Natječaji (2013.)

Objavljeno: 11. siječnja 2013.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 107/03), članka 56. i članka 65. stavka 1. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost (Narodne novine broj 193/03, 73/O4, 116/08, 101/09 i 118/11), članka 2. i članka 3. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine broj 153/11), Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (Narodne novine broj 18/09 i 42/12), Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 310-05/07-02104, Ur. broj:  5030105-07-1, od 29. studenog 2007. godine) o prihvaćanju Strategije korištenja ukapljenog naftnog plina na otocima i programa Korištenja ukapljenog naftnog plina na otocima (2008. - 2012.), sukladno Odluci Upravnog odbora Fonda o raspisivanju javnog natječaja od 03. prosinca 2012. godine (Klasa: 024-04/12-03/24; Ur.broj: 563-02-01/03-12-2), Fond za zaštitu  okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

N A T J E Č A J
za javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje sustava za korištenja ukapljenog naftnog plina ili ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kućanstvima na otocim

Natječaj je otvoren do 11. veljače 2013. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost