Predškolski odgoj

Na području Grada Krka djelatnost predškolskog odgoja ostvaruju dječji vrtići u Krku i Vrhu. Vrtić u Krku matični je vrtić predškolske ustanove Katarina Frankopan s ravnateljicom i upravom koja opslužuje još osam područnih vrtića, i to one u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Polju, Vrbniku i Baški. Vrtić se financira iz proračuna Grada Krka (75%) i roditeljskih uplata (25%).
Najvažnija polazišta u odgojno obrazovnom radu ustanove su: usklađenost odgojno obrazovnih ciljeva s razvojnim potrebama djeteta, stvaranje uvjeta za slobodu izbora aktivnosti u skladu s djetetovim interesima i mogućnostima, aktivno uključivanje roditelja u proces rada, te sve znatnija implementacija eko-projekata s ciljem podizanja generacija osjetljivijih na ekološke probleme.

Ravnateljica: Irena Žic - Orlić

DJEČJI VRTIĆ U KRKU:
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Matični broj: 3033384
Telefon - centrala: 385 (0)51 667 141
Telefon - računovodstvo: 385 (0)51 667 145
Telefon - tajnica: 385 (0)51 667 141
Fax: 385 (0)51 222 887
E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr

DJEČJI VRTIĆ U VRHU:
Adresa: Vrh 126, 51500 Krk
Telefon: 385 (0)51 865 166