Galerijska djelatnost

Galerijska djelatnost obuhvaća izložbe u galeriji Decumanus. Galerija Decumanus djeluje u sklopu Centra za kulturu Grada Krka, a program je koncipiran na način da zadovoljava potrebe stanovnika kako Grada Krka tako i ostalih otočkih mjesta, te da tijekom ljeta čini dio kulturno-turističke ponude. Galerija je jedina na otoku koja radi tijekom cijele godine (zatvara se samo jedan mjesec i to radi uređenja). Prema statistikama koje su vođene u prvih osam mjeseci 2005. godine (zaključno s 31. kolovozom 2005.) galeriju je posjetilo oko 1200 ljudi. Glede potreba domaće publike program galerije uključuje razne likovne medije (grafiku, fotografiju, slikarstvo, instalaciju i dr.) kako bi se stekao što kompleksniji uvid u likovnu umjetnost i na neki način se povezuje sa životom grada. Najveća je zastupljenost domaćih autora, te mladih likovnih umjetnika. Tijekom sezone (od lipnja do listopada) izložbeni postavi traju tri tjedna, a zastupljeni su jedino i isključivo hrvatski autori čiji su radovi reprezentativni primjer hrvatske suvremene umjetnosti.