Tradicijska i kulturna baština

Tradicijska baština i kulturni amaterizam je područje na kojem Centar za kulturu kroz svoje kulturne aktivnosti želi sačuvati, oplemeniti i prezentirati običaje i kulturu grada i otoka Krka. Za ostvarenje ovog cilja Centar za kulturu usko surađuje s folklornim društvima s područja Grada Krka te s Udrugom sopaca koji svojom stalnom aktivnošću na učenju mladih naraštaja u svirci sopela, pučkom pjevanju i plesu, nastupima na raznim festivalima, u prigodama pučkog okupljanja i slavljima duhovnog i svjetovnog karaktera, u turizmu gdje i stranac može upoznati, vidjeti i čuti nešto više o kulturnim vrijednostima ovog prostora, na međunarodnim i drugim smotrama u zemlji i svijetu, promiću jedinstveni prastari arhaični glazbeni izričaj i pučki ples u prelijepim narodnim nošnjama.