Najave

29. 01. 2013.
25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 29. siječnja 2013. godine u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. prosinca 2012. godine.

02. Prijedlog Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.

03. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.

04. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.

05. Pitanja i odgovori.