Javna nabava gradskih ustanova

Sukladno članku 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), te članka 11. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Centar za kulturu Grada objavljuje Plan javne nabave za 2012. godinu.

--------------------

Sukladno članku 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), te članka 46. Statuta predškolske ustanove, Dječji vrtić Katarina Frankopan objavljuje Plan javne nabave za 2012. godinu.