Prostorni planovi (2011.)

Objavljeni podaci iz prostornih planova su informativni. Upravni akti izdaju se na temelju izvornika prostornih planova!

 

Obavijest o pokrenutoj izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku

--------------------

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja Zone 26 u gradu Krku

--------------------

Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3)

--------------------

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul gradu Krku

--------------------

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29
na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

--------------------

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

--------------------

Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Krka

--------------------

 Obavijest o pokretanju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu
Sv. Petar u gradu Krku

--------------------

Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

--------------------

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu
Sv. Petar u gradu Krku

--------------------

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna
UPU naselja Krk

--------------------

Obavijest o pokretanju izrade ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

--------------------

Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

--------------------

Obavijest o pokretanju izrade Urbanističkog plana
uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3)

--------------------

Javna rasprava oo Prijedlogu Izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku

--------------------

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta  prijedloga
Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić