MO Milohnići

Mjesni odbor Milohnići danas obuhvaća sljedeća naselja: Milohnići, Brzac, Glavotok i Linardići. Navedena mjesta imaju ukupno 321 stanovnika, među kojima su 162 muškarca i 159 žena.
O povijest područja: To je područje do prve polovice 15. stoljeća bilo uglavnom nenastanjeno. Vjerojatno su prije na tom području živjeli Liburni, međutim odavno je već opustjelo. Otkad su Hrvati nastanili otok, to su područje bez sumnje većim dijelom iskorištavali upravo oni. Spomenuta sela nastaju otprilike u drugoj polovici 15. stoljeća i to masovnim naseljavanjem od strane Ivana Frankopana, posljednjeg krčkog kneza. Ovdje se postavlja nekoliko pitanja: kada je knez naselio sporno područje, otkuda i koje su narodnosti bili ti prvi stanovnici tog područja? Godine 1451. knez Ivan se podijelio s braćom te je dobio otok Krk kao svoj dio, no on je i prije toga imao udjela u imanjima na kopnu. Tu je poznavao svoje ljude, pa je povjerljive doveo ovamo sa stadima i da obrađuju zemlju. Bilo je to nakon 1451. god., a prvu vijest o njima iz 1463. imamo zabilježenu u jednom misalu. Svi su oni bili Hrvati, osim nekoliko obitelji rumunjskog podrijetla. U jednom od dokumenata knez ih naziva Vlasi, a latinski i talijanski spisi nazivaju ih Murlaci. Naši ljudi i danas ljude s kopna - one koji ne žive na obali - nazivaju Vlasima.

Baština: KAPELA I CRKVA MAJKE BOŽJE OD ZDRAVLJA U MILOHNIĆIMA
Na molbu nekog umirovljenog svećenika nastanjenoga u Milohnićima postigao je krčki svećenik Adrario Dudi da se na čestici nadarbine Svetog križa iz Krka u Milohnićima podigne kapela Majke Božje od zdravlja. Kapela je bila podignuta 1808. god. Tada je Dudi nadarbinske dužnosti dao obavljati u toj kapeli, a napustio je kapelu Svetog križa u Krku. U kapeli je misio svećenik Josip Milohnić Kolenić te je na nepoznat način patronat kapele prešao na tu obitelj. Obitelj je kapelu s vremenom zapustila tako da je postala ruševinom. Tada je prof. Ivan Milohnić (rodom iz tog sela) dao svotu od 5000 kruna za izgradnju crkve pod istim imenom na istom mjestu. To je bilo god. 1913. Narod je pristao dati radnu snagu. Izgradnja crkve započela je 1914, a dovršena je godinu dana kasnije.

Literatura:
Mihovil Bolonić i Ivan Žic Rokov, "Otok Krk kroz vjekove", Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002.