Novosti i informacije (2011.) - 2. dio

ODRŽAN 103. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (05. prosinca 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 103. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćenjem prijedloga Primorsko-goranske županije da vrijednost nabave parketa za Sportsku dvoranu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iznosi 250.000,00 kn. Za navedenu investiciju iz Proračuna Primorsko-goranske županije planirano je izdvajanje od 150.000,00 kn (60%), a iz Proračuna Grada Krka izdvajanje od 100.000,00 kn (40%). Uz to, Grad Krk kao suradnika zaduženog za skrb o tome da dokumentacija i postupak nabave parketa budu usklađeni sa Zakonom o javnoj nabavi imenovao je nadzornog inžinjera Eda Hera. Nadalje, okupljene članove Kolegija s nekolicinom predmeta upoznao je Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla d.o.o. Najprije se razmatrala inicijativa Krune Mršića da turističku ponudu grada Krka obogati polupodmornicom koja bi turistima nudila mogućnost izleta osobito atraktivnih noću. Tako je naposlijetku odobren privez u zoni vezova za gospodarske djelatnosti, ali i postavljanje pontona radi pristupa polupodmornici koja će obzirom na potrebnu dubinu biti odmaknuta od obale. Postavljanje pulta za prodaju karata i promociju izleta odobreno je na lokaciji preko puta Sunčanog sata. U nastavku, prihvaćena je ponuda Bravarskog obrta Meštrija iz Krka za izradu metalne konstrukcije u obliku konture grada Krka koja će se koristiti kod uređenja rotora smještenog na ulazu u sam grad. Vrijednost ponude iznosi 13.000,00 kn. Uz to, zaključeno je kako će Grad zajedno s Turističkom zajednicom Grada Krka u narednoj godini osigurati 20.000,00 kn za prezentaciju krčke pomorske baštine na Festivalu mora i mornara u Brestu (Francuska) kao najvećem ovakvom događanju u Europi. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk dana je suglasnost za sufinanciranje programa izborne nastave - informatike i talijanskog jezika - obzirom da će iste dijelom financirati i nadležno Ministarstvo. Za realizaciju Humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta kojeg jedanaestu godinu za redom organizira Osnovna škola Fran Krsto Frankopan izdvaja se 4.000,00 kn. Ovaj koncert na kojem inače nastupa više od 400 mladih pjevača s područja čitavog otoka održati će se 22. prosinca 2011. u Sportskoj dvorani Srednje škole Hravatski kralj Zvonimir s početkom u 17.00 sati. Tradicionalni prijem krčkih stipendista ove se godine planira upriličiti 28. prosinca u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 11.00 sati. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda firme   Omega Engineering d.o.o. iz Dubrovnika za izradu konzervatorske podloge PPU Grada Krka. Vrijednost same izrade iznosi 61.500,00 kn, s time da je naglašeno kako je posao na podlozi završen, te kako je ista verificirana. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo nakon razmatranja zahtjeva tvrtke Thema d.o.o. iz Rijeke da se izgradi ogranak dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Linardići, kako bi se stekli uvjeti priključenja stambene građevine na vodovodnu mrežu, zaključeno je kako izgradnja mjesnih vodovodnih mreža nije planirana Proračunom Grada Krka, obzirom da se još uvijek grade transportni cjevovodi za naselja Žgaljići, Linardići, Milohnići i Brzac. Nakon rasprave o prijedlogu Nikše Franova iz Krka da se u dijelu Ulice Mali Kartec postavi jedan stup javne rasvjete zato što je razmak između postojećih prevelik, zbog nedostatka financijskih sredstava ova investicija, iako planirana u 2011., prebačena je u Program gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo najprije je zaključeno kako će 2012. Grad u suradnji s Županijom i nadležnim Ministarstvom pokušati ostvariti zajednički program subvencioniranja lokalnog poduzetništva. Osim toga, prihvaćen je prijedlog članova Energetskog tima koji će djelovati konzultacijski tijekom izrade Enegetskog akcijskog plana Grada Krka. Osim Čedomira Milera i Igora Hrasta u ovo su tijelo imenovani Dean Kosić (TKD Ponikve d.o.o.), Darko Fanuko (Frisd d.o.o.), Radovan Karabaić (Elektron d.o.o.), Robert Rušin (HEP) i Robert Dujmović (Muraj d.o.o.).

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

MEDITERANSKI VRTIĆ PODRUČNE ŠKOLE VRH NAGRAĐEN U AKCIJI SLUŠAJ KAKO ZEMLJA DIŠE (30. studenog 2011.)

Na svečanosti održanoj u HRT-ovom domu na zagrebačkom Prisavlju dodijeljene su prestižne Cvjetne zastave. U kategoriji područnih škola, u akciji Slušaj kako zemlja diše, nagrađena je Osnovna škola Fran Krsto Frankopan - Područna škola Vrh. Pobjednicom primorske Hrvatske proglašena je Osnovna škola Marije i Line iz Umaga, a pobjednicom kontitentalne Hrvatske Osnovna škola Donji Kraljevec iz Donjeg Kraljevca. Posebna zlatna povelja dodijeljena je Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju iz Virovitice. Zahvaljujući brojnim suradnicima, ali i donatorima tijekom svečanosti dodijeljena su priznanja i mnogim drugim školskim vrtovima u raznim natjecateljskim kategorijama. Hrvatska radiotelevizija u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, prosvjete i športa ovom međunarodno priznatom akcijom već šesnaestu godinu potiču mlade vrtlare da uljepšaju školski okoliš i u svojim vrtovima čuvaju ljepotu hrvatske prirode. Svaka škola tako oblikuje vrt prema svojim mogućnostima, u skladu s klimatskim i drugim uvjetima, njegujući autohtono bilje svojega podneblja. Osvojenih 10.000,00 kn, vrijednim školarcima iz Vrha zasigurno će dobro doći u daljnjem uređivanju njihova mediteranskog vrta.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Dodjela Cvjetne zastave predstavnicima OŠ Fran Krsto
Frankopan - Područne škole Vrh

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Sa zagrebačke svečanosti

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKIM MALIŠANIMA POKLONJENI KOMPOSTERI (29. studenog 2011.)

Tijekom prošlog tjedna djelatnici Trgovačko-komunalnog društva Ponikve posjetili su Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk kako bi donirali kompostere za sve područne vrtiće koji djeluju unutar ove ustanove. Komposteri će tako uvelike pomoći realizaciju vrtićkog projekta na kojem krčki mališani već vrijedno rade. Naime, ovogodišnja tema eko-vrtića jest otpad, odnosno alternative u njegovu zbrinjavanju. U prethodnim mjesecima djeca su uz pomoć predstavnika Ponikve učila razvrstavati otpad i smještati ga u posebne kante koje su donirane svakoj od vrtićkih skupina. Također, marljivi predškolarci imali su prilike posjetiti odlagalište otpada Treskavac, gdje su ih tamošnji zaposlenici na primjeren i njima zanimljiv način upoznali s načinom baratanja otpadom, što je zasigurno pridonijelo razvijanju njihove ekološke svijesti. U znak zahvalnosti Ponikvi, obzirom na nesebično pomaganje i kvalitetnu suradnju, u auli krčkog dječjeg vrtića održan je program na aktualnu temu zbrinjavanja otpada. Roditelji, ali i ostali otočani, tako su dobili priliku vidjeti kako djeca usvajaju znanja iz primijenjene ekologije što predstavlja jedan najbitnijih preduvjeta izgradnje sigurnije i zelenije budućnosti. Ovaj eko-program, koji je obuhvatio i prigodnu izložbu dječjih radova, predstavlja svojevrstan poticaj da se i kod kuće s mališanima što više razgovara o važnosti ekologije s ciljem da razvrstavanje otpada postane dio svakodnevice svakog kućanstva tako da s punim pravom možemo istaknuti poznato vrtićko geslo - otok Krk volimo mi zato čuvaj ga i ti!

  
S priredbe u auli Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

 
Primopredaja kompostera

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 102. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (28. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 102. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno prihvaćanjem zahtjeva Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk da im se iznosom od 2.911,76 kn pomogne kupnja računala potrebnog u radu čitave ustanove. Odbija se zahtjev Gradskog pjevačkog zbora Krk za odobrenje sredstava potrebnih kako bi se unajmilo stotinjak kostima za pjevače iz Krka, Vrbnika i Dobrinja, koji bi se nosili tijekom Božićno-novogodišnjeg koncerta. Kako cijena najma jednog kostima iznosi 200,00 kn Grad Krk ne raspolaže sredstvima predviđenim za ovu namjenu. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja odobreno 2.000,00 kn pomoći potrebnih kako bi mogli registrirati vozila. Odbijena je zamolba KUD-a Vrelo iz Fužina da se njihovom puhačkom orkestru financijski pomogne odlazak na međunarodni susret puhača koji se u srpnju sljedeće godine planira održati u Minnesoti (SAD). Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić odobreno je izdavanje suglasnosti za organiziranje četvrte po redu humanitarne akcije Slatki otok. Ova hvalevrijedna inicijativa, kao jedan od zaštitnih znakova predblagdanskog ozračja grada i otoka Krka, održati će se 23. prosinca 2011. na prostoru Vele place. Ski-klubu Rijeka odbijen je zahtjev za sufinanciranje monografije koja se izdaje povodom zlatnog jubileja ovog sportskog udruženja. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe donesene su odluke o početku postupaka javnih nabava za: usluge održavanja, podrške i poduke informatičkog sustava Grada Krka u 2012.;  knjigovodstvene usluge za potrebe neprofitnih udruženja Grada Krka u 2012.; tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji za potrebe Grada Krka u 2012.; te lož-ulje za potrebe Grada Krka u 2012. U nastavku prihvaćen je prijedlog da svi voditelji gradskih odsjeka definiraju potrebu za provođenjem javne nabave koja bi mogla biti žurna ili je planirana za početak naredne godine zato što 01. siječnja 2012. na snagu stupa novi Zakon o javnoj nabavi za koji, da bi se počeo primjenjivati, Vlada treba donjeti nekoliko uredbi. Kako stari zakon prestaje važiti po njemu se više neće moći postupati, a same odredbe, obzirom na predstojeće izbore, mogle bi biti donesene sa zakašnjenjem, što dovodi do možebitne nemogućnosti provođenja postupaka javne nabave tijekom siječnja i veljače 2012. godine. O prijedlogu Mjesnog odbora Vrh da se odredi lokacija na javnoj površini, odnosno proširenju preko puta zgrade osnovne škole, za postav kioska za prodaju pekarskih proizvoda, zatražiti će se prethodno mišljenje Osnovne škole Fran Krasto Frankopan Krk. Odobrava se zamolbi Borisa Maligeca iz Krka za rad na štandu koji je predlagatelj imao u zakupu tijekom sezone 2011., i to na vrijeme od 24. od 31. prosinca 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon usklađivanja s konačnim prijedlogom Proračuna Grada Krka za 2012., prihvaćen je Plan rada javne rasvjete Grada Krka za narednu godinu. Ponovnim razmatranjem prijedloga Ugovora o priključenju/povećanju snage na obračunskom mjernom mjestu - Obala Hrvatske mornarice (uz zid Velikog parka), zaprimljenog po HEP-u, odlučeno je kako će se izvršiti, tijekom ljetnih mjeseci nužan, dokup priključne snage od 18,93 kW. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete novim ekološki prihvatljivima. Nakon razmatranja ponude tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za detaljno snimanje postojećeg stanja priključnih ormarića, i to na iznos od 2.200,00 kn po ormariću, odlučeno je kako će se obzirom na visinu spomenute zatražiti dodatne ponude. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu TKD Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju kanalizacijskog kolektora od Ježevca do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka i dovod vode do uređaja s pristupnim putem. Osim toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka za čišćenje i uređenje bedema na potezu od Vele place do kule na obali. Vrijednost ponude iznosi 15.343,02 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je Prijedlog Odluke o Etičkom kodeksu Gradske uprave Grada Krka, kao i Prijedlog Odluke o Uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Na znanje je primljen Radni prijedlog Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTIČKIH BORACA OTOKA KRKA (25. studenog 2011.)

U Velikoj vijećnici Grada Krka održana je izborna Skupština Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka kojoj su pored stotinjak članova/ica ovog najbrojnijeg otočkog udruženja nazočili predsjednik SABA RH Ratko Maričić, predsjednik SABA PGŽ Dinko Tamarut, predsjednik SABA Istre Tomo Ravnić, predsjednik Foruma permanente Marko Pavković, predsjednik UABiA Gorskog kotara Miljenko Fak, predsjednik UABiA Crikveničko-vinodolskog kraja Matija Koščić, načelnici otočkih općina, odnosno njihovi zamjenici, te domaćin skupa Čedomir Miler, zamjenik krčkog gradonačelnika. Nakon službenog otvaranja Skupštine, biranja radnog predsjedništva, verifikacijeske, kandidacijeske i izborne komisije, te jednoglasno usvojenih izmjena Statuta, dosadašnji predsjednik UABiA otoka Krka Stjepan Starčević podnio je kratko izvješće o ovogodišnjem radu udruženja, upozorvši na početku kako primjećeni rast popularnosti ekstremno desnih opcija prijeti idealima koji su dostignuti Narodnooslobodilačkom borbom. Upravo zbog toga valja se i dalje boriti, odnosno kao jednu od primarnih zadaća udruženja, širiti istinu o počecima Narodnooslobodilačkog pokreta, naglašava Starčević. Osim inzistiranja na očuvanju tradicije, u svom izlaganju dotakao se i krčkih spomen obilježja vezanih uz NOB koja početkom Domovinskog rata, u odnosu na neke druge sredine, ipak nisu pretrpjela značjne devastacije, te su do sada, zahvaljujući ulaganju i brizi, u cijelosti stavljena u funkciju. Počevši od 2005. pa sve do 2011., UABiA otoka Krka, inicirala je objavljivanje triju vrijednih publikacija čije redove potpisuje Ivan Kovačić, a koje valoriziraju zbivanja na otoku Krku u razdoblju između 1941. i 1945. godine. Nadalje, Starčević se dotakao važnosti poučavanja o povijesti antifašizma, organiziranju Foruma mladih, suradnji s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, zahvalivši se naposlijetku svim Krčanima, sudionicima NOB-a. Izvješće o radu Foruma žena UABiA otoka Krka podnjela je Marija Tudor spomenuvši kako nadpolovičnu većinu udrženja (557) čine upravo članice (301). U nastavku, Tudor se osvrnula na ovogodišnje aktivnosti Foruma prisjetivši se pored ostalog brige o najstarijima, odrađenih putovanja, proslave značajnih datuma, sudjelovanja na sportskim igra, najajvivši za narednu godinu osnivanje Aktiva žena, i to u svim otočkim podružnicama. S budućim radom i programskim aktivnostima UABiA otoka Krka okupljene je upoznao, uskoro novi predsjednik udruženja, Darko Fanuko, kazavši kako će se uz sve aktivnosti provedene u proteklom periodu, primarno vezane uz očuvanje tradicija antifašističke borbe, održavanje spomenika i spomen obilježja, brigu o starijim i nemoćnim članovima udruge, u narednom periodu više vremena posvećivati nužnom pomlađivanju članstva, formiranju Foruma mladih, aktivnostima vezanim uz javnost rada (organiziranju tribina, sjednica i sastanaka, izdavanju biltena ili informiranju putem Internet stranica), suradnji s učenicima srednjih i osnovnih škola, intenzivnijoj suradnji s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, te poticanju umjetničkog stvaralaštva i edukacije. Upravo pomlađivanje udruge jedan je od najvažnijih zadataka. Iako se to neće i ne može dogoditi preko noći, stvaranje jezgre oko koje će biti okupljati mladi, uz potporu starijih i izbor pravih zadatak, moglo bi rezultirati ostvarivanjem značajnih postignuća. Činjenica da u svakom mladom čovjeku leži želja za dokazivanjem i osobnom afirmacijom trebala bi biti misao vodilja u postizanju ovog cilja, smatra Fanuko. Pored ostalih gostiju skupa okupljenima se obratio Ratko Maričić, predsjednik SABA RH, koji je osvrnuvši se na vlastite dojmove izdvojio izvrsnost suradnje s lokalnim vlastima, jer uvažavanje od strane lokalne vlasti podrazumjeva uvažavanje do samog naroda. Na samome kraju Skupštine, obzirom da se radilo o izbornom zasjedanju, izglasano je novo vodstvo udruženja. Novim predsjednikom UABiA otoka Krka, tako je izabran Darko Fanuko, dok su zadaću podpredsjednika podijelili Ankica Kalčić, Slavko Karabaić, Franjo Mijatović i Dinko Tomašić. Predsjednicom Foruma žena imenovana je Marija Tudor, a njezinom zamjenicom Marija Kosić. Delegatima za SABA PGŽ izabrani su Darko Fanuko, Slavko Karabaić, Franjo Mijatović, Marija Tudor, Marija Kosić i Lurda Mršić. Titula počasnog predsjednika UABiA otoka Krka dodijeljena je Stjepanu Starčeviću kojeg je ove godine hrvatski predsjednik Ivo Josipović odlikovao Redom Stjepana Radića, i to za doprinos antifašističkim temeljima Republike Hrvatske u prigodi 70. obljetnice ustanka naroda Hrvatske.

>> integralna informacija o novom vodstvu UABiA (.pdf)

 
Članovi UABiA otoka Krka, ali i gosti Skupštine, iznova su
napunili krčku Vijećnicu

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ANKETA O ENERGETSKOJ POTROŠNJI (22. studenog 2011.)

Grad Krk je potpisivanjem Energetske povelje i pristupanjem projektu Sustavno gospodarenje energijom (SGE), koji u Hrvatskoj provodi UNDP, i to u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, potvrdio svoje opredjeljenje prema energetskoj učinkovitosti. Potisivanjem akta Covenant of Mayors (Sporazum Gradonačelnika), Grad se pridružio inicijativi Europske komisije koja okuplja gradonačelnike energetski osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu. Pristupanjem projektu SGE, te potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika započeo je dugotrajan proces poboljšanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije. Sukladno navedenom, zadaća Grada je smanjiti potrošnju energije, osobito one proizašle iz fosilnih goriva, odnosno smanjiti energetsku ovisnost, a povećati samodostatnost. Tako je pokrenuta izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP ili Sustainable Energy Action Plan), a s ciljem prikupljanja podataka o energetskoj potrošnji pozivaju se građani i tvrtke da ispune ovdje objavljenu anketu. Ispunjena anketa može se osobno dostaviti u Grad Krk (Trg Bana J. Jelačića 2) ili u elektronskom obliku proslijediti na: grad-krk@ri.t-com.hr ili cedomir.miler@grad-krk.hr.

>> preuzmite anketni listić (.doc)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRKA (21. studenog 2011.)

U Maloj vijećnici Grada Krka održana je treća sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka koju su zajednički moderirali predsjednik Turističke zajednice Darijo Vasilić i direktorica Turističkog ureda Nataša Jurina. Nakon što je jednoglasno usvojena Službena bilješka s prethodnog zasjedanja, Nataša Jurina podnijela je Izvješće o radu za 2011., prezentiravši i ovogodišnje financije. Kako je istaknula na samome početku, 2011. bilježi brojne turističke uspjehe, pored kojih najprije valja izdvojiti činjenicu kako je Grad Krk u periodu od 01. siječnja do 30. rujna uz 146.824 dolazaka u kategoriziranom smještaju, po prvi puta prešao 800.000 noćenja. Ove je sezone zabilježen i rekordan broj posjeta tijekom jednog dana, i to više od 12.000. Uz to, nastavlja Jurina, veseli podatak da domaće tržište polako bilježi rast, dok je ono njemačko (28%) i dalje najjače. Prema strukturi dolazaka i noćenja u kategoriziranom smještaju bitno prednjače kampovi, za kojima slijede apartmani, odnosno hoteli. Udio Grada Krka u dolascima tijekom spomenutog desetomjesečnog perioda u odnosu na ostala otočka mjesta iznosi 23%, kao i udio Baške, dok udio Punta broji 16%, Njivica 14%, Malinske 12%, Dobrinja 6% i Vrbnika 1%. Rasprava o funkcionalnom marketingu kao jednoj od primarnih zadaća Turističke zajdenice u koji je 2011. uleženo 75.880,29 kn započela je predstavljanjem tradicionalne inicijative organiziranog čišćenja plaža i podmorja, te akcije podizanja Plavih zastava koje predstavljaju najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a ponajviše kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak - plaže i marine. Ulaganje u turistima što privlačniji/atraktivniji okoliš nastavljeno je uređenjem nove 14 km dugačke edukativne šetnice koja vodi prema naselju Vrh i čije je otvaranje tijekom travnja priređeno u sklopu manifestacija Putevima zlatnih kapi krčkog blaga i Drobnica fest. U nastavku Skupštine ukratko su predstavnje kulturno-zabavne manifestacije čiju organizaciju u cijelosti ili dijelom potpisuje Turistička zajednica, a u koje je do kraja rujna uloženo ukupno 734.470,84 kn. Bogata niska događanja tako je, obzirom na vrijeme održavanja, podijeljena u tri cjeline: Volim proljeće u Krku (Putevima zlatnih kapi krčkog blaga, Drobnica fest, Proljeće na kotačima, Scuba fest), Ljeto u Krku (Jadranske igre, Beach balance, Krčka vinska promenada, Melodije Istre i Kvarnera, Krk Jazz Live, Krčki sajam, Krčka jedra, Prijatelj mora) i Volim jesen u Krku (Dani smokava, Bodulbike, Pješačimo jesen). Pored navedenih manifestacija, direktorica Turističkog ureda, ukratko se zadržala na novom konceptu rekreativno-zabavnog događanja Beach balance koje se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza u formi gotovo cjelodnevnih programa animacije odvijalo na Plaži Dražica. Krčki sajam u odnosu na prošlogodišnji donio je orijentaciju ka otočnim proizvođačima, a Dani smokava edukativno-zabavni program tijekom kojeg su besplatno dijeljene sadnice smokava. U raspravi o ostalim aktivnostima Turističke zajednice izdvojeno je pokretanje Info-programa Grada Krka (I-KRK) koji na jednom od kanala kabelske televizije donosi dvojezičan pregled svih gradskih događanja, zatim posjet krčke delegacije Bruxellesu, presicu Ministarstva turizma RH održanu u Valamar Koralj Romantic Hotelu, te peti po redu Dan turizma Grada Krka koji je svim subjektima vezanim uz turističku ponudu grada dao priliku da predlože vlastite inicijative što bi trebale pridonjeti kreiranju  kvalitetnijih programa za nadolazeću sezonu. Na kraju izlaganja o ovogodišnjem aktivnostima nisu zaboravljena ni vrijedna priznanja osvojena na Danima hrvatskog turizma koji uz rekordnu statistiku svjedoče u prilog ujednačenosti, kvaliteti i visokim standardima grada Krka kao jedne od najpoželjnijih jadranskih destinacija. U drugom dijelu Skupštine razmotren je prijedlog Programa rada Turističke zajednice za narednu godinu. Tako su ukupni prihodi planirani u iznosu od 4.000.000,00 kn što u odnosu na ovogodišnje koji iznose 3.950.000,00 kn govori u prilog povećanju od 1%. To se povećanje, prema riječima direktorice Turističkog ureda, dogodilo zbog planiranog kredita potrebnog da bi se u dogledno vrijeme raliziralo uređenje novog Turističko-informativnog centra. Iako značajan dio sredstava Turističke zajednice i dalje otpada na organizaciju kulturno-zabavnih manifestacija, ukupan budžet za njihovu organizaciju smanjen je za 18%, što je dovelo do toga da Melodije Istre i Kvarnera, te Krk Jazz Live ne uđu u program za narednu godinu. U nastavku zasjedanja, prihvaćen je prijedlog promjene predstavnika Hotela Krk d.o.o. u Skupštini Turističke zajednice, te spomenutu tvrtku tako umjesto Zorana Kirinčića sada predstavlja Tatjana Frančišković. Osim kratkog izvješća direktora Turističke zajednice otoka Krka Ivice Bogovića Skupština je zaključena prezentacijom arhitekta Nenada Kocijana koji je okupljene upoznao s idejnim projektom uređenja Plaže Dražica kojeg će zajednički financirati Grad Krk, Turistička zajednica Grada Krka i tvrtka Valamar Hotels & Resorts. Ovdje se radi o projektu koji bi trebao biti realiziran u tri faze od kojih se prva odnosi na uređenje betonskog sunčališta, druga na rekonstrukciju stjenovitog dijela kupališta, a treća na uređenje same plaže.


Nataša Jurina i Darijo Vasilić

 
S treće Skupštine TZ Grada Krka

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 101. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (21. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 101. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem projekta uređenja jugozapadnog dijela Krčke luke kojeg je okupljenim članovima Kolegija predstavio Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla d.o.o. Ovaj projekt, kojeg potpisuje riječka tvrtaka Fluming d.o.o. i koji podrazumijeva podizanje obalnog zida na potezu od pristaništa za brodove pa sve do brodogradilišta, trebao bi biti financiran sredstvima Lučke uprave, Primorsko-goranske županije, ali i Grada Krka čija ukupna participacija tako iznosi 400.000,00 kn. U nastavku, prihvaćena je ponuda splitske tvrtke Lama d.o.o. za informacijskim povezivanjem dviju lokacija: Grada Krka i Vecle d.o.o. Kako se ovdje radi o poslovima vrijednim 34.657,16 kn, trećinu istih financirati će spomenuto trgovačko-komunalno društvo. Nadalje, članovima Kolegija projekt sportske dvorane krčke osnovne škole zajedno s pripadajućim trgom predstavio je riječki arhitekt Idis Turato u pratnji ravnatelja škole Serđa Samblića. Morfološki, zgrada sportske dvorane, iako prati specifičnu arhitekturu škole, usklađena je s ambijentom starogradske jezgre tako da njezina visina odgovara visini zidova koji obujmljuju tamošnji prostor. Prema tome, ovim projektom, u prvi plan ponovo izlazi arhitektura kršćanske akropole koja s jedne strane zatvara Trg Krčkih glagoljaša tijekom rasprave, obzirom na orjntaciju, nazivan - školskim. Osim prostrane dvorane prilagođene različitim sportovima, ali i ostalim društvenim namijenama, ovaj objekt, pored ostalog, obuhvaća presvlačionice, potrebne sanitarije, te prostoriju u kojoj će biti prezentiran najvrijedni dio arheološkog lokaliteta (apsida srednjovjekovne samostanske crkve) nad kojim će uskoro startati izgradnja same dvorane. Ona će se s korpusom osnovne škole povezati podzemnim hodnikom, a jedna od inicijativa jest i da se s takozvanog školskog trga posve uklone vozila/promet. Nakon jednosatne prezentacije Kolegij je prihvatio izmjene u odnosu na prvotni projekt dvorane, kao i projekt trga, te se uskoro kreće u ishođenje lokacijske dozvole za trg, te izmjena dozvole za dvoranu. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije na zahtjev Županijskog sportskog saveza organizacija Županijskog malonogometnog klupskog prvenstva čije će se utakmice odvijati u riječkoj Dvorani mladosti pomognuta je s 1.000,00 kn. Uz to, prihvaćeni su uvjeti Erste & Steiermärkische banke koji vode potpisivanju produženja Ugovora o okvirnom kreditu po poslovnom računu Grada Krka u visini od 1.500.000,00 kn. Rješavajući premete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren broj prijava pristiglih nakon raspisivanja javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koji djeluju na području Grada Krka za predstojeću godinu. Kako doznajemo, na spomenuti natječaj pristigla je ukupno 91 prijava od kojih će financijsku potporu dobiti one koje zadovoljavaju natječajne uvjete, odnosno one koje sadrže programe od interesa za Grad Krk. Na zahtjev Udruge Zlatni otok pjeva prijevoz natjecateljica i njihovih navijača na snimanje zabavne tv-emisije Pjevaj moju pjesmu, pomaže se iznosom od 1.200,00 kn. Odobrava se zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka za financiranje prigodnih poklon paketa koji će, povodom nadolazećih blagdana, biti uručeni najstarijim članovima udruženja. Vrijednost jednog takvog paketa iznosi 120,00 kn. Udruzi ovčara Ponikve financijski se pomaže nabava petero električnih pastira od kojih svaki vrijedi 1.100,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljeno je i usvojeno Izvješće s prethodne rasprave za Izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao i Izvješće s prethodne rasprave za UPU 2 - Kornić. Razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., kao investitor, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodovodne mreže naselja Skrpčići i Pinezići. Ukupna dužina mjesne mreže u naselju Skrpčići iznosi 3.333 m, a one u naselju Pinezići 5.720 m. Sve dionice vodovodne mreže prolaze javnim putevima. Nakon kratke rasprave prihvaćen je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. U nastavku, prihvaćena je i ponuda Uslužnog obrta Emico iz Kastva za servisiranje, montažu (demonatžu) i održavanje božićno-novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete. Radovi obuhvaćeni ponudom procijenjeni su na 85.029,90 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove svim političkim strankama koje su to zatražile, obzirom na predizbornu kampanju, dopušteno je korištenje javne površine (Vele place) za organizaciju predizbornih akcija.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVRANJEM IZLOŽBE MI.11 I ZABAVNIM PROGRAMOM PROSLAVLJENI OVOGODIŠNJI TURISTIČKI USPJESI (20. studenog 2011.)

Otvaranjem izložbeno-dokumentarnog projekta MI.11 u Galeriji Decumanus, ali i zakuskom praćenom živom muzikom koja je u nedjeljno prijepodne priređena na Veloj placi, Krčani su dobili priliku na prigodan način proslaviti brojne ovogodišnje turističke uspjehe, te se simbolički oprostiti od sezone 2011. Naime, iza naziva MI.11 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena ka prezentaciji najznačajnijih gradskih manifestacija, ali i nagrada koje su Krk i Krčani zaslužili u netom zaključenom jednogodišnjem periodu. Projekt MI.11 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja svojim posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turuzimu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao privlačne turističke destinacije u kojoj se, kao što geslo najavljuje, uvijek nešto događa. Ovogodišnji postav kroz izloženi foto-ciklus (kojeg je moguće pratiti i na Info-programu Grada Krka) tako svima omogućava još jedno uplitanje u priču ili barem ugodno prizivanje neke od slikovitih gradskih manifestacija poput Krčkog sajma koji je ove godine uz tradicionalni zabavni dio brojnim turistima iznova priskrbio nezaboravan odlazak u prošlost. I tradicionalne Ljetne prirede omogućuvale su bijeg od svakodnevice nudivši reprezentativan dramski, ali i glazbeni program koji polako svoju najveću inspiraciju, obzirom na ostavštinu poznatog Krčanina i kolekcionara Nikole Udine Algarottija, počinje pronalaziti u bogatoj baroknoj glazbenoj tradiciji. Osim ovih dvaju događanja kojima naš grad već duguje svoju prepoznatljivost valja se ovdje na trenutak prisjetiti i niza sportsko-rekreativnih programa poput Proljeća na kotačima, Scuba festa ili jesenje pješačke ture koja je sudionike još jednom povela putevima drevnih krčkih maslinika, zatim popularne gastro-manifestacije Dani smokava ili sadržaja namijenjenih mladima - Prvomajskog inkubatora i Festivala eksperimentalnog filma i videa. Upravo bogata i specifična turistička ponuda zasigurno je bila jedna od karika nužnih kako bi grad Krk, polako, ali planski i sigurno, izgradio prepoznatljivu auru - nametnuo vlastiti identit. I to nas inzistiranje na identitetu dovodi do uspjeha! Na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma, inače događanju koje obzirom na različite kriterije pomno valorizira domicilni turizam, Grad Krk ovjenčan je dvama prestižnim priznanjima - Plavim cvijetom sa zlatnim znakom, prvom nagradom za uređenost turističkog odredišta primorske Hrvatske u kategoriji mjesta od 3.000 do 10.000 stanovnika, te pobjedničkim Turističkim cvijetom, nagradom za ukupnost i ujednačenost turističke ponude u kategoriji mjesta do 10.000 ležaja. Međutim, da bi grad Krk uopće mogao izrasti u jednu od najrazvijenijih jadranskih destinacija, bilo je potrebno uložiti mnogo truda, i to sviju, a da je tome tako svjedoče i ostala osvojena priznanja. Na spomenutoj manifestaciji krčki Valamar Koralj Romantic Hotel u akciji Turistički cvijet poveo je u kategoriji najboljih hotela hrvatskog Jadrana s tri zvjezdice. Na 44. Međunarodnom sajmu održanom u Novom Sadu hoteli Marina i Dražica, Kamp Bor i Turistička agencija Depope ovjenčani su zlatnim medaljama za kvalitetu, a ni Festival Kamping & Karavaning priređen u Ljubljani nije Krčane ostavio praznih ruku, te su srebrna odličja u kategoriji malih, odnosno velikih, kampova na Kvarneru, ponjeli predstavnici kampova Bor i Ježevac. Da ovako dobri rezultati ovise o predanosti svakog pojedinca u složenom mehanizmu turizma, svjedoči priznanje Mladenu Filipoviću (Valamar Koralj Romantic Hotel), koji je u akciji Turističke zajednice Kvarnera za izbor djelatnika godine proglašen najboljim konobarom Primorsko-goranske županije. Međutim ni ovdje ne naziremo kraj raspravi o nagradama i nagrađenima. Naime, tijekom nedavno održane nacionalne smotre ovčji Krčki sir kojeg proizvodi Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Magriž u vlasništvu Kornićara Vesne i Miljenka Mrakovčića proglašen je najboljim, dok je na međunarodnom sajmu Krčki pršut Vjeka Žužića u svojoj kategoriji ovjenčan srebrnom medaljom. Uz čestitke nagrađenima, ali i ostalima, za kraj treba reći kako je zadaća postava MI.11, koji prigodno u nazivu nosi osobnu zamjenicu prvog lica množine, razvijanje potrebe za sagledavanje rezultata netom odrađenog koji bez imalo sumnje predstavljaju najbolju motivaciju za pripremu nadolazećeg turističkog ciklusa. Sama izložba postavljena u Galeriji Decumanus može se razgledati do 28. studenog 2011., i to svakim danom (osim nedjelje) od 10.00 do 13.00 sati.

>> preuzmite plakat (.pdf)

 
MI.11 - dio postava u Galeriji Decumanus

 

 
Razgledavanje fotografija i izloženih nagrada

 
Izložbu su otvorili Darijo Vasilić,
Mirjana Komadina Mergl i Nataša Jurina

 
Okupljeni su na Veloj paci imali prilike uživati u nagrađenom Krčkom pršutu i nagređenom Krčkom siru

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA OSMA SJEDNICA SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA KRKA (17. studenog 2011.)

U Maloj vijećnici održana je osma po redu sjednica Socijalnog vijeća Grada Krka kojeg čine Ružica Grgantov (Centar za socijalnu skrb), Bosiljka Španjić (Dom zdravlja Krk), Maria Fiorentin (Caritas), Ljiljana Rošić (Mjesni odbor Kornić), Ivica Žužić (Mjesni odbor Vrh), Ivan Rušin (Mjesni odbor Milohnić i Poljica), Josip Depope (Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić i Udruga umirovljenika Šotovento), Josip Cvelić (Udruga umirovljenika Krk i Marinka Margan (Grad Krk). Nakon usvojenog dnevnog reda članovi Vijeća započeli su raspravu na dvije teme: rješavanje novih zahtjeva za socijalne pomoći o kojima se odlučuje na temelju Odluke o socijalnoj skrbi, te definiranje popisa korisnika kojima će se povodom predstojećih božićno-novogodišnjih blagdana uručiti poklon paketi. Nakon razmatranja prve točke, pored ostolog, prihvaćeno je šest zahtjeva za sufinanciranje ogrijeva što će se podmiriti sredstvima iz gradskog Proračuna, dok petero korisnika, po nalogu Centra za socijalnu skrb, ima pravo na naknadu za ogrijev koja će biti isplaćena iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Nakon razmatranja druge točke, odlučeno je kako će za predstojeće blagdane biti podijeljeno pedeset i sedam paketa namijenjenih odraslima, ali i četiri namijenjena djeci. Prvospomenuti paket, vrijedan 400,00 kn, sastoji se od niza prehrambenih namirnicica i nekolicine higijenskih potrepština, dok je onaj dječji bogatiji slatkišima. Važno je spomenuti kako će iste 16. i 17. prosinca 2011., svatko na svom području, dijeliti članovi Socijalnog vijeća, a osim potrebita domaćinstva, posjetiti će i štićenike smještene u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, Centru za rehabilitaciju Fortica, Domu za djecu i mladež Oštro, te Domu za psihički bolesne odrasle osobe Turnić. Ovakvi se hvalevrijedni obilasci osim za vrijeme božićno-novogodišnjih organiziraju i tijekom uskršnjih blagdana. Već početkom sljedećeg tjedna zakazan je novi susret članova Socijelnog vijeća kada će se zbog nedavne promjene Zakona o socijelnoj skrbi raspravljati o izmjenama važeće Odluke o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Krk, uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja, te definiraju kriteriji kojima netko postaje korisnikom socijalne skrbi.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Zasjedanje članova Socijelnog vijeća Grada Krka

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRK (17. studenog 2011.)

U Maloj vijećnici Grada Krk održana je redovna godišnja Skupština Gradskog društva Crvenog križa Krk koju je otvorio i moderirao njegov predsjednik - prof. Antun Lončar. Na samom početku zasjedanja jednoglasno su izabrana radna tijela Skupštine: predsjedništvo (Alemka Žic, Marinko Žic, Ivan Lušin i Marija Jakominić), verifikacijska komisija (Marko Anić i Anica Jakominić), zapisničar (Marija Jakominić), te ovjerovitelji zapisnika (Marinka Margan i Ružica Grgantov). Nakon jednoglasnog usvajanja Izvješća verifikacijske komisije i zapisnika s prethodne Skupštine, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krka Marija Jakominić predstavila je brojene aktivnosti udruženja za period od 01. studenog 2010. do 31. listopada 2011. godine. Na samome početku tako je okupljene upoznala s troje novih djelatnika krčkog Crvenog križa - Jasnom Miler, te Brankom Martinčić (gerontodomaćica) i Markom Bogovićem (viši fizioterapeut), aktivnima u hvalevrijednom programu besplatne pomoći namijenjene starijim otočanima koji se od lipnja provodi na području Općine Dobrinj. Kako doznajemo, pokretanje ovog programa koji trenutno uključuje šezdesetak korisnika inicirala je i sufinancira Općina Dobrinj, s ciljem pružanja pomoći onim osobama koje su nesposobne za samostalan život i rad, odnosno koje zbog narušenog zdravlja ne mogu namiriti osnovne životne potrebe. Sličan program osim na području Dobrinja provodi se i u Općini Omišalj. U nastavku Skupštine istaknuto je kako su ove godine održane četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi kojima je pristupilo 454 darivatelja, tako da su naposlijetku prikupljene 392 doze krvi. Pored ove impresivne brojke darivatelja izdvojeni su jubilarci što se mogu pohvaliti s čak 75 dobrovoljnih darivanja, i to redom: Emil Karabaić, Josip Mahulja, Nikola Pavan, Zlatko Sindičić i Marinko Žic. U odnosu na 2005. broj darivatelja krvi povećao se za čak 150%, što predstavlja podatak vrijedan pažnje, kazala je Jakominić, zaključivši raspravu na ovu temu.  Nadalje, predstavljene su aktivnosti namijenjene mladima poput niza radionica objedinjenih nazivom Kodeksi ponašanja u vodi, organiziranih sa zadaćom prevencije nesreća vezanih uz vodu. Radionice su početkom godine održane pod vodstvom Nikole Mrđana, koordinatora Spasilačke službe Primorsko-goranske županije. Na međužupanijskom natjecanju mladeži Hrvatskog Crvenog križa koje se sredinom travnja održalo u Vrbovskom nastupile su tri krčke ekipe (dvije pomlatka i jedna mladeži), što govori u prilog činjenici da se rad s mladima itekako isplati. Također, izdvojen je i nedavno završen trodnevni seminar Junior spasilac tijekom kojeg je dvoje instruktora Spasilačke službe Primorsko-goranske županje jedanaestero krčkih osnovnoškolaca uvelo u nimalo jednostavne spasilačke vještine. U nastavku, spomenuto je obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći kada je po prvi puta predstavljena nova usluga pružanja prve pomoći putem mobilnog telefona. Obilježavanje Tjedna Crvenog križa, uz besplatno mjerenje tlaka i šećera za sve otočane,  ove je godine donijelo i zalaganje članica omišaljskog Kluba 60+ koje su posjetile odjele Klinike za pedijatriju i Zavoda za dječju kirurgiju. Darovavši slike dječjih motiva koje su same izradile, zasigurno su uljepšale bolničke dane tamošnjih mališana. U istom tjednu organizirano je i druženje pomlatka Crvenog križa Omišalj s korisnicima Doma za djecu i mladež Oštro iz Kraljevice, i to pod geslom Budi mi prijatelj. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, početkom listopada, organizirana je radionica nordijskog hodanja uz kraću vođenu pješačku turu. U kratkoj raspravi o novim projektima krčkog Crvenog križa izdvojena je besplatna obuka za neplivače predškolskog uzrasta, kao i pilot-inicijativa Bolnica Bezbolnica. Nakon iscrpnog izvješća o ovogodišnjim aktivnostima udruženja, ali i planovima za budućnost, uslijedilo je podnošenje i prihvaćanje financijskog izvješća, a dnevni red Skupštine iscrpljen je prihvaćanjem predloženih izmjena Statuta. Okupljenima su se na koncu obratili Vesna Ćavar, predstavnica Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije i gradonačelnik Darijo Vasilić koji su pohvalili realizirani program, ali i tim Gradskog društva Crvenog križa Krk bez čijih inicijativa zasigurno ne bi bilo ovoliko dobrih rezultata, zaključeno je naposlijetku.


Vesna Ćavar, Antun Lončar, Marija Jakominić i Darijo Vasilić

 
Sa skupštine Gradskog društva Crvenog križa Krk

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (15. studenog 2011.)

>> pročitajte izvješće

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 100. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (14. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 100. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnošno donošenjem odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi Vela placa 1 u gradu Krku, s dosadašanjom zakupnicom Zlatom Justić, odnosno podzakupnikom TD Vali d.o.o. u vlasništvu Vinka Brusića, i to na rok od tri godine. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, na zahtjev Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije, organizacija jedanaestog po redu Donatorskog bala koji će se 02. prosinca 2011. održati u opatijskom Hotelu Ambasador, pomognuta je s 1.000,00 kn. Sredstva dobivena organiziranjem ovog događanja tradicionalno se usmjeravaju u realizaciju po županiju korisnih projekata, a ovogodišnji iznos tako će biti uložen u opremanje skladišta za intervencije u katastrofama. Humanitarna akcija Pjesmom za nadu koju organizira Klub žena operiranih dojki Nada iz Rijeke podržana je iznosom od 1.000,00 kn. Cilj ove hvalevrijedne inicijative jest prikupiti sredstava za kupnju jednog rukava potrebnog za linfnu drenažu koja se vrši u prostorijama udruženja. U nastavku, na znanje je primljena obavijest Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije o stupanju na snagu novog Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10). Naime, ovim Zakonom uređeno je da se humanitarna pomoć može osigurati prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, te organiziranjem humanitarnih akcija. Međutim, zahtjeve za provođenje takvih aktivnosti potrebno je podnjeti Uredu državne uprave PGŽ, i to najmanje 30 dana prije njihova planiranog početka. Za nepoštivanje zakonskih odredbi predviđene su visoke novčane kazne. U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na poticaj tvrtke Quada-projekt k.d. iz Zagreba, nastavljeno je razmatranje mogućnosti za otvaranje nove turističke zone Strigar. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Josipa Mrakovčića iz Pinezića za otklanjanje problema prihvata oborinskih voda s javne površine koje ulaze u predlagateljevu parcelu stvarajući značajnu štetu. U Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu tako bi trebala ući izgradnja linijske rešetke dugačke 15 m, a rad na istoj procijenjen je na 27.330,60 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Jadranka Jelušića iz Pinezića za rješavanje problema prihvata oborinskih voda koje se za vrijeme intenzivnijih oborina slijevaju u predlagateljev stambeni objekt. Izgradnjom linijske rešetke dugačke 9 m, s procijenjenom vrijednošću radova od 18.732,90 kn, također bi trebao biti dopunjen Program izgradnje komunalne infrastrukture za narednu godinu. U navedeni Program nastojati će se uvrstiti i izgradnja upojnog bunara, za čiju je izgradnju potrebno izdvojiti 47.379.60 kn, kojim bi se trebao otkloniti problem što ga stvaraju oborinske vode, a na kojeg upozoravaju stanovnici Ulice Runjak u Pinezićima. U nastavku, raspravljalo se o problemu šteta koje oborinske vode nanose dvijema susjednim parcelama na adresi Salatići 14 i 14b, te poslovnom prostoru smješetenom u prizemlju zgrade u Ulici Slavka Nikolića 38b. Što se prvog zahtjeva tiče, prihvaćeno je rješenje izgradnje dodatnog slivnika i oborinskog kanala koji bi imao funkciju primanja i odvodnje oborinskih voda koje izlaze kroz poklopac upojnog bunara, a nakon razmatranja drugog, usvojen je prijedlog rekonstrukcije dijela nogostupa kod stambenih zgrada u Ulici Slavka Nikolića 38, kao i otvaraje obližnjeg upojnog bunara. Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Odluke o oslobađanju Županijske uprave za ceste PGŽ  od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju dijela Županijske ceste ŽC 5125, na dionici Dunat - Punat.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PETICIJOM PROTIV REFORMIRANE HITNE MEDICINSKE POMOĆI (13. studenog 2011.)

Zbog nezadovoljstva novim ustrojem Hitne medicinske pomoći, radi kojeg je bez adekvatne liječničke pomoći prošlog tjedna pred zatvorenim vratima krčke Hitne službe preminuo jedan otočanin pokrenuta je peticija za povratak na učinkovitiji stari ustroj. Akciju, koja je startala u  četvrtak 10. studenog, pokrenula je Krčanka Miranda Šebelja, a u samo prva dva sata prikupljanja potpisa, na štandu smještenom pred ulazom u starogradsku jezgru, inicijativu je podržalo više od 1.200 potpisnika. Organizatorice peticije, uz zavidan broj otočana, posjetili su i članovi Vijeća Općine Dobrinj, na čelu s načelnikom Nevenom Komadinom, a svoju podršku ovoj građanskoj inicijativi dao je i krčki gradonačelnik Darijo Vasilić. Uz to, važno je istaknuti kako se prikupljanje potpisa uskoro prenijelo i u ostale otočke općine, pa čak i Zagreb, gdje su, u jednom od palviljona Zagrebačkog velesajma, svi zainteresirani, bili oni otočani ili ne, također imali prilike podržati ovu vrijednu incijativu. Peticiju, kojoj je cilj dvadesetičetirisatna dostupnost Hitne medicinske pomoći, kao i uvođnje drugog liječničkog tima, do 12. studenog, podržalo je 6.000 otočana.

 
Peticiju je uz ostale otočane potpisao i krčki
gradonačelnik Darijo Vasilić

  

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZAVRŠEN TRODNEVNI SEMINAR JUNIOR SPASILAC (10. studenog 2011.)

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk, između  26. i 28. listopada 2011., na bazenu Wellness centra Hotela Corinthia-Baška, održan je seminar Junior spasilac namijenjen krčkim osnovnoškolcima, sedmašima i osmašima, zainteresiranim za usvajanje nimalo jednostavnih spasilačkih vještina. Ovogodišnja trodnevna radionica tako je okupila jedanaestero mladih entuzijasta - Leona Grdinića i Petra Jurinu iz Krka, Patrika Depikolozvanea i Marka Opalića iz Vrha, Enu Topić i Antonija Oreškovića iz Malinske, Patrika Pokornog i Matea Mihajića iz Dobrinja, Ivonu Stupičić i Teu Žic iz Punta, te Lovra Dragoslavića iz Baške - koji su uspješno savladali vještine u vodi (plivanje, ronjenje, samospašavanje, skokove, tehnike spašavanja), kao i vještine izvan vode (komunikaciju s radiostanicama, ručnim signalima i međunarodnom abecedom), te osnove pružanja prve pomoći (postupke održavanja života, postavljanje u bočni položaj, zbrinjavanje rana i lomova). Gotovo cjelodnevne radionice vodili su educirani instrukrori Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa Vesna Čavar, Nikola Mrđan i Tanja Marinković. Na kraju seminara organizirana je provjera stečenog znanja i naučenih vještina, odnosno podjela diploma i prigodnih majica koje će mlade spasioce dugo podsjećati na sudjelovanje u ovoj inicijativi. Osim Gradskog društva Crvenog križa Krk koji je polaznicima seminara osiguravao okrijepu, odžavanje radionica omogućio je i Wellness centar Hotela Corinthia-Baška koji je još jednom školarcima ustupio besplatno korištenje svojih prostorija i bazena, dok su prijevoz do Baške sponzorirale Turistička agencija Aurea iz Krka i Turistička agencija Olivari iz Malinske.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 99. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (09. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 99. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom na temu izrade Strategije razvoja poljoprivrede Grada Krka. Prema riječima Čedomira Milera, zamjenika gradonačelnika, nedavno su pokrenute prve aktivnosti/radionice koje bi trebale rezultirati definiranjem spomenutog dokumenta čiji je naručitelj Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, a na kojem u suradnji s ovdašnjim timom radi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kako su predstavnici navedene institucije predložili četiri opcije za razvoj poljoprivrede na našem području, odabir one najadekvatnije uskoro bi, kao radno tijelo Gradskog vijeća, trebao razmotriti Odbor za poljoprivredu. Stav Odbora na jednoj od narednih sjednica biti će prezentiran članovima Kolegija. U nastavku, prihvaćen je Ugovor o izradi Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka (State Employee Assistance Program - SEAP) čiji je izvršitelj Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. Cijena izrade ovog dokumenta iznosi 69.000,00 kn, a isti bi trebao biti dovršen do travnja sljedeće godine. Kako je Grad Krk jedan od potpisnika Energetske povelje, čime se uključio u provođenje SGE projekta (Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske), ovim Planom trebala bi se stvoriti baza koja bi diktirala postupanja prema budućim projektima Grada vezanim uz energetiku. Sukladno inicijativi Grada, da u dogledno vrijeme, dođe do statusa povlaštenog proizvođača električne energije prihvaćena je ponuda Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za analizu opravdanosti izgradnje fotonaponskog postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu, konzalting u procesu autorizacije fotonaponske instalacije, te statičku provjeru nosivosti krovne konstrukcije zgrade Gradske uprave obzirom na način pričvršćivanja fotonaponske instalacije, ali i možebitno ispitivanje alternativnih lokacija. Navedeni poslovi sukladno predmetnoj ponudi procijenjeni su na 29.520,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se četiri objekta u gradskom vlasništvu (Gradska uprava, Društveni centar Krk, Vecla i Dječji vrtić Katarina Frankopan) opreme električnim vodomjerom koji će putem električnih impulsa omogućiti daljinsko čitanje stanja potrošnje vode. Grad će pritom preuzeti trošak nabave daljinskog sustava mjerenja za četiri navedene zgrade, dok će Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. financirati nabavu i ugradnju samih vodomjera. Na inicijativu Odsjeka, Grad se priključio projektu ENECERT kojeg je pokrenula riječka Udruga Cezar, i to s ciljem kreiranja i provođenja modela zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, kao i osoba bez radnog iskustva, pravnih ekonomskih i građevinskih struka, jačanjem njihovih kapaciteta vezanih uz zanimanja iz energetskog sektora čiju potrebu nameće usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s onim europskim. Ovaj projekt, usmjeren na dodatnu edukaciju nezaposlenih, trebao bi startati krajem 2012. godine i trajati narednih 18 mjeseci. Sudjelovanjem u nacionalnom projektu SOOV (Sustav otkupa ovčje vune) Grad se, na inicijativu firme Kristan nautika d.o.o. iz Pinezića, obvezao da će ovčare s područja Grada Krka subvencionirati iznosom od 2,00 kn po prikupljenom kilogramu sirove vune. Obzirom na učešće u projektu SGE, Grad je dužan provesti energetski pregled zgrade i dobiti pripadajući certifikat. Sukladno spomenutom, za obavljanje prethodno navedenog posla prihvaćena je ponuda tvrtke Elektron d.o.o., i to na iznos od 17.589,00 kn.  Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove najprije je razmotren i prihvaćen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu. Ovim dokumentom, o kojem će uskoro raspravljati i gradski vijećnici, uređuje se dinamika ulaganja prikupljenih sredstava u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobra na području Grada Krka. Prihod ovogodišnje spomeničke rente iznosi 220.000,00 kn, od čega se dio planira utrošiti u obnovu gradskih zidina (140.000,00 kn), a dio u obnovu Frankopanskog kaštela (80.000,00 kn). U nastavku, raspravljalo se o inicijativi doktora opće/obiteljske medicine otoka Krka da se na preustroj Hitne medicine Primorsko-goranske županije, zbog značajnih nedostataka, stavi moratorij, što je Kolegij i podržao. Po tom pitanju uskoro bi trebala krenuti peticija za povratak na stari ustroj. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu je dostavio Odluku o povećanju svog učešća u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac, i to s 50% na 60% sredstava ukupno procijenjene vrijednosti investicije koja iznosi 37.856.679,00 kn. Učešće Fonda tako se uvećava za 10% iliti 3.758.667,90 kn, te sada iznosi 22.552.007,40 kn. U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrena je primjedba firme Debeljak d.o.o. na Izmjenu i dopunu dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao i prijedlog vlasnika građevinskih čestica K1-28, K1-29, K1-30 i K1-31, koji se odnosi na njihovo spajanje, a sukladno tome i izmjenu odgovarajućeg DPU-a. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za izradu gis baze podataka za evidenciju lokacijskih i građevinskih dozvola. Vrijednost ovog angažmana iznosi 6.150,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova na rekonstrukciji poslovno stambene građevine smještene na adresi J. J. Strossmayera 9 u gradu Krku. Spomenuti radovi procijenjuju se na 500.000,00 kn (bez PDV-a), a rok njihova izvršenja određen je na 60 dana. Također, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, površine 40 m2, smještenog u prizemlju negdašnje škole u Milohnićima za obavljanje dijelatnosti turističke agencije, kao i davanje njegova manjeg dijela na korištenje Turističkoj zajednici Grada Krka za potrebe Turističkog ureda. Cijena zakupa ovog poslovnog prostora iznosi 2,75 € po m2 s time da troškovi njegova uređenja padaju na teret potencijalnog zakupca. Uz to, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup uredskog prostora (negdašnji HZZO) koji se nalazi na katu zgrade smještene na Veloj placi. Cijena zakupa iznosi 7,7 € po m2. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Štefice Sriće iz Rijeke da se odredi lokacija za postavljanje ugostiteljske terase ispred kuće smještene na adresi Trg Kamplin 6, odnosno njezina drugog ulaza u Ulici Nadbiskupa Stepinca, s time da će se točne dimenzije terase definirati nakon utvrđivanja situacije na samome terenu. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti odbijena je zamolba za sufinanciranje Europskog prvenstva u motociklizmu i Svjetskog prvenstva motora s prikolicom koji se 2012. planiraju održati na Automotodromu Grobnik, kao i zamolba za sufinanciranje redovnog programa riječkog Moto kluba Motoscena, obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za traženu namjenu nema planiranih sredstava. Za tiskanje edukativno-informativne brošure na temu alkoholizma, koja je dijelom Programa promocije sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti SAM što se provodi u svim županijskim srednjim školama, izdvojeno je 2.000,00 kn. Ovaj su Program zajednički pokrenuli Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, MUP - Policijska uprava PGŽ i PGŽ. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije za obnovu tradicijeske barke, guca iz 1912., što su je inicirali Turistička zajednica Grada Krka i Jedriličarski klub Plav izdvojeno je 20.000,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo odobrena je zamolba Zajednice Talijana Krk za davanje besplatnog priključka na kabelsku televiziju s time da će se potrebni građevinski radovi izvesti o njihovom trošku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U GALERIJI DECUMANUS OTVORENA IZLOŽBA D2 KAO D3 (06. studenog 2011.)

U krčkoj Galeriji Decumanus, pred nizom zaljubljenika u suvremenu likovnost, predstavljen je izložbeni projekt D2, inače inicijativa Kulturno-umjetničkog laboratorija kojoj je jedna od primarnih zadaća predstaviti umjetnike mlađe generacije, odabrane putem prethodno raspisanog natječaja, te aktivne u suvremenim, odnosno različitim novomedijskim diskursima. Ovogodišnji program publiku tako upoznaje s likovnim cjelinama dviju riječkih autorica i jednog krčkog autora: Lee Čeč i Vedrane Stipić, te Srđana Hulaka. Lea Čeč (D1) svojim konceptualno-dokumentarističkim fotografskim nizom Romantični vandalizam nastlim za vrijeme višegodišnjeg boravka u Napulju, evocira ondje proživljenu romansu. Sam rad tako biva zanimljivim pokušajem svojevrsnog romantično-turističkog mapiranja ovog šarmantnog središta talijanske Kampanije. Svojom geografskom tranzicijom iz Rijeke u Napulj autorica dolazi u doticaj s nešto drugačijim, življim, mentalitetom i kulturom čiji se predstavnici ne libe javne površine, poput kakvog dnevnika, ispuniti svojim najintimnijim doživljajima. S jedne strane vandalnim aktom zanesenjaci narušavaju staro, tradicionalno, vrijedne spomenike starogradske jezgre, da bi s druge stvorili nešto novo, drugačije, hibridno i suvremeno, što izravno upućuje na privlačan mrmor svakodnevice. Tim činom stvoren je specifičan oblik komunikacije koji u sebi koncentrira svu dramu i nepredvidljivost ljubavnih veza. Srđnu Hulaku (D2)  ovo predstavljanje prvi je takav istup. Svojim fotografskim nizom 10 + 5 ovaj autor specifičnog rukopisa spretno i pomno dokumentira svakodnevnicu. Međutim ta svakodnevica, a osobito njezini bezbrojni na prvi pogled nevidljivi detalji, pod filterom Srđanovog foto-objektiva, postaju ne samo vidljivi već i privlačni, poprimajući, obzirom na igru s kontekstom, posve drugačije značenje: s jedne strane tu su neobični, gotovo apstraktni detalji nastali iz (slučajne ili namjerne) želje za drugačijom interpretacijom svijeta, a s druge pejzaži koji na trenutak prizivaju profinjenu estetiku magičnog realizma. Međutim, u koji god ciklus uronili, onaj prvi monumentalniji i lakši ili drugi sjenovitiji, mističniji i teži, povesti će nas u priču iz koje zasigurno nećemo htjeti tako skoro izaći. Vedrana Stipić (D3)  video instalacijom Život jednog crteža istražuje likovne mogućnosti medija kojeg obožava smatrajući ga mjestom gdje protok stvaralačke energije teče nesmetano, bez usiljenosti, nesigurnosti ili razuma. Uz to, ovaj, svojom estetikom/teksturom modernističkim poetikama blizak, rad propituje stanje kreativnosti, kao i sam proces nastanka likovnog djela - crteža: od bijelog netaknutog do crnog završenog. Kako crtež kao medij predstavlja konstantu u autoričinu umjetničkom pulsiranju, postavljajući se kao mjesto na kojem nastaje najneposredniji dokaz umjetničke misli ili emanacija samog umjetnika, primarna zadaća ove biografije crteža jest dokumentirati proces njegova nastanka, ali u svojoj cjelovitosti, i to kroz slojeve koji bi zaustavljeni u vremenu i prostoru imali potencijala egzistirati kao samostalne crtačke jedinice. To na koncu postaje metafora protjecanja životne energije koja ima svoj početak, svoju kulminaciju pretrpanu stvarima, dešavanjima i mislima, završavajući zamiranjem u crnilu. Elemente projekta D2 u Galeriji Decumanus moguće je, zaključno do 18. studenog 2011., razgledati svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 sati ili uz prethodnu najavu na sljedeći e-mail: citezrg@yahoo.com.

>> pogledajte ostatak galerije
>> preuzmite pozivnicu izložbe D2 (.pdf)

 
Dio fotografskog ciklusa Srđana Hulaka

 
Dio konceptualno fotografske dokumentacije Lee Čeč

 
Video Vedrane Stipić

 
Otvaranje izložbenog projekta D2: Lea Čeč, Igor Gržetić,
Vedrana Stipić i Srđan Hulak

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

NOVI STIPENDISTI GARDA KRK (05. studenog 2011.)

Temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2011./2012., u otvorenom roku prispjele su ukupno 42 zamolbe, pored čega 15 zamolbi učenika od kojih su Monika Radivoj (Gimnazija, Krk), Krešimir Vido (Gimnazija, Krk), Anela Božić (Gimnazija, Krk), Sara Marijan (Gimnazija, Krk), Martina Nenadić (Gimnazija, Krk), Iva Frančišković (Gimnazija, Rijeka), Iva Žužić (Gimnazija, Rijeka), Marina Stijepić (Gimnazija, Krk), Bruno Cvitkušić (Gimnazija, Krk), Anamarija Žic (Ekonomska škola, Krk), Tihana Tomić (Ekonomska škola, Krk), Natalija Mršić (HTT, Krk) i Marin Peić (HTT, Krk) zadovoljili natječajne uvjete. Temeljem preporuke mentora/ravnatelja škole, ali i iskazane izvrsnosti u predmetima praktične nastave, stipendije će primati i dvoje polaznika proizvodnih zanimanja - Josip Karabaić (Automehaničar, Srednja  škola Krk) i Filip Vasilić (autoelektričar, Elektro-industrijska i obrtnička srednja škola, Rijeka). Srednjoškolci će počevši od listopada 2011. pa zaključno do lipnja 2012., primati stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna. Također, na isti je natječaj prispjela i zamolba studentice 1. godine studija, Ines Pavičić (Studij geodezije i geoinformatike, Zagreb) koja je, pored ostalog, visokim prosjecima u svim razredima srednje škole, zadovoljila natječajne uvjete. Uz to, prispjele su i 24 zamolbe studenata 2., 3., 4., i 5. godine studija, a zahtjevne natječajne kriterije zadovoljili su Silvija Lušić (Pomorski fakultet, Rijeka), Marina Zec (Pomorski fakultet, Rijeka), Margareta Karabaić (Pomorski fakultet, Rijeka), Barbara Toljanić (Pomorski fakultet, Rijeka), Martin Katunar (Pravni fakultet, Zagreb), Sanja Perožić (Pravni fakultet, Rijeka), Maja Harbić (Medicinski fakultet, Rijeka), Ksenija Končarević (Medicinski fakultet, Rijeka), Filip Kopanica (Filozofski fakultet, Zagreb), Ivan Braut (Filozofski fakultet, Rijeka), Anton Jurešić (Tehnički fakultet, Rijeka), Luka Adžić Kapitanović (Agronomski fakultet, Zagreb), Ivona Bjelobradić (Filozofski fakultet, Rijeka), Ursula Kremenić (Visoka poslovna škola, Rijeka), Lucija Štefančić (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), Kristijan Krajnović (Katolički bogoslovni fakultet, Rijeka), Robert Brozić (Katolički bogoslovni fakultet, Rijeka), Ivan Jurina (Geodetski fakultet, Zagreb), Marija Buterin (Ekonomski fakultet, Zagreb), Dino Jurina (Fakultet elektronike i računarstva, Zagreb), Mladena Kosić (Učiteljski fakultet, Rijeka) i Iva Mrakovčić (Pomorski fakultet, Rijeka). Studenti će primati stipendiju u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna. Natječajne uvjete za dodjelu stipendije na poslijediplomskim studijima ispunili su Bruna Justić i Danijel Ciković. Isti će primati stipendiju u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 98. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (03. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 98. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno donošenjem zaključka da financiranje Turističke zajednice otoka Krka ostaje na prošlogodišnjim planskim veličinama, a ne kao što je predloženo s povećanjem od 8,54%. Plesnoj skupini Monfrina iz Krka za odlazak na smotru starogradskih plesova koja će se 19. i 20. studenog 2011. održati u Đakovu izdvojeno je 3.025,00 kn, što predstavlja 50% traženog iznosa, dok ostatak mogu podmiriti iz redovnih prihoda ili sponzorskih donacija. Načelno je prihvaćena inicijativa Jedriličarskog kluba Plav iz Krka za preuzimanje troškova obnove guca iz 1920., dugačkog 4,20 m, iako će konačna odluka biti donesena nakon detaljne analize ponude brodogradilišta kojem je povjerena obnova ove stare tradicijske barke. Nakon kratke rasprave o mogućnostima organiziranja dočeka Nove godine na prostoru Vele place, potvrđen je tradicionalni program u prijepodnevnim satima, dok onog u večernjim i noćnim, zbog svake godine sve slabijeg odaziva, neće biti. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je usvojen prijedlog dodjele stipendije učenicima, studentima i polaznicima poslijediplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2011./2012. Na prethodno raspisan natječaj tako su pristigle 42 zamolbe, od čega 15 učeničkih, 25 studentskih i dvije polaznika poslijediplomskih studija. Stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn u konačnici je dobilo 15 učenika, dok će stipendiju u mjesečnom iznosu od 700,00 kn, odnosno 1.000,00 kn, primati 23 studenata, odnosno dvoje poslijediplomanata. Na zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan za davanje suglasnosti vezane uz sufinanciranje izborne nastave (drugog stranog jezika i informatike) Grad Krk prihvaća sufinanciranje onih programa koje financijski već ne pomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, te se od škole traži da Grad o istome i obavijesti. Na zamolbu Grada Vukovora da se financijski pomagne angažman asistenata u nastavi, potrebnih tamošnjim školarcima uključenim u poseban obrazovni program, zaključeno je kako će se u skladu s financijskim mogućnostima razmotriti može li se kroz gradski proračun za 2012. udovoljiti ovakvom traženju. Za organizaciju Matematičkog kongresa koji će se između 18. i 21. lipnja sljedeće godine održati u Rijeci izdvojeno je 1.000,00 kn. Riječ je o događanju međunarodnog karaktera na kojem se očekuje sudjelovanje dvjestotinjak matematičara iz Hrvatske i inozemstva. Na zahtjev Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljivanje trećeg izdanja sveučilišnog udžbenika Osnove anatomije pomognuto je iznosom od 2.000,00 kn. Obzirom na ograničeni fond nastavnih sati i opterećenost programom izdavanje ove vrijedne publikacije pomoći će studentima različitih studijskih grupa da olakšano savladaju predviđeno gradivo. Za izdavanje knjige Kultura parkiranja, autora Roberta Maršanića, izdvojeno je 1.000,00 kn. Ova knjiga, iako namijenjena širokom krugu čitatelja, najviše će poslužiti u posebnoj edukaciji svih sudionika vezanih uz cestovni promet. Kao pomoć u snimanju dviju novih pjesama, Alenu Poliću, članu Eko-udruge Jabuka i ovogodišnjem pobjedniku MIK-a, odobreno je 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Građevinskom poduzeću Krk, inače izvoditeljima radova na izgradnji osnovnoškolske sportske dvorane, dana je suglasnost za zauzimanje javne površine na dijelu Trga Krčkih glagoljaša radi organiziranja gradilišta, s time da u ovom trenutku nema potrebe za uklanjanjem ondje izraslih kestenova. Prihvaćena je ponuda tvrtke TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke za vršenje usluge Koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji osnovnoškolske sportske dvorane. Mjesečna cijena ove usluge iznosi 3.800,00 kn (bez PDV-a). Naime, temeljem Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima investitor mora imenovati koordinatora/e za zaštitu na radu, i to posebno za fazu projekta, a posebno za fazu izvođenja radova. Razmatrajući ponudu Zadruge Lumark iz Koprivnice za prometovanjem turističkim vlakićem po gradu Krku zaključeno je kako zbog već organiziranog turističkog mini-busa u ovom trenutku nema potrebe za uvođenjem alternativnih oblika prijevoza. U nastavku raspravljen je zahtjev stanara Lakmartinske ulice i dijela Ulice Mate Balote u gradu Krku da se u Ulici Narodnog preporoda, kod skretanja u Lakmartinsku, obilježi pješački prijelaz. Odsjek za komunalno gospodarstvo, potaknut ovim zahtjevom, zatražio je službeno mišljenje Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, koja je odobrila obilježavanje pješačkog prijelaza, ali 50 m niže od tražene lokacije, ili na traženoj lokaciji uz realizaciju dodatnih radova, o čemu će biti obaviješteni i podnositelji zahtjeva. Rješavajući predmete Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011., a Zračnoj luci Rijeka dana je suglasnost na prijedlog sufinanciranja Projekta ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network in the Adriatic, i to u razini udjela koje u strukturi vlasništva zračne luke imaju pojedini vlasnici, pa tako i Grad Krk. Tijekom Kolegija Nenad Kocijan, dipl. ing. arh., predstavio je idejno rješenje rekonstrukcije groblja, odnosno mogućnosti njegova proširenja na jugoistočnom i sjeverozapadnom dijelu, kao idejno rješenje adaptacije zgrade budućeg Muzeja grada Krka smještene na Trgu Kamplin. Oba su idejna riješenja prihvaćena.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

POTVRDA IZVRSNOSTI KRČKOG PRŠUTA I SIRA (01. studenog 2011.)

Na nedavno održanoj dvanestoj po redu izložbi hrvatskih ovčjih i kozjih sireva održanoj u malinskarskom Hotelu Malin najboljim je proglašen ovčji Krčki sir kojeg proizvodi Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Magriž u vlasništvu Vesne i Mirjenka Mrakovčića iz Kornića. Ova sada već tradicionalna izložba održana je u sklopu trinaestog savjetovanja uzgajivača ovaca i koza tijekom kojeg su okupljene u najnovija stručna saznanja uputili eksperti s Agronomskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilšta u Zagreb prezentiravši im teme iz područja genetike, ekonomije, preventive i zdravstvene zaštite, te hranidbe ovaca i koza. Na ovoj državnoj izložbi ovčjih i kozjih sireva ukupno 45 proizvođača izložilo je 145 vrijednih i kvalitetnih sireva, koje je vrednovalo povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka za sirarstvo sa zagrebačkog  Agronomskog fakulteta. Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza organizacijom izložbe, ali i savjetovanja, nastoje doprinijeti daljnjem napretku razvoja ovčarstva i kozarstva u Hrvatskoj, te utjecati na povećanje proizvodnje i kvalitete hrvatskih ovčjih i kozjih sireva. Uz uspjeh krčkog sira treba istaknuti i činjenicu kako je na petom međunarodnom sajmu pršuta - ISAP 2011 -  održanom u istarskom Tinjanu gdje je svoje proizvode predstavilo 29 proizvođača iz devet zemalja (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Francuske, Portugala i Španjolske), krčki pršutar Vjeko Žužić ovjenčan srebrnom medaljom u kategoriji nedimljenih pršuta s kožom. Upravo ova priznanja govore u prilog jedinstvenosti krčke gastro-ponude koja polako postaje sve bitnijom u formiranju identiteta otoka kao značajne turističke destinacije.

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Krčki sir Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Magriž

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Nagrađeni krčki pršutar Vijeko Žužić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVOREN NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU (30. listopada 2011.)

Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. raspisala je natječaj za javno prikupljanje ponuda radi neposrednog sudjelovanja Primorsko goranske županije u sufinanciranju ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, te sustava za grijanje i pripremu potrošnje tople vode na biomasu u kućanstvima na svom području. Zadaća ovog natječaja jest spomenute sustave implementirati u čak 96 kućanstava, a troškovi opreme i izgradnje sufinancirati će se u iznosu od 40% nepovratnih sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa od 8.000,00 kn po kućanstvu. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog poziva. Pravo na korištenje sredstava Županije sukladno propozicijama natječaja, mogu ostvariti fizicke osobe koje imaju prebivalište u slijedecim gradovima i općinama: Gradu Krku, Gradu Kastvu, Gradu Opatiji, Gradu Rijeci, Gradu Crikvenici, Gradu Novom Vinodolskom, Gradu Rabu, Gradu Malom Lošinju, Gradu Delnicama, Gradu Čabru, Gradu Vrbovskom, Općini Jelenje, Općini Matulji, Općini Baška, Općini Malinska-Dubašnica, Općini Punat, Općini Vrbnik, Općini Omišalj, Općini Ravna Gora, Općini Mrkopalj i Općini Brod Moravice. Postupak za ocjenjivanje ponuda i određivanje prednosti vršiti će se na temelju liste sastavljene bodovanjem prema slijedecim kriterijima: tehno-ekonomskoj opravdanosti ugradnje solarnih kolektora na prijavljenoj gradevini, postojećem stanju konstrukcijskih dijelova građevine, te postojećem stanju sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2011., a više o istome slijedi u nastavku!

>> preuzmite integralni tekst natječaja (.pdf)
>> preuzmite detaljne upute (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

POTPISAN SPORAZUM O SUFINANCIRANJU PROJEKTA NABAVE KARDIOLOŠKE OPREME ZA POTREBE OPATIJSKE THALASSOTHERAPIJE (28. listopada 2011.)

U Maloj vijećnici Grada Krka upriličena je svečanost tijekom koje su jedinice lokalne samouprave otoka i Thalassotherapija Opatija potpisale Sporazum o sufinanciranju projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme (kompjuterizirane CT angiografije i magnetske rezonance) za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila što predstavlja jedan od prioritetnih projekata nužnih za daljnji razvoj same Thalssotherapije. Potpisivanju su osim ravnatelja ove županijske ustanove Emila Bratovića, gradonačelnika Grada Krka Darija Vasilića i načelnika ostalih otočkih općina, nazočili Ingo Kamenar, predsjednik Županijske skupštine i predsjednik Upravnog vijeća Thalassotherapije Opatija, Ratko Gašparović, zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i voditelj ispostave krčkog Doma zdravlja, te predstavnici Udruge invalida kvarnerskih otoka. Prema riječima krčkog gradonačelnika potpisivanje ovog 800.000,00 kn vrijednog Sporazuma govori u prilog visoke osjetljivosti načelnika otočkih općina za projekte koje sustav javnog zdravstva ne može financijski izdržati. Naime, krčke jedinice lokalne samouprave u proteklih desetak godina sufinancirale su različite kapitalne projekte u zdravstvu, ali i dodatne standarde najčeće vezane uz specjalističke preglede koji se dugo čekaju i za koje u privatnim poklinikama treba izdvajati značajna financijska sredstva. Stoga, mogućnost uključivanja u ovaj značajan projekt Primorsko-goranske županije i Thalassotherapije predstavlja ogromno zadovoljstvo, jer u današnje vrijeme izdvojiti više od dvadeset milijuna kn za sofisticiranu kardiološku opremu koja prvi put u Hrvatskoj ulazi u sustav javnog, a ne privatnog, zdravstva zaista predstavlja presedan koji zaslužuje svačiju pažnju, a osobito onih koji od realizacije ovog projekta imaju visoka očekivanja. Jedinice lokalne samouprave otoka, nastavlja gradonačelnik, u ovaj su projekt stupile ponajviše zato da bi svojim građanima omogućile standarad zdravstvene žaštite kakav zaslužuju. Drugim riječima, potpisivanjem ovog Sporazuma započela je dugoročna suradnja s opatijskom Thalassotherapijom koja će otočanima osim (MSCT ili MRI) dijagnostičkih pregleda bez dugog čekanja, u krčkom Domu zdravlja osigurati ambulantu u potpunosti opremljenu za obavljanje pregleda bolesti srca, kao i redovite posjete specijaliste interne medicine. U nastavku Emil Bratović, ravnatelj Thalassotherapije Opatija, istakao je kako ga raduje činjenica što će tako sofisticirana i napredna oprema biti primarno u funkciji kardiologije u jednoj državnoj bolnici, te kako je u ovim, zaista teškim, vremenima trebalo puno hrabrosti i mudrosti da bi se donjela odluka o realiziranju jedne tako vrijedne investicije koju će sugrađani naše i Istarske županije imati privilegije prvi koristiti. Ingo Kamenar, predsjednik Županijske skupštine i predsjednik Upravnog vijeća Thalassotherapije Opatija, kazao je kako se Primorsko-goranska županija u proteklih osamnaest godina može pohvaliti velikim ulaganjima u zdravstvene ustanove kojima je osnivač, pa tako i u kompleks Thalassotherapije u koji je od 1998. do danas uloženo gotovo sto milijuna kuna. Prostori u koje bi trebala ući vrijedna kardiološka oprema posve su uređeni, te se sada iščekuje završetak natječaja, odnosno otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijeg proizvođača spomenute opreme, zaključeno je naposlijetku.

 
Potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju projekta
nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme između
jedinica lokalne samouprave otoka Krka i
Thalassotherapije Opatija 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

NA OVOGODIŠNJIM DANIMA HRVATSKOG TURIZMA GRAD KRK NAGRAĐEN PLAVIM I TURISTIČKIM CVIJETOM (25. listopada 2011.)

Na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma koji su u organizaciji Ministarstva turizma, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske turističke zajednice nedavno održani u šibenskom Hotelu Solaris, grad Krk ovjenčan je dvama prestižnim priznanjima: Plavim cvijetom sa zlatnim znakom, nagradom koja predstavlja rezultat pomnog vrednovanja uređenosti turističkih odredišta primorske Hrvatske, i to u kategoriji mjesta od 3.000 do 10.000 stanovnika, te pobjedničkim Turističkim cvijetom - kvaliteta za Hrvatsku u kategoriji mjesta s više od 10.000 ležaja, nagradom koja valorizira ukupnost i ujednačenost turističke ponude, kao i implementaciju novih turističkih trendova. Osvajanje ovih priznanja govori u prilog činjenici da je, zadovoljivši zaista visoke kriterije obiju kategorija, grad Krk stasao u jednu od najrazvijenijih jadranskih destinacija s maksimalnim potencijalom za ostvarivanje zavidnih turističkih rezultata. Dobivanju navedenih laureata zasigurno je pomogla dobra uređenost i opremljenost grada, brojna kulturna znamenja, stalna događanja, pitoreskni galerijski prostori, izvrsna gastro ponuda, ali možda ponajviše stogodišnja tradicija turizma kojoj su bile predane, i još uvijek jesu, generacije vrijednih Krčana. Međutim nagradama s ovogodišnjih Dana hrvatskog turizma ovdje nije kraj. Krčki Valamar Koralj Romantic Hotel u akciji Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku poveo je u kategoriji najboljih hotela hrvatskog Jadrana s tri zvjezdice. Bogat izbor sportskih aktivnosti, raznolika gastronomska i enološka ponuda, vrhunski wellness, kongresne dvorane, te vrijedno osoblje, pridonijeli su uspjehu ovog hotela koji u posljednjih nekoliko godina niže samo uspjehe. Podjelom priznanja hrvatskim turističkim odredištima, tvrtkama i pojedincima, nakon niza održanih radionica, skupova, predavanja i okruglih stolova, kulminirali su ovogodišnji Dani hrvatskog turizma, trodnevno događanje koje Hrvatsku pomaže profilirati u što atraktivniju turističku destinaciju. Završna svečanost, na kojoj je učestvovala i krčka delegacija vođena gradonačelnikom Darijom Vasilićem, održana je u petak, 21. listopada. Hrvatska turistička zajednica, pod motom Volim Hrvatsku, ovom je prigodom nagradila najbolje u akcijama uređenosti turističkih mjesta primorske, odnosno kontinentalne Hrvatske, Plavi cvijet i Zeleni cvijet, Čovjek ključ uspjeha u turizmu - izbor djelatnika godine, te Europske destinacije izvrsnosti (EDEN), dok je Hrvatska radiotelevizija u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, vrednujući ukupnost turističke ponude, odala priznanje najboljim hrvatskim turističkim odredištima, tvrtkama i pojedincima u akciji Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku. Plavi cvijet sa zlatnim znakom krčkom je gradonačelniku uručio direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, dok je pobjednički Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatski primljen iz ruku ministra turizma Damira Bajsa. Nagrade osvojene na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma govore u prilog ujednačenosti, kvaliteti i visokim standardima grada Krka kao poželjne turističke destinacije, ali predstavljaju i poticaj svim Krčanima da i nadalje, svatko u svom segmentu, radi na postizanju što boljih rezultata.

>> preuzmite info-letak (.pdf)

 
Plavi cvijet sa zlatnim znakom krčkom je gradonačelniku uručio direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić


Valamar Koralj Romantic Hotel u akciji Turistički cvijet - kvaliteta
za Hrvatsku poveo je u kategoriji najboljih hotela hrvatskog
Jadrana s tri zvjezdice


Plavi cvijet sa zlatnim znakom, prvu nagradu za uređenost
turističkog odredišta primorske Hrvatske u kategoriji mjesta
od 3.000 do 10.000 stanovnika gradu Krku je dodijelila
Hrvatska turistička zajednica


Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku, prvu nagradu za
ukupnost i ujednačenost turističke ponude u kategoriji mjesta
do 10.000 ležaja gradu Krku su dodijelile Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska radiotelevizija

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 97. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (24. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 97. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići da im se povodom blagdana sv. Franje financijski pomogne organizacija pučke fešte. U tu svrhu izdvojeno je  3.000,00 kn, što predstavlja iznos kojim se za realizaciju sličnih događanja pomagalo i ostalim mjesnim odborima. Karate klubu Krk Croatia za organizaciju prvenstva regije što će se 31. listopada 2011. održati u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 2.000,00 kn. Osim toga, za sanaciju zapadnog krila krčkog benediktinskog samostana procijenjenu na 2.000.996,14 kn predviđeno je izdvajanje od 100.000,00 kn. Polovica spomenutog iznosa tako će, kao potpora ovoj značajnoj investiciji, biti izdvojena 2012., a ostatak 2013. godine. U nastavku Kolegija raspravljen je Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu o kojem će konačnu odluku na skorašnjoj sjednici donjeti gradski vijećnici. U odnosu na ovogodišnji, ukupni prihodi/rashodi Proračuna za 2012. smanjeni su za 2,0% iliti 1.100.000,00 kn, te iznose 55.220.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Veslačkom klubu Glagoljaš iz Omišlja odobrena financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn kako bi njegovi članovi, među kojima se nalaze i mladi krčki sportaši, mogli nastaviti svoje sudjelovanje na još dvije regate, kao i na Zimskom duatlonu kojim započinje njihova sljedeća sportska sezona. Objavljivanje knjige kolumni pisanih na kornićarskom dijalektu Ča ćakulaš? autorice Marije Gračaković, inače suradnice Novog lista, pomognuto je iznosom od 5.000,00 kn. Zamolba Grada Vukovora za priključenje Grada Krka akciji Solidarnost za Vukovar koja podrazumjeva dodjeljivanje stipendije jednom vukovarskom studentu ili studentici biti će razmotrena na sljedećem sastanku Koordinacije otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Za objavu vrijedne publikacije Tradicijske barke Jadrana koju potpisuje Lucian Keber izdvojeno je 1.000,00 kn. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je dogovoren početak postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju starog kupališta Dražica u gradu Krku. Vrijednost nabave procijenjena je na 485.000,00 kn (bez PDV-a), a investiciju će u 2012. zajednički financirati Grad Krk i Riviera Adria d.d. Uz to, donesena je odluka o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog u Kvarnerskoj 15 s Obrtničkom komorom Rijeka, i to na daljnji rok trajanja zakupa od pet godina. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Trgovačko komunalnog društva Ponikve d.o.o. za zaključenje ugovora o darovanju 767/7416 dijela zemljišne čestice 1683/1, k.o. Krk, površine 767 m2, radi rješavanja pitanja naknade u postupku izvlaštenja koje se vodi po zahtjevu Ponikve radi izgradnje Gravitacijskog kolektora s pristupnom cestom prema uređaju za pročišćenje otpadnih voda Krk, i to s Adalcizom Jurina iz Krka vlasnicom zemljišne čestice 1683/5, k.o. Krk, površine 767 m2, koja ulazi u sastav predmetne izgradnje. Ukupna vrijednost nekretnine za koju se predlaže darovanje procijenjena je na 66.979,44 €, a konačnu odluku uskoro bi trebalo donjeti Gradsko vijeće. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sukladno prijedlogu tvrtke Quada projekt k.d., raspravljen je problem eventualne uspostave nove turističke zone Strigar, kao i zahtjev Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da se procjeni koliko će izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka utjecati na sam okoliš. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćena zamolba Mjesnog odbora Kornić za sanaciju maslinarskog puta na području Valdavanja. Potrebni radovi procijenjeni su na 4.772,00 kn. Također, prihvaćena je ponuda Antenskog servisa Sat Ive iz Krka za obavljanje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na održavanju CATV sustava grada Krka. Isti obuhvaća izradu godišnjeg plana održavanja, kontrolu kvalitete izvedenih radova na samom održavanju, stručni nadzor, te predlaganje radova na njegovu unaprijđenju. Cijena za obavljanje nadzora iznosi 32.208,00 kn godišnje. Uz to, prihvaćena je još jedna ponuda Antenskog servisa Sat Ive, i to ona za nabavu satelitske stanice vrijedne 29.130,03 kn, zemaljske stanice vrijedne 20.639,04 kn, te antene vrijedne 1.346,99 kn. Njihova implementacija pridonjeti će osuvremenjivanju sustava kabelske televizije. Na samome kraju Kolegija prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

DVIJE INICIJATIVE GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRK (21. listopad 2011.)

Vrijedni djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Krk osim provođenja otočanima dobro poznatih akcija neprestano pokreću i neke nove inicijative. Jednu takvu utjelovljuje i pilot-projekt Bolnica bezbolnica namijenjen dijeci koja se nalaze na bolničkom liječenju, i to s ciljem što zanimljivijeg ispunjavanja njihova slobodnog vremena. U ovu hvalevrijednu akciju vezanu uz riječku Dječju bolnicu Kantrida trebali bi, nakon što se okončaju dogovori, zakoračiti djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Krk, uz svestranu podršku volonterki iz Kluba 60+. Ova inicijativa tako podrazumjeva organizaciju likovnih, ali i ostalih kreativnih radionica koje će se, u dogovoru s osobljem, u prostorijama bolnice održavati jednom ili dvaput mjesečno. Ovakav program prethodno su vrlo uspješno provela Gradska društva Crvenog križa Vinkovci, Čakovec, Varaždin i Knin, a prema riječima Marije Jakominić, ravnateljice krčke podružnice Crvenog križa, zbog dosadašnje vrlo uspješne suradnje s riječkom bolnicom odlučeno je da se pokrene realizacija spomenutog projekta koji će mališanima pokušati razbiti često monotonu bolničku svakodnevicu. Osim toga, između 26. i 28. listopada 2011., na bazenu Wellness centra Baška, započinje seminar Spasilac junior namijenjen krčkim osnovnoškolcima zainteresiranim za spasilačke aktivnisti. Tijekom trodnevnog programa, maksimalno 14 učenika, polaznika sedmih i osmih razreda svih otočkih osnovnih škola, trebalo bi svladati: vještine u vodi (plivanje, ronjenje, samospašavanje, skokove, tegljenje utopljenika, tehnike spašavanja), vještine izvan vode (komunikaciju s radiostanicama, ručnim signalima i međunarodnom abecedom), te osnove pružanja prve pomoći (postupke održavanja života, postavljanje u bočni položaj, zbrinjavanje rana i lomova). Cjelodnevne radionice voditi će educirani instrukrori Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa, kao i doktori medicine, a svi sudionici seminara koji uspješno polože ispit dobiti će pripadajuću diplomu.


Možda mladi polaznici seminara jednom budu
nadgledali krčke plaže 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

MJESEC HRVATSKE KNJIGE OBILJEŽEN PROJEKTOM KNJIGOM PO ŽUPANIJI (20. listopada 2011.)

U sklopu tradicionalne kulturne manifestacije Mjesec hrvatske knjige posvećene pisanoj riječi koja ove godine traje od 15. listopada do 15. studenog, Primorsko-goranska županija pokrenula je projekt Knjigom po županiji koji uključuje darivanje svih knjižnica osnovnih škola čiji je Županija osnivač knjigom Zagonetno putovanje - priče, bajke i legende koju potpisuje jedan od naših najpoznatijih dječjih autora Mladen Kušec. Kao dio spomenutog projekta u četiri škole na području Primorsko-goranske županije, među kojima je i Osnovna škola Fran Krsto Frankopan iz Krka, 19. i 20. listopada, organizirano je jednosatno druženje učenika s književnikom Mladenom Kušecom čije radio i televizijske emisije, zbirke poezije, romani i slikovnice mogu pomoći djeci, ali i roditeljima, da se što bolje snađu u brigama i ljepotama svakodnevice. Već jedanaest godina Kušec slušatelje Hrvatskog radija uveseljava emisijom Zagonetno putovanje - putujemo Hrvatskom koju svaki tjedan osmišljava zajedno s Josipom Bratulićem. Iz tih putovanja nastala je i ova osnovnim školama darovana knjiga. Kušecove priče, bajke i legende tako se referiraju na danas pomalo zaboravljeno vrijeme kada prirodu još nije zaposjela civilizacija, pojašnjavajući pritom nastanak prirodnih ljepota, rijeka, jezera, biljnih i životinjskih vrsta, pa čak i poludragog kamenja. U svojoj knjizi zaštićena priroda, materijalna i kulturna dobara Kušec spretno isprepleće s mitološkim i legendarnim, čarobnim i bajkovitim, a krčkim je mališanima tijekom ugodnog druženja pokušao približiti zanimljive motive vezane upravo uz naš kraj. Za realizaciju krčkog dijela programa uz Primorsko-goransku županiju, te osnovnu školu zadužen je bio i Centar za kulturu Grada Krka.

 


Mladen Kušec tijekom druženja s krčkim mališanima
u auli Osnovne škole Fran Krsto Frankopan

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

O NEDAVNIM AKTIVNOSTIMA UDRUGE MASLINARA I VINARA DROBNICA (20. listopada 2011.)

Jedno od najaktivnijih krčkih udruženja, Udruga maslinara i vinara Drobnica, u posljednje vrijeme predano radi na realizaciji mnogobrojnih aktivnosti. Tako je 14. listopada, u sklopu terenske nastave, krčke maslinare posjetilo stotinjak učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Centar iz Rijeke. Ovi vrijedni osnovnoškolci otok su posjetili u sklopu projekta Maslina - drvo koje život znači čiji će rezulztati u njihovoj ustanovi biti prezentirani početkom studenog na sam Dana znanosti. Mladim istraživačima, tijekom jednodnevnog izleta, članovi udruge maslinara demonstrirali su način berbe, ali i prerade maslina što znači da je stotinjak kila netom ubranih maslina u uljari Nono odmah prerađeno u najfinije krčko ulje. Zadaća ovog interdisciplinarnog projekta vezanog uz maslinarstvo jest kod učenika na njemu zanimljiv način potaknuti želju za samostalnim istraživanjem što je krčkim maslinarima, obzirom na primjetnu motiviranost mališana, očito pošlo za rukom. Već sljedećeg dana nastavljene su aktivnosti vezane uz projekt ZOOB (Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo). Članove Drobnice ovog je puta posjetilo pedesetak kolega iz Slovenije s cilje upoznavanja ovdašnjih dobrih primjera poljoprivredne prakse. Slovenska delegacija vođena Davorom Mrzličem, tako je u sklopu svog boravka na Krku posjetila otočić Košljin i njegove maslinike, odlagalište komunalnog otpada uz upoznavanje s načinom zbrinjavanja komine dobivene preradom maslina, kao i poznati prerađivački pogon - uljaru Nono, te nedavno revitalizirane maslinarske staze koje polako postaju prepoznatljivi dio turističke ponude grada Krka. Nadalje, u sklopu redovnog programa edukacije krčkih maslinara već 17. listopada, kao rezultat uspješne suradnje Drobnice i kutinske Petrokemije, u Velikoj vijećnici Grada Krka održano je stručno predavanje na temu gnojidbe maslinika. Ovom izlaganju, koje su održali Sanja Biškup i Marin Mudronja, nazočilo je tridesetak poljoprivrednika, a u jednom dijelu isto se dotaklo analize primjeraka tla iz krčkih maslinika tako da su okupljeni imali prilike dobiti vrijedne informacije o načinu njihova gnojenja. Samom predavanju, u oglednom masliniku, prethodila je prezentacija novih mognućnosti gnojenja na krčkom terenu, obzirom da se ono zbog nekolicine specifičnosti odvija nešto drugačije od uobičajenog.

 
Posjet riječkih osnovnoškolaca krčkim maslinicima

 
Slovenska delegacija na otočiću Košljunu

 
Posjet odlagalištu komunalnog otpada


Upoznavanje s aktivnostima uljare Nono

 
Predavanje o gnojenju maslinika pred tridesetak krčkih maslinara održali su Marin Mudronja i Sanja Biškup

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U GRADU KRKU OBILJEŽEN EUROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVANJA LJUDIMA (19. listopada 2011.)

Hrvatski Crveni križ dugi je niz godina ukjljučen u borbu protiv trgovanja ljudima. Prema operativnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima, ova organizacija, uz pružanje pomoći i zaštite, zadužena je i za provedbu edukativnih te preventivnih programa s ciljem edukacije, ponajprije mladeži, kao i podizanja svijesti šire javnosti o navedenoj problematici. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk, tako je povodom obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima, 18. listopada 2011., održana ulična akcija tijekom koje su volonterke Crvenog križa svojim sugrađanima dijelile informativno-edukativne materijale koji pored ostalog otkrivaju kako prepoznati žrtve traffickinga i pravilno reagirati, kome je potrebno obratiti se za pomoć i kako se zaštiti. Osim toga svi zainteresirani imali su prilike ispuniti anketne upitnike vezane za poznavanje i informiranost o ovom danas sveprisutnom problemu. U izlogu Robne kuće Krk također je postavljena instalacija kako bi se i na taj način prolaznicima skrenula pozornost na sam problem. Trgovinu ljudima najlakše je klasificirati kao ropstvo modernog doba čije su žrtve najčešće žene i djeca koji se najčešće seksualno iskorištavaju i/ili tjeraju na prisilni rad. Procjenjuje se da u Europi godišnje nekoliko stotina tisuća ljudi postane žrtvama trgovine ljudima, a ni Hrvatska, u čitavoj priči, ne predstavlja izuzetak. Europska komisija tako je 2007. godine 18. listopada proglasila Europskim danom suzbijanja trgovanja ljudima, a njegovo obilježavanje predstavlja važan korak u prevenciji i borbi protiv jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

>> preuzmite plakat (.jpg)

 
Vrijedne volonterke Crvenog križa dijelile su info-letke, a u izlogu Robne kuće Krk bio je uređen izlog koji je trebao podsjetiti na sveprisutnost problema trgovanja ljudima

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

UREĐENA I OPREMLJENA MALA VIJEĆNICA GRADA KRKA (18. listopada 2011.)

Nakon višemjesečnih radova koji su trajali između 13. lipnja i 03. rujna 2011. svoja vrata otvorila je novouređena i novoopremljena Mala vijećnica Grada Krka. Uređenje, ali i opremanje, ovog sada reprezentativnog gradskog prostora ugovoreno je s koprivničkom tvrtkom Ligo grupa d.o.o., a u spomenutu modernizaciju iz gradskog Proračuna uloženo je 506.000,00 kn. Pored vrijednog audio-vizualnog pribora (LCD projektor, platno, televizor, zvučnici, pojačala itd.) koji sada krasi prostor Male vijećnice posebno treba izdvojiti opremu za (audio) snimanje sjednica, ventilacijski sustav s rekuperacijom zraka, ali i činjenicu da je prostor umrežen s ostatkom Gradske uprave što će zasigurno olakšati brojne zadaće njegovih korisnika. Mala vijećnica, obzirom na opremljenost, tako je pretvorena u multifunkcionalnu dvoranu koja može poslužiti u zaista različite svrhe: od vjenčanja, preko predavanja i prezentacija, pa sve do sjednica Gradskog vijeća ili zasjedanja njegovih radnih tijela. Osim spomenute audio-vizualne opreme, jedan od zidova Vijećnice krase i replike triju antičkih ploča koje skrivaju vrijedne crtice iz gradske povijesti. U dogledno vrijeme, i to kroz nekoliko faza, trebala bi se realizirati modernizacija Velike vijećnice, ali i hodnika te sanitarnog čvora također smještenih u prizemlju zgrade Gradske uprave.

 

 
Novouređena Mala vijećnica Grada Krka

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 96. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (17. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 96. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, TKD Ponikve d.o.o. oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa za vodoopskrbu naselja Milohnići (k.o. Poljica, k.o. Linardići), Brzac (k.o. Linardići) i Žgaljići (k.o. Poljica). Mjesto priključka na budući transportni cjevovod nalazi se u spojnom vodomjernom oknu s reducir ventilom koji će se izvesti na autobusnom stajalištu u naselju Brzac, odnosno ulazu u naselje Žgaljići. Kako je prethodno razmatrana Odluka o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu, radi usklađivanja s istom Odsjek za komunalno gospodarstvo donio je prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011., prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011., kao i prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. Nakon rasprave, usvojeni su svi navedeni prijedlozi. Nadalje, odbijena je zamolba Darka Markote iz Rogotina za prodaju voća na prostoru parkirališta za dostavu ispred Disco cluba Jungle. Prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Vrh za sanaciju makadamskih puteva na nerazvrstanoj cesti Vrh - Sv. Juraj koja je oštećena uslijed kišnih oborina. Sukladno ponudi Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha radi se o investiciji vrijednoj 27.704,52 kn. Osim toga, prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Poljica za uređenje parka na ulazu u naselje Poljica. Za izgradnju tamošnjeg kamenog zida izdvojeno je 26.800,00 kn. Rješavajući predmete odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zaključeno je kako će se produžiti ugovor s tvrtkom Frisd d.o.o., i to za Web GIS najam servera uz informaciju o godišnjem broju posjeta. Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije raspravljeno je izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2011. godine.  Na samome kraju Kolegija, prihvaćeni su radni prijedlozi Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka i Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk koji će na raspravu i usvajanje biti proslijeđeni Gradskom vijeću.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZAVRŠEN XIV. SAZIV MALE STAROSLAVENSKE AKADEMIJE DR. ANTUN MAHNIĆ (16. listopada 2011.)

Između 11. i 14. listopada 2011. u gradu Krku održan je XIV. saziv Male staroslavenske akademije Dr. Antun Mahnić okupivši tako darovite učenike sedmih razreda većine osmorazrednih škola u sastavu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk. Ovogodišnji saziv bio je posvećen istraživanju života krčke komune u doba Lepantske bitke (1571.) budući da je krčka galija Cristo Ressussitato, pod zapovjedništvom soprakomita Ljudevita Čikute čiji se grob nalazi u Krčkoj katedrali, sudjelovala u tom povijesno presudnom okršaju udruženih saveznica Svete lige i snaga Osmanskog carstva. Uz to, tridesetak polaznika ove četverodnevne obrazovne akcije, koja je združila zavidan broj predavanja i nekoliko zanimljivih radionica, imalo je jedinstvenu priku detaljnije upoznati opća povijesna previranja u Hrvatskoj, ali i na otoku Krku, tijekom 16. stoljeća s naglaskom na djelovanja glagoljaša. Prvog dana polaznici Akademije nakon njezina svečanog otvorenja u auli Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk uputili su se u povijesnu šetnju gradom koja je kulminirala trima zanimljivim predavanjima: Hrvatska u 16. stoljeću, Krčki biskupi sahranjeni u Katedrali i Kapetan Lodovico Cicuta. Sljedećeg dana učenici su tijekom terenske nastave doznali više o mletačkoj upravi u Krku tijekom 16. stoljeća, sudjelovanju krčke galije u Lepantskoj bitki, ali i dvama samostanskim kompleksima smještenim na sjevernom djelu starogradske jezgre: ranoromaničkom benediktinskom i gotičkom franjevačkom.  Trećeg dana Akademije raspravljalo se o krčkoj komuni u doba Lepantske bitke, minijaturistu Juliju Kloviću, genezi obitelji Frankopan, te jedinstvenom kompleksu koji čine Katedrala, crkva sv. Margarete i crkva sv. Kvirina u kojoj je smještena vrijedna zbirka sakralne likovnosti. Posljednjeg dana, terenska nastava održana je u riječkom Povijesnom i pomorskom muzeju, a po povratku u Krk na groblju Sv. Apolinara u Dubašnici posjećen je grob akademika Branka Fučića kojem Akademija, obzirom na pruženu podršku, također duguje svoju opstojenost. Osim voditeljice Milice Žužić i osnivačice Akademije Ane Kirinčić, kao suradnike ovog projekta treba istaknuti predavače: Tvrtka Božića, Željku Mištu, Dragicu Vukušić, Dinu Valković, Ivu Dujmović, Teu Mayhew, Željka Skomeršića, Ninu Novaka, fra. Petra Runju, Igora Gržetića i Franju Brauta. Osim predavanja vrijedni osnovnoškolci mogli su svoje interese zadovoljiti u jednoj od sljedećih radionica: povijesnoj (Tvrtko Božić, Ana Kirinčić), likovnoj (Andrea Staničić, Igor Gržetić), literarnoj (Dragica Vukušić), kaligrafskoj (Željka Mišta, Dina Valković), informatičko-novinarskoj (Irena Žgaljić Magašić, Iva Dujmović) i glazbenoj (Ana Jagić Aljić). I za kraj treba reći kako rad Akademije prati prigodna publikacija - list Luč - inače rezultat rada malih novinara koji su za vrijeme trajanja saziva bilježili mnoge zanimljivosti, intervjuirali, komentirali i fotografirali, kako bi se ovo tradicionalno druženje svim zainteresiranima što vjernije prezentiralo.

 
Svi sudionici Akademije u auli osnovne škole


Povijesna šetnja gradom uz vodstvo Ane Kirinčić

 

 
Brojne ktivnosti u radionicama Akademije

 
Terenska nastava: predavanje Željka Skomeršića i fra. Petra Runje

 
Jedrenje tradicijskim barkama u Krčkoj luci

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODŽANA ČETVRTA MALA KRČKA AKADEMIJA OVISNOSTI (15. listopada 2011.)

U Velikoj vijećnici Grada Krka održan je četvrti saziv Male krčke akademije ovisnosti čiju organizaciju još jednom potpisuje Klub liječenih ovisnika Gromača iz Krka. Prema riječima predsjednika spomenutog udruženja Marijana Markića ovo dvodnevno događanje startalo je pred četiri godine s jasnim ciljem educiranja krčke sredine o problemima ovisnosti. U odnosu na ostale slične klubove ovaj krčki nije samo klub liječenih alkoholičara već obuhvaća sve ovisnosti čiji se nastavak liječenja, odnosno resocijalizacija i/ili rehabilitacija, može vršiti u klubovima. Nakon skromnog početka Akademija je konačno zadobila formu na kojoj će se i nadalje inzistirati, odnosno za prvi dan predviđena je javna tribina s nizom predavanja, a za drugi okrugli stol tijekom kojeg će se rješavati bitni strukturalni, organizacijski i ostali problemi vezani uz klubove liječenih ovisnika o alkoholu, ali i drugim sredstvima ovisnosti. Ovogodišnji okrugli stol tako je otvorio zanimljivu raspravu o odnosima i zajedničkom djelovanju  državnih ustanova (sudova, penalnog sustava, policije ili socijelnih službi), medicine, psihijatrije i konačno samih kluba. Osim toga, Markić ističe kako Gromača predstavlja jedini klub liječenih ovisnika koji djeluje na području Hrvatske i ima jedno takvo vrijedno edukativno događanje u sklopu kojeg će se i ubuduće rješavati bitni problemi vezani za liječenje ovisnika, ali i važnu činjenicu kako prosjek uspješnosti krčkog kluba iznosi čak 85% u odnosnu na skromnih 5% što predstavlja hrvatski prosjek. KLO Gromača trenutno broji 28 članova, a rad se vrši u dvije grupe predvođene stručnim voditeljem, terapeutom, koji unutar svoje grupe mora prepoznati negativnosti, a potom na polaznike prenjeti vlastitu pozitivnost i tako osigurati njihov ponovni dolazak u klub. Mala krčka akademija ovisnosti startala je 14. listopada javnom tribinom što je nakon pozdrava gradonačelnika Darija Vasilića otpočela predavanjem dr. sc. Zorana Zorčića koji je govorio o ustroju klubova ovisnosti u Hrvatskoj i njihovoj ulozi u društvenoj zajednici. U nastavku, mr. sc. Branko Lakner otkrio je probleme koji proizlaze iz odnosla klubova ovisnosti i sudova što daju privremene mjere. Dr. med. psih. Tomislav Lesica kazivao je o pijenju alkohola među mladima, a dr. med. psih. Robert Torre općenito o klubovima samopomoći i mentalnom zdravlju zajednice. Sljedećeg dana, 15. listopada, tijekom okruglog stola, pod vodstvom dr. med. psih. Gordane Šikić i mr. sc. Branka Leknera, raspravljalo se o interdisciplinarnom pristupu u rješavanju problema izazvanih alkoholizmom, i to s ciljem usvajanja algoritma nakon izricanja mjere obveznog liječenja.

 
Tim predavača ovogodišnje Akademije i okupljeni polaznici

 
Marijan Markić i Zoran Zorčić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 5. DAN TURIZMA GRADA KRKA (13. listopada 2011.)

Ovogodišnji peti po redu Dan turizma Grada Krka, inače susret svih grupacija turističke ponude grada s predstavnicima Turističke zajednice Grada Krka, gradskih vlasti na čelu s gradonačelnikom Darijom Vasilićem i javnih institucija, održan je u Valamar Koralj Romantic Hotelu, i to s ciljem neposredne komunikacije predstavnika svih djelatnosti vezanih uz turizam kako bi se analizom netom završene turističke sezone što spremnije posvetilo kreiranju planova za nadolazeće razdoblje. Ove se godine u odnosu na prošlu raspravljalo u okvirima triju različitih grupa. U prvoj svoje su prijedloge za nadolazeću turističku sezonu, ali neke od svojih problema, izložili hotelijeri, voditelji kampova i predstavnici turističkih agencija. Nakon njih red je došao na ugostitelje i iznajmljivače privatnog smještaja, dok su posljednji riječ uzeli predstavnici udruženja krčkih brodara, poljoprivrednih i sportskih društava, te trgovačkih, odnosno uslužnih djelatnosti. Samo neke od aktualnih tema bile su uređenje plaža, problemi s parkiranjem, nastupi na turističkim sajmovima (osobito predstavljanje u okviru münchenskog) pitanje kvalitete ili kvantitete gradskih događanja, problem nedostatka vezova u Krčkoj luci, te procedura vezana uz davanje u zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Prema riječima direktorice Turističkog ureda Nataše Jurine, netom završena turistička sezona, tijekom koje je postignut zavidan standard, ocijenjena je boljom od prethodne, iako još uvijek ima mnogo prostora za napredovanje. Sve radionice ovogodišnjeg Dana turizma bile su izvrsno posjećene, a njihovi sudionici pokazali su iznimnu volju za raspravom. Na samome kraju, konzultant i predstavnik tvrtke Okorak d.o.o. Marko Mrkalj održao je kratko izlaganje o načinu apliciranja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, i to za Mjeru 302 koja se odnosi na diversifikaciju i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti (ruralnog turizma, tradicijskih obrta, izravne prodaje, slatkovodne akvakulture, usluga, pogona za preradu na farmama, proizvodnje gljiva ili obnovljivih izvora energije).


Nataša Jurina i Darijo Vasilić - moderatori rasprave

 
Dio okupljenih na ovogodišnjem Danu turizma

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKI SREDNJOŠKOLCI ZAPOČELI S OBILJEŽAVANJEM 90. ROĐENDANA ŠKOLE (12. listopada 2011.)

Dana 12. listopada 1921. godine u gradu Krku otvorena je Mala realna gimnazija. Devedeset godina kasnije učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir započeli su s obilježavanjem 90. rođendana svoje škole, i to snimanjem  milenijske fotografije s motivom broja 90 na kojoj su okupljeni svi učenici, ali i brojan profesorski kolektiv. Uz to, za sve učenike održan je zanimljiv sat povijesti tijekom kojeg su prisutni imali prilike detaljnije upoznati devedesetogodišnju odgojnu, obrazovnu i kulturnu djelatnost ove obrazovne ustanove, a svečano je otvorena i prigodna izložba (starih fotografija i dokumenata) u školskom Povijesnom kutku koju svi zainteresirani mogu razgledati svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati. Navedena događanja predstavljaju tek uvod u dostojno obilježavanje 90. obljetnice Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir koje će se različitim programskim aktivnostima nastaviti tijekom čitave školske godine 2011./2012. Projekt 90 tako je već startao prikupljanjem i sređivanjem školske arhivske građe i fotografija učenika, profesora i škole, a neke od njegovih važnijih zadaća su organiziranje prigodnih izložbi, uspostavljanje trajne veze s bivšim učenicima, profesorima i djelatnicima škole, te rad na uređivanju školskih Internet stranica.

 
Milenijska fotografija s motivom broja 90

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Učenici ispred škole 1921./22. godine

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Učenici ispred škole 1929. godine

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA ZAVRŠNA SVEČANOST AKCIJE - OTOČNA ROŽICA (12. listopada 2011.)

U franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu održana je završna svečanost akcije Otočna rožica čiju organizaciju kao i prethodnih godina potpisuje Turistička zajednica otoka Krka. Šesto izdanje ove vrijedne manifestacije u sklopu koje se nagrađuju vlasnici i kreatori najljepših i najatraktivnijih otočnih vrtova, okućnica, balkona i balustrada, pružilo je dobar uvid u sve što su proteklih mjeseci stvarali krčki zaljubljenici u hortikulturu, vrtlarstvo i cvjećarstvo. Program na kojem su se okupili svi sudionici ovogodišnje Otočne rožice, predstavnici lokalnih turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave i Turističke zajednice otoka Krka predstavljao je idealnu prigodu za uručenje priznanja pobjednicima ove ocjenjivačke akcije u kojoj je najljepšim vrtom izabran onaj Vesne Milčetić iz Malinske. Posebno priznanje primila je Anica Bobovčan iz Dobrinja, vlasnica i autorica najdomljivijeg cvjetnog detalja, kao i Marija Kirinčić iz Njivica, Dragica Pejić iz Krka, Dubravka Pocel iz Punta, Anđelka Frgačić iz Baške, Meri Gršković iz Vrbnika, te Mladena Karabaić iz Dobrinja, čiji je trud i predan vrtlarski rad također dobio naklonost ocjenjivačkog žirija. Ovogodišnji obilazak i vrednovanje 25 prijavljenih okućnica s čitavog otoka odradio je ocjenjivački sud u čijem su sastavu bili Ivica Bogović, direktor Turističke zajednice otoka Krka, te Dobrila Kraljić i Hrvoje Skorup, iskusni otočni hortikulturni stručnjaci. Nagrade najboljima ove je godine uručio krčki gradonačelnik Darijo Vasilić koji trenutno obnaša dužnost predsjednika Turističke zajednice otoka Krka, dok je za glazbeni dio programa zadužen bio gitarist Mario Šimunović.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 95. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (10. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 95. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem financijske pomoći koju je za izdavanje dvojezične slikovnice Ćuk Krki i Matić Malić zatražio Uslužni obrt Redagara Art u vlasništvu Tončija Žužića. Za ovu namjenu Grad će u idućoj proračunskoj godini izdvojiti 4.000,00 kn. Osim toga, prihvaćena je ponuda istog uslužnog obrta za otkup trideset primjeraka dvojezičnog izdanja Kuharice krčkog trubadura, i to po maloprodajnoj cijeni od 30,00 kn po komadu. Na zahtjev Karate kluba Krk Croatia da im se u dogledno vrijeme dodijeli dvorana br. 1 u Društvenom centru Krk zaključeno je kako zbog polivalentnog karaktera traženog prostora Grad nema namjeru dvoranu unaprijed rezervirati tek jednom udruženju. Izdavanje Početnice za svirku sopela i kanat po starinsku Ivana Pavačića Grad će u sljedećoj proračunskoj godini pomoći iznosom od 4.000,00 kn. Za realizaciju prvog sureta folklornih grupa koji će se 15. listopada 2011. održati u Bajčićima, na zahtjev Folklornog društva Poljica, izdvojeno je 5.000,00 kn. Uz to, Odsjek za proračun i financije zadužen je da svim udrugama, korisnicama gradskog Proračuna, uskoro isplati sredstva za treći kvartal. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. za zaključenje Ugovora o davanju 1 dijela zemljišne čestice 1501/5, k.o. Krk, površine 428 m2, radi rješavanja pitanja naknade u postupku izvlaštenja koji se vodi po zahtjevu Ponikve radi izgradnje Gravitacijskog kolektora s pristupnom cestom prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, s Matom Mrakovčićem iz Krka, vlasnikom 1683/4, k.o. Krk, koja ulazi u sustav izgradnje. Kunačnu odluku, po ovom pitanju, tijekom sljedećeg saziva trebalo bi donjeti Gradsko vijeće. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je nadstranačkoj Udruzi Volim Hrvatsku iz Zagreba dopušteno da 15. listopada 2011. u gradu Krku održi informativno-edukativnu prezentaciju svojih aktivnosti. Kako Uslužni obrt Emico u vlasništvu Željka Grpca od veljače ove godine ne izvršava s Gradom ugovoreni nadzor nad izvođenjem radova na održavanju i proširenju CATV sustava Grada Krka biti će pokrenut postupak raskidanja predmetnog Ugovora. Mjesnom odboru Milohnići odobreno je 33.671,25 kn za uređenje poljoprivrednog puta prema području Vardemanju - dužine 220 m i širine 2,5 m. Spomenuta investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za tekuću godinu i predviđena je iznosom od 35.000,00 kn. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće o smanjenju financijskih troškova za plaćanje utroška električne energije na objektima javne rasvjete Grada Krka. Sukladno spomenutom dokumenu istaknuto je pet postotno smanjenje potrošnje električne energije. Naime, kako se na godišnjoj razini za potrošnju električne energije javne rasvjete izdvaja oko 800.000,00 kn, radi se o uštedi od oko 40.000,00 kn. Odbijena je zamolba Gordane Munjaković, vlasnice salona cvijeća Verbena iz Svetog Ivana Zeline, za ambulantnu progaju cvijeća i cvjetnih aranžmana tijekom listopada na području grada Krka, zato što Grad u svojeim odlukama nema predviđen takav način prodaje, a kao alternative predložene su prodaja na Zelenoj tržnici ili u sklopu sajma robe široke potrošnje koji se jednom mjesečno održava na parkiralištu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČANI OBILJEŽILI 440. GODIŠNJICU LEPANTSKE BITKE (07. listopada 2011.)

Već četvrtu godinu Centar za kulturu Grada Krka uz podršku nekolicine suorganizatora programom Štorija o galiji Cristo Ressussitato obilježava sjećanje na događaj koji je značajno promijenio sliku Mediterana druge polovice 16. stoljeća - slavnu Lepantsku bitku, inače zabilježenu kao najveću, a ujedno i posljednju bitku brodova na vesla, u kojoj su se sukobile zemlje Svete lige i pomorske snage Osmanskoga carstva. U ovom presudnom okršaju dviju flota iz 1571. godine, s istočne obale Jadrana sudjelovalo je osam galija: koparska, creska, krčka, rapska, šibenska, trogirska, hvarska i kotorska. Najveća među njima bila je krčka trirema Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist) pod zapovjedništvom soprakomita Ljudevita Čikute čiji se grob nalazi pred svetištem Krčke katedrale i jedini je poznati grob zapovjednika hrvatskih galija. Bogat program obilježavanja jubilarne 440. obljetnice Lepantske bitke, u ponešto izmijenjenom izdanju od planiranog, započeo je 06. listopada, predstavljanjem poštanske omotnice s motivom Lepantske bitke i stilizirane galije Cristo Ressussitato, održanom u interijeru Koktel bara Volsonis, i to pod jedinstvenom replikom vesla krčke trireme. Predstavljanju su uz Maju Parentić, ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka, Damira Crnčića, predsjednika Filatelističkog društva Krk, te gradonačelnika Darija Vasilića, nazočili i članovi crnogorske delegacije, odnosno predstavnici Pomorskog muzeja Crne Gore iz Kotora koji su također imali značajno učešće u programu obilježavanja ove važne obljetnice. Naime, nakon predstavljanja prigodne omotnice, ali i žiga s motivom galije kojim se 07. listopada, na sam dan održavanja bitke, pečatirala sva krčka pošta, u Galeriji Decumanus pred brojnom publikom otvorena je izložba Pomorstvo Boke Kotorske za vrijeme venecijanske uprave 1420. - 1797. s posebnim osvrtom na Lepantsku bitku. Izložbu su uz ravnateljicu krčkog Centra za kulturu i gradonačelnika otvorili Mileva Pejaković Vujošević, ravnateljica Pomorskog muzeja Crne Gore i Ljubo Radović, predsjednik Zajednice Crnogoraca Primorsko-goranske županije, inače inicijator zajedničkog (kotorsko-krčkog) obilježavanja ovog jubileja. Izložba Pomorskog muzeja Crne Gore predstavlja svojevrsnu kroniku bogate pomorske tradicije Boke Kotorske, a osim modela kotorske ratne galije Sv. Tripun koja je pod zapovjedništvom spoprakomita Jeronima Bizantija također sudjelovala u bitki kod Lepanta, postav praćen luksuzno opremljenim katalogom, uključuje još nekolicinu brodskih maketa, veliku sliku Milenka Žebeljana s prikazom Lepantske bitke, strare karte, brodsku navigacijsku opremu, portrete kotorskih kapetana i admirala, uniformu mornara Bokeljske mornarice, žensku dobrotsku narodnu nošnju, vrijedne dokumente poput povelje dužda Francesca Da Molina 1652. godine izdanu Luki T. Lukoviću, knjigu mletačkih privilegija namijenjenu narodu Risna i članovima obitelji Ivelić, repliku Statuta bratovštine Sv. Nikole mornara iz 1463. godine, vrijedne primjerke oružja i nakita, ključeve grada Kotora, ali i čitav niz drugih zanimljivih artefakata iz fundusa kotorskog muzeja. Svečanost otvorenja bila je i prigoda da svi okupljeni pogledaju kratki dokumentarni film o nadaleko poznatom kolu Bokeljske mornarice. Kako je na kraju predstavljanja zbirke istaknula ravnateljica kotorskog muzeja Mileva Pejaković Vujošević, ovaj postav najbolji je svjedok naših mediteranskih veza, kako kroz kulturnu nit, tako i kroz povijesnu te geografsku sferu, s uvjerenjem da će on još više doprinjeti unaprijeđenju odnosa gradova Kotora i Krka, kao i potaknuti brojne kulturne i druge projekte jer nas dugotrajne i duboke morske veze kroz snažan sociokulturni i etnološki identitet na to i obvezuju. Nakon programa u Galeriji Decumanus druženje je nastavljeno u prekrasnom ambijentu dvorišta Koktel bara Volsonis, i to predstavljanjem zanimljive monografije Željka Brguljana - Pomorstvo Boke Kotorske na slikama Bazija Ivankovića. Ova vrijedna publikacija, u izdanju Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 iz Zagreba, koju je prisutnima predstavio sam autor, razotkriva istinu o Baziju Ivankoviću, slikaru-marinistu i pomorskom kapetanu, porijeklom iz Boke, koji je na svojim platnima vještom rukom i pomorskim iskustvom vjerno portretirao jedrenjake svoga doba. Vraćajući nas u prošlost, ova knjiga u osam poglavlja na osebujan način oslikava povijest bokeljskog pomorstva, posebice prikazom dramatičnih sudbina bokeljskih jedrenjaka, ali i uzbudljivih životopisa bokeljskih kapetana koji su imali značajnoga udjela u razvoju pomorstva od Mediterana pa sve do obala Južne Amerike. Po završetku predstavljanja Brguljanove publikacije uz svirku Kumpanije Tramuntane započela je Galijotska večer, a svi okupljeni tom su se prigodom mogli prepustiti druženju uz čašicu domaćeg vina i pravu galijotsku maneštru. Sljedećeg dana, 07. listopada, u Krčkoj katedrali održano je misno slavlje za sve poginule u Lepantskoj bitki. Crnogorska delegacija tako je imala prilike vidjeti i grob soprakomita Ljudevita Čikute koji se može razgledati sve do 14. listopada. Izložba Pomorskog muzeja Crne Gore u Galeriji Decumanus ostaje otvorena do 28. listopada, a postav je moguće posjetiti svakim danom (osim ponedjeljka i utorka) od 10.00 do 12.00, te od 18.00 do 20.00 sati. Kao pokrovitelje ovogodišnje Štorije o galiji Cristo Ressussitato treba istaknuti Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goransku županiju i Grad Krk, dok organizaciju potpisuju Grad Krk, Centar za kulturu Grada Krka, Pomorski muzej Crne Gore iz Kotora i Filatelističko društvo Krk. Kako je snimanje prve krčke milenijske fotografije s motivom galije trireme otkazano zbog lošeg vremena, ono će biti održano 01. lipnja 2012. u sklopu programa Dana grada.

>> preuzmite plakat (.jpg)
>> preuzmite pozivnicu izložbe (.jpg)
>> preuzmite uvod u događanje (.pdf)
>> najava izložbe iz biltena kotorskog muzeja (.pdf)
>> čestitka Jasena Mesića, ministra kulture RH (.pdf)

  
Damir Crnčić i Maja Parentić na predstavljanju prigodne
poštanske omotnice

 

 
Dio postava je izložbe Pomorstvo Boke Kotorske za vrijeme venecijanske uprave 1420. - 1797.

 
Ljubo Radović, Darijo Vasilić, Mileva Pejaković Vujošević i Maja Parentić na otvaranju izložbe

 

 
Maja Parentić i Željko Brguljan tijekom Galijotske večeri

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PREMINUO AKADEMSKI SLIKAR IVAN FANUKO (05. listopada 2011.)

Istaknuti akademski slikar Ivan Fanuko preminuo je 29. rujna u Zagrebu, a njegov posljednji ispraćaj održan je 05. listopada na zagrebačkome groblju Mirogoj. Ivan Fanuko rođen je 1933. u Krku, gdje je pohađao gimnaziju, a u Zagrebu je završio Školu primijenjene umjetnosti, potom 1959. i Akademiju likovnih umjetnosti, u klasi profesora Marina Tartaglie. Od završetka akademije živio je i radio kao profesionalni umjetnik u Zagrebu, često je boravio u Omišju na Krku, a u Vrbovcu je imao svoj atelijer, pa su i njegovi glavni slikarski motivi - mrtve prirode, vedute i krajolici ponajviše bili oni s Krka i iz Vrbovca ili su bili reminiscencije na ta mjesta, stoji u priopćenju članice ULUPUH-a Višnje Slavice Gabout. Osim toga, navodi se da su Fanukovi samostalni istupi bili malobrojni, jer je on, po ugledu na svoga profesora, uvijek imao potrebu da brusi, dorađuje i cizelira svoje radove, pa je  za života održao razmjerno mali broj samostalnih izložbi, ali da to ne znači da je on bio stvaralački neaktivan već naprotiv za njega se govorilo da je čovjek s tisuću talenata i stotinu zanata i hobija. Aktivno se bavio i fotografijom, grafičkim dizajnom, ilustracijom i opremom knjiga, te restauracijom umjetnina (restaurirao je oltar crkve Sv.Vida u Vrbovcu, te freske na otočiću Košljunu). Bavio se i pantomimom, pjesništvom, pisanjem tekstova i režijom kazališnih komada u svojstvu aktivista Saveza osoba oštećena sluha, te suosnivača i voditelja Amaterskoga kazališta Trupe zagrebačkih pantomimičara i Studija za pantomimu. Za razliku od samostalnih, Fanuko je sudjelovao na većem broju skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Zabilježen je njegov nastup u Rimu, Wiesbadenu, Madridu, Zagrebu i Moskvi, gdje je 1970. osvojio Zlatnu medalju za slikarstvo. Bio je član HDLU-a, a LIKUM-a - gotovo od osnutka. Jedna od posljednjih Fanukovih izložbi održana je ljetos u krčkoj Galeriji Decumanus.

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Ivan Fanuko tijekom izložbe održane u Galeriji Decumanus u
društvu Višnje Slavice Gabout i Maje Parentić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Ulja na platnu Ivana Fanuka

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 94. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (03. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 94. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno raspravom o prijedlogu I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Konačan prijedlog, nakon uvažavanja možebitnih sugestija, Kolegiju bi iznova na razmatranje trebao biti proslijeđen za tjedan dana. Kao najproblematičniji dio Proračuna izdvojeni su rashodi, što je (za otprilike 10%) dovelo do smanjena mnogih pozicija koje dopuštaju takvu intervenciju. Ovaj načelno prihvaćen prijedlog I. Izmjene Proračuna Grada Krka pokazuje prihode u iznosu od 52.567.600,00 kn, što u odnosu na planirh 56.320.000,00 kn otkriva smanjene za 6,7% iliti 3.752.399,22 kn. U nastavku, Mjesnom odboru Vrh odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju pučke fešte povodom blagdana sv. Mihovila, zaštitnika tamošnje župe. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćena zamolba četiriju djevojaka s područja otoka Krka za sufinanciranje puta u Zagreb gdje će zajedno sa svojim navijačima sudjelovati u HRT-ovoj zabavnoj emisiji - Pjevaj moju pjesmu. Za sufinanciranje prijevoza izdvaja se 1.000,00 kn. Odbijena je inicijativa Fakultetskog odbora svih studenata Medicinskog fakulteta za sufinanciranje smještaja osmero osoba koje bi u sklopu projekta Zdravi otoci provodili akciju mjerenja tlaka i glukoze u krvi namijenjenu svim otočanima. Naime, identične akcije na našem području, najmanje jednom mjesečno, provodi Gradsko društvo Crvenog križa Krk. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan odobrena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn što će pomoći realizaciju Male staroslavenske akademije čiji će se 14. saziv održati između 11. i 14. listopada 2011. godine. Riječ je o projektu namijenjenom darovitim učenicima sedmih razreda, ali i učiteljskom kolektivu koji će uz brojne vanjske suradnike svojim učenicima ove godine približiti povijesnu epizodu o sudjelovanju krčke galije Cristo Ressussitato u Lepantskoj bitki. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćene su ponude riječkog arhitekta Idisa Turata za projektantski (58.000,00 kn bez PDV-a) i građevinski nazor (69.500,00 kn bez PDV-a) nad izgradnjom osnovnoškolske sportske dvorana koja bi svoja vrata krčkim školarcima trebala otvoriti početkom sljedeće školske godine. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa za vodoopskrbu naselja Lakmartin, na potezu Muraj-Lakmartin. Na zahtjev grupe građana iz Lakmartinske ulice kbr. 33, 35 i 39 i Ulice Mate Balote kbr. 57a, 59 i 59a, u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infranstrukture za 2012. godinu, trebalo bi ući uređenje, odnosno asfaltiranje odvojka Lakmartinske ulice dugog stotinjak metara, te njegovo opremanje dvama tijelima javne rasvjete. Na inzistiranje Melite Bjelić i Melanije Tomić iz Krka da se uredi način odvodnje oborinskih voda u Ulici Krčkih iseljenika, zaključeno je kako će se s ciljem detaljnijeg uvida u problem pokrenuti postupak izrade tehničke dokumentacije budućeg nastavka oborinske kanalizacije. U nastavku odbijena je zamolba Mladena Kraljića iz Krka da mu se omogući korištenje rampe nedaleko Caffetterije, jer za dostavu postoji točno određeno vrijeme namijenjeno svima koji u pješačkoj zoni obavljaju bilo kakvu djelatnost. Tvrtki Milohnić d.o.o. iz Nenadića dana je suglasnost za održavanje prezentacije solarnih sistema i opreme za centralno grijanje, i to 04. listopada 2011. kod ulaza u Veliki park, između 09.00 i 15.00 sati. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, nakon razmatranja pisma namjere riječke tvrtke Melody, zaključeno je kako Grad, obzirom na tražena sredstva, ne može u sljedećoj godini prihvatiti domaćinstvo festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ovom prilikom, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. obavještava kako 04. listopada (utorak) između 09.00 i 13.00 sati zbog popravka kvara na cjevovodu sljedeće ulice neće imati vodu: Ivana Mažuranića, Vatroslava Lisinskog, Kralja Tomislava, Otokara Keršovanija, Bodulska, Ivana Zajca i Trg Bana Josipa Jelačića.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA RADIONICA NORDIJSKOG HODANJA (01. listopada 2011.)

Povodom međunarodnog dana starijih osoba, koji se svake godine u nas kao i u ostatku svijeta obilježava 01. listopada, u zajedničkoj organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Krk i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo organizirana je radionica nordijskog hodanja uz kraću vođenu pješačku turu.  Tridesetak rekreativaca tako se najprije okupilo na prostoru Vele place gdje je voditelj Šime Ćorić, inače član Kluba nordijskog hodanja Perun iz Viškova, održao kratku demonstraciju korištenja štapova za hodanje nakon čega je uslijedila kratka pješačka tura do Plaže Dražica gdje je šetače čekala zaslužena okrijepa. Okupljene rekreativce uz ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Krk Marijanu Jakominić i voditelja Šimu Ćorića pratile su i predstavnice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Bojana Burić i Radojka Grbac.  Naime, zadaća ovakve akcije, prema njihovim riječima, jest promovirati nordijsko hodanje kao izvrsnu prevenciju kardio-vaskularnih bolesti obzirom da ga može prakticirati svatko bez obira na životnu dob. Kako doznajemo od voditelja nordijskog hodanja, ovakav načinom rekreiranja aktivira 90% mišićne mase, dok se zbog korištenja lagalnih i stabilnih štapova za 30% rasterećuje pasivni dio sustava za kretanje što je posebno vrijedno osobama koje imaju problema sa zglobovima donjeg dijela tijela i leđima. Osim toga, već nakon dvadesetak  minuta nordijsko hodanje potiče lučenje hormona dobrog raspoloženja, a uprato taj opuštajući učinak nešto je zbog čega se mnogi takvom načinu vježbanja rado vraćaju. Ovu akciju svojim donacijama također us pomogli Pekara Vrbnik, Jamnica i Turistička zajednica Grada Krka.

 

 
Radionica nordijskog hodanja na prostoru Vele place

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 93. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (26. rujna 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 93. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedane započelo je rješavanjem predmeda Odsjeka za komunalno gospodarstvo iliti raspravom o mogućnosti asfaltiranja odvojka Crikveničke ulice u gradu Krku, iako neki od njegovih djelova nisu imovinsko-pravno riješeni, odnosno još uvijek se nalaze u privatnom vlasništvu. Nakon razmatranja tehničkog rješenja sanacije potporno-ogradnog zida na placi u naselju Pinezići zaključeno je kako obzirom na obim predviđenih poslova treba zatražiti novo tehničko rješenje, i to samo u smjeru sanacije postojećeg stanja. Udovoljava se zamolbi Pekarskog obrta Ilirija Krk za postavljanje triju barskih stolova ispred fast food pogona Fortuna na lokaciji neposredno do pekare Ilirija (Trg Bana J. Jelačića) uz naknadu od 400,00 kn po barskom stolu za zauzetu javnu površinu. Nakon što je Odsjek za komunalno gospodarstvo po nalogu Komunalnog društva Vecla d.o.o. za izgradnju dječjeg igrališta u Park šumi Dražica prikupio tri ponude (Mariška d.o.o. - 48.430,00 kn; Zidarski obrt Zidar Ivo  - 51.122,00 kn; Građevinski obrt Gratel - 45.092,50 kn), kao najpovoljnija odobrana je ona Građevinskog obrta Gratel na iznos od 45.092,50 kn. Radovi na uređenju započinju 27. rujna, dok novouređeno igralište svoja vrata planira otvoriti već 25. listopada. U nastavku, razmotren je prijedlog dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koji će nakon dodatnog razmatranja biti isporučen Trgovačko komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren Prijedlog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima, te stipendija za poslijediplomske studije. U odnosu na prethodni, ovogodišnji natječaj, koji će biti objavljen 02. listopada, donosli nekolicinu izmjena od kojih se najznačajnija tiče uvijeta vezanih uz prijavljivanje srednjoškolca polaznika proizvodih zanimanja koji će, ukoliko ih za stipendiju kandidira mentor ili ravnatelj, osim primjerenog vladanja morati pokazati i izvrsnost u predmetima praktične nastave. Osim toga na dodjelu stipendije, čiji će broj ove godine biti ograničen, po prvi će puta utjecati i rezultati s odrađenih natjecanja. Na zamolbu Gradskog pjevačkog zbora Krk, prihvaćeno je pokroviteljstvo nad obilježavanjem desetgodišnjice djelovanja sveprisutnih krčkih pjevača koji su osim na većini gradskih i otočkih manifestacija svoje umjeće pokazali nastupivši i u rimskoj bazilici sv. Petra. Osim toga, prihvaćena je inicijativa Centra za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice s ciljem održavanja radionica koje bi roditelje djece s poteškoćama u razvoju educirale da kroz igru svojim mališanima pruže određena znanja, ali i radnu terapiju. Predviđeno je da se radionice, uz organizacijsku podršku Grada, održavaju u krčkom Domu zdravlja ili Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk. Nakon razmatranja zamolbe Tatjane Udović iz Marinića da joj se pomogne u financiranju objavljivanja autobografske priče Borba za život, predloženo je javljanje na još uvijek otvoren natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba, obzirom da su ove godine sredstva za spomenutu namjenu u potpunosti realizirana. Udruzi Knezovi Krčki Frankopani odobreno je 1.000,00 kn za odlazak na sedmi po redu srednjovjekovni sajam koji se između 23. i 25. rujna održao u Šibeniku. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je suglasnost da Atletski klub Krk od 01. rujna 2011. do 30. lipnja 2012. radi organiziranja atletskih radionica koristi vrtićke prostorije. Streličarskom klubu Maura kal dopušta se korištenje prostorija Društvenog centra Krk za redovno održavanje treninga. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka smještenog u prizemlju negdašnje škole u naselju Skrpčići. Osim toga, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Milohnići za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka smještenog u prizemlju negdašnje škole u naselju Milohnići, i to za obavljanje turističke djelatnosti. No, prije raspisavanja natječaja potrebno je izraditi tlocti s točno obilježenom kvadraturom koja će biti predmet samog natječaja. Prihvaćen je prijedlog Istvana Nagya iz Mađarske za kupnju 1/5 dijela gr.č. 107/5 k.o. Kornić, obzirom da je predlagatelj vlasnik preostalog dijela parcele ukupne površine 146 m2. Nadalje, odbijen je prijedlog Fikreta Dedića za kupnju dijela k.č. 2389/9, površine 7 m2, k.o. Krk, radi formiranja parkirališnog mjesta ispred kuće predlagatelja izgrađene na k.č. 2389/10, k.o. grad Krk. Odbijen je i prijedlog Dee Delfin, vlasnice kuće u Ulici Galija 18, za davanje suglasnosti za držanje stola na javnoj površini tijekom ljetnih mjeseci. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su podaci potrebni za izmjenu i dopunu Glavnog plana razvoja turizma PGŽ koje temeljem ugovora s Turističkom zajednicom Kvarnera izrađuje opatijski Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije su prihvaćeni prijedlozi Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, kao i na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Uz to, prihvaćen je Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme (kompjuterizirana CT angiografija - MSCT i magnetska rezonanca - MRI) za potrebe opatijske Thalassotherapie u skladu sa zaključkom donesenim na Koordinaciji općinskih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Naime, sve JLS otoka Krka obvezale su se u razdoblju od 2011. do 2013. osigurati srestva u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, s time da participacija Grada Krka iznosi 245.958,00 kn. Za uzvrat, Thalassotherapia se obvezala osobama koje imaju prebivalište na području otoka Krka obaviti pregled MSCT ili MRI u roku od 30 dana od primitka uputnice, kao i osigurati uvjete za obavljanje pregleda srčanih bolesnika u ambulanti krčkog Doma zdravlja.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U ORGANIZACIJI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRK ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU TUBERKULOZE (21. rujna 2011.)

Na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Krk, povodom obilježavanja Tjedna borbe protiv tuberkuloze u Velikoj vijećnici Grada Krka organizirano je prigodno zdravstveno-preventivno predavanje. O tuberkulozi okupljenima je progovorila dr. med. Alemka Žic, čime se Krčane nastojalo upozoriti na važnost spriječavanja, ranog otkrivanja i pravilnog liječenja te bolesti koja još uvijek egzistira na području Hrvatske, pa tako i otoka Krka. Upravo ova činjenica jedan je od razloga da Crveni križ, nizom akcija, poseban tjedan posveti upravo tuberkulozi. Iako ove bolesti, poznate pod sinonimima sušica, skrofula, bijela smrt ili bijela kuga, ima puno manje nego li prije stotinjak godina kada je zaraznost kulminirala, ona još uvijek u svijetu predstavlja značajan problem, i to ponajviše u Indiji, Kini, Indoneziji, Nigeriji i Južnoj Africi, koje broje najveći postotak zaraženih. Svake se godine tako, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tuberkulozom zarazi oko 9,9 milijuna ljuda, a dnevno ih od te bolesti umre oko 5.000. Naime, tuberkuloza je kronična bakterijska infekcija uzrokovana bakterijom - Mycobacterium tuberculosis, a najčešće se razvija kao bolest pluća iako bacil može zahvatiti i druge organe. Uzročnika tuberkuloze krajem 19. stoljeća otkrio je njemački bakteriolog Robert Koch, a otkriće antibiotika, odnosno streptomicina, tek je sredinom prošlog stoljeća omogućilo adekvatno lječenje. Rizik od infekcije bacilom tuberkuloze (koji se prenosi kapljičnim putem) i razvoja bolesti najveći je prilikom neposrednog kontakta s oboljelima, ali i kod soba koje žive u napučenim zajednicama s lošim higijenskim uvjetima, imunokonprimitiranih osoba, djece mlađe od pet godina, te osoba izuzetno loših prehrambenih navika. Jedan od važnih faktora koji pridonosi povećanju učestalosti ove bolesti pojava je novih sojeva bakterije-uzročnika rezistentne na uobičajene lijekove, a razlog za spomenuto, prema riječima dr. Žic, leži ponajviše u nepravilnom uzimanju često dugotrajne i nepraktične, terapije. Neki od primarnih simptoma tuberkuloze su: blagi kašalj, blago povišena tjelesna temperatura, umor, gubitak težine, krv u iskašljaju, te noćno znojenje. Što se situacije u Hrvatskoj tiče, prema statistici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj oboljelih bio je naviši početkom 20. stoljeća, a incidencija je opadala sve do početka Domovinskog rata kada zbog povećanog broja izbjeglica i lošijih higijenskih uvjeta broj oboljelih iznova bilježi uzlaznu putanju. Tako u odnosu na 1990. kada je hrvatski prosjek bio 45 oboljelih na 100.000 stanovnika, prošle je godine incidencija bila 18/100.000. Dok najmanju prošlogodišnju incidenciju pokazuje Dubrovačko-neretvanska, najveću bilježi Sisačko-moslovačka županija. Incidencija Primorsko-goranske županije za isti vremenski period bila je 18/100.000, s time da su na otoku Krku zabilježena dva slučaja oboljevanja od tuberkuloze. Kako je željena incidencija 10/100.000, Hrvatsku po ovom pitanju očekuje još dosta posla, zaključila je naposlijetku dr. Žic. 

 
Predavanje je održala dr. med. Alemka Žic

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

GRAD KRK POSJETIO NJEMAČKI VELEPOSLANIK DR. BERND FISCHER (19. rujna 2011.)

Gotovo cjelodnevni posjet veleposlanika Savezne Republike Njemačke, dr. Bernda Fischera, gradu Krku započeo je svečanim prijemom u gradonačelnikovom uredu. Ondje su uz gradonačelnika Darija Vasilića, njegov zamjenik Čedomir Miler, predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić, voditeljica protokola Josipa Mrakovčić i direktorica Turističkog ureda Nataša Jurina poželjeli srdačnu dobrodošlicu njemačkom veleposlaniku, ali i inicijatorima ovog dugopripremanog sureta Antonu Mohru i Paulu Jägeru, inače Nijemcima nastanjenim u gradu Krku. Sam susret započeo je pomalo neformalno razgovorom o lokalnim političkim opcijama, a nastavljen je kratkim izlaganjem krčkog gradonačelnika kojim je gosta upoznao s turističkim, gospodarskim i kulturnim, potencijalima, koliko otoka, toliko i grada Krka. Ono što je njemačkom veleposlaniku zasigurno bilo zanimljivo čuti svježe su turističke statistike koje govore da su upravo Nijemci najbrojnija turistička populacija u gradu Krku, obzirom na 26.675 dolazaka, odnosno 185.000 noćenja. Međutim, na razini otoka, prema gradonačelnikovim riječima, situacija je nešto drugačija, jer su primat Nijemcima preuzeli Slovenci ostvarivši 101.000 dolazaka, odnosno 711.000 nočenja. Kao razlog izvrsnosti turističkih rezultata izdvojeni su dobra pozicioniranost otoka, blizina sve aktivnije zračne luke, te uspješna suradnja svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka koje zajedničkim snagama rade na realizaciji nekolicine izuzetno važnih projekata poput vodoopskrbe ili ekološki prihvatljivog upravljanja otpadom. Upravo posljednje spomenuti program rezultirao je značajnim postotkom selektiranja mase prikupljenog otpada, što dokazuje da nam je stalo do ekološkog statusa otoka i grada, o čemu svjedoče brojne Plave zastave, ali i nagrade među kojima osobit značaj ima ona koju je grad Krk primio 2006. kao sveukupni turistički pobjednik, zaključuje gradonačelnik. U nastavku, dr. Bernd Fischer najprije je istakao kako njegova povezanost s našim otokom i gradom seže u 2008., kada ga je na početku veleposlaničkog mandata jedno od prvih putovanja odvelo upravo na Krk, te mu se otad, kako sam kaže, često vraća. Također, složio se s gradonačelnikom u percepciji Krka kao jedne od Nijemcima najprivlačnijih otočkih destinacija Hrvatske, dodavši i kako skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju za otok predstavlja početak velikih šansi koje treba pametno iskoristiti. Osim toga, podsjetio je na snažan pritisak developera, ali i mogućnost da im se uspješno odhrva i nastavi što je jače moguće razvijati u ekološkom smislu. Otok Krk ima potencijla postati još atraktivnijom turističkom destinacijom ako postane svijestan konstantne potrebe poboljšanja ponude, što se u protekle četiri godine i ostavruje, završava naposlijetku Fischer. Nakon druženja u gradonačelnikovom uredu, unatoč kiši, u društvu krčke delegacije njemački veleposlanik razgledao je neke od brojnih kulturnih ljepota grada, a svoj posjet završio je predavanjem o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji kojem je u Velikoj vijećnici nazočilo stotinjak Nijemaca nastanjenih na otoku. Bila je to idealna prilika da se Roku Kikoviću uruči zasluženo priznanje za doprinos u jačanju hrvatsko-njemačkog prijateljstva. Naime, Roko Kiković jedan je od suosnivača Njemačko-hrvatske zajednice u Karlsruheu, a tijekom Domovinskog rata organizirao je transporte humanitarne pomoći u Hrvatsku, te pomagao prognanicima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 


Veleposlanik Savezne Republike Njemačke - dr. Bernd Fischer

 
Razgledavanje gradskih znamenitosti

 
Predavanje u Velikoj vijećnici i predaja priznanja Roku Kikoviću

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ČETVRTA PO REDU REKREATIVNA ŠETNJA OKUPILA BROJNE ŠETAČE (17. rujna 2011.)

Nakon što je ljeto odradilo svoje i polako krenulo na zasluženi odmor, vratima se još uvijek polako, ali sigurno, približava jesen - godišnje doba rezervirano za duge boravke u prirodi, bilo obilježene nekom od mnogobrojnih sportskih aktivnosti, bilo poduzete s ciljem lagane rekreacije, ugodne šetnje ili čiste kontemplacije. Upravo sa zadaćom popularizacije boravka u još uvijek netaknutoj prirodi, Turistička zajednica Grada Krka sve zanimljiviju ponudu posezone obogatila je nekolicinom rekreativno-zabavnih događanja predstavljenih geslom - Volim jesen u gradu Krku! Nakon Dana smokava kojima se već nekoliko godina pokušava toj finoj mediteranskoj voćki vratiti zasluženo mjesto i biciklijade Boul bike kojom se grad sve više profilira kao atraktivna biciklistička destinacija, priča se nastavila četvrtom po redu vođenom pješačkom turom sugestivnog naziva - Pješačimo jesen. Upravo je ovo događanje, povodom obilježava Europskog tjedna mobilnosti, predstavilo izvrsnu priliku da se stotinjak rekreativaca i zaljubljenika u prirodne ljepote otoka prepusti  ugodnom pješačenju slikovitim krajolicima okolice grada Krka. Ono što u velikoj mjeri definara upravo te prepoznatljive krčke konture, uz raznoliku i slikopisnu floru, stari su maslinici koji zamišljenog šetača, poput kakvog vremeplova, mogu vratiti u vrijeme kada je maslina otočanima značila život. Da ti isti maslinici nisu samo spomenici davno napuštene otočke tradicije svjedoči sustavan rad na revitalizaciji maslinarstva, pa tako i samih maslinika. Upravo jedna od ideja proizašla iz spomenute inicijative jest pretvaranje starih maslinarskih puteva u jedinstvene edukativne šetnice. Jednom od tih šetnica, onom otvorenom ovog proljeća, prošli su i ovogodišnji šetači. Međutim, privlačnost i prepoznatljivost takvih staza ne leži samo u slikovitom pejzažu, već i njihovoj prožetosti pravim malim graditeljskim biserima, poput kapelice sv. Stošije ili bajkovitog kaštela smještenog nedaleko naselja Vrh, koji još uvijek potiho uvjeravaju kako je ipak moguć sretan suživot čovjeka i prirode! Ovogodišnju pješačku turu u pravcu naselja Vrh uz Turističku zajednicu Grada Krka osmislili su i članovi Planinarskog društva Obzova. Po povratku u Krk, nakon višesatne šetnje, svi zainteresirani mogli su po promotivnim cijenama uživati u pravom krčkom ručku - domaćim šurlicama.

 

 
Okupljanje i dogovor šetača na Veloj placi

 

 
Start četvrte rekreativne pješačke ture

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

GRADONAČELNIK PRVAŠIĆIMA PODIJELIO PRIGODNE POKLON PAKETIĆE (16. rujna 2011.)

Prvašići Matične škole Fran Krsto Frankopan Krk i Područne škole Vrh imali su prlike na početku svog obrazovnog puta osobno se susresti s krčkim gradonačelnikom Darijem Vasilićem, i to tijekom kratkih susreta koji su u vršanskoj i krčkoj školi upriličeni 15., odnosno 16. rujna. Ovom prigodom najmlađim školarcima podijeljeni su prigodni poklon paketići koji uz svim učenicima potrebne bilježnicu, gumicu i olovku, sadrže i zanimljivu slagalicu-razglednicu u obliku jedrilice kojom svaki prvašić kada svlada pisanje može pozdrave uputiti nekom od svojih udaljenih prijatelja. Osim samog upoznavanja s gradonačelnikom zadaća ovakvih druženja, koja bi trebala postati tradicijom, jest darivanjem, kao i prigodnim riječima, potaknuti mališane da se u školskom okruženju osjećaju što ugodnije. Paketiće je tako primio 61 prvašić, odnosno njih 22 u PŠ Vrh i 39 u MŠ Krk, a pomoć gradonačelniku u njihovoj podijeli pružili su ravnatelj Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Serđo Sambilić i Marinka Margan, stručna suradnica Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Krka. Na kraju ovog lijepog puta učenici su za darovano nagradili gradonačelnika, i to samo za ovu prigodu uvježbanom pjesmom.

 

 

 
Krčki gradonačelnik u posjeti prvašićima Matične škole Krk

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 92. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (12. rujna 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 92. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik,), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Mjesnog odbora Milohnići za kupnju namještaja potrebnog za opremanje Društvenog doma Brzac, točnije prostorije namijenjene održavanju sastanaka. Ovdje se radi o devet stolova i 35 stolica čija vrijednost, sukladno ponudi salona namještaja Klek iz Krka, iznosi 35.000,00 kn. Spisateljici i novinarki Tatjani Udović iz Viškova odbijena je zamolba za sufinanciranje slikovnice o Halubjanskim zvončarima obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nisu planirana tražena sredstva. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka za sudjelovanje trojice ribolovaca na Svjetskim olimpijskim igrama u udičarenju štapom s brodice, kao i štapom s obale, nedavno održanim u Italiji (Livorno, Genova, Lucca), odobrena pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Nakon razmatranja zamolbe Športsko-ribolovnog društva Čavlena iz Poljica da im se financijski pomogne sudjelovanje na jednom od natjecanja u udičarenju, zaključeno je kako će se o predmetu ponovo odlučivati nakon šta ovo udruženje prethodno dostavi izvješće o realiziranom programu za prvih šest mjeseci 2011. godine. Krčkoj Udruzi ovčara Ponikve Grad će odlazak njezinih članova na sajam poljoprivrede u Gudovac subvencionirati pokrivanjem 50% troškova prijevoza, dok će se ostatak financirati sredstvima redovne djelatnosti udruženja. Na upit Otvorenog kazališta Omišalj o mogućnosti realiziranja satova glume i nenasilne komunikacije (subotom od 17.00 do 21.00 sat) u Velikoj vijećnici, odgovoreno je kako se isti mogu održavati jedino u prostorijama Društvenog centra Krk, i to u dogovoru s djelatnikom krčkog Centra za kulturu - Sašom Lončarićem. U nastavku Kolegija raspravljeno je izvješće o realiziranom programu udruga Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. iz kojeg proizlazi da od ukupno 83 udruge, polugodišnje izvješće o radu nije predalo njih 16. Spomenutim udrugama (klubovima, društvima ili ustanovama) tako će do dostave traženog dokumenta biti obustavljena svaka isplata. Na zahtjev Košarkaškog kluba Krk organizaciju četrnaestog po redu Memorijalnog turnira Zlatko Franolić Grad će, kako je odlučeno, pomoći iznosom od 4.000,00 kn. Obzirom na restrikcije koje nalažu prihodi Proračuna odbijena je zamolba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za sufinanciranje povećanog broja sati ondje organizirane dječje likovne radionice. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je prihvaćena ponuda Lido grupe d.o.o. iz Koprivnice za obavljanje vantroškovnih radova na uređenju i adaptaciji Male vijećnice Grada Krka ukupno vrijednih 25.648,00 kn (u što nije ubrojen PDV). Nakon što je raspravljeno još jedno očitovanje tvrtke SET d.o.o. iz Samobora na temu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, zaključeno je kako će po tom pitanju biti iniciarno sazivanje Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odbora za gospodarstvo, kao i Savjeta za prostorno uređenje. U nastavku raspravljeni su pojedini segmenti Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kao i obveze Grada koje iz istog proizlaze. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, načelno je prihvaćena inicijativa Hotela Krk d.o.o. za izgradnju nogostupa od raskrižja Puntarske i Ružmarinske ulice do Depadanse Villa Lovorka, a za izradu troškovnika zadužen je Odsjek. Nadalje, Kolegij je na znanje primio prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine kojeg je isporučilo TKD Ponikve d.o.o., a Čedomir Miler, Đimi Skomeršić i Marinko Bajčić nakon pomnije analize na sljedećem Kolegiju predstaviti će eventualne prijedloge i sugastije kako bi se mogao definirati konačni tekst predmetne Odluke. Tijekom daljnje rasprave prihvaćena je ponuda tvrtke Techo-val d.o.o. iz Njivica za isporuku i ugradnju samostojećih PVC razvodnih ormara za smještaj brojila utrošaka električne energije (u dijelu Ulice Kralja Tomislava i na raskrižju ulica Narodnog preporoda i Ljudevita Gaja), čija vrijednost iznosi 25.680,56 kn (s uračunatim PDV-om). Uz to, prihvaćena je i ponuda Građevinskog poduzeća Krk za privremeno osiguranje i zaštitu dijela istočnog gradskog bedema na mjestu provedenih zaštitnih arheoloških istraživanja, i to na iznos od 26.199,00 kn (s uračunatim PDV-om). Obrtničkoj radnji Ane u vlasništvu Steva Kranjeca iz Krka dopušteno je postvljanje dvaju barskih stolova ipred kioska smješetenog nedaleko Disko kluba Jungle uz naknadu od 400,00 kn po stolu za zauzetu javnu površinu.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA TRIBINA NA TEMU JESU LI HRVATICE I HRVATI PISMENI (11. rujna 2011.)

U Velikoj vijećnici Grada Krka, u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena otoka Krka održana je zanimljiva na temu - Jesu li Hrvatice i Hrvati pismeni. Mirela Ahmetović, predsjednica Foruma, istakla je kako zadaća ovakvog okupljanja počiva na otvaranju itekako potrebne rasprave o razini pismenosti, ali i obrazovanja u Hrvatskoj, i to posebno na otocima. Razina obrazovanja u nas je nedovoljna, a o tom se problemu ne razgovara ni približno koliko bi trebao, kao što se jednako rijetko ukazuje na činjenicu da upravo obrazovanje predstavlja motor rasta, istakla je Ahmetović. Većina razvijenih zemalja koje su brzo pronašle put iz krize ostvarile su to ponajprije ulaganjima u znanje i obrazovanje, odnosno podizanjem razine tehnologije i znanosti. Zašto to ne bismo učinili i mi, zapitala se Ahmetović, dodavši kako vezano uz navedeno jednu od ključnih uloga ima informiranje. Tribini je u ulozi predavača nazočio i dr. sc. Gvozdan Flego, sveučilišni profesor i bivši ministar znanosti i tehnologije, koji je istako kako su Hrvati/ce, a ujedno i otočani, vrlo loše obrazovani. Po popisu iz 2001., Hrvatska ima svega 7,4% visokoobrazovanog stanovništva, te oko 4% onih s višom stručnom spremom. Neke od zemalja Europske unije danas imaju više od 20% visokoobrazovanog stanovništva, što predstavlja jedan od razloga da se nalazimo tu gdje jesmo, zaključio je naposlijetku prof. Flego.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVORENA IZLOŽBA THETADROM ZDRAVKA MILIĆA (08. rujna 2011.)

U organizaciji Centra za kulturu Grada Krka u Galeriji Decumanus otvorena je izložba našeg eminentnog slikara i sveučilišnog profesora Zdravka Milića koji je za svoje umjetničko djelovanje višestruko nagrađivan.  Krčani ovom prigodom mogu doživjeti najnoviji autorov slikarski slijed naziva Thetadrom - koji pomnog promatrača isprva navodi da otkrije tajnoviti kôd naziva kako bi pomoću njega mogao lakše iščitati poruku samog djela. Izložbu su uz autora otvorili Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka i kustosica Višnja Slavica Gabout. Tijekom kratkog upoznavanja publike s postavom, istaknuto je kako zbog koncepta prenošenja poruka za budućnost - posve u skladu s novim trendovima u umjetnosti - Milićevo slikarstvo uopće, premda slikano klasičnim slikarskim sredstvima i alatima, svoj vizualni uzor nalazi u svijetu digitalnih tehnologija i kompjutora. Njegova su platna bojom i kistom pretvorena u svjetlucave ekrane ispunjene koloristički vibrantnom piksel-rešetkom, ispod koje motivi trepere, titraju, rastvaraju se i rastapaju, dezintegrirajući se i razlijevajući, te u konačnici prelazeći u čistu optičku senzaciju. Tako je i u Thetadromu. Realno (pejzaž) združeno je tu s tehnoidnim (monolit nalik kompjutoru), pa sve prelazi u irealno i u jednu novu dimenziju. Konkretni krajolik u novome zajedništvu potpuno je modificiran, pa bljeska bojama neke druge stvarnosti, u kojoj se miješaju vremena, prostori i očišta (odozgo i en face). S druge strane, tu je monolit, kao nešto irealno (inače čest u dosadašnjim Milićevim ciklusima). Premda u Thetadromu vibrira, pulsira i iz sebe isijava svjetlost, on tu stoji i kao nešto naglašeno stabilno, blokovito, sintetično, geo-monumentalno i gotovo opipljivo. Tako u cijelu situaciju (često eko-katastrofičnu) unosi red i sklad, mir, uravnoteženje i balans, otvarajući um i vodeći prema theta-stanju i spoznaji. Svi zainteresirani slike iz ciklusa Thetadrom mogu razgledati do 30. rujna 2011., i to srijedom, četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom od 10.00 do 12.00, te od 19.00 do 21.00 sat.

>> otkrijte više
>> preuzmite katalog (.pdf)

 

 
Dio postava izložbe Zdravka Milića

 

 
Maja Parentić, Zdravko Milić i Višnja Slavica Gabout


Zdravko MIlić

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 91. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (05. rujna 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 91. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik,) i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, i to najprije neprihvaćanjem zamolbe Ante Dragića iz Zadra za sufinanciranje monografije pod nazivom Pomorsko gospodarstvo Hrvatske u 20. stoljeću jer u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nema planiranih sredstava. Nadalje, prihvaćeno je financijsko izvješće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk proizašlo iz održavanja 10. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Primorsko-goranske županije iz kojeg je vidljiv ostvaren manjak u iznosu od 10.689,43 kn. Za tu će se razliku, sukladno zaključku, osim participacije Grada zatražiti pomoć ostalih otočkih općina koje nisu sudjelovale u financiranju Festivala. Nakon razmatranja ponude tvrtke Djurišević d.o.o. iz Viškova za organizaciju sajma široke potrošnje na prostoru Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, zaključeno je kako, obzirom na kvalitetu postojeće organizacije, nema potrebe za promjenom ugovorenog partnera iliti tvrtke Vijaj d.o.o. iz Kastva. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za traženu namjenu planiranih sredstava, odbijena je zamolba riječke Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za sufinanciranje obljetnice kojom bi njezini članovi obilježili sjećanje na poginule suborce i prijatelje. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćen Prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koji djeluju na području Grada Krka za 2012. godinu. Kratka obavijest o Javnom pozivu biti će 11. rujna 2011. objavljena u Novom listu, dok će tekst poziva s pristupnicom biti istoga dana dostupan na Službenim stranicama Grada Krka (Aktualno | Natječaji). U nastavku, odgođeno je davanje suglasnosti Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk za praćenje izbornih programa, te voditeljstvo u područnim školama, i to do izrade integralnog programa društvenih djelatnosti za 2011./2012. godinu s planiranim restrikcijama koje nalažu prihodi Proračuna. Uz odobravanje Kolegija, prihvaćena je inicijativa Odsjeka da se organizira susret prvašića iz Krka i Vrha s gradonačelnikom tijekom kojeg će se najmlađim školarcima uručiti simbolični poklon paketići. Cijena jednog paketića tako iznosi 15,00 kn, a isti će primiti 60 učenika (njih 38 iz Krka i 22 iz Vrha). Učeniku trećeg razreda gimnazijskog programa Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk Gordanu Nekiću i njegovu mentoru profesoru Borisu Bolšecu pojedinačno je dodijeljena nagrada u iznosu od 500,00 kn zbog sudjelovanja na državnoj razini natjecanja iz informatke. Nakon rasprave o zahtjevu Hrvatskog saveza informatičara da se Srednjoeuropska informatička olimpijada - CEOI 2013. održi u gradu Krku, zaključeno je kako obzirom na smanjene prihode Proračuna, ali i one u društvenim djelatnostima, Grad ne može prihvatiti domaćinstvo spomenutom događanju. Obzirom na priložen troškovnik, ukupna vrijednost programa iznosi 558.000,00 kn, od čega bi participacija Grada iznosila 150.000,00 kn. Udruzi invalida kvarnerskih otoka dodijeljeno je 1.000,00 kn za odlazak u francuski Orleon gdje će se održati Prvi miting - pristupačnosti moru namijenjen osobama s invaliditetom. Povijesnom društvu otoka Krka dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn za tiskanje knjige fra. Petra Ruje pod nazivom Putevima sv. Franje. Riječ je o zanimljivoj publikaciji koja na 250 stranica objedinjuje studije i članke o hrvatskim franjevcima trećoredcima - glagoljašima. Ukupni trošak njezina objavljivanja iznosi 37.000,00 kn, a u sufinaciranje se do sada osim Povijesnog društva otoka Krka uključio i zagrebački Provincijat franjevaca trećoredaca. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe odabrana je najpovoljnija ponuda za izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk. Pored dvije pristigle, one zajedničke Građevinskog poduzeća Krk d.d. i tvrtke Lemal d.o.o. iz Rijeke na iznos od 6.947.772,00 kn, te ponude tvrtke Zagorje-tehnobeton d.d. iz Varaždina na iznos od 7.841.316,00 kn, kao povoljnija odabrana je zajednička ponuda Građevinskog poduzeća Krk d.d. i tvrtke Lemal d.o.o. iz Rijeke. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljena su očitovanja Omega engineeringa d.o.o. iz Rijeke, ugovorenog izvođača Konzervatorske podloge Grada Krka za Prostorni plan uređenja Grada Krka i Konzervatorske podloge Zone A za potrebe Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, te je sukladno u očitovanju iznesenim razlozima dopušteno produženje ugovorenih rokova. Uz to, istaknuto je da je čuvena srebrna pala, danas u zbirci sakralnih umjetnina smještenoj u crkvi sv. Kvirina rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci zaštićena kao pokretni spomenik kulture. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćen je novi troškovnik izvedenih radova na izgradnji ogradnog zida Mjesnog groblja Kornić. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, kao i Prijedlog Izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Mjesnom odboru Poljica za organizaciju pučke fešte odobren je iznos od 3.000,00 kn. Ugostiteljskom obrtu Viktorija iz Krka, obzirom na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ne može se udovoljiti zamolbi, odnosno produljiti radno vrijeme, jer se radi o objektu brze prehrane.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZA KRAJ LJETA - DANI SMOKAVA (04. rujna 2011.)

Nakon niza kulturnih, zabavnih i rekreativnih događanja koja su obilježila ovogodišnje ljetne mjesece, kao uvod u nešto mirnije jesensko razdoblje, u organizaciji Grada Krk i Turističke zajednice Grada Krka, priređena je edukativna gastro-manifestacija Dani smokava. U odnosu na prošlu kada je spomenuto događanje obilježeno gastro-ponudom na bazi te fine, ali i zdrave, mediteranske voćke, ove su godine Dani smokava obogaćeni nizom zanimljivih popratnih sadržaja. Počevši 02. rujna ujutro, na prostoru Vele place, organizirana je cjelodnevna prodajna izložba izvornih domaćih proizvoda (džemova, rakija, likera, slastica i ostalih delicija) na bazi okrepljujućeg smokvina ploda, ali i slikovita demonstracija pečenja smokvine rakije. Sama manifestacija svečano je u večernjim satima otvorena korisnim predavanjem dr. Željka Prgometa na temu berbe, prerade i sušenja smokava, a oni koji su u odslušanom pronašli inspiraciju imali su prilike u svoj vrt ponijeti sadnicu smokve (donaciju rovinjskog rasadnika Skink), i tako pridonijeti popularizaciji, danas pomalo zaboravljenog, smokvarstva. U zabavnom dijelu programa ljubitelji kraljice među mediteranskim voćem uživali su u nastupu Gradske glazbe Krk, a potom i Krčanima dobro znane Kumpanije Tramuntane. Drugi dio ove edukativne gastro-manifestacije, kao i prethodnih godina, donio je bogatu ponudu jela od smokava koju su između 02. i 04. rujna svi zaljubljenici u mediteransku kuhinju mogli degustirati posjetivši sljedeće ugostiteljske objekte: Restoran Hotela Marina, Casu del Padrone, Restoran Karaka, Pizzeriju Kantun, Konobu Maritim, Coctail bar Volsonis, Konobu Nono, Pizzeriju Mala vrata, Slastičarnu Katarina, Caffettariju XVIII st., Konobu Galija i Konobu Pud prevolt (u Milohnićima). Jedna od osnovnih zadaća Dana smokava, koji se profiliraju kao otočka manifestacija, jest na jelovnike vratiti domaću smokvu, koja je unatoč čarobnom okusu i gotovo besprimjernim nutritivnim svojstvima, još uvijek nepravedno zapostavljena, kao i popularizirati smokvarstvo koje prema riječima dr. Prgometa može biti i profitabilnije od maslinarstva kojem se u posljednje vrijeme posvećuje sve više otočana.

  
Prodajna izložba domaćih proizvoda od smokava na Veloj placi

 
Domaći prozvodi: rakije, džemovi, slastice, suhe smokve...


Nastup Gradske glazbe Krk


Proizvodi od smokava zainteresirali su mnoge posjetitelje

 
 Predavanje dr. Željka Prgometa


Podjela smokvinih sadnica


Kumpanija Tramuntana

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN DRUGI (A)FEFV - FESTIVAL EKSPERIMENTALNOG FILMA I VIDEA (27. kolovoza 2011.)

U svom drugom, izmijenjenom, izdanju Festival eksperimentalnog filma i videa predstavio je eksperimentalnu filmsku i video art produkciju nadopunjenu ostalim žanrovskim i stilskim hibridima - naglašenog ambijentalnog karaktera (A). U odnosu na prošlu kada je prikazivanje organizirano u prostoru Galerije Decumanus ove je godine, obzirom na natječajem zadan predznak, festivalska večer održana na jednoj od najslikovitijih lokacija starogradske jezgre - Trgu kamplin, dok se produženi dio programa mogao pratiti na gradskom programu kabelske televizije. Od stotinjak prijavljenih filmova i video radova za prikazivanje je odabran 51 naslov koji pruža dobar uvid u neobične trendove suvremene eksperimentalne filmske i video art produkcije. Osim domaćih eksperimentalnih filmaša i video umjetnika ova jedinstvena krčka smotra okupila je autore iz SAD-a, Velike Britanije, Grčke, Francuske, Španjolske, Ukrajne, Australije, Irana, Češke, Srbije, Italije, Poljske, Bosne i Hercegovine, Belgije, Slovenije, Kanade i Argentine. U nizu ambijentalnih vizualnih i/ili audio istraživanja, svojim karakterom posve usklađenim s propozicijama natječaja, osobito se istakao video uradak iranskog umjetnika Hameda Sahihija čija kratka meditecija s prikazom idile na obalama Kaspijskog jezera završava iznenađujućom fantazijom. Ovim radom, naziva Sun-down, otvoren je ovogodišnji festival! No osim Hameda Sahihija izdvajanje i kratak osvrt zaslužju Adam Badlotto, duo Andrzej Wojtas i Ewelina Aleksandrowicz, Jorge Lopez Navarrete, Kiron Hussain, Tom Beddard i Viktor Vejvoda. Dok Adam Badlotto za snimanje svog stop-motion videa Only in Dreams koristi običan skener, stvarajući začudan, ali vizualno impresivan, slijed dopunjen jednako neobičnom zvučnom kulisom, Andrzej Wojtas i Ewelina Aleksandrowicz svojim radovima - Beaches Brew, Deep Horizon, Forbidden Places i Rabid Ritual - uvode u svijet nadrealnih karakteristika, i to negdje na tragu velikih kreativaca poput Davida Lyncha i Matthewa Barneya. Jorge Lopez Navarrete video projektom The Same Conversation istražuje potencijale istog razgovora i uvijek izvjesnog završetka kojeg u nizu kratkih video sekvenci vode različiti sugovornici. Kiron Hussain u poetičnoj eksperimentalnoj animaciji Slick Horsing istražuje mrakom skrivene strahove svoga djetinjstva, dok Tom Beddard znastvenom logikom stvara trodimenzionalne apstrakcije koje predstavljaju iznenađujuć rezultat njegovih programerskih kreacija, Viktor Vejvoda video dokumentom Meta Code priziva sintezu matematike/fizike i ezoterije. Organizaciju i selekciju radova (A)FEFV-a potpisuje Kulturno-umjetnički laboratorij, neprofitno udruženje osnovano s ciljem poticanja, promicanja i razvoja nezavisnog kulturno-umjetničkog izražavanja i javnog djelovanja. Njegovi osnivači su Lena Franolić, Marin Dlaka i Igor Gržetić. Realizaciju (A)FEFV-a omogućili su Ministarstvo kulture RH i Grad Krk. Sljedeće događanje u organizaciji Kulturno-umjetničkog laboratorija jest projekt D2 u sklopu kojeg bi tijekom rujna ili listopada trebalo biti organizirano predstavljanje mladog češkog likovnjaka/istraživača - Viktora Vejvode.

>> preuzmite plakat festivala (.jpg)
>> saznajte više o (A)FEFV-u!

 

 

 
Drugi (A)FEFV održan je na Trgu Kamplin

Cristobal Catalan Giraldez: Tour(scape) 

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PRVI DIO OVOGODIŠNJEG PONTESA ZAKLJUČEN RADIONICOM O KNJIŽEVNOSTI I FILMU (27. kolovoza 2011.)

Ovogodišnji, šesnaesti po redu, književni festival Pontes u organizaciji istoimene ustanove svoja je vrata otvorio 22. kolovoza kada je u gradu Krku, u prostoru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, s radom započela Ljetna škola knjige, i to uz geslo Bolje čitam i bolje pišem - bolje učim. Pod vodstvom profesorice književnosti i filozofije, spisateljice i kritičarke Katarine Mažuran Jurišeć u ljetnoj školi okupljeni školarci imali su prilike poraditi na čitanju s razumijevanjem, iskušati se u kreativnom pisanju, kao i porazgovarati o vrstama književnih djela ili načinima kako najbolje zabilježiti svoje misli, ali i upustiti se u stilske vježbe, te istražiti različite filmske žanrove. Naime, čitanje s razumijevanjem, te pravilno pismeno i kreativno izražavanje pomaže djeci u što uspješnijem svladavanju svih školskih predmeta, a ne samo hrvatskog jezika. Pismenost je odraz obrazovanog čovjeka, bez obzira čime se on bavio, a približimo li djetetu čitanje kao užitak napravljena je polovica puta do spomenutog cilja, što predstavlja jedu od primarnih zadaća Ljetne škole knjige. Nakon radionica koje je tijekom tjedna vodila Katarina Mažuran Jurešić, ona završna održana je 27. kolovoza u Gradskoj knjižnici Krk, i to pod vodstvom Zrinke Matijević, nagrađivane redateljice i scenaristice dokumentarnih i animiranih filmova, koja je okupljenim mališanima otkrila kako se režira animirani, a kako dokumentarni film. Međutim to nije sve s ovogodišnjeg Pontesa jer će tijekom listopda biti organiziran okrugli stol na temu Književnost u nacionalnim obrazovnim sustavima!

 
S radionice u Gradskoj knjižnici Krk

 
Zrinka Matijević i Katarina Mažuran Jurešić

 
Okupljeni polaznici radionice

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

55. LJETNE PRIREDBE KRK ZAVRŠILE DJEČJOM PREDSTAVOM POSTOLAR I VRAG (26. kolovoza 2011.)

U Frankopanskom kaštelu održana je hvaljena dječja predstava Postolar i vrag u izvedbi Dječjeg kazališta Ivana Brlić Mažuranić kojom su i zaključene ovogodišnje 55. Ljetne priredbe. Pred raspoloženim auditorijem tako je odigrana predstava inspirirana istoimenom povjesticom Augusta Šenoa koja je u kombinaciji poigravanja lutkama i glume, još jednom demonstrirala kreativnu svježinu kazalištaraca iz Slavonskog Broda. Naime, metrika i ritam Šenoinog stiha lutkarski su izuzetno privlačni, a stih u potpunosti podražava lutkarsku animaciju. Iako se, kada je riječ o spomenutom Šenoinom predlošku, radi o kratkoj stihovanoj priči, ona otvara ogroman prostor za neobičnu lutkarsku igru, scensku atraktivnost i imaginaciju, u što su se mogli uvjeriti na predstavi okupljeni krčki mališani. Dječje kazalište Ivana Brlić Mažuranić s ovom predstavom, nakon zapaženog nastupa na festivalu u Kairu, osvojilo je posebnu nagradu za iskazani entuzijazam i kolektivnu igru na 23. Susretu lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske sredinom ove godine održanom u Zadru. Duhovitu priču o tome što se dogodi kada se upustimo u nadmudrivanje sa samim vragom režirali su Dubravka Zrnčić Kulenović i Branko Banković, a u predstavi glume Anamarija i Darija Vlajnić, Bruno Brinzej i Stanislav Hudi. Važan element u čitavoj priči je i slavonska glazba, za koju su se pobrinuli Branko Banković i Ivan Barišić.

 >> pogledajte ostatak galerije

 

 


Dječje kazalište Ivana Brlić Mažuranić zatvorilo je
ovogodišnje Ljetne priredbe

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVORENA IZLOŽBA ZAGREBAČKOG FOTOGRAFA DAVORA HORVATIĆA (21. kolovoza 2001.)

U krčkoj Galeriji Decumanus otvorena je izložba poznatog zagrebačkog fotografa Davora Horvatića pod nazivom Vječna uzmorja, zračna obzorja, zvučna crtovlja. Postav osim (pri)morskih pejzaža okuplja i cikulus fotografizmima, paralelnih linearnih ritmova deriviranih ili deduciranih iz različitih vizualnih fenomena. Služeći se instrumentom svojeg medija Horvatić u tom dijelu svojega rada dolazi do najveće moguće autonomije, do potvrde kako ga u čitavom djelovanju više vodi estetska osjetljivost nego li želja za faktografijom ili dokumentiranjem. Kako u predgovoru kataloga ističe Tonko Maroević, u nizu krčkih snimaka Davor Horvatić prilazi moru sasvim na domak, okida s obale, plaže, iz čamca i hvata s razine malo iznad morske površine tako da kaptira izduženu perspektivu i sluti beskonačne daljine. U kadar mu pak povremeno upadaju obrisi otočja, tvoreći tako srednji plan između mjesta promatranja i slutnji nedovida. Svodeći često kompoziciju na tri horizontalna pojasa (u vertikalnom nizu: more, otoci, nebo) gotovo da postiže dojam analogan rješenjima apstraktnog, metafizičkog pejzažizma Marka Rothkoa, premda ne teži piktorijalnim efektima. U drugačijim solucijama dobro mu dolazi silhueta jedrilice visokoga jarbola da po sredini akcentira kadar ili pak jezičac rta sa svjetionikom da unese čvrstu točku u igru neuhvatljivih refleksa i zračnih preljeva. Jedna panoramska vizura uspješno integrira redom: morsku površinu (naboranu kožu od valova), krševite padine otoka (pred kojima, kao reper, imamo jedrilicu razvijenih jedara), duboke prodole velike planine, dva niza arhipelaga oblaka i uzvišenu plavet najgornje zone kadra. Izložba Vječna uzmorja, zračna obzorja, zvučna crtovlja ostaje otvorena do 08. rujna, a postav je moguće ragledati savkim danom (osim ponedjeljka i utorka) od 10.00 do 12.00, te od 19.00 do 22.00 sata. Izložbu koju je uz autora otvorila ravnateljica Maja Parentić organizira Centar za kulturu Grada Krka.

>> otkrijte više

Preuzmite katalog:

>> prednja strana (.pdf)
>> stražnja strana (.pdf)
 

 
Posjetitelji izložbe Davora Horvatića

 

 
Dio izloženih fotografija


Izložbu su otvorili autor Davor Horvatić i ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka Maja Parentić

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN HUMANITARNI KONCERT KLAPA SJEĆANJE NA MLADENA (20. kolovoza 2011.)

U dvorištu Frankopanskog kaštela, kao posljednji koncert ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi, priređen je osmi po redu susret klapa Sjećanje na Mladena, kojeg svake godine Centar za kulturu Grada Krka organizira u čast prerano preminulom tenoru Klape Krk - Mladenu Milovčiću. U odnosu na prošlu kada je ovo humanitarno događanje održano u prostoru Srednje školi Hrvatski kralj Zvonimir ovogodišnji koncrt, obzirom na promjenjivost druge polovice kolovoza, ipak je, na zadovoljstvo publike i sudionika, izveden pod vedrim krčkim nebom. Samoj manifestaciji - koja na jednom mjestu okuplja najeminentnije predstavnike klapske pjesme - pošlo je za rukom potaknuti Krčane da svojim prilozima pomognu ovu jedinstvenu humanitarnu akciju. Prikupljena sredstva tako će biti uložena u opremanje krčke Galerije Decumanus audio-vizualnom opremom što bi u konačnici trebalo omogućiti lakšu organizaciju izložbi, ali i ostalih događanja, sa sve češćim novomedijskim sadržajima. Do sada sredstvima prikupljenim ovim koncertom pomagalo se pored ostalog dječjem vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi, te pripremanju ciklusa vrijednih slikovnica s krčkim pričama i legendama pod nazivom Vejske povede.  Izvedbom klapskih evergreena svoju počast Mladenu Milovčiću odalo je osam domaćih i inozemnih klapa, i to redom: Klapa Rašketa (m), Klapa Kirice (ž), Klapa Volta (ž), Klapa Tić (m), Klapa Teha (ž), Klapa Mali Grad (m), Klapa Mažurana (ž) i Vokalna skupina Bona forma (ž). Uz snažan aplauz oduševljene publike koncert je završen zajedničkim nastupom svih sudionika koncerta koju su izveli neslužbenu otočnu himnu - Otok od zlata.

 >> pogledajte ostatak galerije

 
Klapa Mali Grad

 
Klapa Mažurana

 
Zajednički nastup svih izvođača

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODSVIRAN TREĆI EVO TI PA SLUŠAJ! (20. kolovoza 2010.)

Na prostoru krčkog boćarskog kluba, u okvirima kompleksa SRC-a Josip Uravić Pepi, održano je treće izdanje festivala Evo ti pa slušaj! zamišljeniog kao prilika da se krčkoj, uglavnom mlađoj, publici predstavi glazba sve brojnije otočke demo scene. Ovaj nastavak predstavljanja mladih glazbenih snaga koji se svake godine odigrava tijekom Prvomajskog inkupatora donio je polusatne demonstracije krčkih bendova Trip Ice, Buco i Kalashnjikovi, te Brain Production, dok su se kao headlineri festivala predstavili riječki alternativci PHC i zagrebački Brkovi. Udruga demo bendova otoka Krka, inače organizator ove manifestacije, istače kako im je cilj ovaj jednodnevni festival prevesti u tradciju, odnosno profilirati ga u svojevrstan krčki brend prepoznatljiv po dobroj muzici i zabavi. Uz to, jedna od važnijih zadaća ovakvih okupljanja jest ohrabriti i potaknuti mlade da što više vremena provode razvijajući različite oblike vlastite kreativnosti. Realizaciju ovog glazbenog događanja svojim su sponzorstvom omogućili: Grad Krk, Caffe bar Melody, Tiffany Pub, Terasa Diana i Discoteque Jungle.

>> preuzmite plakat festivala (.jpg)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
PHC

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Brkovi u potrazi za najboljim/načujdnijim brkom

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Brkovi

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZAGREBAČKI PUHAČI ODUŠEVILI KRČKU PUBLIKU (19. kolovoza 2011.)

U Frankopanskom kaštelu, pred raspoloženom publikom, održan je koncert Zagrebačkog puhačkog ansambla, posljednji program klasične glazbe ovogodišnjih Ljetnih priredbi. Ovom prigodom petero vrsnih puhača - Dani Bošnjak (flauta), Branko Mihanović (oboa), Danijel Martinović (klarinet), Branko Harkay (rog) i Ricardo Luque (fagot) - izveli su neka od najpopularnijih djela Wolfganga Amadeusa Mozarta (Die Zauberflöte, KV 620 - uvertira), Gioacchina Rossinija (Il barbiere di Siviglia - uvertira; L'italiana in Algeri - uvertira), Giuseppea Verdija (Nabucco - uvertira) i Georgesa Bizeta (Suita: Introduction, Habanera, Seguedille, Les dragons d'Alcala, Entr'acte, Les toréadors). Inače, Zagrebački puhački ansambl osnovan je 1991., što znači da ove godine obilježava zavidnu dvadesetu godišnjicu neprekinutog rada. Ovaj popularni ansambl čine ambiciozni i afirmirani glazbenici, obrazovani na više različitih visokoškolskih glazbenih ustanova, te usavršavani u zemlji i inozemstvu. Repertoar ansambla je širok i obuhvaća skladbe različitih stilova s naglaskom na glazbenu baštinu 20. stoljeća. Interpretacije ansambla, u što se mogla uvjeriti krčka publika, krasi sklad kvinteta u cjelini, te osobnost i kvaliteta svakog pojedinog člana kao solista. Ansambl je redovit gost brojnih domaćih glazbenih festivala među kojima su Večeri na Griču, Muzički biennale Zagreb, Festival sv. Marka, Ljetna scena Amadeo, Omiško ljeto ili Pulski festival. Ansambl pored toga surađuje s istaknutim glazbenicima kao što su Stephen Kovachevich, Anđelko Krpan, Ratko Vojtek, Višnja Mažuran ili Ljubomir Gašparović. Uz brojne hrvatske gradove zagrebački puhači gostovali su u Austriji i Južnoj Americi, a dosad su snimili tri nosača zvuka.

 >> pogledajte ostatak galerije

 

 


Zagrebački puhački ansambl: Dani Bošnjak (flauta), Branko Mihanović (oboa), Danijel Martinović (klarinet), Branko Harkay (rog) i Ricardo Luque (fagot)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U KRKU PREDSTAVLJENA PUTUJUĆA IZLOŽBA NA OTVORENOM MORE KAO PLATNO (19. kolovoza 2011.)

Riječka Udruga Livingstone i tvrtka Astoria, prošle su godine osmislili nacionalnu kulturološku kampanju Prijatelji mora kojoj je zadaća svake godine izložbama fotografija velikih formata na otvorenom u mnogim hrvatskim gradovima javnosti, ali i brojnim posjetiteljima, skrenuti pozornost na društvenu odgovornost te stalnu vrijednost promicanja ekologije i očuvanja Jadranskoga mora. Dok se prošle godine izložba bavila motivima podmorja ovogodišnji radovi uglavnom dokumentiraju ljepotu morske površine koja predstavlja istinsku duhovnu snagu svih zaljubljenika u beskrajno plavetnilo. Ova za naše prilike jedinstvena putujuća izložba, pod nazivom More kao platno, koja se duž Krčke rive može razgledati od 19. do 26. kolovoza 2011., nudi niz zanimljivih fotografskih prizora koji traže zastajanje jer okupljenim je autorima pošlo za rukom podsredstvom medija fotografije prenjeti jedinstvenu, riječima teško obznanivu, emociju. Selekciju fotografija i postav izložbe potpisuje Helena Srakočić, stručna savjetnica fotografskog festivala Rovinj Photodays, a autori predstavljenih fotografija su: Ivo Pervan, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Dražen Stojčić, Saša Poldan,  Dalibor Talajić, Božidar Prezelj, Nino Marcutti, Željko Mršić, Renco Kosinožić, Željko Jelenski i  Ljubo Gamulin. Ovaj projekt sastavni je dio festivala fotografije Rovinj Photodays, a sukladno procjeni prošle je godine, kroz četiri ljetna mjeseca, u petnaest hrvatskih gradova, izložbu s tematikom podmorja vidjelo više od milijun ljudi. Ovogodišnji postav nakon grada Krka seli u Mali Lošinj, a do kraja rujna izložba će obići čak šesnaest gradova.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Na Krčkoj rivi izložene fotografije iz ciklusa More kao platno

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Fotografija Dalibora Talajića

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Fotografija Iva Pervana

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Fotografije Petra Trinajstića i Željka Jelenskog

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PREDSTAVLJENA SURADNJA ISELJENIČKIH KLUBOVA IZ NEW YORKA S HUMANITARNOM UDRUGOM ANDRIJANA GRŽETIĆ (17. kolovoza 2011.)

U Velikoj vijećnici Grada Krka predstavljena je suradnja otočkih iseljeničkih kubova iz New Yorka, točnije Kluba žena otoka Krka u New Yorku i Kluba otok Krk - NY, s Humanitarnom udrugom Andrijana Gržetić. Ovom su predstavljanju uz Gordanu Gržetić, nazočili Bosiljka Radman, predsjednica Kluba žena otoka Krka u New Yorku, Ive Žgombić, predsjednik Kluba otok Krk - NY, Marica Milčetić, blagajnica Kluba otok Krk - NY, Marina Jurasić Vučenik, inicijatorica suradnje iseljeničkih klubova i Udruge, te dr. sc. Tomislav Galović, voditelj projekata Udruge. Na samome početku predstavljanja Mirjana Jurasić Vučenik istakla je kako se ideja za ovu suradnju rodila iz saznanja o jednoj od vrijednih inicijativa Humanitarne udruge Andrijana Gržetić, odnosno prodajnoj izložbi kolača Slatki otok koja je, obzirom na plemenitost zadaće, odjeknula i među krčkim iseljenicima. U nastavku, aktivnost newyorškog Kluba žena otoka Krka ukratko je predstavila Bosiljka Radman istaknuvši kako se udruženje kojem predsjeda često upušta u pomaganje potrebitima, te kako je jedna od značajnijih akcija bila poduzeta radi prikupljanja novčane pomoći namijenjene stradalim Haićanima.  Također, pojasnila je i navedenu suradnju koja se odnosi na novčanu donaciju Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić, i to u ukupnom iznosu od 1175 $, od čega su 300 $ sredstva izdvojena iz proračuna Kluba žena otoka Krka, dok su preostalih 875 $ na svojim sastancima zajednički prikupili članovi i članice Kluba žena i Kluba otok Krk. Ovaj iznos biti će namijenjen stipendiranju osnovnoškolaca koji su ostali bez očeva, jer jedino oni ne ulaze u sustav stipendiranja kakav karakterizira srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. Prema riječima Tomislava Galovića prošle su godine tako bile podijeljene četiri jednokratne stipendije u iznosu od 4.000,00 kn. Od trenutnih projekata Humanitarne udruge Andrijana Gržetić izdvojeni su nadolazeća akcija Slatki otok, koncert Pomoć u ponoć, humanitarni buvljak Traversić, a spomenuta je i mogućnost pokretanja novog projekta - Volonteri osnovnih škola - s ciljem poticanja volonterskog rada osnovnoškolaca koji bi obzirom na zasluge jednom godišnje od strene Udruge bili zasluženo nagrađivani.

 
Gordana Gržetić, Marica Milčetić, Marina Jurasić Vučenik, Ive Žgombić, Bosiljka Radman i Tomislav Galović

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ČAROBNJAK IZ OZA RAZVESELIO NAJMLAĐE (15. kolovoza 2011.)

U izvedbi Dječjeg kazališta Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda, u Frankopanskom kaštelu odigrana je lutkarska predstava Čarobnjak iz Oza rađena prema poznatom tekstu Franka Bauma. Ovom zanimljivom kazališnom komadu, čiju režiju potpisuje Serđo Dlačić, pošlo je za rukom posve okupirati pažnju mališana, ali i njihovih roditelja, tako što su gotovo sat vremena, predano uživali u lutkarskoj interpretaciji jedne od najpoznatijih i najljepših dječjih priča. Iako je sam autor kazao kako je Čarobnjak iz Oza napisan prije svega za dječju zabavu, on im, osim demonstracije pravog prijateljstva, pruža i  jednu vrijednu pouku - da treba znati savladati svoje strahove, te da je, s druge strane osjećati strah, nešto sasvim normalno. Također predstava poučava i kako je važno naučiti da čovjek ne mora znati sve, što su  najbolje pokazale dogodovštine triju neobičnih likova koja su pomoć zatražili od djevojčice što ih je odvelo prema ostvarenju vlastitih snova. Mobilnu scenografiju i lutke za predstavu izradila je Luči Vidanović, dok su glumci redom - Stanislav Hudi kao čarobnjak iz Oza, Anamarija Vlajnić kao Dorothy, Valentina Srnojević kao Strašilo, Bruno Brinzej kao Limeni Drvosječa i Darija Vlajnić kao Plašljivi Lav.

 >> pogledajte ostatak galerije

 

 


Dječje kazalište Ivana Brlić Mažuranić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽANA REGATA TRADICIJSKIH BARKI - KRČKA JEDRA (15. kolovoza 2011.)

U gradu Krku, gradu bogate pomorske tradicije o čemu nam svjedoče bezbrojne povijesne epizode, kao prisjećanje, ali i njezin nastavk, na blagdan Velike Gospe u akvatoriju Krčkog zaljeva održana su tradicionalna Krčka jedra. Riječ je o četrnestoj po redu regati tradicijskih barki na jedra kojoj su se pridružili suvremeniji krstaši, i to uz značajan broj posjetitelja različitih generacija - zaljubljenika u jedriličarstvo i kvarnersko pomorsko nasljeđe. Za sve stanovnike, ali i posjetitelje, ova slikovita regata predstavlja jedinstvenu priliku da se grad Krk doživi u jednom posve drugačijem, mogli bismo reći povijesnom svjetlu, jer konture Krčkog zaljeva za vrijeme njezina trajanja bivaju urešene jedrima starih plovila, prizivajući tako danas već pomalo zaboravljena vremena kada su pomorstvo i ribarstvo, Krčanima značili život. Zasluženu pažnju na ovoj regati tradicijskih barki dobila je i nedavno od zaborava spašena krčka pasara Bodulka koja osim što svakodnevno krasi Krčku luku, zna svojoj posadi na regatnim natjecanjima priskrbiti i pokoju pobjedu. U vrijeme održavanja regate istinski zaljubljenici u pomorsku baštinu, u krčkoj Galeriji Decumanus imali su prilike razgledati izložbu krčkog brodomaketara Željka Skomeršića - Ploviti se mora - čiji postav osim maketa brodova okuplja pomorske karte, te raritetnu brodsku mjernu i navigacijsku opremu. Kao i svake godine Krčka jedra startala su točno u podne, i to na posljednji otkucaj sata s krčkog zvonika. Nagrade najboljim ovogodišnjim jedriličarima u popodnevnim satima podijeljene su na Ribarskom mulu, nakon čega su se okupljeni prepustili opuštanju uz jedriličarsku zabavu i svirku grupe L'amour. Jedriličarskoj fešti u večernjim satima pridružili su se i gradski limenjaci koji su svoj program izveli na Veloj placi. Organizaciju ovogodišnjih Krčkih jedara potpisuju Jedriličarski klub Plav, Turistička zajednica Grada Krka, Grad Krk i Komunalno društvo Vecla d.o.o., dok kao sponzore valja izdvojiti Hotele Krk, Valamar Koralj Romantic Hotel, Marinu Punat, Koktel bar Volsonis, Vinariju Katunar, Firgus Vecle, Uljaru Nono, OPG Marević i Ribarski brod Orcu.

>> preuzmite rezultate regate: Open (.pdf)
>> preuzmite rezultate regate: tradicijeske barke (.pdf)

>> preuzmite plakat regate (.jpg)

  

 
Tradicijske brodice u akvatoriju Krčkog zaljeva

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KAO POSLJEDNJI DRAMSKI PROGRAM 55. LJETNIH PRIREDBI ODIGRANA KOMEDIJA PRVA ŽENA, DRUGA ŽENA (12. kolovoza 2011.)

Pred iznova punim auditorijem Frankopanskog kaštela, kao posljednji dramski program ovogodišnjih Ljetnih priredbi, odigrana je nagrađivana predstava zagrebačkog Teatra Rugatino - Prva žena, druga žena. Ova komedija Vladimira Stojsavljevića može se opisati kao tipična igra karaktera koja počinje i skončava anegdotalno. U pomalo bizarnu situaciju uronjene su dvije žene, isprva označene kao katolkinja i skojevka, da bi se ubrzo otkrilo kako su svjetonazori zamijenjeni: Matilda, kojoj je Vesna došla s molbom da joj omogući crkveni sprovod zajedničkog muža ateista, tijekom razvoja situacije pokazuje sve više smisla za konkretno. Upravo ono što je kod publike izmamilo smijeh potpun je izostanak bilo kakve fluidnosti i religijskog osjećaja u odnosu na svaku životnu temu. Matilda, koja uvježbava tango na početku teksta, strastvena je i čvrsto stoji na zemlji. Vesna, mlađa i duboko marksističkog uvjerenja, na sve teme reagira posve lirski. Radnja započinje tako što u stan prve žene, Matilde, katolkinje, upada druga žena, Vesna, skojevka, otkrivajući kako joj je netom umro muž Milan: oficir JNA - komunjara, kurviš i alkoholičar. Od Matilde traži svećenika za pogreb, a nakon prisjećanja njihova života s varalicom, zaključuju da ga shodno zaslugama neće pokopati na Mirogoju nego će ga u urni šest mjeseci držati jedna, a šest druga, dok će s novcem koji im je ostavio za pogreb otići će na more. No plan možda propadne jer se iz bunila pijanstva oglasi sam Milan. U ovoj neobičnoj opreci naposljetku se razvija društvena satira i autorski komentar recentne političke situacije. U predstavi glume Marija Kohn i Asja Jovanović, legende hrvatskog glumišta koje je krčka publika ispratila srdačnim pljeskom.

 >> pogledajte ostatak galerije

 
Marija Kohn i Asja Jovanović

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZAVRŠILO TRODNEVNO SLAVLJE SVETOM LOVRI U ČAST (10.kolovoza 2011.)

Nakon trodnevnog slavlja, tijekom kojeg su se mnogi prepustili uživanju u zaista različitoj paleti sadržaja, svome kraju privedeno je i 487. izdanje Krčkog sajma. Turistička zajednica Grada Krka u suradnji s Udrugom Frankopani knezovi Krčki i ove je godine povodom blagdana sv. Lovre priredila spektakularno povijesno-zabavno događanje. U svom jedinstvenom povijesnom dijelu Lovrečeva je brojnim posjetitetiljema, na tragu popularne eksperimentalne arheologije, demonstrirala oživaljavanje srednjovjekovne i renesansne povijesti, odnosno perioda kada su ulicama otočkih naselja hodali predstavnici jedne od naših najslavnijih plemićkih loza - obitelji Frankopan. Stoga, svatko tko se u vrijeme trajanja Sajma zatekao na Trgu Kamplin čije konture i danas prepoznatljivim čini drevni, srednjovjekovni Frankopanski kaštel, imao je prilike barem na trenutak osjetiti bogatstvo gradske prošloti. Prisjećanje na srednjovijekovno i renesansno življenje mogli su potaknuti ondje okupljeni čuvari tridacije starih zanata (tkalje, obučari, licitari, filigrani, lončari, tesari, klesari i  mnogi drugi), krčki streličari koji su uglavnom mlađim posjetiteljima otkrivali osnove svog zanata, za borbu spremni vitezovi knezova Krčkih i slovačka povijesna skupina Aramis zadužena za vjerna uprizorenja renesansne dvorske tradicije i igara, dok se za dobro raspoloženje i srednjovjekovnu atmosferu kao i prethodnih godina brinuo češki ansambl za ranu glazbu Jaaar. Krčka povijesna priča svoju je kulminaciju doživjela tijekom svečanosti zatvaranja - obzirom da je otvaranje omelo za Lovrečevu karakteristično kišovito vrijeme - kada je čitava kostimirana svita vođena knezom Krčkim i njegovom djevom ponosno prošetala starogradskom jezgrom. Po povratku na prestolje smješteno podno čvrstih zidina Frankopanskog kaštela upriličena je povijesna igra koja je započela srednjovijekovnim notama u izvedbi ansambla Jaaar, a nastavljana dijalogom između kneza Krčkog i njegovih vitezova. Potom su se publici komičnim skazanjem predstavili raspoloženi Slovaci iz udruženja Aramis, nakon čega je u Krčkoj luci uslijedila spektakularna pomorska bitka koja je i ove godine privukla rekordan broj znatiželjnika koji su osim u spretnim poduhvatima ovdašnjih moreplovaca uživali i u tradicionalnom vatrometu. Za sve željne neobične avanture, kao i prethodnih godina, tijekom sva tri dana trajanja Sajma, organizirana je potraga za blagom, otkrivajući tako tek jednu od mnogih krčkih legendi, i to onu o nikad pronađenom blagu s brodice koja je doživjela prepad pirata.  Uz oživljenu gradsku povijest na Trgu Kamplin, Lovrečevu prepoznatljivom čini i njezin sajmeni dio u okvirima kojeg su se predstavili brojni proizvođači autohtonih otočkih proizvoda (sira, vina, pršuta, slastica, meda i ostalog), ali i bogata gastro ponuda koja je posjetiteljima zasigurno najviše prijala tijekom večernjih i noćnih sata kada su vruću atmosferu do usijanja podizali Neno Belan i Fiumensi, Kristijan Rahimovski, Le Monde, Point, Reverz Park, Mala vida i Tramuntana Party, a kao uvod u zabavni program, svoj vrijedan doprinos Lovrečevi pružili su folkloraši iz Vrha, Kornića i Poljica, Dječji zbor Mići Boduli, krčki limenjaci i Plesna skupina Povero Keko. Uz Turističku zajednicu Grada Krka i Udrugu Frankopani knezovi Krčki organizaciju ovog trodnevnog događanja potpisuju Grad Krk, TKD Vecla d.o.o., DVD Krk i JVP Krk.

>> pogledajte foto-galeriju s ovogodišnje Lovrečeve

>> preuzmite plakat Lovrečeve (.pdf)
>> preuzmite letak Potrage za blagom (.pdf)

 
Stari zanati na Trgu Kamplin

 
Krčki streličari bili su na raspolaganju svim posjetiteljima Sajma

 
Stari zanati na Veloj placi


Performans češkog ansambla za ranu glazbu Jaaar

 
Borbe povijesne skupine Aramis iz Slovačke


Krčki knez

 
Performans povijesne skupine Aramis

 
Stari zanati na Veloj placi

 
Nastup Male vide na Gradskoj rivi

 
Svečanost zatvaranja Lovrečeve


Krčki knez u društvu kneginje

 
Vitezovi knezova Krčkih

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U ATRIJU KRČKOG FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NASTUPIO KVARTET ALGAROTTI (05. kolovoza 2011.)

U sklopu glazbenoga dijela ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi, orijentiranog k baroknoj glazbenoj baštini, u prekrasnom ambijentu atrija franjevačkog samostana, svoj koncert održao je nedavno okupljen Kvartet Algarotti čime je još jednom odana počast krčkom svećeniku i glasovitom kolekcionaru Nikoli Udini Algarottiju (Krk, 1791 - Beč, 1838) koji je svojim sumještanima u nasljeđe ostavio zavidnu zbirku muzikalija i vrijednih instrumenata za koje je izričito htio da imaju uporabnu, a ne muzejsku vrijednost. Repertoar Kvarteta, čije je djelovanje svečano započelo upravo ovim koncertom, obuhvaćen je rasponom od klasike do suvremene glazbe, s naglaskom na hrvatsko stvaralaštvo, a posebna se pažnja pridaje proučavanju i popularizaciji bogate Algarottijeve zbirke muzikalija. Kvartet, koji je krčkoj publici poklonio koncert izveden na gudačkim instrumentima iz Algarottijeve zbirke, čine: Orest Shourgot (violina), Antun Stašić (violina), Aleksandar Jakopanec (viola) i Smiljan Mrčela (violončelo). Ovom prigodom virtuozno je odsviran veličanstven barokni triptih (Wolfgang Amadeus Mozart, Gudački kvartet br. 19 u C-duru, K. 465 Disonance; Joseph Haydn, Gudački kvartet br. 16 u B-duru, op. 3, br. 4; Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento u F-duru, KV 138) koji je publiku s posljednje ovogodišnje barokne večeri ostavio vidno oduševljenu i prepuštenu dugotrajnom aplauzu.

 >> pogledajte ostatak galerije

 

 


Kvartet Algarotti: Orest Shourgot (violina), Antun Stašić (violina), Aleksandar Jakopanec (viola) i Smiljan Mrčela (violončelo)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OBILJEŽENI DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI TE DAN HRVATSKIH BRANITELJA (04. kolovoza 2011.)

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja koji se svake godine objedinjeno slave 05. kolovoza, kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu, odnosno oslobađanje okupiranog Knina u vojno-redarstvenoj akciji Oluja, predstavnici Grada Krka - gradonačelnik Darijo Vasilić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić - zajedno s predstavnicima otočkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata (HVIDRA-e i Udruge veterana Domovinskog rata) položili su vijence i zapalili svijeće na spomen-obilježje u Velikom parku. Nakon kratkog zadržavanja u gradu Krku, spomenuta delegacija minutom šutnje odala je počast poginulom branitelju i na groblju u Pinezićima, a potom su se položili vijenci i zapalile svijeće na spomeniku u parku krčkog Vatrogasnoga doma.


Polaganje vijenaca na spomen-obilježje u Velikom parku

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PRIKLJUČITE SE AKCIJI POD NAZIVOM OTOČNA ROŽICA (03. kolovoza 2011.)

>> preuzmite tekst natječaja (.pdf)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODIGRANA PREDSTAVA NITKO, NITKO, ALI NITKO NIKAD NIJE TAKO IGRAO FAUSTA (03. kolovoza 2011.)

U Frankopanskom kaštelu, pred raspoloženim euditorijem, odigrana je hvaljena predstava zagrebačkog Teatra Rugatino Nitko, nitko, ali nitko nikad nije tako igrao Fausta. Riječ je o komadu nastalom po motivima poznatog teksta Gretica, stranica 89. suvremenog njemačkog autora Lutza Hübnera. To je priča o kazalištu, koja propituje odnos redatelja i glumca, ispričana na primjeru proba jedne scene sa stranice 89 iz Götheovog Fausta. A scena je sljedeća: stari Faust prodao je svoju dušu Mefistu ne bi li kupio mladost i zaveo Greticu, a da bi u tome uspio podmeće joj kutijicu s nakitom. No zašto je odabran upravo taj komad? Možda, da bi se, poput nihiliste i razbijača iluzija - Mefista - demistifcirao jedan svijet koji počiva na iluzijama, a potom, obzirom da i sami u takvom svijetu živimo, glumcima otvorio prostor za stvaranje jednog posve novog imaginarnog svijeta. U idiomu scenskog minimalizma, usredotočivši se na glumce, ekipa Teatra Rugatino tako je donijela duhovitu i povremeno dirljivu kazališnu iluziju. Dvoje glumca, zapleteni u igru svlačenja i oblačenja različitih karaktera (ženskara, gnjavatora, zahtjevnog redatelja ili prvakinje, glumice iz provinicijskog kazališta, starije glumice) superiorno, nadahnuto i s lakoćom izvode svoje stilske vježbe pokazujući tisuću glumačkih lica i pozivajući publiku da zaviri u taj intrigantni prostor skriven iza zastora. Suautor i redatelj Zijah Sokolović uspjeva uspješno dirigirati prirodom osjećaja dvoje poznatih glumaca, Linde Begonje i Draška Zidara, pretvarajući ih konačno, na inteligentan i suptilan način, u sudionike niza duhovitih situacija. Sve u svemu, ovo je duhovita i pomalo romantična predstava o ljudima koji iako različiti po karakterima i sudbinama, žive svoju istinsku ljubav prema kazalištu!

 >> pogledajte ostatak galerije

 

 
Izvrsni - Linda Begonja i Draško Zidar

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

IZLOŽBU ŽELJKA SKOMERŠIĆA PLOVITI SE MORA OTVORIO STJEPAN MESIĆ (31. srpnja 2011.)

U Galeriji Decumanus otvorena je izložba nagrađivanog krčkog brodomaketara Željka Skomeršića Ploviti se mora čiji postav osim maketa brodova okuplja pomorske karte, te raritetnu i vrijednu brodsku mjernu i navigacijsku opremu iz bogate autorove zbirke. Izložbu su uz Željka Skomeršića svečano otvorili Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka, Darijo Vasilić, krčki gradonačelnik, te poseban gost Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske u mandatu od  2002. do 2010. godine. Osim što je izrazio zadovoljstvo da može otvoriti ovako vrijedan i zanimljiv postav, Stjepan Mesić, kao zaljubljenik u brodomaketarstvo i dobar poznatavatelj tradicije pomorstva, istakao je kako će ovakva izložba u krčku galeriju zasigurno privući značaj broj posjetitelja različitih generacija. Jer ona osim o iznimnoj pedantnosti krčkog brodomaketara progovara i o bogatoj, no danas pomalo zaboravljenoj, pomorskoj prošlosti grada i otoka Krka. Toga se u pretgovoru kataloga izložbe dotakao i Julijano Sokolić primjetivši kako unatoč tome što su modeli Željka Skomeršića tek sjećanja na nekadašnji trud mnogih naraštaja jadranskih brodograditelja, oni istodobno predstavljaju svjedočanstvo i memento otočne prepoznatljivosti o čemu danas samo rijetki vode računa poklonivši se posvemašnjoj globalizaciji pod kojom nestaju i povijest, i poseb-nosti, i tradicije, i ponos naših ljudi. Željko je još kao dječak sanjario o morskim daljinama, promatrao brodove i brodice, a egzistencijalna potreba usmjerila ga je 1992. godine da se definitivno prikloni svom hobiju i postane pravi, istinski obrtnik u stvaranju plovila, od onih najmanjih leuta i bracera, do brigantina i barkova, kojima je nekoć naše more vrvilo, a danas ostadoše samo u sjećanima rijetkih kojima teško padaju nemar i zaborav umješnosti stvaranja naših predaka. No, da bi brod, nakon uspješnog porinuća mogao sretno i sigurnoploviti i obavljati svoje komercijalne poslove, trebali su posadi sa zapovjednikom na čelu, brodske karte i mnogobrojni instrumenti, koji su pomogli brod voditi i čuvati. Željko je tako od izvrsnog modelara postao i iznimni sakupljač raznolikog brodskog inventara bez kojeg nije moguća plovidba i koji čini sastavni dio moreplovljenja. Svi ljubitelji brodomaketarskog umijeća i pomorske tradicije postav u Galeriji Decumanus mogu razgledati do 20. kolovoza, i to svakim danom od 10.00 do 12.00, te od 20.00 do 23.00 sata.

>> otkrijte više
>> preuzmite katalog izložbe Ploviti se mora (.pdf)
>> posjetite Internet stranicu Željka Skomeršića

 

 

 


Dio postava izložbe Ploviti se mora

 
Maja Parentić, Željko Skomeršić i Stjepan Mesić


Maja Parentić, Željko Skomeršić, Stjepan Mesić i Darijo Vasilić


U razgledavanju izložbe

 
Posjet gradu Krku Stjepan Mesić iskoristio je i za kavu s
Krčanima na Gradskoj rivi

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČANI ĐORĐU BALAŠEVIĆU POKLONILI SRDAČNU DOBRODOŠLICU (30. srpnja 2011.)

U prekrasnom povijesnom ambijentu Trga Kamplin, jedan od najpopularnijih autora, glazbenika, pjesnika i pjevača ovih prostora - Đorđe Balašević - pred punim i rijetko euforičnim auditorijem, održao je gotovo četverosatni nastup za pamćenje. Riječ je o neobičnom predstavljanju njegove još ne napisane knjige Kalendar mog djetinjstva, čiji naziv dijeli i mini turneja nekolicinom sjevernojadranskih gradova (Krk - Kastav - Pula), što ga je na samo njemu svojstven način prožeo humorističkim, toplim i nadasve slikovitim pripovijedanjem o svom odrastanju i djetinjstvu u kojem se bez obzira na godište mogao svatko pronaći, ali isto tako i istančanim glazbenim repertoarom uz virtuoznu pratnju već legendarnog producenta, aranžera i napose pijanista, profesora Aleksandra Saše Dujina. Više od tisuću okupljenih ljubitelja jedinsvenog izraza ovog najpoznatijeg panonskog mornara ostalo je uduševljeno ne samo glazbom, već i njegovom neposrednošću, jednostavnošću i srdačnošću. Uz mnogo priče, jer ipak se radilo o predstavljanju knjige, tijekom koje je gotovo svaka rečenica bila popraćena iskrenim smjehom publike, Balašević je otpjevao neke od svojih dobro poznatih pjesama kao što su Neki novi klinci s kojom je započelo ovo glazbeno-pripovjedačko putovanje, zatim Priča o Vasi Ladačkom, Život je more, Ringišpil, Ne volim januar, Čaletova pesma i druge. Kroz ispričano, starija publika prisjećala se vlastitih zatomljenih uspomena, dok je mlađa ostala oduševljena novim izvedbama starijih pjesama. Svatko ga je, nema sumnje, uspio doživjeti na drugačiji, sebi svojstven način, što je nakon podužeg bisa, kulminiralo činom koji je potvrdio iskreno uživanje publike - podizanjem i dugotrajnim aplauzom. Ovu glazbenu poslasticu Krčanima je omogućio Thorax Promotion u suradnji s producentskom kućom Salayka, te uz svestranu podršku Centra za kulturu Grada Krka.

>> preuzmite plakat turneje (.jpg)

 

 

 
Prvi krčki nastup Đorđa Balaševića oduševio je
mnogobrojnu publiku

 

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

GLAZBENO-SCENSKOM IGROM I DRVO JE BILO SRETNO EXATOVCI ODUŠEVILI NAJMLAĐE (27. srpnja 2011.)

Nakon što je jedna od predstava Teatra Exit nedavno oduševila stariju krčku publiku, one najmlađe u produkciji iste kazališne kuće pridobila je nagrađivana glazbeno-scenska igra I drvo je bilo sretno, čiju režiju potpisuje poznati kazališni umjetnik Rene Medvešek. U ovoj dječjoj predstavi za koju je glazbu skladao Krešimir Seletković glume i sviraju Davorka Horvat, Goran Jurković, Ivan Kovačić, Ivan Pavić i Damir Horvat.  Tema ove poučne glazbene igre, koja djecu poučava o životu, a odraslu publiku vraća u djetinjstvo, neobično je prijateljstvo jednog drveta iz šume i dječaka koje potraje čitav njegov  život. Demonstracija tog prijateljstva živi u bezbrojnim situacijama, u međusobnom uveseljavanju i zajedničkim tajnama, ili u pomoći koju je drvo pružalo dječaku u ključnim životnim trenutcima. Iako posve uronjena u Medvešekov prepoznatljivi autorski rukopis, I drvo je bilo sretno iznenađuje lucidnom scenskom maštovitošću pojedinih dramaturško-redateljskih rješenja, a svojom jednostavnošću uči najdubljim životnim istinama. Za odličnu izvedbu glumci i glazbenici nagrađeni su snažnim odobravanjem i glasnim aplauzom.

 >> pogledajte ostatak galerije

 

 
Teatar Exit: I drvo je bilo sretno

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 90. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (27. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 90. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka,  Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik,) Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje, na inicijativu Čedomira Milera, započelo je prihvaćanjem ponude Marine Weltrusky za pripremu i provedbu internih audita među zaposlenicima Gradske uprave, a vezano uz daljnje održavanje ISSO 9001 standarda. Ova 500 € vrijedna ponuda  temelji se na planu koji obuhvaća pripremu i provedbu internih audita (dokumentaciju i poslovne procese), te izradu izvješća s prijedlozima za poboljšanje. Uz to, zaključeno je i kako će se školovanju za interne audite priključiti dvoje zaposlenika Gradske uprave, i to vježebenici Josipa Mrakovčić i Igor Hrast, a za njihovu pojedinačnu edukaciju izdvojeno je 3.250,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo ukratko su raspravljeni planovi u okviru projekta ZOOB, kao i oni vezani uz projekt energetske učinkovitosti, točnije mogućnost postepenog uvođenja LED rasvjete u okviru programa Energetski učinkovita gradska rasvjeta. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je Turističkoj zajednici Grada Krka dana suglasnost za zatvaranje prometa u užem dijelu grada Krka, i to u vremenu od 18.00 do 03.00 sata, radi nesmotrenog održavanja ovogodišnjeg Krčkog sajma koji se tradicionalno održava 08., 09. i 10. kolovoza. Istom predlagatelju dana je suglasnost za produženje radnog vremena tijekom trajanja spomenute manifestacije (do 03.00 sata), kao i pružena pomoć u ishođenju 30 kartica za besplatno parkiranje samih  izlagača. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije područja Kvarnera kao avio-destinacije. Grad Krk, kao jedan od osnivača Zračne luke Rijeka, u sufinanciranju navedenih usluga sudjelovati će iznosom od 10.667 € (80.000,00 kn), a Turistička zajednica Grada Krka iznosom od 5.492 € (41.190,00 kn). Turistička zajednica Kvarnera, kao formalni nositelj oglašavanja s Hrvatskom turističkom zajednicom potpisala je Ugovor o marketinškim uslugama zračnih prijevoznika, u ukupnom iznosu od 341.309,97 €, od čega 50% snosi Hrvatka turistička zajednica, a 50% Turistička zajednica Kvarnera zajedno s kvarnerskim općinama, gradovima, turističkim zajednicama, komorama i turističko-hoteljerskim subjektima. Na inicijativu Vladimira Žica, voditelja projekta KRK3ATLON, za organizaciju trećeg izadanja ove triatlonske utrke, koja se na Dunatu planira održati početkom rujna, izdvojeno je 2.500,00 kn. Realizacija atraktivne izložbe fotografija na otvorenom pod nazivom Prijatelji mora, koju organizira riječka Udruga Livingstone, Grad će omogućiti podrškom u iznosu od 8.000,00 kn, dok će na trošak Turističke zajednice Grada Krka biti angažiran zaštitar koji će od 19. do 26. kolovoza noću na Gradskoj rivi čuvati postavljene izložbene panoe.  Odbijena je zamolba tvrtke Legenda d.o.o. iz Kastva da se 08. i 09. kolovoza na javnoj gradskoj površini postavi omanji štand pored kojeg bi se svim zainteresiranim prolaznicima mjerio protok energije kroz tijelo, obzirom da u spomenutom terminu nema raspoloživog  gradskog prostora. U nastavku, dana je suglasnost TKD Vecla d.o.o. da Kajak timu Sportskog društva Starter kod Ribarskog mula odobri zakup pulta za bukiranje dnevnih programa kajakarenja. Mjesnom odboru Milohnići, na inicijativu Miljenka Milohnića, odobrena je suglasnost za održavanje pučke fešte u naselju Milohnići, i to 06. kolovoza uz nastup grupe Forte. Boćarskom klubu Brzac za organizaciju memorijalnog boćarskog turnira Josip Zec koji se u Brscu planira odigrati 20. kolovoza, izdvojeno je 5.000,00 kn. Rješavajući predmete odsjeka za Komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćena ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića za uređenje dvaju puteva u naselju Milohnići (dužine 340 m i širine 3 m). Ova investicija vrijedna 46.063,50 kn predviđena je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Uz to, prihvaćena je ponuda Hrvatskog restauratorskog zavoda za izvođenje nadzora prilikom demontaže objekta prislonjenog na zidove negdašnje samostanske crkve, te konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim arheološkim nalazima pronađenim na zemljištu stare gimnazije gdje će uskoro započeti izgradnja osnovnoškolske sportske dvorane. Ukupna vrijednost navedenih radova procijenjena je na 30.000,00 kn. Raspravljajući o problemu kameno-betonskog zida u Ulici Galija u gradu Krku koji je statički popustio istaknuta je potreba što skorije sanacije o čemu će biti obaviješteni njegovi vlasnici koji su dužni istu realizirati jer će u protivnom Grad to učiniti na njihov trošak. Rok za sanaciju iznosi 30 dana, a Grad će o ovom pothvatu zatražiti mišljenje riječkog Konzervatorskog odjela. Obzirom da se pokazalo kako je dosadašnjih 16 parkirališnih mjesta za motore i skutere kod Velikog parka premalo, prihvaćena je inicijativa da se za iduću turističku sezonu rezerviraju dodatna parkirališna mjesta na potezu od poslovnice Fine do Lučke kapetanije. Nadalje, prihvaćen je zahtjev Trgovačkog obrta Galija iz Srdoča za prodaju voća i povrća u pokretnom kombiju na raskrižju Dunat, i to od 21. srpnja do 28. kolovoza 2011. uz paušalnu naknadu od 2.500,00 kn. Francu Buidgesu dana je suglasnost za ulično sviranje gitare na prostoru Vele place osim u vrijeme održavanja drugih manifestacija. Pizzeriji Kantun odobreno je postavljanje reprezentacijske vitrine za pokaz ribe (dimenzija 126 x 88 cm; 1,11 m2) na javnoj površini po cijeni od 400,00 kn po m2. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljena je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na konačan prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Krka. Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije usvojen je Polugodišnji obračun Proračuna Grada Krka koji će 23. kolovoza na odlučivanje biti proslijeđen Gradskom vijeću. Sljedeća sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Krka održati će se 05. rujna.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODIGRANA PREDSTAVA PREKO TRNJA DO ZVIJEZDA (25. srpnja 2011.)

Pred punim euditorijem Frankopanskog kaštela, u sklopu dramskog programa 55. Ljetnih priredbi, odigrana je hit predstava nezavisnog zagrebačkog Teatra Exit - Preko trnja do zvijezda. Jedne Ivanjske noći, najkraće noći u godini, Helena (Nataša Janjić) i Robi (Ivan Glowatzky) slučajnim susretom započinju furioznu vikend-avanturu. Na pragu srednjih godina uspješna odvjetnica Helena i sitni kriminalac Robi, neiživljenih glazbeno-književnih ambicija, preispituju svoje živote. Duhovno ispražnjene ljubavnike iz strasti, osamljene i opterećene osjećajem odbačenosti (Helena ima oženjenog ljubavnika, a Robi sina iz prijašnje veze) zbližava sto tisuća kuna od jednog nelegalnog posla u kojem Robi posreduje. Iako novac mora predati nadređenom, Robi ga odlučuje potrošiti s Helenom, pa s njom i društvom koje se okupilo kreće u avanturu zagrebačkim lokalima, parkovima i ulicama od zagrebačkog Trnja do Zvijezde. Ova furiozna glazbena predstava nastala je prema poznatom tekstu Midsummer koji, kao i pjesme koje izvode glumci, potpisuju David Greig i Gordon McIntyre. Prijevod, adaptacija i režija predstave djelo su Tomislava Pavkovića, koji univerzalne probleme suvremenog svijeta pronalazi u našoj sredini jednako neotpornoj na trend podređivanja potpunog čovjekovog bića karijeri, uspjehu, prestižu i bogatstvu. No, što učiniti kad se čovjek nađe na životnoj prekretnici i kada u džepu više nema onih sto tisuća kuna za novi početak? Pitanja su koja još neko vrijeme ostaju lebdjeti nad gledalištem i nakon što je glumci, uz glasan aplauz, napuste.

 

 
Helena (Nataša Janjić) i Robi (Ivan Glowatzky)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

LAURA VADJON I KREŠIMIR HAS KONCERTIRALI U ATRIJU FRANJEVAČKOG SAMOSTANA (23. srpanj 2011.)

Upoznavanje s baroknom glazbenom tradicijom, u čast Nikoli Udini Algarottiju, samozatajnom krčkom svećeniku i strastvenom kolekcionaru koji je svojim sugrađanima u nasljeđe ostavio pravo malo glazbeno bogatstvo, zbirku muzikalija i vrijednih instrumenata, nastavljeno je koncertom Laure Vadjon i Krešimira Hasa. U prekrasnom povijesnom ambijentu eksterijera krčkog franjevačkog samostana jedna od naših ponajboljih umjetnica na baroknoj violini Laura Vadjon i poznati orguljaš i čembalist Krešimir Has maestralno su predstavili program u kojem su svoje mjesto pronašla djela ponajboljih skladatelja baroknog razdoblja poput  Antonija Bertalija (Sonata prima), Antonija Vivaldija (Manchester - sonata za violinu i continuo, br. 2, RV 12), Johanna Erasmusa Kindermana (Sonata terza a violino solo), Johana Heinricha Schmelzera (Sonata quarta), Georga Bohma (Suita in C), Giuseppea Tartinija (Sonata br. 10 u G-molu) i Arcangela Corellija (Sonata op.5. br. 12). Ovaj koncert, u sklopu 55. Ljetnih priredbi, bio je dobra prilika da Krčani još jednom, tijekom ugodne ljetne večeri, osim u povijesnom ambijentu uživaju i u virtuoznim interpretacijama europskih klasika. Laura Vadjon jedno je od vodećih imena na području reprodukcije glazbe starih epoha. Ova vrsna violinistica umjetnička je voditeljica i koncertna majstorica Hrvatskog baroknog ansambla s kojim od 1999. ostvaruje iznimne uspjehe donoseći na pozornice brojne hrvatske praizvedbe djela zaboravljenih skladatelja, kao i velikana kasnog baroka. Redovito surađuje s nizom najznačajnijih imena svjetske barokne scene, a članica je i brojnih ansambala. U interpretaciji solističke i komorne glazbe imala je mnogo uspješnih koncertnih i diskografskih projekata, a posebno je tražena kao interpret za literaturu ranog talijanskog baroka. Laura Vadjon muzicira na autentičnom talijanskom povijesnom glazbalu, radu Giovannija Battiste Guadagninija iz 1759. godine. Orguljaš i čembalist Krešimir Has svoju je umjetničku djelatnost usmjerio ka glazbi visoke renesanse i baroka. Nakon završenih studija orgulja i čembala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te usavršavanja na Musikhochschule Lübeck, aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog baroknog ansambla, te ansambala Musica da camera i Erato. Kao solist i komorni umjetnik posebnu pažnju posvetio je izvedbama rijetko izvođenih djela za čembalo i orgulje. Dobitnik je i više nagrada za svoje umjetničko, te liturgijsko - glazbeno djelovanje. Kao suosnivač Malog festivala čembala, kontinuirano doprinosi afirmaciji tog glazbala u nas.

>> pogledajte ostatak galerije

 
Laura Vadjon i Krešimir Has u atriju franjevačkog samostana

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

IZAŠLA NOVA KNJIGA ELFRIDE MATUČ MAHULJE: SMRT JE BABY BLUE - ŽIV SAM ITEKAKO (20. srpnja 2011.)

U nakladi kuće Venerus iz Rijeke, dijelom sufinancirana sredstvima Grada Krka i prilogom TKD Ponikve d.o.o., iz tiska je izašla nova knjiga krčke pjesnikinje i prozistice Elfride Matuč Mahulje, Smrt je baby blue - Živ sam itekako. Kako stoji u njezinu predgovoru, kojeg potpisuje Diana Rosandić, ovim rukopisom autorica se odlučila pred čitatelja iznijeti evoluciju jednog života koji je u svom iskrenom stvaralaštvu, nastanku i nestanku doživio svoju puninu, prividno ostavivši prazninu, ispunjenu metafizičkom tvarnošću. Naime, tema njezinog djela noćna je mora svakog roditelja, službenog naziva: sindrom iznenadne dojenačke smrti. Već u bilješki na samom početku autorica kaže da je trebalo proći trinaest godina da knjiga o smrti sina sama posloži stranice ispisane potresnom istinom svakog slova i znaka. Osobna tragedija koja postaje temeljni motiv ispovijedi Smrt je Baby Blue - Živ sam itekako na vrlo suptilan, nježan i mudar način postaje pobjeda nad besmislom i crnilom koju takva situacijska narav, uobičajeno, u svijetu nudi. Premda je stil pisanja jednostavan i protočan, realističan, pa čak bismo mogli reći, filmičan, one praznine za koje smo rekli da sadrže gorčinu i strahove, jasno obznanjuju da se knjiga može iščitavati na više razina. Autorica je naglasila da je namjerno uklonila sve detalje i didaskalije koje bi odvlačile pažnju s osnovne ideje, uspjevši pažnju usredotoči na bitak priče, srž središta motivacijskog subjekta, na dušu njene duše, malog Filipa. Povrh razmatranja o životu djeteta, autorica zapravo pomljivo za cilj ima osnažiti, osvjedočiti, ovjekovječiti roditeljsku Ljubav, kao Onu koja ostaje, Onu koja se nada, Onu koja vjeruje, Onu koja voli zauvijek. Promocija knjige Smrt je baby blue - Živ sam itekako održat će se u Rijeci (Trsatska gradina), 04. kolovoza 2011. s početkom u 20,00 sati.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

PRVI REGATNI NASTUP KRČKE PASARE OKRUNJEN PRVIM MJESTOM (19. srpnja 2011.)

Mošćenička Draga je u subotu, 16. srpnja, bila centar pomorske tradicije na Kvarneru. Ova tvrdnja ima čvrsto uporište u činjenici da su se toga jutra u malom portu čuvenog turističkog mjesta okupile čak 33 tradicionalne barke na jedra. Bilo je tu guceva, pasara, batana, gajeta, starih 50 i više godina, ali i novih replika u drvu i stakloplastici. Općina, Turistička zajednica i Katedra čakavskog sabora Mošćeničke Drage pokazale su se zaista dobrim domaćinom. Svojom trećom po redu regatom Mošćenička Draga tako postaje tradicionalnim mjestom okupljanja zaljubljenika u tradicionalne barke, ali i centar svih događanja vezanih uz očuvanje naše pomorske baštine. Naime, novootvoreni muzej pomorske tradicije ima zadatak okupiti svojevrsne čuvare prošlosti - sakupljače fotografija, dokumenata i artefakata ove donedavno zapostavljene teme. No vratimo se regati. I ove se godine startalo s rive, potežući za sidreni konop i istovremeno podižući jedra. Start je otežala bonaca pa je prvi plov ne baš jednostavne rute protekao relativno sporo, bez većih uzbuđenja. Jedreći uz samu obalu u vjetar trebalo je okrenuti tri bove, te isto tako niz vjetar, i to nekoliko puta. Nakon prvog plova zapuhao je snažan maestral koji je posve okrenuo situaciju na regatnom polju. Mnoge su posade imale poteškoća u kroćenju snažnog vjetra. Neki su morali i odustati prije završetka natjecanja koje je skraćeno na dva plova. Bilo je tu i prevrtanja, no na sreću bez težih posljedica. U takvim uvjetima, na svojoj prvoj regati u konkurenciji pasara,  ekipa Krk 2 - Krčka pasara - s posadom u sastavu Milohnić, Dunato osvojila je prvo, a u ukupnom poretku (koji se ne boduje) sjajno četvrto mjesto. Ekipa Krk 1 u sastavu Mrakovčić, Radivoj, Ivanović i Dijanić na jednoj od najljepših gajeta sjevernog Jadrana nije imala sreće u sportskom dijelu, ali su zato pobrali simpatije svojim veselim nastupom, pjesmom i druženjem sa sudionicima regate. Na kraju treba istaći kako je ovo događanje ujedno i vrhunska turistička atrakcija koja se sve više prepoznaje i zbog koje se turisti vraćaju u Mošćeničku Dragu. Domaćin slijedećem okupljanju tradicionalnih barki biti će grad Krk, i to 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Ekipa Krk 1 na startu sa gajetom i krčka pasara Bodulka
pred start regate

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Posada s gajetom lovi vjetar na startu i pobjednička posada
krčke pasare (Danko Milohnić i Nedeljko Dunato)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 89. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (19. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 89. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka,  Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik)  i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe Josipa Repeca iz Kornića kojem se daje suglasnost za šetnju magarcem na javnim površinama grada Krka uz obvezu vidljivog isticanja cjenika usluga koje naplaćuje od svojih korisnika. Na znanje je primljena inicijativa grupe građana da se asfaltira dio Ulice Mate Balote u gradu Krku. Kako se u dijelu spomeute ulice nalaze i objekti čiji su vlasnici komunalni doprinos plaćali po starom Zakonu o komunalnim djelatnostima (važećem prije 1996.) isti su dužni sudjelovati u sufinaciranju asfaltiranja, obzirom da plaćanjem komunalija nisu participirali u njegovu sufinanciranju, kao ni u izgradnji javne rasvjete. Prihvaća se zamolba Marijane Sindičić Baotić iz Krka za korištenje javne površine radi prodaje lavande, i to isključivo na Trgu Kamplin uz fasadu stare zgrade dječjeg vrtića i dnevni zakup u iznosu od 50,00 kn. Goranu Kosiću, studentu Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke, odobreno je pokretno slikanje na javnim gradskim površinama. U nastavku prihvaćena je inicijativa Odsjeka za izdavanje naloga Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. da se svakodnevno održava čistoća u Ulici Veli dvor u Krku koja se inače ne nalazi na popisu ulica za svakodnevno čiščenje. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se uz pristupni put prema gradskog groblju postave tri drvene klupice. Rješavajući predmete odsjeka za gospodarstvo usvojen je prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, koja će uskoro s ciljem prihvaćanja biti predložena Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinkih radova na području Grada Krka, dok su u Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk predloženi - Marinko Bajčić (za predsjednika), Višnja Bogdanić (za člana) i Marinka Margan (za člana). Radi skorašnjeg saziva Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog Odluke o odabiru banke za obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka, kao i prijedlog Odluke o određivanju osoba za potpisivanje dokumentacije platnog prometa, kao i pravo na uvid i stanje/promet žiro-računa Proračuna Grada Krka. Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o. dana je suglasnost da u sudski registar upiše novu djelatnost, i to proizvodnju i promet gnojiva, te poboljšanje tla. Tvrtki Krčki dvori d.o.o. dana je suglasnost za prijedlog programa događanja u Caffe baru Casa del padrone tijekom srpnja i kolovoza, međutim bez traženog produljenja radnog vremena. (Organizator je dužan pridržavati se svih propisa koji prate samu djelatnost.) Udruzi za promicanje obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli odobreno je 2.000,00 kn za organizaciju sedmog po redu ljetnog kampa za mlade s invaliditetom u Kampu Ježevac. Humanitarnoj udruzi Za bolje sutra odobrena je trodnevna prigodna prodaja ručno izrađenih predmeta na Veloj placi, s ciljem pomaganja potrebitim obiteljima s troje ili više djece. Udruzi Veterana Domovinskog rata otoka Krka odobreno je 5.000,00 kn za organiziranje proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja koja će se 05. kolovoza 2011. održati u svetištu Majke Božje Goričke u Batomlju.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

DRAMSKI DIO LJETNIH PRIREDBI NASTAVLJEN KOMEDIJOM PANDORINA KUTIJICA (18. srpnja 2011.)

Druga po redu predstava ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi, komedija Pandorina kutijica, zagrebačkog Teatra Gavran, od srca je nasmijala krčku publiku. U ovom dobroćudnom komadu Miro Gavran vraća se jednoj od svojih najdražih tema: muško-ženskim odnosima; priči o novim ljubavima, malim i velikim tajnama, odnosno o povratku jedino neraskidivom - obitelji. Režiju komedije potpisuje iskusni kazalištarac Robert Raponja iza kojeg stoje brojne komediografske uspješnice, dok u glavnim ulogama nastupaju potvrđeni kazališni glumci: Željko Duvnjak, Ivica Jončić i Mladena Gavran. Scenu je kreirala i kostime odabrala Jasmina Pacek. Nakon dvadeset pet godina sretnog i mirnog braka, simpatični portir Pero, zaposlenik Ministarstva obitelji, po prvi puta u životu zaviri u kutijicu u kojoj njegova supruga Buba čuva pisma iz mladosti. Ondje pronađe njezin intimni dnevnik, a ono što u njemu pročita istinski ga šokira. Njegova žena i njihov brak tako se iznenada ukazuju u posve neočekivanom svjetlu. Snažan pljesak oduševljenih ljubitelja kazališta potvrda su samo jednog - Miro i Mladena Gavran sa svojom kazališnom ekipom i ovom predstavom uspjeli su zadovoljiti i najizbirljivije kazališne sladokusce.

 
Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Željko Duvnjak, Ivica Jončić i Mladena Gavran
dobro su nasmijali Krčane

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U GALERIJI DECUMANUS IZLOŽENA AMBIJENTALNA INSTALACIJA STAKLENI GRADOVI (16. srpnja 2011.)

U organizaciji Centra za kulturu Grada Krka u Galeriji Decumanus otvorena je neobična izložba Stakleni gradovi poznatog hrvatskog slikara, grafičara i sveučilišnog profesora Antona Vrlića. Riječ je o ambijentalnoj instalaciji koja je prošle godine izazvala veliki interes publike i kritike nakon što je krenula svoj put galerijskim prostorima Hrvatske, počevši od zagrebačke Gliptoteke, preko zadarskog Muzeja antičkog stakla, pa sve do riječke Galerije Juraj Klović, svaki put demonstrirajući svoju atraktivnost, živost i aktualnost. Put ovog projekta, koji pruža izvanredne mogućnosti daljnjeg razvoja i nadogradnje istraživanja u mediju stakla, sada je nastavljen u krčkoj galeriji. Izložbu je uz ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka Maju Parentić otvorila kustosica Višnja Slavica Gabout istaknuvši kako je u luminoinstalaciji Stakleni gradovi Vrlić bio inspiriran snagom vizualnih doživljaja kojima obiluju suvremeni megalopolisi, okupani svjetlom i bojom, te dinamizirani prštavom energijom, opčinjavajući gusto usađenim vertikalama staklenih geometrijskih monolita. Kroz njihove čvrste, prozirne forme prolazi svjetlost, a na površini se ogleda okolna priroda, dok čovjek, boraveći unutar tih staklenih kubusa kao da balansira (i komunicira) između zemlje i neba. Osim toga, Vrlić je bio inspiriran i onim manjim, prizemnijim i ruralnijim gradovima, u kojima su habitati nekako organski blokoviti - poput grumena; u kojima forme odišu plasticitetom i tektonikom, a arhitektura djeluje kao da je izrasla iz krajolika i s njime srasla. I jedan i drugi tip grada Vrlić interpretira na sasvim autorski način, kreativno ujedinjujući staklene objekte, kvarcni pijesak, led-svjetlo i boju, te kreirajući suvremene tipske module grada bez identifikacijskih oznaka. Grada namjerno bez individualnosti, ali u podlozi s diskretnom slutnjom opće urbane problematike. Anton Vrlić rođen je 1957. u Splitu, a školovao se u Sinju. U Zagrebu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, gdje u klasi prof. Raula Goldonija završava slikarstvo. Osim slikarstvom bavi se i grafikom, a posljednjih petnaestak godina istražuje medij stakla. Samostalno izlaže od 1982., a do sada je održao 57 samostalnih izložbi. Ambijentalna instalacija Stakleni gradovi moći će se razgledati do 30. srpnja, i to svakim danom od 10.00 do 12.00, te od 20.00 do 23.00 sata.

>> otkrijte više
>> preuzmite katalog izložbe (.pdf)

 

 


Detalji instalacije Stakleni gradovi Antona Vrlića

 
Razgledavanje postava

 
Maja Parentić, Anton Vrlić i Višnja Slavica Gabout

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

NASTUPOM DRUŠTVENOG ORKESTRA HGZ-a NASTAVLJEN NIZ BAROKNIH KONCERATA (15. srpnja 2011.)

U Frankopanskom kaštelu, pred nizom zaljubljenika u klasiku, održan je koncert Društvenog orkestra Hrvatskog glazbenog zavoda, pod nazivom Rariteti iz zbirke Udina Algarotti, čime je nastavljen niz koncerata tematski vezanih uz razdoblje baroka. Povod tome bogata je ostavština Nikole Udine Algarottija koju čini zbirka muzikalija, glazbenih instrumenata i knjiga, što ih je taj samozatajan krčki svećanik prikupljao početkom 19. stoljeća i u nasljeđe ostavio svojim župljanima. Upravo ta činjenica, stvorila je obvezu da se to baštinjeno blago prezentira kroz koncerte ponajboljih hrvatskih glazbenika koji će koncertirati na nekima od dosad restauriranih instrumenata, odnosno svirati kompozicije iz zbirke muzikalija, posebno redaktirane i uređene za krčke koncerte. Ovom prigodom posjetitelji su imali prilike uživati u glazbenim pričama poznatih baroknih skladatelja poput Franza Antona Hoffmeistera (Menuet), Giovannija Paisiella (Amor vendicato, motet za sopran i gudače), Vaclava Pichla (Divertimento u G-duru, op. 5 br. 2, za flautu i gudače), Giussepea Sartija (Se vive il mio bene, arija iz opere Vologeso) i Antona Stamitza (Koncert u B-duru za violinu i gudački orkestar). Raritete iz zbirke Udina Algarotti, pod ravnanjem maestra Zorana Juranića, maestralno je izveo Društveni orkestar Hrvatskog glazbenog zavoda ojačan solistima - Josipom Lončar (sopran), Marinom Novak (flauta) i Antonom Stašićem (violina). Inače, ovaj Orkestar nastavlja tradiciju okupljanja zagrebačkih glazbenih amatera koji su prvi put nastupili daleke 1827., čime je započeo rad Musikvereina, odnosno danas Hrvatskoga glazbenog zavoda. Od 2005. Orkestar vodi Marcel Bačić. Osim u matičnoj kući Orkestar je nastupao u Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima, kao i u inozemstvu. Svoj prvi CD, Muzika iz Algarottijeve zbirke HGZ-a, Orkestar je objavio 2005., a njegova bogata povijest opisana je u knjizi Nade Bezić Društveni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda, i to povodom 55. godišnjice obnove Orkestra.

>> pogledajte ostatak galerije
 

Društveni orkestar HGZ-a sa solistkinjom Marinom Novak
 
 
Društveni orkestar HGZ-a sa solistkinjom Josipom Lončar

 
Društveni orkestar HGZ-a sa solistom Antonom Stašićem


Društveni orkestar HGZ-a (violine)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U GRADU KRKU PREDSTAVLJEN PROJEKT MEĐUNARODNA POLICIJSKA SURADNJA POLICIJE U ODORI (14. srpnja 2011.)

U uredu krčkog gradonačelnika održana je konferencija na kojoj je u sklopu projekta Međunarodna policijska suradnja policije u odori - Sigurna turistička sezona, predstavljen dolazak i rad policijskog službenika MUP-a Republike Slovenije na područje otoka Krka tijekom turističke sezone. Konferenciji su uz krčkog gradonačelnika Darija Vasilića nazočili Tomislav Dizdar, načelnik Policijske uprave Primorsko-goranske županije, Jože Sironič, policijski ataše Republike Slovenije za Republiku Hrvatsku, Ivan Katalinić, načelnik Policijske postaje Krk, Tihomir Marijanović, policijski službenik i Janez Rojko, policijski službenik MUP-a Republike Slovenije koji će na Krku ove godine boraviti od 14. srpnja do 14. kolovoza. Prema riječima Tomislava Dizdara, ovaj projekt na razini Policijske uprave Primorsko-goranske županije započeo je 2007. s angažmanom austrijskih časnika na području Liburnije, 2009. i 2010. nastavljen je suradnjom sa slovačkim i bavarskim policajcima, a ove se godine uz Slovake po prvi puta u razmjenu uključio i policijski službenik iz Slovenije. Sam projekt međunarodne policijske razmjene, odnosno ovakav način angažmana policije susjednih zemalja koje turistički gravitiraju Hrvatskoj, Dizdar je ocjenio kao inicijativu koja predstavlja izvrstan način suradnje i komuniciranja među policijama Europske unije, ali i nas kao buduće članice te velike obitelji. Ono što kod ovakvog načina angažiranja policajaca iz susjednih zemalja valja naglasiti jest inzistiranje na osjećaju sigurnosti koliko samih građana, toliko i svih onih koji tijekom turističke sezone borave u Republici Hrvatsoj, pa tako i na području otoka Krka. Godine koje su za nama, od stvaranja Republike Hrvatske pa sve do danas, sa stajališta sigurnosti ocijenjene su vrlo visokim ocjenama, a težnja je takvu razinu, uz neprestano zalaganje, i nadalje zadržati, zaključio je Dizdar. Krčki gradonačelnik izrazio je zadovoljstvo što je baš u Gradu Krku, kao najvećoj otočkoj lokalnoj samoupravi, organizirano predstavljanje projekta Međunarodne policijske suradnje, te što je upravo Republika Slovenija u međunarodnoj razmjeni poslala svog policijskog službenika na naš otok obzirom da veliki broj slovenskih državljana, bilo turista ili vikendaša, ovdje boravi. Prošle je godine tako otok posjetilo 100.411 slovenskih turista, koji po broju dolazaka zauzimaju drugo mjesto. Prema listi prijava stranih državljana, Slovenci prednjače, a prošle ih je godine na otoku boravilo 145.574. Uz to, gradonačelnik je istakao kako u gradu Krku, u siguronosnom smislu, nije bilo nikakvih problema sa državljanima Republike Slovenije, dodavši i kako veseli činjenica što su upravo slovenski turisti česti u preriodu pred i posezone pridonoseći tako vitalnosti krčke turističke privrede i dulje od onih nekoliko meseci koliko traje ljetna špica. Drago mi da se Policijska postaja Krk uključila u ovaj projekt međunarodne razmjene jer to spada u dobre primjere suradnji policija u Europskoj uniji, i to na zadovoljstvo onih kojima je itekako važna sigurnost u turističkim destinacijama, zaključio je naposlijetku gradonačelnik. U nastavku konferencije o projektu je ukratko progovorio Jože Sironič, a druženje je završeno  prošlogodišnjom policijskom statistikom koju je predstavio Ivan Katalinić.


Janez Rojko, Jože Sironič, Tomislav Dizdar, Darijo Vasilić,
Tihomir Marijanović i Ivan Katalinić

 

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČKI MALIŠANI UŽIVALI UZ CRVENKAPICU I VUČKA (13. srpnja 2011.)

Pred punim auditorijem Frankopanskog kaštela najmlađim Krčanima dobro znan gost, Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić iz Slavonskog Broda, izvelo je zanimljivu lutkarsku predstavu Crvenkapica i Vučko. Ima li boljeg završetka priče nego kada li negativan lik postane pitomi kućni ljubimac? Upravo to se dogodilo vuku u ovoj dinamičnoj predstavi koja na krajnje duhovit i zabavan način daje posve novu dimenziju poznatoj Grimmovoj Crvenkapici. Umjesto uplašene bake iz klasične priče, u predstavi brodskog kazališta ona je vješt fitness guru koja nakon što čuje da je iz zoološkg vrta pobjegao opasan vuk, da bi zaslužila vrijednu nagradu istog s nekoliko pokreta uspješno svladava, pretvarajući ga na kraju u dobrog i odanog kućnog ljubimca. Ovakav završetak priče oduševio je krčke mališane koji su s izuzetnom pozornošću pratili čitavu predstavu, a glumce na kraju nagradili glasnim aplauzom. Dječje kazalište Ivana Brlić Mažuranić iza sebe ima 30-godišnju tradiciju, a njihovu izvrsnost potvrđuje članstvo u Hrvatskom centru Međunarodnog udruženja lutkara i Hrvatskom udruženju profesionalnih kazališta za djecu i mladež.

>> pogledajte ostatak galerije

 

 
Crvenkapica i Vučko oduševili su najmlađe Krčane

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 88. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (12. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 88. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem Ugovora koje je Atletski klub Krk potpisao s roditeljima čija će djeca pohađati Ljetnu sportsku akademiju. Grad će ovu inicijativu pomoći iznosom od 6.600,00 kn, i to na način da svakom prijavljenom djetetu omogući potporu u iznosu od 200,00 kn. Odlazak triju članica Šahovskog kluba Krk (Lore Kukić, Karmen Mrakovčić i Antonele Bogdanić) na pojedinačno juniorsko prvenstvo Hrvatske koje će se od 23. do 30. srpnja 2011. održati u Topuskom, Grad će pomoći iznosom od 1.000,00 kn. Odbijen je zahtjev Katedre čakavskog sabora za sufinanciranje dodatnih aktivnosti koje se kao dio programa udruženja mogu prijaviti sljedeće godine, a za isplatu drugog i trećeg kvartala potrebno je najprije podnijeti financijsko izvješće za 2010. godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo načelno je prihvaćena inicijativa tvrtke HR-koncept d.o.o. iz Nedelišća da krčki proizvođači hrane putem specijaliziranog web-sustava (www.finoteka.hr) ostvare promociju vlastitih proizvoda. Godišnja članarina po oglašivaču stoji 450,00 kn, dok grupna godišnja članarina iznosi 1.050,00 kn. Svi zainteresirani za ovakav oblik promocije, radi prikupljanja potrebnih podatka, mogu se javiti Igoru Hrastu na sljedeći telefonski broj: 051 401 123. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije odbijena je zamolba Udruge Hrvatski festival klapa i mandolina za sponzoriranjem ovogodišnje manifestacije budući da za spomenutu namjenu u Proračunu Grada Krka nisu osigurana tražena sredstva. Udruzi umirovljenika Grada Krka za organizaciju prvog po redu boćarskog sureta svih otočkih udruga umirovljenika, koji se planira održati 10. kolovoza 2011., izdvojen je iznos od 1.425,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe najprije je donesena odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u gradu Krku. Na inicijativu Marije Dujmović i Nade Pintar iz Krka da se podigne dosadašnji iznos godišnje zakupnine za dijelove parcela u njihovom vlasništvu koje Grad Krk ima u zakupu, obzirom na traženo izvješće Odsjeka za proračun i financije, predlaženo je povećanje od 5%. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je prihvaćena zamolba Hrvoja Šarića iz Bjelovara, vlasnika obiteljske kuće u naselju Bajčići, da iznosom od 14.072,00 kn (prema troškovniku izrađenom od strane TKD Ponikve d.o.o.) sufinancira izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže, te da shodno tome bude oslobođen od plaćanja naknade za priključenje. Uz to, prihvaćena je inicijativa grupe građana za asfaltiranje odvojka Ulice Lina Bolmarčića koje će kao projekt ući u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. Odbijena je zamolba tvrtke BSF FICTOR d.o.o. iz Zagreba za prodaju fučkalica na javnoj površini obzirom na zauzetost svih raspoloživih pozicija. Odobrena je zamolba Kulturno-umjetničkog laboratorija iz Krka da se jedne večeri tijekom srpnja ili kolovoza ugasi javna rasvjeta na Trgu Kamplin radi održavanja Festivala eksperimetalnog filma i videa - (A)FEFV. Radi realizacije istog odobreno je korištenje javne površine, odnosno Trga Kamplin. Auto kući Lenac d.o.o. iz Rijeke odobren je zahtjev za korištenje javne površine s ciljem prezentacije Nissanovih vozila, i to 07. listopada 2011. Podnositelj zahtjeva dužan je Gradu platiti naknadu u iznosu od 600,00 kn za korištenje javne površine i naknadu električne energije. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Zlatnog otoka d.o.o. da im se dvadeset parkirališnih mjesta ispred ulaza u Autokamp Ježevac dade u zakup, i to uz godišnju cijenu od 500,00 kn po mjestu. Korisnicima javne površine na poziciji stare Zelene tržnice odbijena je zamolba za prodaju artikala izvan zakupljenih štandova. Rješavajući predmete Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je prihvaćena inicijativa mjesnog odbora Milohnići da se u periodu od 01. srpnja do 31. kolovoza zabrani izvođenje građevinskih radova na području naselja Linardići i Milohnići. Na samome kraju, Mjesnim odborima Milohnići i Kornić, dana je suglasnost za održavanje pučkih fešti koje će Grad sufinancirati iznosom od 3.000,00 kn.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

DRAMSKI PROGRAM OVOGODIŠNJIH LJETNIH PRIREDBI OTVOREN MONODRAMOM KONTRABAS (11. srpnja 2011.)
 
Dramski program ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi otvorila je hvaljena monodrama Teatra Exit - Kontrabas - u kojoj je svoje glumačko i redateljsko umijeće demonstrirao poznati kazališni umjetnik Rene Medvešek. Riječ je o komadu proslavljenog njemačkog književnika i scenarista Patricka Süskinda, koji u Medvešekovoj interpretaciji, govori o kontrabasistu Hrvatskog narodnog kazališta što slobodno vrijeme provodi u zvučno izoliranoj sobi boreći se sa svojim akutnim problemima i kroničnim nedostatkom tekućine. Razmekšana jezika upušta se u srdačno i opširno izlaganje o svom pozivu i instrumentu, koje, proporcionalno s brojem čašica, postaje sve prisnije, ne bi li se, uz obilje samoironije i duhovitih komentara, postepeno pretvorilo u iskrenu životnu ispovijed dobro nam poznatog malog čovjeka, odnosno u još jedan srčani pokušaj kritike ovog društva i ovakvog života uz očajnički i neodgodivi vapaj za promjenom. Na ovogodišnjem trinaestom po redu Festivalu monodrame u Bitoli, koji je okupio predstavnike iz Makedonije, Njemačke, Velike Britanije, Ukrajine, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Izraela i Hrvatske, ova Medvešekova monodrama zaslužila je nagradu publike za najbolju predstavu. Sljedeća dramska predstava koju će imati prilike posjetiti brojni Krčani, ali i gosti, na rasporedu je 18. srpnja 2011., a riječ je o komediji Pandorina kutijica čiju režiju potpisuje Robert Raponia.
 
 
 
 
Rene Medvešek u monodrami Kontrabas
 
Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
 
SVEČANO OTVORENE 55. LJETNE PRIREDBE (08. srpnja 2011.)
 
Izvrsno posjećenim koncertom Hrvatskog baroknog ansambla, pod nazivom Suita, sonata, koncert  svečano su otvorene 55. Ljetne pridbe, inače događanje s jednom od najstarijih tradicija na istočnojadranskoj obali. Uz gradonačelnika Darija Vasilića čast da otvori ovogodišnji ciklus glazbenih i dramskih događanja, koja će se naizmjenice odvijati u Frankopanskom kaštelu i atriju franjevačkog samostana, pripala je Koraljki Vahtar-Jurković, pročelnici županijskog Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, koja je uz prisutstvo Krčkog kneza potpisala festivalsku povelju. Nakon protokolarnog dijela, Hrvatski barokni ansambl sa solistima Laurom Vadjon (violina), Anom Benić (poprečna flauta) i Pavlom Mašićem (čembalo), virtuzno je predstavio program u kojem su svoje mjesto pronašla djela ponajboljih skladatelja baroknog razdoblja poput A. Ivančića (Simfonija u G-duru), J. S. Bacha (Suita-uvertira br. 2 u h-molu, BWV 1067 i Brandenburški koncert br. 5 u D-duru, BWV 1050), G. F. Handela (Trio sonata u G-duru, op. 5 br. 4, HWV 399) i A. Vivaldija (La follia: La follia RV 63). Novost u konceptu glazbenog dijela ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi je niz od pet koncerata koji se tematski vezuju za razdoblje baroka, a povod tome je bogata Algarottijeva ostavština, prvi puta sustavno obrađena u nedavno objavjljenoj knjizi Nikola Udina Algarotti, čije retke potpisuju Vjera Katalinić, Franjo Velčić i Josip Žgaljića. Knjiga obrađuje dostupnu građu o životu tog iznimnog krčkog svećenika i kolekcionara koji je Krčanima poklonio bogatu zbirku muzikalija, glazbenih instrumenata i vrijednih knjiga. Koliki je bio utjecaj te zbirke možemo pretpostaviti obzirom na činjenicu da je 1828. godine u Krku osnovano Krčko filharmonijsko društvo s orkestrom, stilom posve nalik na Straussove bečke ansamble. Sama Algarottijeva zbirka predstavlja kulturno dobro Republike Hrvatske, a u dijelu instrumenata i muzikalija, ona je vrhunsko glazbeno blago. Upravo to, uz poštivanje želje oporučitelja da se njome koristi krčki puk, stvorilo je obvezu da se ta ostavština prezentira kroz koncerte najeminentnijih hrvatskih glazbenika koji će koncertirati na nekima od dosad restauriranih instrumenata, odnosno izvoditi kompozicije iz zbirke muzikalija, posebno redaktiranih i uređenih za te koncerte. Nakon Hrvatskog baroknog ansambla pod umjetničkim vodstvom Laure Vadjon, Raritete iz zbirke Udina Algarotti izvesti će Društveni orkestar Hrvatskog glazbenog zavoda pod vodstvom maestra Zorana Juranića, inače autora glazbene redakture notnih zapisa koji su uvršteni i u program ostalih ansambala. Dva recitala potom će predstaviti Laura Vadjon i Krešimir Has, a na kraju ciklusa barokne glazbe posvećene Algarottiju nastupiti će novooformljeni Kvartet Algarotti koji će izvesti djela Mozarta i Haydna iz fundusa notnih zapisa Hrvatskog glazbenog zavoda. U preostalom dijelu glazbenog programa posjetitelji 55. Ljetnih priredbi moći će uživati u nastupu Zagrebačkog puhaćeg ansambla i tradicionalnom humanitarnom koncertu klapa Sjećanje na Mladena. Odabir dramskog dijela programa namijenjenog odraslima i djeci pomno je biran na način da publici pruži ugodan doživljaj i trenutke opuštanja uz najeminentnije predstavnike hrvatskog glumišta u izvedbi najpoznatijih nezavisnih kazališnih kuća (Teatar Exit, Teatar Gavran i Teatar Rugatino). Tako će se publika ove godine družiti s Reneom Medvešekom, Mladenom Gavran, Natašom Janjić, Lindom Begonjom, Maijom Kohn i drugima. U namjeri da Ljetne priredbe i ubuduće imaju svoju publiku, za djecu su odabrane predstave Crvenkapica i Vučko, Čarobnjak iz Oza, I drvo je bilo sretno, te dječji igrokaz Što sve riječ može, uprizorenja prve Veyske povede (krčke legende) o stvaranju svijeta. Organizaciju 55. Ljetnih priredbi, koje traju sve do 24. kolovoza, potpisuje Centar za kulturu Grada Krka, a pomoć u realizaciji cjelokupnog programa pružili su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Krk, Primorsko-goranska županija, Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Grada Krka.
 
 
 
Darijo Vasilić i Koraljka Vahtar-Jurković
 
 
Čitanje i potpisivanje festivalske povelje
 
 
 
 
55. Ljetne priredbe otvorene su nastupom Hrvatskog
baroknog ansambla
 
Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
 
MINISTAR DAMIR BAJS O TURISTIČKOM PROMETU TIJEKOM PRVIH OVOGODIŠNJIH ŠEST MJESECI (08. srpnja 2011.)
 
U Valamar Koralj Romantic Hotelu održan je sastanak na kojem se uglavnom raspravljalo o rezultatima turističkog prometa tijekom prvih ovogodišnjih šest mjeseci u Hrvatskoj, ali i o scenariju za ostatak trurističke sezone. Uz ministra turizma Damira Bajsa, sastanku su nazočili direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić, direktorica Turističkog ureda Grada Krka Nataša Jurina, direktori predstavništava HTZ-a s vodećih emitivnih tržišta (njemačkog, slovenskog, austrijskog, talijanskog, češkog i mađarskog), te direktori županijskih turističkih zajednica priobalja. Prema ministrovim riječima u u prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj je ostvareno više od 3,2 milijuna dolazaka turista, što je za 11% više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, a ostvarenih 13,7 milijuna noćenja porast je za čak 13%. Osim toga, istaknuo je i kako su rezultati za lipanj još bolji jer je ostvareno 20% više dolazaka i 21% više noćenja. Zabilježenim povećanjem broja domaćih gostiju, ispunjen je jedan od dva ovogodišnja strateška cilja u turizmuu, s time da drugi predstavlja obranu povećanog tržišnog udjela na međunarodnom tržištu. Po porastima za prva četiri mjeseca na svjetskom turističkom tržištu Hrvatska je druga u Europi, i to s povećanjem dolazaka od 17%. Pored ostlag, ministar je izrazio zadovoljstvo ulaskom u glavnu sezonu s turističkim plusom, zaključivši naposlijetku kako se i u naredna dva mjeseca očekuje nastavak ostvarenja dobrih rezultata. Na krčkom sastanku direktorski primorskih županijskih turističkih zajednica iznijeli su rezultate turističkog prometa za prvih šest mjeseci iz kojih je vidljivo da su sve županije ostvarile rasti. Najveći rast broja turističkih dolazaka ostvarila je Splitsko-dalmatinska, dok Istra prednjači u broju dolazaka i noćenja. Predstavnici Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu izložili su pregled stanja na najjačim emitivnim turističkim tržištima za prvu polovicu godine. Snažan rast od 18% dolazaka i 19% noćenja bilježi se iz Austrije, a slijede turisti iz Njemačke s povećanjem broja dolazaka za 17% i noćenja za 18%, te iz Slovenije s porastom od 13% dolazaka i 15% noćenja. S talijanskog tržišta nakon više godina minusa zabilježen je rast, i to 6% u dolascima i 5% u noćenjima. Nakon održanog sastanka delegacija je posjetila Koktel bar Volsonis gdje je u nešto ležernijoj atmosferi, u organizaciji Turističke zajednice Grada Krka, bila priređena prezentacija autohtonih otočkih proizvoda (maslinovog ulja, vina, sira i pršuta).

 

 


Posjet delegacije Koktel baru Volsonis je je održana prezentacija autohtonih krčkih proizvoda

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

U DJEČJEM VRTIĆU KATARINA FRANKOPAN ZAVRŠIO CIKLUS LIKOVNIH IGRAONICA (07. srpnja 2011.)

U Dječjem vrtiću Katarina Frankopan tijekom travnja i svibnja organiziran je niz likovnih igraonica namijenjen najmlađim kreativcima, a isti se nastavlja početkom sljedeće pedagoške godine, i to u prvoj polovici listopada. Same igraonice odvijaju se u popodnevnim satima nakon odrađenog vrtićkog programa, u prilagođenim skupinama od najviše desetero polaznika, jednom tjedno po dva sata.  Djeca svoju kreativnost tako imaju prilike izraziti sudjelujući u mnogobrojnim likovnim aktivnostima koje se ne provede samo u prostorijama vrtića, već i u prirodi, ali i tijekom organiziranih kraćih ciljanih izleta. Svi roditelji čija se djeca najesen žele okušati u nekoj od njima prilagođenih likovnih disciplina mogu se obratiti izravno voditeljici likovne igraonice Sunčici Maračić, odgajateljici u krčkom dječjem vrtiću. Od mnogobrojnih aktivnosti u kojima su vrtićari ovo proljeće uživali valja izdvojiti izlet u Salatiće, odnosno posjet tamošnjem seoskom domaćinstvu, što je bio izvrstan poticaj mališanima da tamo pronađu inspiraciju za svoje vrijedne likovne kreacije.

 

 


Krčki vrtićari u posjeti seoskom domaćinstvu u Salatićima
(foto: Dinko Jakovljević)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

BEACH BALANCE - ATRAKTIVAN ZABAVNO REKREATIVNI PROGRAM NA KUPALIŠTU DRAŽICA (06. srpnja 2011.)

Na najstarijem kupalištu  u gradu Krku, kupalištu Dražica, ispod Valamar Koralj Romantic Hotela, ove se godine od 20. lipnja do 20. kolovoza održava Beach Balance - nezaobilazni tjedni program zabavnih i rekreativnih događanja. Kako najljepši dio ljeta nudi vrijeme koje možemo provoditi uz more i u moru Turistička zajednica Grada Krka u suradnji s grupacijom Valamar Hotels & Resorts ovim su višemjesečnim događanjem našim gostima ponudili sadržaje koji će uobičajenom boravku na plaži pridodati jednu posve novu dimenziju. Naime, na kupalištu Dražica organiziran je svakodnevni program raznoraznih aktivnosti koje će svakom kupaču, željnom rekreacije, pomoći da što prije uspostavi ravnotežu između duha i tijela. Netko će tako nakon buđenja uživati uz vođeno yoga vježanje, drugi uz jutarnje istezanje, a ima i onih koji dan vole započeti uz nešto energičniji tempo. Sredina dana idealna je za neopterećeno vježbanje u prirodnoj pješčanoj uvali, odnosno za Aqua Fun Aerobik. No oni kojima ni ovo nije dovoljno, svake srijede mogu se opustiti uz ugodnu zabavu u režiji grupe L'Amour, dok je srijedom i subotom zalazak sunca znak da započinje najzabavnija rekreacija uz poletne latino ritmove - Zumba Dance Party. Osim na kupalištu Dražica vođeno vježbanje yoge svake subote i nedjelje organizirano je i na plaži Kampa Ježevac.


Raspored događanja na kupalištu Dražica

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 87. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (04. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 87. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik) i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje, na inicijativu Čedomira Milera i podršku Javne ustanove Priroda, započelo je donošenjem zaključka da se lokve uz pješačke i kolne staze, zbog svoje iznimne biološke raznolikosti, zaštite postavljanjem višejezičnih tabli s upozorenjem, kako bi se spriječilo sve intenzivnije hvatanje i uznemiravanje tamošnje, uglavnom zaštićene, faune. Rješavajući predmete  Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Klubu športskih ribolovaca Sv. Fuska odobreno je održavanje dviju ribarskih fešti u uvali Sv. Fuska, i to 30. srpnja i 13. kolovoza 2011., u trajanju od 21.30 do 04.00 sata. Nadalje, odbijena je zamolba Ugostiteljskog obrta Vignole u vlasništvu Ermana Lužine za produljenjem radnog vremena, s time da je traženo moguće realizirati jedino uz organiziranje manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Krka. Nakon kratke rasprave o problemu nedostatka prostora u Krčkoj luci, na koji je ukazala Udruga brodara grada Krka, zaključeno je kako jedino Lučka uprava Primorsko-goranske županije ima ovlasti da iznađe adekvatno riješenje. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, pored pet prikupljenih, odabrana najpovoljnija ponuda za izvođenje građevinskih radova odvodnje oborinskih voda na platou do Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Kao najpovoljnija, odabrana je ona Građevinskog obrta Gratel, u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa, i to na iznos od 57.133,50 kn. Spomenuti radovi trebali bi startati početkom listopada 2011., a u vrijeme trajanja Sajma široke potrošnje, koji se ondje održava, izvođač je dužan s platoa ukloniti sve strojeve. Iznova razmotrivši zhtjev tvrtke Altmann & Partner d.o.o. iz Salatića, zaključeno je kako Grad Krk nema ni pravnog, ni ekonomskog, interesa sudjelovati u izmještanju transportnog cjevovoda koji prolazi predlagateljevim zemljištem. Nakon ponovnog razmatranja, Udruzi za promicanje indijeske glazbe i plesa Avadhuta dana je suglasnost za korištenje javne površine, i to 17. i 19. srpnja, ujutro, na kraju Ribarskog mula, te 18. i 20. srpnja, navečer, na Štetališta Sv. Bernardina. Tvrtki Alfacommerce d.o.o. iz Njivica, sukladno Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni,  odbijena je zamolba za produženje istih na stambenim objektima u Ulici Smokvik, u gradu Krku, obzirom da se radi o lokaciji u čijem se susjedstvu nalaze iznajmljivači. U nastavku, prihvaćena je zamolba Miroslava Akrapovića iz Zagreba za prodaju dječje igračke (letećeg helikoptera) uz naknadu od 50,00 kn dnevnog zakupa. Osim toga, razmotreni su izvedbeni projekt krajobraznog uređenja kružnog toka na raskrižju Dunat (izvedba - 284.908,19 kn), te idejni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja prostora oko kipa Bogorodice na placi u naselju Linardići (izvedba - 30.511,38 kn). Oba projekta potpisuje tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, podržana je inicijativa Krunoslava Zmajle iz Malinske za rješavanje pristupnog puta u naselju Linardići. No, kako su prema Prostornom planu uređenja Grada Krka pristupni putevi javne površine, Grad preuzima obvezu njihova uređivanja (odnosno podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole), te će s predlagateljem koji snosi troškove, Sukladno zakonu o prostornom uređenju i gradnji, sklopiti odgovarajući ugovor. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, odbijen je zahtjev Humanitarne udruge Banka hrane Republike Hrvatske da tijekom srpnja ili kolovoza organizira prikupljanje hrane, obzirom da Grad u traženim terminima ne raspolaže slobodnim javnim površinma, te kao alternativu predlaže održavanje akcije tijekom listopada. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je zaključeno kako će potpore za kupnju udžbenika i školskog pribora za nadolazeću školsku godinu, za sve osnovnoškolce iznositi 200,00 kn po učeniku, kao i za srednjoškolce, s time da se u ovom slučaju potpora ne daje izravno učenicima već isključivo Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir. Udruzi demo bendova grada Krka za organizaciju trećeg po redu festivala Evo ti pa slušaj odobrena je pomoć u iznosu od 3.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je prijedlog Turističke zajednice Grada Krka da se, kao i prethodnih godina, iznosom od 200.000,00 kn sufinanciraju ovogodišnje manifestacije u organizaciji predlagatelja.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ZAVRŠEN KRK JAZZ LIVE - FESTIVAL PRAĆEN GLAZBENIM RADIONICAMA (01. srpnja 2011.)

U gradu Krku završen je tradicionalni Krk Jazz Live, međunarodni jazz/world music festival popraćen glazbenim radionicama također međunarodnog sastava. To su događanje, jedino ovakvog tipa na otoku, na inicijativu Tončija Žužića zajedničkim snagama organizirali Turistička zajednica Grada Krka i Global Music Foundation, neprofitno udruženje profesionalnih glazbenika osnovano s ciljem popularizacije glazbe, i to kroz organizirane seminare, ljetne škole, jazz i world music tečajeve, ali i nebrojene nastupe. Ovogodišnji festival startao je 27. lipnja, koncertom dobrodošlice na terasi Valamar Koralj Romantic Hotela na kojem su svoje glazbene vještine, pred okupljenim polaznicima glazbenih radionica, pokazali profesori Global Music Foundation-a. Nakon dana posvećenog upoznvanju, startala je niska koncerata kao i prethodnih godina priređenih u Frankopanskom kaštelu. Spomenuti niz otvorio je koncert sjećanja na Boška Petrovića, a počast ovom hrvatskom bubnjaru svjetskog glasa, svojim jedinstvenim interpretacijama dali su Tina May (vokal), Frank Harrison (piano), Jeremy Brown (kontrabas) i Stephen Keogh (bubnjevi). Dobru atmosferu uvijek uljuljanog New Yorka izvrsno raspoloženoj publici prenjeli su Michael Buckley (saksofon), Frank Harrison (piano), Jeremy Brown (kontrabas) i Stephen Keogh (bubnjevi), okupljeni u Michael Buckley Quartet. Kako i priliči vrućoj ljetnoj noći, pravi mali bossa nova i samba spektakl zajedničkom svirkom priredili su Tina May (vokal), Frank Harrison (piano), Jeremy Brown (kontrabas), Francesco Petreni (udaranjke), Alfred Kramer (bubnjevi i trombon) i Stephan Keogh (udaraljke i bubnjevi) - izvevši koncert u čast bogate brazilske glazbene tradicije. Za ljubitelje jazza kojima nisu bili dovoljni koncerti održani u Frankopanskom kaštelu, nakon svakog od spomenutih dana, u Koktel baru Volsonis organiziran je jam session, na kojem su uz svoje profesore nastupili i polaznici glazbenih radionica. Oni su međutim, organizirani u instrumentalne sastave, zbor i samba grupu, sve naučeno imali prilike demonstrirati posljednjeg dana festivala kada je na terasi Valamar Koralj Romantic Hotela održan završni koncert. Ovo višednevno glazbeno događanje svojim su sponzorstvom omogućili: Valamar - Hotels & Resorts, Glazbeni centar Rijeka i Agencija Party Vrbnik.

 >> promo festivala Krk Music Live!

 
Koncert sjećanja na Boška Petrovića

 
Koncert Celebrating the music of Brazil

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

ODRŽAN 86. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA (27. lipnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 86. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno dozvoljavanjem da tvrtke Auto-sport i Maraton Koncept iz Konjščine, tijekom dviju nadolazećih zabavnih manifestacija (Car Show, Šetnja s dinosaurima) koje će se u njihovoj organizaciji održati na prostoru Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, na stupove javne rasvjete prikače plakate koji ne bi trebali biti postavljeni u pješačkoj zoni, niti na visini manjoj od dva metra. Malonogometnom klubu Krk za organizaciju županijskog turnira koji će se na terenima Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi održati od 01. do 03. srpnja 2011. odobreno je 2.000,00 kn kojima će se djelomično pokriti trošak saveznih sudaca. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti odlučeno je kako će dvije maturantice Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka, Ines Pavičić i Mateja Kosić, kao učenice generacije (prva za gimnazijski, a druga za ekonomski program) biti nagrađene iznosom od 1.000,00 kn. Uz to, odbijen je zahtjev Streličarskog kluba Maura kal da im se za treninge osigura adekvatniji prostor, obzirom da Grad ne raspolaže interijerom traženih karakteristika. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je razmotren i načelno prihvaćen prijedlog Zlatnog otoka d.d. za zakup dijela parkirališta ispred Autokampa Ježevac (sedam parkirališnih mjesta) s time da će predlagatelji zajedno s predstavnicima Odsjeka za komunalno gospodarstvo prije donošenja konačnog zaključka in situ razmotriti situaciju. U nastavku, načelno je prihvaćen prijedlog Marije Dujmović i Nade Pintar za povećanje zakupnine zemljišta koju Grad Krk plaća predlagateljicama s time da se do donošenja konačnog zaključka Odsjek za propračun i financije zadužuje da predloži princip po kojem bi se spomenuta zakupnina trebala povećavati. Žonglerskom udruženju Street art dana je suglasnost da tijekom turističke sezone dvaput tjedno (ponedjeljkom i četvrtkom) na prostoru Ribarskog mula organizira četrdesetpetominutne žonglerske performanse. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da se za vrijeme koncerta Đorđa Balaševića Tiffany Pub, u vlasništvu Tomislava Kirinčića, opremi s dodatnih šest stolova. Prihvaćena je i zamolba tvrtke Teri - trgovina d.o.o. iz Zagreba da se do 30. lipnja dopusti produžetak građevinskih radova na poslovno-stambenom objektu u gradu Krku (Sv. Ivana bb). Na samome kraju prihvaćena je inicijativa Marinka Glibe za rješavanje problema kojeg u Ulici Bartola Kašića u gradu Krku stvaraju oborinske vode, te je Odsjeku za komunalno gospodarstvo predloženo da po ovom pitanju naruči izradu tehničkog rješenja.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

OTVORENA IZLOŽBA NOVI ARHEOLOŠKI NALAZI S OTOKA KRKA (24. lipnja 2011.)

U Galeriji Decumanus, pred mnoštvom posjetitelja, otvorena je izložba, iliti muzejski postav, pod nazivom Novi arheološki nalazi s otoka Krka. O izložbi su kazivali Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka, Zoran Gregl, koordinator izložbe, Klara Buršić-Matijašić, autorica izložbe i teksta kataloga, Italo Samblić, inicijator izložbe i Darijo Vasilić, krčki gradonačelnik. Prema riječima Zorana Gregla, inače savjetnika Arheološkog muzeja u Zagrebu, nakon gotovo trogodišnjih priprema ova zanimljiva priča konačno je pretvorena u postav koji bi obzirom na njegov značaj i kvalitetu mogao biti predstavljen i u nekim puno većim gradovima. U nastavku, posjetitelje je upoznao s tijekom restauracije pojedinih artefakata i procesom koji je definirao današnju verziju postava. Klara Buršić-Matijašić, profesorica prapovijesti i starije povijesti sa pulskog Sveučilištaj Jurja Dobrile, najprije je istakla kako se značajni trenutci prapovijesti otoka Krka izdvajaju kako brojnošću lokaliteta tako i bogatstvom nalaza. Iako nije bilo većih istraživanja, s Krka potječe znatan broj predmeta koji pokazuju ulogu otoka i njegovih zajednica u povijesti sjevernoga Jadrana. Predmeti okupljeni na ovoj izložbi slučajno su pronađeni tijekom radova na infrastrukturi u gradu Krku ili u njegovoj neposrednoj blizini, a dio su bogate zbirke Itala Samblicha. Naime, izložbu čini nekoliko skupina predmeta koje predstavljaju zasebne kronološke i tipološke cjeline: predmeti prapovijesne kulture polja sa žarama, ratnička oprema, oprema keltskoga ratnika, nakit, megarske zdjele i numizmatika. Najstariji nalaz na izložbi čine tri brončane sjekire i brončana narukvica, koji predstavljaju uobičajen inventar ostava kulture polja sa žarama (prijelaz iz drugoga u prvo tisućljeće pr. Kr.), dok se kao najreprezentativniji predmeti izdvajaju, kaciga i par knemida, datiranih u sredinu 5. odnosno 4. st. pr. Kr., za koje se smatra da potječu iz ratničkoga groba liburnskoga prvaka. Najnoviji arheološki nalazi, kao cjelina, pokazuju kontinuirani razvoj otoka Krka u okvirima kultura (kultura polja sa žarama) i naroda (Indoeuropljana, Liburna, Kelta i Rimljana) koji su obitavali prostore sjevernoga Jadrana ili su dolazili u doticaj s tadašnjim europskim modnim trendovima, zaključeno je naposlijetku. Maja Parentić, ravnateljica krčkog Centra za kulturu, kazala je kako ovako vrijedna cjelina zaslužuje svoje mjesto u budućem gradskom muzeju, za čije osnivanje svakim danom ima sve više razloga. I na kraju, inicijator izložbe i vlasnik dijela postava, Italo Samblich, zahvalio se svima koji su sudjelovali u višegodišnjoj realizaciji ovog projekta, dodavši kako će se vrijedni artefakti koje izložba okuplja nakon Krka moći vidjeti u Dobrinju. Sam postav osim luksuznim katalogom dopunjen je i fotografskim ciklusom Igora Gržetića. Izložbu Novi arheološki nalazi s otoka Krka, koja predstavlja rezultat uspješne suradnje Centra za kulturu Grada Krka i Arheološkog muzeja u Zagrebu, moguće je razgledati do 16. srpnja, svakim danom od 10.00 do 12.00, te od 18.00 do 21.00 sat.

>> preuzmite katalog izložbe (.jpg)
>> otkrijte više


Narukvica od masivne bronce, okrugla presjeka, ukrašena
urezanim geometrijskim motivima, nosila se kao ukras
na ruci od 1230. do 1100. g. pr. Kr.

 
Brončana kaciga dio je bogate ratničke opreme koja se koristila sredinom 5. odnosno u 4. st. pr. Kr.


Reljefno dekorirane keramičke posude, poznate kao megarske zdjele/čaše, izrađivale su se u kalupima u radionicama Atene i grčkih otoka po uzoru na srebrno posuđe helenističke,
aleksandrijske proizvodnje

 
Darijo Vasilić, krčki gadonačelnik, Zoran Gregl, koordinator
izložbe, Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada
Krka, Italo Samblich, inicijator izložbe, Klara Buršić-Matijašić
i Robert Matijašić, autori izložbe i teksta kataloga


Otvaranje izložbe okupilo je brojnu publiku

 

 

 
Razgledavanje postava u krčkoj Galeriji Decumanus

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

KRČANIN ŽELJKO SKOMERŠIĆ NAGRAĐEN NA EUROPSKOM NATJECANJU BRODOMAKETARA ODRŽANOM U  LA SPEZIJI (24. lipnja 2011.)

Krčki brodomaketar Željko Skomeršić na Europskom natjecanju brodomakatera između 14. i 19. lipnja 2011. održanom u talijanskom gradu La Speziji ostvario je značajan uspjeh, osvojivši dvije srebrne medalje. No ovakav rezultat biva još vrijedniji ako znamo da su na natjecanju izložene čak 174 makete koje potpisuju brodomaketari iz 11 zemalja. Makete, ali i nacrte koji prethode njihovoj složenoj, često i višegodišnjoj, izradi, ocjenjivao je međunarodni sudački tim, a nakon polusatnog vijećanja, od 100 mogućih Skomeršićev Galijun La Belle zaslužio je 93,67 bodova, a Brik škuner Gigino 91,67. Sudjelovanje hrvatske reprezentacije na ovom natjecanju, uređenom po pravilima Naviga (X° European Championship Naviga, Class C), organizira Centar tehničke kulture Rijeka u suradnji sa Hrvatskim savezom brodomaketara, dok su se za ovogodišnje pokroviteljstvo pobrinuli Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Općina Omišalj, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Croatia osiguranje. Uz Željka Skomeršića na natjecanje je, u sklopu peteročlane reprezentacije, otputovao i Matija Felinger iz Njivica, a višednevni posjet La Speziji bio je i prilika da se pogleda atraktivan sajam starih zanata koji je pratio natjecanje, ali i da se u potrazi za rijetkim brodskim instrumentima posjete neki od tamošnjih, dobro opremljenih, antikvarijata. Nagrađene makete Željka Skomeršića Krčani će imati prilike vidjeti ovo ljeto, i to na izložbi Ploviti se mora koja će se između 31. srpnja i 20. kolovoza 2011. održati u Galeriji Decumanus.


S otvaranja natjecanja

 
Izložene makete

 
Ocjenjivanje maketa željka Skomeršića

 
Nagrađeni: Brik škuner Gigino i Galijun La Belle (detalj)

-------------------------------------------------

Novosti i informacije (2011.) - 1. dio