Novosti i informacije (2013.)

ODRŽAN 145. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (21. siječnja 2013.)

U uredu gradonačeknika održan je 145. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem zahtjeva Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh za financiranje sanacije prozora na zgradi škole. Obzirom na osnivačku ulogu Primorsko-goranske županije, predloženo je da se najprije pričeka i sagleda njezino očitovanje. Kako je sredinom siječnja istekla polica osiguranja opreme Wireles mreže Grada Krka, načelno je prihvaćen prijedlog Helios osiguranja da se ista prenese i u tekuću godinu uz naknadu od 4.300,00 kn, ali i nužnu dopunu predmeta osiguranja (šteta od posljedica udara groma). Nogometnom klubu Krk i u ovoj godini odobrena je financijska potpora za održavanje Sportskog centra Josip Pepi Uravić u mjesečnom iznosu od 10.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je predstavljeno izvješće o broju djece rođene na području Grada Krka tijekom prošle godine. Tako, sukladno statistici, doznajemo da je ukupno rođeno 66 djece, od čega 37 djevojčica i 29 dječaka, a u odnosu na 2011. rođena su dva djeteta manje. Prema naseljima podaci su sljedeći. U gradu Krku rođeno ih je 42, Vrhu devetero, Korniću osmero, Skrpčićima dvoje te Žgaljićima, Brzcu, Nenadićima, Pinezićima i Linardićima po jedno. U odnosu na 2011. porast broja novorođenčadi bilježe Vrh i Kornić, dok grad Krk bilježi smanjenje. U nastavku, prihvaćen je prijedlog izmjene Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, a kako bi se ovo pravo i ostavrilo, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana djetetovog rođenja, uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva koji će se moći preuzeti na Internet stranicama Grada biti će potrebno priložiti: presliku uvjerenja o prebivalištu roditelja i novorođenog djeteta, te presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili presliku domovnice za novorođeno dijete, kao i za ostalu djecu ako se ne radi o prvorođenom djetetu. Nadalje, polovično je udovoljeno zahtjevu Udruge Krčka beseda iz Krka za što skoriju isplatu po Programu sredstava ostvarenih, a s ciljem realizacije dvaju projekata - literarnih večeri i natječaja za najbolju priču o maškarama. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog za kupnju z.č. 2099, površine 406 m2, k.o. grad Krk, u vlasništvu Janka Tršinskog i drugih, radi izgradnje parkirališta za potrebe starogradske jezgre i osnovne škole, s time da predložena cijena iznosi 75,00 EUR po m2. Također, definirane su lokacije za postav privremenih objekata (štandova) koje će biti dijelom skorašnjeg prvog po redu natječaja. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša primljena je suglasnost Župana na Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku, a o istima uskoro će imati priliku raspravljati i gradski vijećnici. Rješavajući prdmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo razmotren je i prihvaćen izvještaj tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku za period jesen/zima 2012. te iskazom troškova cjelogodišnjih radova. Upravo u skladu s financijskim iskazom ugovoreni radovi s tvrtkom Vecla d.o.o. za 2012. iznose 653.291,72 kn (bez PDV-a), a izvedeni su u iznosu od 653.074,03 kn (bez PDV-a). Također, razmotren je i prihvaćen Dodatak br. 1 Ugovora o ustupanju sustava oborinske odvodnje - održavanja tijekom 2013., zaprimljen od strane TKD Ponikve d.o.o., i to na iznos od 50.903,75 kn (s PDV-om). Rješavajući prdmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotrene su odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave komunalne opreme, odnosno dvaju komunalnih vozila za skupljanje komunalnog otpada, i to u visini od 60% ukupno procijenjene vrijednosti svakog pojedinog vozila.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KAMP GLAVOTOK PRIMLJEN U ECOCAMPING  (16. siječnja 2013.)

Kamp Glavotok prvi je kamp u Hrvatskoj koji se može pohvaliti prestižnom europskom ekološkom oznakom Ecocamping, kojom se odaje posebno priznanje za kvalitetno upravljanje kampovima u skladu s načelima održivog razvoja i ekologije. Dodjeljuje je, i proces certificiranja vrši istoimena udruga sa sjedištem u Njemačkoj, kojoj je primarni cilj promicanje ekologije i održivog razvoja, sigurnosti te kvalitete europskih kampova u najširem smislu - te je tako i jedan od glavnih zadataka Ecocampinga uvođenje sustava upravljanja kojim se garantira poslovanje uz striktno uvažanje ekoloških odrednica te načela održivoga razvoja, što se potiče upravo kroz certificiranje kampova. Takvim se sustavom i certifikatom u Europi može podičiti samo 242 kampova, a elitnom se društvu sada pridružuje i Kamp Glavotok. Njegovoj direktorici, Mileni Dunato Dombaj, nagradu je uručio Marco Walter, direktor Udruge Ecocamping, a svečanom su događaju prisustvovali predstavnici Kamping udruženja Hrvatske te njemačke ispostave HTZ-a, kao i ADAC-a. Tom je prilikom naglašeno da priznanje ujedno znači i obvezu daljnjeg razvoja i unapređivanja ekoloških aspekata uz zajedničku stručnu podršku, a izražena je i želja da će primjer Glavotoka uskoro slijediti i ostali hrvatski kampovi. Dodjela je upriličena neposredno po otvaranju CMT–a, jednog od najvažnijih kamping sajmova u Europi, koji se upravo održava u Stuttgartu (između 12. i 20. siječnja). O njegovoj važnosti dovoljno govori brojka od 60.000 posjetitelja tijekom prvog vikenda, dok se do njegova zatvaranja očekuje više od 230.000 posjetitelja kojima će se predstaviti oko 2.000 izlagača iz 90-tak zemalja. Kamp Glavotok već čitav niz godina ulaže značajne napore i financijska sredstva u poboljšanje kvalitete te smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. Kamp je 2010. godine dobio Plavu zastavu te međunarodni certifikat za kvalitetu upravljanja ISO 9001. Kamp između ostaloga koristi i biološki pročistač vode koja se zatim ponovno koristi za ispiranje sanitarija, dok se voda za piće dobiva putem posebnog uređaja za desalinizaciju morske vode, što ga čini neovisnim o vodoopskrbnoj mreži te cisternama. također, okružen je zaštićenom hrastovom šumom, a velika se pažnja posvećuje dodatnim sadržajima koji omogućuju izravan kontakt s prirodom, dok je ronilački klub smješten u kampu ujedno i edukacijski centar za biološko istraživanje mora. Tijekom 2012., odnosno u prvoj godini uvođenja Ecocamping sustava, kamp je dodatno poradio na svome razvoju: ugrađeni su novi rashladni uređaji s povećanom energetskom učinkovitošću, optimizirana su mjesta za sakupljanje otpada koja sada garantiraju veću iskoristivost pri recikliranju, recepcija kampa obložena je prirodnim izolacijskim materijalima, dodatno je proširena ponuda za vlasnike kućnih ljubimaca, kao i ponuda sadržaja za slobodno vrijeme.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 144. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (14. siječnja 2013.)

U uredu gradonačeknika održan je 144. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je i prihvaćen prijedlog ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Krka o kojima će uskoro (krajem siječnja) imati prilike raspravljati i gradski vijećnici, kao i o prijedlogu ciljanih izmjenama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk za koje je prethodno ishodovana suglasnost župana Primorsko-goranske županije. U nastavku, pomno su razmotreni prijedlozi odgovora na primjedbe (Županijske uprave za ceste PGŽ, Hrvatskih cesta d.o.o., HEP-a, Petra Žica, Ministarstva obrane, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Glavotoka d.o.o., Savjeta za prostorno uređenje Grada Krka i Ministarstva poljoprivrede) podnesene tijekom trajanja javne rasprave, a vezane uz prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok. Rješavajući prdmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju udruga, klubova, društava i ustanova Grada Krka koji u odnosu na prošlogodišnji ne donosi bitnije promjene. Grad će u ovoj godini tako financirati 77 udruga, što je u usporedbi s prošlom 6 udruga manje, a za realizaciju njihovih programskih aktivnosti izdvojeno je ukupno 1.920.000,00 kn (socio-humanitarne udruge - 280.000,00 kn, sportska udruženja - 1.000.000,00 kn, udruge u kulturi - 340.000,00 kn, udruge u tehničkoj kulturi - 150.000,00 kn i udruge u poljoprivredi - 150.000,00 kn). Nadalje, Povijesnoj udruzi otoka Krka za pokriće troška najma poslovnog prostora u 2012. godini odobreno je 5.835,00 kn. Udruzi liječenih ovisnika Gromača troškovi proizašli iz uređenja prostorija u iznosu od 21.000,00 kn biti će podmireni prema sljedećem modelu: 10.000,00 kn izdvojiti će se iz sredstava namijenjenih kapitalnim potporama neprofitnim organizacijama, a preostalih 11.000,00 kn iz iznosa odobrenog za redovno financiranje programa kluba. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo prihvaćeni su prijedlozi ugovora Trgovačko komunalnog društva Ponikve d.o.o. o sufinanciranju izvođenja radova na izgradnji vodovodnih mreža. Ukupna obveza Grada sukladno istima iznosi 1.902.105,18 kn, što obuhvaća izgradnju vodovodnih mreža naselja Pinezići, Skrpčići, Lakmartin, Brzac, Vrh, Kosići, Salatići, Linardići, Bajčići, Nenadići, Brusići, Žgaljići i Milohnići. Kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio natječaj za korištenjem sredstava, prihvaćen je prijedlog kandidiranja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije gradske kotlovnice radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije. Uz to, načelno je podržana inicijativa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu vezana uz ovogodišnji program nabave sadnog materijala. Naime, Grad će se kao i prethodne godine uključiti u predmetno sufinanciranje, ali uz ograničena sredstva ili sam sadni materijal. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog ugovora kojim Grad Krk i Radio OK reguliraju poslovnu suradnju, odnosno praćenje događaja s područja grada Krka te emitirinje priloga. U ovoj godini za navedene aktivnosti Grad je osigurao 60.000,00 kn. Sukladno Nalogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje zaključeno je kako će u narednih šest mjeseci Grad dopuniti i izmijeniti Plan zaštite i spašavanja za područje grada Krka, kao i formirati postrojbu civilne zaštite opće namjene. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo usvojen je prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krka u 2013. godini. Razmatrajući prdmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s HDZ-om kao zakupnikom, za poslovni prostor, od 14,52 m2, smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku. Mjesečna zakupnina utvrđena je u iznosu od 80,00 EUR mjesečno. U nastavku, na prijedlog Rudi Kosić dana je suglasnost za davanje u podzakup poslovnog prostora - Disco cluba Jungle, smještenog na adresi Stjepana Radića bb u gradu Krku, podzakupniku Tomislavu Kirinčiću iz Krka. Štefici Srići Žic iz Rijeke daje se suglasnost za postavljanje škrinje za sladoled tijekom nadolazeće turističke sezone na prostoru ugostiteljske terase (Trg Kamplin), ali bez obveze osiguranja priključka na vodu i struju. Prihvaćen je i prijedlog Luke i Barbare Makek iz Zagreba za prodaju k.č. 2998/4 (z.č. 1775/4), površine 25 m2, u vlasništvu Grada Krka. S prethodno navedenim ciljem uskoro će biti raspisan natječaj, a početna cijena određena je u iznosu od 150 EUR po m2.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

TRADICIJSKI PLESOVI OTOKA KRKA UVRŠTENI U LISTU NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE (13. siječnja 2013.)

Krčki tanci ili tradicijski plesovi otoka Krka dobili su status kulturnoga dobra Republike Hrvatske. Odluka je to Ministarstva kulture donesena temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara početkom ovog mjeseca. Krčki plesovi su specifični izraz otočnoga puka koji nije izvediv bez sopila, tradicijskog instrumenta specifičnog zvuka koji se svira u paru. Najviše se plešu na otoku, u svim kaštelima i selima. Hrvatski je puk kroz povijest razvijao svoju glazbenu i plesnu kulturu zadržavajući osobitosti koje su u osnovi zajedničke svim otočnim mjestima, ali i njegovao obilježja kojima se pučani pojedinih mjesta međusobno razlikuju. Osnovna karakteristika svih krčkih tanaca, kao i tanaca širega kulturnoga područja sjevernog Jadrana jest prebiranje, prebir. Uz to, za sve je tance tipično i kružno obilaženje prostora uz promjene smjera kretanja pred sopcima. Najčešće se obilazi u smjeru kretanja kazaljke na satu, osim u tancima Bašćanske doline gdje je zabilježen obrnuti smjer kretanja. Kad se tanac izvodi na placi, može se obilaziti poskakujući, a kada se izvodi po kućama, kretanje je ograničeno, pa u tom dijelu tanca prevladava prebir. Tanac se može plesati i u dva nasuprotna reda. Prema svom značenju i smislu, tanac je toliko poseban i toliko jedinstven, u svom bogatstvu varijanti, da cjelokupnoj slici otočne kulture daje posebni pečat. Bogatstvo tradicijskih plesova godinama čuvaju brojna folklorna društva. Od 1935. godine na otoku se organizira Krčki festival folklora na kojem redovito nastupaju sve otočne folklorne skupine, tradicionalno organizirane kao nevladine organizacije civilnoga društva, odnosno kulturno - umjetničke udruge ili društva: KUD Ive Jurjević (Omišalj), VKD Frankopan (Vrbnik), KD Šoto (Jurandvor), KD Ive Jelenović (Dobrinj), HKD Braće Radić (Krnić), KD Sveti Juraj (Kras), KUD Punat (Punat), FD Poljica (Poljica), KUD Vrh (Vrh), KD Sveti Petar (Gabonjin), FD Njivice (Njivice), KUD Dubašnica/Malinska (Malinska).

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PODIZANJEM ZASTAVE OTPOČEO TRADICIONALNI KRČKI KARNEVAL (06. siječnja 2013.)

Božićno-novogodišnje vrijeme ove je nedjelje na prostoru Vele place zaključeno otvaranjem tradicionalnog Krčkog karnevala uz podizanje karnevalske zastave i nezaobilaznu svirku krčkih limenjaka, ali i program Karnevalskog odbora ovog puta maskiranog u Sulejmanov harem, a kojima su se u feštanju pridružili također kostimirani korisnici i djelatnici Malog Karteca te članovi udruženja Frankopani Knezovi Krčki. I ove je godine, Krčanima vrijeme u potpunosti dopustilo uživanje u prijepodnevnom druženju i plesu, kao uvodu u događanje koje svoje korijene vuče iz vremena kada se maskiranje vezivalo uz koridu što se priređivala na Trgu Kamplin. U vrijeme karnevala, prema drevnoj tradiciji, gradska se vlast predaje u ruke raspoloženih maškara, što je simbolički predstavljeno predajom ključeva grada, iz ruku zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera, u ovome slučaju popularnog Sulejmana okruženog društvom haremskih ljepotica, karnevalskom meštru, odnosno zanosnoj Hürrem, čija će vlast pridonjeti ne samo dobrom raspoloženju tijekom maskiraniranih zabava, već i u ostale dane trajanja fašnika. Ovogodišnji Karneval, na čijem se tronu nalazi kraljevski par koji će povesti ovu nezaobilaznu manifestaciju, broji pet karnevalskih zabava subotom (12., 19. i 26. siječnja, te 02. i 09. veljače) i dvije dječje redute nedjeljom (27. siječnja i 03. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave uveseljavati Jasmin Stavros, Gazde, L'amour, Boduli, Lidija Bačić i Maja Šuput. Zatvaranje kranevala uz feštu i spaljivanje pusta biti će 12. veljače, u popodnevnim satima, priređeno na Gradskoj rivi. Za režiju ovogodišnjih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi Karnevalskog odbora.

  

 

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OBJAVLJEN NOVI BROJ KRČKOG KALENDARA (04. siječnja 2013.)

U nakladi riječke novinarsko - nakladničke kuće Glosa, koja je početkom devedesetih nastavila tradiciju Društva Krčkih Hrvata, objavljen je Krčki kalendar za 2013. godinu. Dvadest i prvo, plavo, izdanje ove otočanima drage revije, koju iznova kao urednik potpisuje Josip Žgaljić, tako u kalendarskom dijelu, osim popisanih spomendana, blagdana, svetkovina krčkih crkava i kapela, pomičnih crkvenih svetkovina, praznika Republike Hrvatske, te ostalih korisnih kalendarskih sadržaja, donosi kratke priloge o krčkoj kulturnoj baštini, točnije Bašćanskoj ploči, Vatikanskom misalu Illirico IV., Reimskom evanđelistaru, Brevijaru Vida Omišljanina, Brevijaru Popa Mavra, Vrbničkom misalu, Vrbničkom statutu, zbirci notnih zapisa Nikola Udina Algarotti i Guarnerijevoj violini. U nastavku, pred nadolazeće lokalne, Kalendar donosi izjave svih čelnika/ca jedinica lokalne samouprave otoka o uskoro zaključenom izbornom razdoblju (2009. - 2013.). Obljetnice, nadalje, otkrivaju prilog Igora Žica o Nikoli Bonifačiću Rožinu, književniku i folkloristu 1913. godine rođenom u Puntu, kao i kratku studiju dr. sc. Antona Bozanića o konviktu u Pazinu, danas Pazinskom kolegiju, sagrađenom zahvaljujući inicijativi poznatog krčkog biskupa Antuna Mahnića. U Aktualnostima dr. sc. Koraljka Vahtar Jurković piše o legalizaciji bespravne gradnje na otoku Krku, Ante Šoić o krčkim lovištima, odnosno razlozima naseljavanja nepoželjnih vrsta divljači, a dr. sc. Zdenko Cerovac o problematici vezanoj uz otočni privatni smještaj. U rubrici Nove spoznaje Ivan Žgaljić otkriva povijest prvog susreta sopaca otoka Krka 1989. održanog u selu Brzac, dok o specifičnostima krčkog podneblja pišu Čedomir Benac i Marko Randić. Rubrika Zanimljiva sadašnjost potom donosi prilog Davora Balenovića o aktivnostima Planinarskog društva Obzova, dok Damir Kremenić piše o dvadesetogodišnjem djelovanju Škole glagoljice u Korniću, Zlatko Jurković o alternativama u približavanju baštine takozvanom Internet naraštaju, a Ivo Ivanović o Vrbničkoj žlahtini. Rubrika Tragovima predaka otkriva studiju dr. sc. Tomislava Galovića o kultu sv. Kvirina, te prilog dr. sc. Danka Zelića o mijenama imena grada i otoka Krka tijekom antike i srednjeg vijeka, kao i zanimljivo istraživanje Nine Spicijarić Paškvan - Tragovima Vlaha na otoku Krku. Za Besedu iznova pišu Marija Kovačević, Gordana Gržetić i Marica Stašić Milić, dok u Sjećanjima omišaljske uspomene priziva Zvonimir Fabijanić, a o trima pomorskim nesrećema izvještava Slavko Suzić.

   
Logo i naslovnica ovogodišnjeg broja Krčkog kalendara