadalje, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Kolegij je upoznao s prijedlogom Programa javne rasvjete za 2010. godinu, nakon čega je zaključeno da se obije pozicije unutar Programa (održavanje i razvoj javne rasvjete) smanje u odnosu na 2008. i 2009. godinu. Tako je pozicija održavanja javne rasvjete s 450.000,00 kn, smanjena na 400.000,00 kn, a pozicija razvoja sa 700.000,00 kn na 500.000,00 kn. Naime, ta razlika (od 250.000,00 kn) otvara mogućnost ulaganja u projekte vezane uz energetiku koje je Grad pokrenuo ove godine, s dugoročnim ciljem uštede unutar prve pozicije. Na poticaj Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana za Program obnove trajnih nasada na području PGŽ-e izdvojeno je 30.000,00 kn, i to većinom za Program obnove trajnih nasada maslina. Uz to doznajemo da je u tijeku formiranje Povjerenstva za popis birača, povodom nadolazećih predsjedničkih izbora, čiji će predsjednik biti iz redova vlasti, a podpredsjednik iz redova opozicije unutar Gradskog vijeća Grada Krka. Osim toga Kolegij je Čedomira Milera, zamjenika gradonačelnika, podržao kao povjerenika za zaštitu klime i energije.

--------------------

12. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. listopada 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 12. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručnia suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Današnji Kolegij ponovo je započeo raspravom o problemu kojeg na prostoru Lizete stvara pretjerano nakupljanje oborinskih voda. Predstavnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Đimi Skomeršić, tom je prigodom kazao kako je u tijeku prikupljanje projektne dokumentacije za izgranju dijela oborinske kanalizacije, i to u potezu: Lizeta - more i Vinogradska ulica - more. No kako je ovdje riječ o složenom zahvatu čija realizacija nije moguća u skorije vrijeme, rasprava je krenula u smjeru pronalaska mogućih alternativa zalječenju problema. Nakon što su odbačeni prijedlozi izgradnje zida na rubu terena koji prethodi igralištu, kao i postavljanje rubnjaka uokolo jedne od zgrada, zaključeno je kako će se naručiti izrada ponude za čišćenjem dva postojeća upojna bunara, kao i troškovnika za ugradnju rešetke na početku ceste koja vodi u dvorište Lizete povezane s upojnim bunarom, koja bi mogla upiti vodu što u smjeru zgrada dolazi iz kvarta Paradiso, Ul. Slavka Nikolića i SRC-a. Naime, postavljanje upojnih šahti već je na nekoliko gradskih lokacija (poput Ul. Krčkih iseljenika ili Bašćanske ulice) uspješno riješilo sličan problem. U nastavku su razmotreni brojni imovinsko-pravni predmeti. Tako je, po navodu Mjesnog odbora Skrpčić-Pinezić, odbijen prijedlog Marije i Antuna Novaka iz Pinezića za kupnjom dijela zemljišne čestice u vlasništvu Grada Krka, radi formiranja okućnice njihova stambenog objekta. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ivice Kvasića iz Kornića za kupnjom zemljišta (površine cca. 20m2 › 75€/m2) u okućnici starine u njegovu vlasništvu, što ne utječe na prometovanje cestom koja je od spornog zemljišta odijeljena gromačom. Također, donesena je odluka da se Damiru Čutulu iz Krka, kojem je na Županijskom sudu odbijen zahtjev za utvrđivanjem vlasništva nad drvarnicom i radionicom što ih je podigao na dijelu parcele u vlasništvu Grada, ponudi zakup zauzetog prostora (na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom do šest mjeseci) po cijeni od 1.000,00 kn godišnje. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Kosić izgradnje d.o.o. iz Njivica za kompenzacijom iznosa koji je predlagatelj uložio u financiranje izrade DPU-a Kružni tok (132.000,00 kn) i geodetskih podloga (25.620,00 kn), s komunalnim doprinosom koji će predlagatelj biti u obvezi platiti Gradu - s time da se najprije izvrši provjera eventualnih dugovanja. Uz to doznajemo i kako će uskoro biti donesena odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina namijenjenih postavu štandova tijekom turističke sezone 2010. Natječaj će, tako, najprije biti raspisan za domaće zakupnike, a početkom sljedeće godine i za sve ostale. U nastavku prihvaćeno je potraživanje OŠ Fran Krsto Frankopan za sufinanciranjem Male staroslavenske akademije i to iznosom od 2.000,00 kn, kao i potraživanje Udruge dragovoljaca branitelja Domovinskog rata otoka Krka za sufinanciranjem troškova prijevoza obiteljima poginulih branitelja povodom posjeta mjestima stradavanja na ličkoj bojišnici. Kraj Kolegija donio je podužu raspravu o adaptaciji dijela Upravne zgrade Grada Krka. Kako doznajemo u pripremi je uređivanje čitavog prizemlja koje obuhvaća Veliku i Malu vijećnicu, te sanitarije. Prema postojećem idejnom rješenju Velika bi vijećnica trebala imati petnaestak sjedećih mjesta više od postojeće, s fiksnim namještajem (stolovima i stolicama) smještenim na stepenasti pod. Upravo je stepanasti pod, što podsjeća na raspored unutar amfiteatra, izmamio najviše komentara budući da ravan pod i pomična oprema pridonose većoj iskoristivosti prostorije. No, unatoč tome Velika vijećnica mogla bi osim za skupove organizirane u okvirima Grada Krka, služiti i kao mjesto okupljanja brojnih gradskih udruga, kao i svojevrsna alternativa kinu i kazalištu. Budući da je prihvaćena prva faza razrade projekta, ubrzo bi se na dnevnom redu Kolegija mogla naći i druga, koja bi trebala donjeti i njegovu financijsku konstrukciju s obzirom na specifičnost prihvaćenih dizajnerskih rješenja. Osim toga raspravljalo se i o dva nova kioska (klupski prostor i spremište) SRD-a Lovrate koji bi trebali biti smješteni na gradskom istezalištu. Kako Euromodulovi standardizirani kiosci ne zadovoljavaju svojim izgledom zaključeno je da Nenad Kocijan, dipl. ing. arh., razradi svoje idejno rješenje, te da svaki od kioska, prema njegovu rješenju povezanih nadstrešnicom u obliku jedra, zasebno prikaže.


S 12. sastanka Kolegija gradonačelnika Grada Krka

--------------------

11. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. listopada 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 11. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručnia suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje izaštitu okoliša i Mladena Cvitković, administrativna referentica. U okvirima Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti odlučeno je da se prihvati zamolba Milana Radića iz Povijesnog društva otoka Krka za otkup određenog broja nadolazećeg sveska Krčkog zbornika - u iznosu od 4.000,00 kn - koji će, pod uredničkom palicom Antuna Bozanića, monografski obrađivati bogatu četrdesetogodišnju aktivnost spomenutog udruženja osnovanog 1969. godine s ciljem razvoja i popularizacije povijesnih znanosti na otoku Krku, ali i šire. Također, prihvaćena je ponuda Miljenka Fičora za izradom studije koja će na jednom mjestu sažeti sve političke, financijeske i ostale promjene Grada Krka u razdoblju od 1993. pa sve do danas. Riječ je o sukusu sveukupnog poslovanja Grada pretočenog u publikaciju koju će Grad podržati otkupom u iznosu od 39.000,00 kn. U nastavku je odlučeno i kako će Grad Krk vođenje knjigovodstvenih usluga Body building kluba Krk preuzeti 01. siječnja 2010. godine. Značajan dio rasprave 11. Kolegija bio je usmjeren na definiranje prvog koraka u rješavanju problema vezanog uz korištenje bivše zgrade Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. Naime, prema riječima vodstva Karate kluba Krk, Plesne udruge Krk i Dječjeg pjevačkog zbora Mići boduli prostori u kojima se navedene udruge trenutno nalaze neadekvatni su za njihov rad, te traže da im se na korištenje ustupe alternativni prostori smješteni u zgradi bivšeg dječjeg vrtića. Međutim taj će se problem s obzirom na zaključak Kolegija rješavati nešto sporije, budući da najprije treba dokumentirati postojeći objekt, a tek onda krenuti u realizaciju njegove prilagodbe jasno definiranoj namjeni. Osim toga, realizaciji prethodi istraživanje potreba ostalih gradskih udruga koje djeluju u domeni sporta, kulture i tehničke kulture, definiranje raspoloživosti ostalih gradskih prostora, kao i određivanje načina na koji bi objekt mogao biti vođen. Prema tome, obzirom na količinu posla prve bi udruge u novouređen prostor bivše zgrade dječjeg vrtića trebale ući tek u drugoj polovici sljedeće godine. Udruzi sopaca Skrpčić-Pinezić odobreno je financiranje troškova prijevoza u iznosu od 1.840,00 kn povodom odlaska na smortu folklora u Barban (Istra). Nadalje, odbijen je drugi konkretniji prijedlog firme Dobri otok za izradu detaljnog plana uređenja budući da zahtjev, unatoč razradi, nije u skladu s Urbanističkim planom uređenja Grada Krka. Osim toga odbijena je i molba Josipa Plešea za prometovanjem mopedom dijelom starogradske jezgre pod zabranom prometovanja osim u vrijeme određeno za dostavu. S obzirom na zahtjeve tvrtke Roal d.o.o. i knjigovodstvenog servisa Stil što svoje prostorijre imaju u prizemlju zgrada koje se nalaze na prostoru Lizete, Upravni odjel za komunalni sustav zadužen je da naruči izradu tehničkog rješenja novih upojnih bunara s cilje što bržeg zalječenja problema koje stvara nakupljanje oborinskih voda, kao i izradu projekta oborinske kanalizacije prema već postojećem idejnom rješenju. Na samome kraju odobreno je sufinanciranje doškolovanja Milice Pavačić za mjesto knjižničarke u krčkoj osnovnoj školi, i to iznosom od 4.000,00 kn, a Kolegij je završio potpisivanjem Sporazuma o suradnji Grada Krka s Organizacijom lokalnih inicijativa za ublažavanje klimatskih promjena u Hrvatskoj. Cilj spomenutog projekta je pronalaženje zainteresiranih jedinica lokalne samouprave kako bi se omogućilo uvođenje mjera zaštite klime na lokalnoj razini u svrhu podizanja svijesti građana o sve intenzivnijim klimatskim problemima. Financijska sredstva za uvođenje mjera u potpunosti je osiguralo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva, te GTZ.

--------------------

10. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(5. listopada 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 10. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručnia suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje izaštitu okoliša i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Kolegij je započeo raspravom o predmitima Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosi tijekom koje je odlučeno da se usvoji zamolba Mjesnog odbora Skrpčić-Pinezić povezana sa sufinanciranjem pučke fešte, u iznosu od 4.000,00 kn, organizirane povodom upravo završenog bladana sv. Franje. Bašćanskoj podružnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata otoka Krka odobrena je simbolična potpora za realizaciju spomenika hrvatskim braniteljima u visini od 1.000,00 kn. Nadalje, prihvaćena je donacija od 5.000,00 kn projektu - koji promiče vrijednosti kulturnog nasljeđa otoka - zamišljenom kao izložba plakata, u Hrvatskom kulturnom domu u Londonu, na temu otočne narodne glazbe s naglaskom na sopele. Ukupni planirani troškovi projekta, kojeg potpisuju Mario Depikolozvane i Sabina Barbiš, iznose 25.700,00 kn. Također, Grad će otkupom knjiga, u ukupnom iznosu od 5.250,00 kn, podržati izdavanje publikacije Mladena Črnjara pod nazivom Menadžment održivog razvoja. U nastavku Kolegija zaprimljeni su Zapisnici sa 1. i 2. sastanka Savjeta za prostorno uređenje, te je zaključeno kako će biti odgovoreno svim pristiglim primjedbama vezanim uz Urbanistički plan uređnjenja Grada Krka, no tek će na sljedećem zasjedanju Kolegija biti odlučeno hoće li odgovori uslijediti prije ili nakon javne rasprave. Uz to doznajemo i kako će nakon Savjeta za nove tehnologije uskoro biti osnovan i Savjet za turizam koji za razliku od istoimenog Odbora Gradskog vijeća, nije političko, već stručno tijelo. Nakon izlaganja Đimija Skomeršića, pročeknika Upravnog odjela za komunalni sustav, prihvaćeni su prijedlozi rebalansa tekućih Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture. Pored toga, Danijeli Oremović iz mjesta Brzac prihvaćen je zahtjev za ostvarivanjem komunalnog doprinosa po povlaštenoj tafiri, a Ziradskoj radnji Fuga u vlasništvu Mihovila Kosića, zbog nužnosti završavanja prethodno ugovorenih poslova, odobrena je molba za prolongiranjem ulaska u izgradnju mrtvačnice, ceremonijalnog paviljona i grobnica u naselju Vrh. Također doznajemo da Ured Grada ubrzo kreće u sastavljanje natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, a u pripremi je i Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2010. godinu. Nakon što je, na inicijativu Josipa Staničića, predsjednika Gradskog vijeća, zaključeno kako će se krenuti u rješavanje dugogodišnjeg problema oborinskih voda na prostoru Lizete, Kolegij je završio dogovorom da se u narednih 30 dana organizira prezentacija zone Sportskog centra Krk za sljedeća Radna tijela Gradskog vijeća: Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za poduzetništvo i obrtništvo, Odbor za turizam i Odbor za komunalno gospodarstvo. Na toj će prezentaciji biti definirani zajednički zaključci, iako će svaki od spomenuti Odbora, u određenom vremenskom periodu, imati prilke ponuditi i zasebne zaključke - kao smjernice za nastavak rada na ovom složenom projektu.

--------------------

9. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(29. rujna 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 9. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović - Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje izaštitu okoliša i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Rasprava je ovoga puta započela imovinsko-paravnim pitanjima, odnosno odbijanjem zahtjeva Željku Dminiću, čija se radnja nalazi u gradskom prostoru, a koji traži da mu se u nadolazećem periodu zaustavi zakupnina jer tada zbog problema u poslovanju svoj obrt namjerava držati zatvorenim. U nastavku prihvaćen je prijedlog Turističke zajednice grada Krka o zaključenju sponzorskog ugovora s Gradom za uređnje uredskih prostorija, točnije nabavku opreme u iznosu od 89.168.000,00 kn. Nedavno osnovana i vrlo aktivna Udruga Frankopani knezovi krčki zatražila je dopuštenje da vrt u neposrednoj blizini franjevačkog samostana, odnosno nekadašnji školski vrt, pretvori u ljetno lutkarsko kazališe. Tako je rasprava na spomenutu temu dovela do ideje da taj prostor ne koriste samo članovi udruge, već da on postane alternativnom gradskom pozornicom koju bi mogli koristiti i organizatori ostalih gradskih manifestacija. Iako je Grad prihvatio inicijativu udruge, pokazao je interes da se uključi u realizaciju, te će u skorije vrijeme na temu uređenja tog atraktivnog prostora između Grada i Udruge Frankopani knezovi krčki biti sazvan sastanak. Nadalje prihvaćen je prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav da se na pet lokacija (Vela placa, Mala placa i Pijanka) u prostoru starog grada postave standardizirane tamno crvene zastave na crnim željeznim nosačima koje će postati mjesto oglašavanja poslovnih prostora što se nalaze izvan glavne ulice. Te zastave čije će površine biti ispisane zlatnim - Times New Roman - fontom prethodno je odobrio Konzervatorski odjel u Rijeci, a one bi kao takve trebale postati adekvatna zamijena za postojeće reklame koje će vlasnici morati ukloniti najkasnije do sredine sljedeće godine. Predviđeno je da spomenute zastave, rađene po uzoru na one dubrovačke, financiraju subjekti čije će reklame na njima biti ispisane. U nastavku, odgođen je zahtjev Andreja Baše, direktora Melodija Istre i Kvarnera, za sufinanciranjem festivala u iznosu od 139.000,00 kn. Također doznajemo da su na natječaj za uvođenje nove (digitalne) telefonske centrale pristigle četiri ponude, a pored dvije važeće, po savjetu Marka Skomeršića, prihvaćena je, nešto potpunija, ponuda splitske tvrtke Lama d.o.o. u iznosu od 69.000,00 kn. Budući da je na netom održanom Gradskom vijeću donesena Odluka o realizaciji gradske optičke mreže i povodom sve veće implementacije novih tehnologija u rad gradske uprave, prihvaćena je ideja o formiranju Savjeta za nove tehnologije u sastavu Ernest Strika, Marko Skomeršić i Saša Marenjak. Na samom kraju prihvaćena je i ponuda MIKRO grupe d.o.o. iz Splita - u iznosu od 50.000,00 kn (+PDV) - za kupnju softvera, specijaliziranog za lokalne i regionalne projekte, koji organizirano vodi kroz njihovu pripremu.

 
Sa 9. Kolegija gradonačelnika Grada Krka

--------------------

8. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(21. rujna 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 8. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović - Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje izaštitu okoliša i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Sastanak je ponovo otvoren raspravom o rebalansu Proračuna Grada Krka koji je, doznajemo, bez većih promjena, definiran i kao takav spreman za podnošenje Gradskom vijeću čije se okupljanje očekuje 28. rujna 2009. godine. Vođenje knjigovodstvenih usluga u okvirima Grada, nedavno osnovanom Brdsko-biciklističkom klubu Otok Krk i Malonogometnom klubu Krk, biti će preuzeto 2010. godine, a ove bi jeseni Grad, zbog sve aktivnijeg civilnog sektora, trebao raspisati dvostruki natječaj za vođenje različitih grupa udruga, čiji bi ishod trebao bitno olakšati provođenje spomenute aktivnosti. (Na subvencioniranje troškova knjigovodstvenih servisa jedne udruge Grad mjesečno izdvoji iznos od 550,00 kn.) U nastavku Kolegija Sportskom ribolovnom društvu Čavlena odobrena je financiska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn. Također, značajan dio rasprave bio je posvećen definiranju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2009./2010., kao i predlaganju ideje o donošenju Odluke o stipendiranju učenika i studenata kojom bi se jasno propisali kriteriji i uvjeti, postupak dodjele, (moguće) obveze primatelja, visina i broj stipendija, kao i ostala pitanja vezana uz spomenutu temu. U taj će akt biti uvršteni i svi podaci vezani uz dodjelu stipendija učenicima proizvodnih zanimanja, kao i postdiplomantima. Dogovorena mjesečna stipendija za učenike srednjih škola iznosi 500,00 kn, za studente, 700,00 kn, a za polaznike postdiplomskih studija 1.000,00 kn. Na natječaj će se uskoro moći prijaviti učenici sa završenim drugim, trećim ili četvrtim razredom srednje škole i prosjekom ocjena ne manjim od 4,6, kao i učenici proizvodnih zanimanja s prosjekom ocjena ne manjim od 3,8. Također, natječaj će biti otvoren i prema studentima druge, treće ili viših godina studija s prosjekom ocjena ne manjim od 3,6. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata trebao bi, 2010., donjeti Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, kada će nakon rasprave na Kolegiju biti upućen Gradskom vijeću. Nadalje, podržava se inicijativa za izgradnju karting staze na području Lizer (grad Krk), te je u tu svrhu Grad spreman pokrenuti izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka kako bi na tom području osigurao prostor za sportsko-rekreativnu zonu. No, zainteresirani će za otkup zemljišnih čestica imovinsko-pravne odnose morati rješavati s njihovim vlasnikom - Republikom Hrvatskom. U nastavku, prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Skrpčić-Pinezić za sanaciju poljoprivrednih puteva od sela Pinezić do uvale Torkul čija se realizacija očekuje u prvoj polovici sljedeće godine. Na samom kraju Kolegij je podržao ideju da se ulica u kojoj je locirana nova zgrada vrtića nazove ulica Smokvik, kao i prijedlog da se odluka vezana uz zastavu i grb Grada Krka dopuni mjerama i kriterijima po kojima gradonačelnik može dodijeliti (ili ne) njihovo korištenje i upotrebu. Gradskoj glazbi Krk odobrena su sredstva za kupnju i ugradnju klima uređaja A razreda u iznosu od 8.900,00 kn.

--------------------

7. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(14. rujna 2009.)

U uredu gradonačeknika održan je 7. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, njegov zamjenik, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović - Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Prvu točku Dnevnog reda Kolegija koja je donjela raspravu o rebalansu Proračuna Grada Krka za 2009. izložio je pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti kazavši kako će sljedeći saziv ovog savjetodavnog tijela donjeti verifikaciju rebalansa, koja će krajem rujna biti dostavljena Gradskom vijeću. Prema podacima o ostvarenju Proračuna do rujna 2009., njegov rebalans obuhvaća korekciju pozicija na prihodovnoj strani od kapitalnih pomoći, donacija, prihoda od zaduživanja, komunalnog doprinosa itd., a na rashodovnoj uvođenje novih pozicija uglavnom vezanih uz kapitalne projekte poput izgradnje cesta u poslovnoj zoni ili asfaltiranja ulice Slavka Nikolića. Planirana pozicija u iznosu od 3.000.000,00 kn za izgradnju dječjeg vrtića biti će ukinuta jer je posljednja rata kredita realizirana prošle godine, a uz to vraćena su i sredstva depozita za program Poduzetnik II. S obzirom na predloženi rebalans, plan Proračuna Grada Krka za 2009. koji je u prvoj verziji iznosio 67.292.000,00 kn, uvećan je za 87.672,34 kn, te sada (nakon rebalansa) iznosi 67.379.672,34 kn. Iako su i prihodi i rashodi ostali unutar planiranih veličina došlo je do promjena u preraspodjeli sredstava. Tako će rashodi s kojima se do sada nije započelo, poput izgradnje dvorane osnovne škole, nastavka radova na uređenju Šetališta sv. Bernardina ili krčkih zidina, biti - do kraja godine - zamjenjeni drugim investicijama. Osim toga doznajemo i kako će 20. rujna izaći Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za 2010. godinu. Ponude za provedbu programa moći će, do 15. listopada 2009. godine, podnjeti sve pravne osobe sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Krka ili one čiji su programi od interesa za sam Grad. Prednost u prihvaćanju imati će oni programi i projekti koji svojim sadržajem potiču: afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije, kao i svih oblika kreativnosti, ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području Grada, njegovanje i proučavanje povijesnih i socio-kulturnih tradicija, te afirmaciju identiteta i promidžbu Grada Krka u Hrvatskoj i inozemstvu. Pored raspravljenih financijskih zahtjeva valja izdvojiti onaj krčke osnovne škole za sufinanciranje troškova izborne nastave, odnosno jednog stranog jezika i informatike, u iznosu od 400.000,00 kn godišnje. Iako je zahtjev za 2009. prihvaćen, 2010. zasigurno će donjeti analizu potrebnu za donošenje odluke o (ne)uvrštavanju ove stavke u Proračun za sljedeću godinu. Također, Udruzi umirovljenika za provođenje informatičkih radionica odobreno je 12.000,00 kn, dok će organizacija ovogodišnjeg Krk3atlona, skromnije nego li prošle, biti pomognuta s 3.500,00 kn. Klubu lječenih ovisnika Gromača za izlet u istočnu Slavoniju odobreno je 5.100,00 kn, dok se Košarkaški klub Krk za tradicionalni Memorijal Zlatko Franolić financira iznosom od 4.800,00 kn za troškove večere sportaša, kao i sumom od 1.000,00 kn za kupnju pehara. Sportskom ribolovnom društvu Lovrata odobrena je subvencija u iznosu od 3.000,00 kn, za odlazak troje njegovih članova na svjetsko prvenstvo u udičarenju štapom iz brodice koje se od 09. do 20. rujna održava u Francuskoj. Nastavak Kolegija donio je raspravu o izmjenama Statuta Grada Krka i Statuta Centra za kulturu Grada Krka, kao i gradonačelnikovo potpisivanje Izjave o politici enegetske učinkovitosti i zaštiti okološa s ciljem da se uspostavom Sustava gospodarenja energijom (SGE) poboljša energetska učinkovitost Grada Krka, tj. smanje troškovi energije u iznosu od 5% tijekom narednog petogodišnjeg razdoblja, smanje emisije stakleničkih plinova, poboljša ekonomska učinkovitost u objektima Grada Krka i kontinuirano radi na očuvanju okoliša. To prihvaćanje Izjave o politici energetske učinkovitosti, 15. rujna, biti će nastavljeno potpisivanjem Pisma namjere kojim se, temeljem projekta Sustavnog gospodarenja energijom, usaglašava suradnja Grada Krka s Programom UN-a za razvoj, a spomenuta prigoda biti će iskorištena i da se Gradu uruči Energetska povelja.

 
Sa 7. Kolegija gradonačelnika Grada Krka


Potpisivanje Izjave o politici enegetske učinkovitosti i
zaštiti okološa

--------------------

6. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(07. rujna 2009.)

U uredu gradonačeknika Darija Vasilića održan je sastanak Kolegija, njegova savjetodavnog tijela, čiji rad na neki način nasljeđuje onaj Gradskog poglavarstva. Ovom šestom po redu Kolegiju osim gradonačelnika nazočili su njegov zamjenik Čedomir Miler, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Radmila Živanović - Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Prva rasprava Kolegija na kojoj se govorilo o sufinanciranju krčkih srednjoškolaca završila je zaključkom kako će, osim učenika koji se školuju u gradu Krku i onih koji do mjesta školovanja svakodnevno putuju i subvenciju ostvaruju preko troškova putovanja, iznosom od 300,00 kuna - za knjige ili školsku opremu - biti pomognuti i oni krčki srednjoškolci s prebivalištem u Rijeci, a da bi se spomenuta olakšica ostvarila potrebno je javiti se Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti. Osim toga, rečeno je kako se priprema rebalans Proračuna Grada Krka koji bi trebao biti definiran do 28. rujna kada će biti raspravljen na 4. sjednici Gradskog vijeća, kao i polugodišnje izvješće o radu Gradske uprave. Također istaknuto je kako su ukupni prihodi poslovanja Grada Krka u plusu -  3.849.000,00 kuna - što uglavnom predstavlja rezultat komunalnog doprinosa i to u najvećoj mjeri ostvarenog izgradnjom trgovačkog centra - Konzum - u Krku. Od tema što su se doticale rada dječjeg vrtića treba kazati kako će njegova cijena po djetetu iznositi 560,00 kuna, osim za onu smještenu u jaslice čiji će roditelji morati izdvojiti sumu od 615,00 kuna. Uz to, financiranje uređenja njegova ekstreijera biti će, rebalansom Proračuna, odgođeno za sljedeću godinu, kao i opremanje vrtića sigurnosnim sustavom. U nastavku, raspravljalo se o postavljanju nove digitalne centrale koja će pridonjeti značajnom smanjenju telefonskog računa Grada Krka, kao i učinkovitijoj komunikaciji bez posrednika (na relaciji stranka - Grad) ili jednostavnijem pristupu Internetu. Za realizaciju nove centrale do sada su zaprimljene četiri ponude u rasponu od 70.000,00 do 120.000,00 kuna. Jedna od posljednjih tema Kolegija bila je uvođenje sustava ISO 9001 s ciljem povećavanja ukupne efikasnosti Gradske uprave, i to eliminacijom brojnih problema, poput preklapanja poslova ili odgovornosti, što bi trebao biti prihvaćeno tijekom sljedeće godine. Inače, ISO 9001 kontrolira osnovne procese unutar određene organizacije osiguravajući njihovo provođenje u nadziranim uvjetima, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja da će usluga ili rad, svojom kvalitetom, u potpunosti zadovoljiti.