Kiparstvo

1. MIHOVIL ZIERER, Niz drvorezbarskih radova u krčkoj katedrali

Osim u krčkoj katedrali radove Mihovila Zierera pronalazimo u samostanskoj crkvi na Košljunu gdje je izradio korske klupe te u krčkoj crkvi Trećoredaca gdje je izradio drveni strop. Njegovi suradnici bili su Joan Sneit i brat ili stric Franjo. U isto vrijeme kada u Krku radi Zierer, velike kompozicije u krčkoj katedrali slika Christoforo Tasca. Ziererov opus u krčkoj katedrali sastoji se od sakristijskog ormara iz 1696., obloga zida i škrinja za svećeničko ruho u sakristiji iz 1699., propovjedaonice u katedrali iz 1704., biskupske stolice iz 1705. i okvira za Tascine slike iz 1706. godine. Karakteristika Ziererova stila je bujan nabubren akantus što ga upotrebljava na kruništima i sa strana, svugdje gdje su mogući lomovi svjetlosti i gdje plasticitet dolazi do izražaja. Površine su mu razdijeljene ukladama ojačanih uglova, u njima su smješteni bogati listovi, velike loptaste vaze s vrtnim cvijećem, okomito su pak postavljene umjesto pilastra figure herma, putta ili atlanta, ali bez ikakve uloge nosača, već čisto radi raščlambe i raskošnosti plastičnog ukrasa. Srodan akantusov ornament srećemo u franjevačkoj crkvi na okviru za sliku "Gospe Trsatske" iz 1715. - što potvrđuje dugo djelovanje ove riječke radionice. Mihovil Zierer izučio je drvorezbarsko umijeće u dobroj radionici iz koje je ponio bogat repertoar motiva koje je varirao unoseći uvijek osobne module i smisao za baroknu pompu kojoj je taj namještaj služio kao scenarij.


Obloge zida i škrinja za svećeničko ruho u sakristiji

2. SEBASTIJAN PETRUZZI, Glavni oltar u crkvi Uznesenja Marijina samostana benediktinki

Oko 1777. u Rijeku dolazi arhitekt, "lapicida et sculptor" Sebastijan Petruzzi te otvara svoju radionicu i preuzima radove na otocima Krku i Cresu. Petruzzi je u krčkoj crkvi benediktinki 1779. izradio glavni oltar dok je 1788. u župnoj crkvi u Cresu izradio oltar sv. Petra i ambone od poslanice i evanđelja. Također možemo mu pripisati i oltar sv. Ivana Nepomuka u crkvi sv. Vida i oltare sv. Lovre i sv. Filipa Nerija u zbornoj crkvi u Rijeci. Pod utjecajem racionalizma oltari Petruzzijeve radionice, iako još uvijek bogati rokoko ornamentikom, gube toplinu polikromije karakterističnu za prethodno razdoblje. Bijeli mramor uokviruje uloške od francuskog crvenog maramora, što stvara izvjesnu hladnoću. Nije to u načelu nije autorov govor, koliko je govor stila fin de sieclea. Kompozicija se smiruje, oltari su plošni, te bočnih strana uvučenih uza zid.

Literatura:
Radmila Matejčić, Anđela Horvat, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb