Izvješća s Kolegija gradonačelnika (2010.)

ODRŽAN 64. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(27. prosinca 2010.)

--------------------

ODRŽAN 63. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. prosinca 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 63. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, odnosno prihvaćanjem inicijative zamjenika gradonačelnika da se oprema bežičnog Interneta Grada Krka osigiura od opasnosti od požara, te loma stroja (odnosno svih vrsta vremenskih nepogoda). Nakon što je tender dokumentacija upućena dvijema osiguravajućim kućama (Kvarner i Helios), Kolegij je kao povoljniju prihvatio ponudu Helios osiguranja, i to s godišnjim iznosom od 4.187,49 kn. Streličarskom klubu Maura kal odobreno je 1.180,00 kn za sufinanciranje odlaska četvero članova na međunarodni streličarski turnir koji se 19. prosinca 2010. održao u Varaždinu. Naime, spomenuto natjecanje od velike je važnosti za mlade streličare obzirom da je pružilo priliku ispucavanja norme koja je potrebna za ulazak u juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij je najprije raspravio čin podjele poklon paketa najstarijim članovima Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, kao i umirovljenicima s područja Grada Krka, te je zaključeno kako će ove godine, prema zajedničkom popisu, biti podijeljeno 106 paketa pojedinačno vrijednih 120,00 kn. Riječkoj Udruzi za zaštitu obitelji odobreno je 1.000,00 kn potpore za rad skloništa namijenjenog zaštiti žrtava nasilja u obitelji. U nastavku Kolegija razmotren je dugogodišnji problem grijanja Male dvorane SŠ Hrvatski kralj Zvonimir budući da članovi Judo kluba Krk, Atletskog kluba Krk i Jedriličarskog kluba Plav ondje u popodnevnim satima unatoč niskim temperaturama prisustvuju treninzima. O ovoj temi uskoro će se raspravljati na Školskom odboru čiji će zaključak, s ciljem donošenja konačnog, biti razmotren na jednom od sljedećih sastanaka Kolegija. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za izradu idejnog projekta izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka. Kako je na natječaj pristiglo pet ponuda (u rasponu od 74.800,00 kn, pa do 440.000,00 kn) Kolegij je kao najpovoljniju prihvatio onu zagrebačke firme Aztek d.o.o. na iznos od 74.800,00 kn u što nije ubrojen PDV. Nadalje, donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje elektromontažerskih radova na izgradnji javne rasvjete Grada Krka za 2011., kao i odluka o raspisivanju natječaja za ustupanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, te održavanja i obnove vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Uz to, Kolegij je udovoljio zahtjevu Ivana Žgaljića i Mirjane Dmitrašinović iz Rijeke za kupnju z.č. 2545/7, k.o. Linardići, površine 40 m2 radi formiranja okućnice građevine u vlasništvu predlagatelja, i to po cijeni od 40 € po m2. Na prijedlog Branke Turčec iz Zagreba za kupnju 3/10 z.č. 1766/1 (dio k.č. 3038, k.o. grad Krk) obzirom da je Grad suvlasnik iste, zaključeno je kako će sukladno predloženom uskoro biti raspisan natječaj o kojem će biti obaviješteni svi suvlasnici spomenute čestice. Također, prihvaćen je prijedlog Šefika Džaferovića iz Vrha za sklapanje kupoprodajnog ugovora za z.č. 94/2, k.o. Vrh, površine 14 m2, u vlasništvu predlagatelja, na kojoj se predviđa izgradnja puta u naselju Salatići s time da će se isplata kupoprodajne cijene prebiti potraživanjem s iznosom komunalnog doprinosa. U nastavku, odbijen je prijedlog firme Eldvig d.o.o., zastupane po direktoru Igoru Vidasu, za uvrštavanje lokacije na z.č. 800/1 i 800/2, k.o. Kornić, u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2011. radi obavljanja djelatnosti zabavnog sadržaja (bunggy jumping). U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo razmotren je, a potom i prihvaćen, Plan uzbunjivanja odgovornih osoba radi početka čišćenja ulica, nerazvrstanih cesta i javnih površina uslijed nepovoljnih vremenkih uvjeta, snježnih padalina, leda, olujnih nevremena i obilnih kiša. Nadalje, Kolegij je prihvatio inicijativu GP-a Krk za privremenom regulacijom prometa u Ulici Dr. Dinka Vitezića i Trgu Krčkih glagoljaša radi što veće sigurnosti izvođenja radova na rušenju zgrade stare gimnazije. Tako je zaključeno da se od 21. do 23. prosinca 2010. ondje zabrani parkiranje, a od 24. prosinca 2010. do 10. siječnja 2011. da se spomenuti prostor zatvori za sav promet (uz napomenu kako se zabrana ne odnosi na tamošnje stanare). Na samome kraju zasjedanja u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja radi imenovanja ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka uz predstavnika ustanove Sašu Lončarića (član) imenovani su - Čedomir Miler (predsjednik) i Marinko Bajčić (član).

--------------------

ODRŽAN 62. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(13. prosinca 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 62. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Imovinsko-pravne službe tj. donošenjem odluke da će se do kraja godine potpisati ugovor za ustupanje radova na uređenju Male vijećnice Grada Krka obzirom na prethodno proveden postupak javne nabave i donesenu odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača. Radovi na njezinu uređenju trebali bi započeti 13. lipnja 2011., a isti se planiraju dovršiti u 45 kalendarskih dana. U nastavku, iznova se raspravljao prijedlog Marije Elene Spasić Stanić, vlasnice Ugostiteljsko trgovačkog obrta Stanić, za proširenje ugostiteljske terase Koktel bara Volsonis, što je naposlijetku rezultiralo zaključkom da se u roku od 30 dana izvrši analiza spomenutog prostora, te da se utvrdi postoje li uvjeti za preseljenje tamošnjih štandova i kioska na alternativnu lokaciju. Također, biti će zatraženo i idejno arhitektonsko rješenje prostora ispod zidina, i to od ulaza na Velu placu pa sve do šesterostrane kule. Analiziravši prijedlog Vinka Dujmovića (ZTO Mariolina) za smještaj kioska ugostiteljsko-trgovačkog sadržaja na lokaciji blizu Sunčanog sata zaključeno je kako Šetalište Sv. Bernardina i Obala Hrvatske mornarice nisu predviđene za postavljanje takvih objekata. Nadalje, odbijen je prijedlog Sanide Maligec da se jednogodišnji ugovor za zakup javne površine radi prodaje nakita zaključi na tri godine obzirom da je budućnost korištene lokacije neizvjesna. Donošenje odluke vezane uz ponudu Privredne banke Zagreb za obračunsko objedinjeno vođenje računa (national cash pooling) odgađa se zbog ustupanja predmeta Odsjeku za financijsko i materijalno poslovanje. Nadalje, razgovaralo se o inicijativi Hotela Krk d.o.o. za davanje koncesije na dio parkirališta u zoni između Depadanse Lovorika i karmelićanskog samostana. Nakon kratke analize problema zaključeno je kako će Grad za sljedeću turističku sezonu urediti promet na spomenutom prostoru, a za definiranje projekta zadužen je Odsjek za komunalno gospodarstvo. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij je podržao višegodišnju praksu podjele poklon paketa korisnicima pomoći iz Socijalnog programa Grada Krka. Članovi Socijalnog vijeća tijekom posljednjeg zasjedanja odlučili su kako će ove godine biti uručen 71 poklon paket vrijedan oko 400,00 kn. Osim toga, jednakovrijedni paketi biti će uručeni nekolicini umirovljenika, ali i korisnicima domova/centara Fortica, Oštro, Lopača i Turnić, s područja Grada Krka. Također zaključeno je kako će se Grad, na zamolbu Primorsko-goranske županije, uključiti u humanitarnu akciju Smreka kojom se prikupljaju sredstva za pomoć beskućnicima. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su i prihvaćeni stavovi Savjeta za prostorno uređenje o prethodnoj raspravi održanoj sredinom rujna na temu Koncepta UPU 23 Torkul i arhitektonskog rješenja ugostiteljsko turističke zone. Osim toga, razgovaralo se i o zaključcima Savjeta o novom Konceptu UPU 2 Kornić kojem se najviše zamjera dominacija zelenih površina na uštrb građevinskog područja. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je prihvatio prijedlog Plana gradnje komunalnih i vodnih građevina za 2011., kao i usklađivanje Plana rada Javne rasvjete Grada Krka s prijedlogom Proračuna Grada za 2011. godinu. U nastavku, bilo je riječi o sanaciji krova stambene zgrade u Ulici J. J. Strossmayera 17 u gradu Krku, te je naposlijetku prihvaćena sugestija nadzornog inžinjera Grada Krka Eda Hera da se krovna betonska terasa radi (fizičke i insolacijske) zaštite hidroizolacijskog premaza prekrije keramikom (5.500,00 kn + PDV), dok je vezano uz utvrđivanje stvarnog stanja željeznih nosača stropa četvrte etaže prihvaćen prijedlog većeg financijskog osiguranja zgrade zbog budućeg značajnog ulaganja u njezinu sanaciju. Uz to, prihvaćena je ponuda ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina na iznos od 19.311,00 kn za projektni nadzor nad uređenjem plaže ispod bazena Hotela Dražica. Na kraju Kolegija razmotren je prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. uvedene radi sufinanciranja projekta zaštite od onečišćenja voda, tj. izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda (Projekt Jadran - Podsustav Krk). Tako će, kao i dosad, iz Proračuna Grada Krka za 2011. biti osigurana sredstva za subvencioniranje dijela naknade u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode. Nadalje se raspravljalo o formiranju Natječajnog povjerenstva potrebnog da se raspiše natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka, no bez konkretnog zaključka. I konačno, u Povjerenstvo za izradu prijedloga Odluke o priključenju na vodnu komunalnu infrastrukturu Kolegij je imenovao zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera, budući da spomenuto tijelo čini po jedan predstavnik svake JLS otoka uz predstavnika TKD Ponikve d.o.o. Krk.


Sa 62. Kolegija krčkog gradonačelnika

--------------------

ODRŽAN 61. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(06. prosinca 2010.)

Ovotjedni 61. sastanak Kolegija gradonačelnika Grada Krka započeo je razmatranjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje Božićnog koncerta (točnije jednog solista iz riječkog HNK Ivan pl. Zajc, pijanista Vladimira Babina, Pjevačkog zbora Zvon iz Dobrinja, te Zbora mladih iz Vrha) u iznosu od 3.700,00 kn. Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka iz Zagreba odobreno je 1.800,00 kn pomoći za podmirivanje izdataka proizašlih prilikom organizacije predavanja Sunčeve zrake kao izvor električne energije. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je analiziran, a potom i prihvaćen prijedlog Plana prioriteta intervencija čiščenja ulica, nerazvrstanih cesta i javnih površina uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, snježnih padalina, leda, olujnih nevremena i obilnih kiša. U nastavku, razgovaralo se o aktivnostima koje su nužne da bi se smanjili financijski troškovi za plaćanje utroška električne energije na objektima javne rasvjete što je u skladu s načelima energetske učinkovitosti i zaštite okoliša koje promovira Grad Krk. Također, razmotrena je zamolba Milivoja Jurića iz Krka za postavljanje zaštitne ograde pločnika u dijelu Ulice Slavka Nikolića obzirom da se nedavno na spornoj lokaciji dogodila nesreća u kojoj je vozač izgubivši kontrolu nad vozilom udario u ogradni zid okućnice u vlasništvu predlagatelja. U skladu s mišljenjem Odsjeka, Kolegij savjetuje da se na spomenutoj lokaciji izradi veći ogradni zid (maksimalne veličine - 1,10 m) koji bi jamčio veću sigurnost stanarima. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti razmatrane su zamolbe - Milice Žužić za sufinanciranje tiska zbirke kratkih priča, Anice Žužić za financijsku potporu projektu Znanje je zdravlje, te za sufinanciranje dokumentarnog filma Če sem sem, ma beloga tovara ne zovem moro čiju režiju potpisuje Zoran Kreme. Na kraju Kolegija prihvaćena je ponuda Hrvatskog državnog arhiva za uvođenje ARHiNET sustava čija godišnja naknada iznosi (oko) 6.000,00 kn. Inače, ARHiNET je mrežno programsko rješenje za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom, a namijenjen je arhivima i drugim imateljima arhivskog gradiva, ustanovama, upravnim tijelima i poduzećima koji ga stvaraju. ARHiNET programski sustav obuhvaća sve funkcije arhiva - čuvanje, zaštitu, obradu i korištenje arhivskog gradiva.

--------------------

ODRŽAN 60. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(29. studenog 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 60. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je razmatranjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijano poslovanje, tj. prihvaćanjem zahtjeva Motociklističkog kluba Kvarner iz Rijeke za sufinanciranje Europskog prvenstva u motociklizmu i Svjetskog prvenstva motora s prikolicama koji bi se na Automotodromu Grobnik trebali održati sljedeće godine. Tako se iz Programa tehničke kulture za 2011. riječkim motociklistima za organizaciju navedinih natjecanja izdvaja iznos od 5.000,00 kn. Klubu Sušačana iz Rijeke odbijen je zahtjev za sufinanciranje tiska Sušačke revije obzirom da su ove godine u potpunosti iscrpljena proračunska sredstva, ali s opaskom da isti zahtjev na razmatranje proslijede sljedeće godine. Mladom i nagrađivanom glazbeniku iz Krka odobreno je 3.620,00 kn pomoći za odlazak na međunarodno natjecanje koje će se početkom 2011. održati u Beogradu obzirom da obitelj nije u mogućnosti podmiriti troškove spomenutog putovanja. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Kolegij je odobrio 3.099,66 kn potrebnih za kupnju nove pumpe namijenjene potrošnji tople vode u kuhinji, pritom sugerirajući da se 2011. pristupi nabavi uređaja za omekšavanje vode budući da je pumpa stradala uslijed nakupljenog kamenca. Također, načelno je prihvaćen još jedan zahtjev Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, i to za oblaganje kamenih zivoda vrtićkog atrija zaštitnom ogradom od inokasa s time da će se prethodno zatražiti mišljenje projektanta građevine. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren prijedlog raspodjele financijskih sredstava za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa udruga, na području Grada Krka za sljedeću godinu. Kako doznajemo na Javni poziv ukupno je pristiglo 95 prijava, a temeljem sadržaja podnesenih programa za financiranje je predloženo 88 udruga. Sredstva za ovu namjenu izdvojena iz Proračuna Grada Krka uglavnom su ostala na razini sredstava dodijeljenih 2010. Za realizaciju programa socijalno-humanitarnih udruženja, društava i ustanova iz Proračuna Grada u 2011. planirano je izdvanje od 320.000,00 kn, za realizaciju programa javnih potreba u sportu 1.200.000,00 kn, za realizaciju programa javnih potreba u kulturi 380.000,00 kn, za realizaciju javnih potreba u tehničkoj kulturi 150.000,00 kn, za realizaciju javnih potreba u poljoprivredi 200.000,00 kn, te za realizaciju programa građanskih inicijativa 30.000,00 kn. Osim toga, kratko se raspravljalo i o obvezama koje donosi ugovor što će ga s Gradom potpisati predstavnici financiranih udruga, kao i o dovršenju uređenja gornje etaže stare zgrade dječjeg vrtića koje se planira do sredine siječnja sljedeće godine. U nastavku, zaključeno je da se mladom, ali vrlo uspješnom, šahisti iz Krasa za odlazak na natjecanje odobri 1.000,00 kn pomoći. Također, prihvaćena je ponuda glazbenog sastava Aquarius za organizaciju novogodišnjeg programa po cijeni od 8.000,00 kn. Program uključuje svirku prije i poslije tradicionalne zdravice gradonačelnika, te večernju svirku za sam doček. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju humanitarnog Božnićno-novogodišnjeg koncerta - koji će se u atriju škole održati 22. prosinca 2010. s početkom u 17.00 sati - odobren je iznos od 2.000,00 kn. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe Kolegij je najprije podržao prijedlog Mladenke Klobučar iz Krka za davanje u petogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta izvan zone gradnje, površine 1770 m2, i to po cijeni od 0,05 kn po m2. U nastavku ponovo se raspravljalo o prijedlogu Marije Elene Spasić Stanić, vlasnice Ugostiteljsko-turističkog obrta Stanić za proširenje terase Koktel bara Volsonis što je rezultiralo zaduživanjem Odsjeka za komunalno gospodarstvo da u roku od 30 dana donese prijedlog izmještanja četiri privremena objekta (štanda) smještena uz šesterostranu kulu. Klubu liječenih ovisnika Gromača dozvoljeno je da ukloni pregradni zid između dodijeljenih poslovnih prostorija (Dr. Dinka Vitezića 1) radi mogućnosti okupljanja i rada njegovih članova. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrene su (ne)mogućnosti otklanjanja neusklađenosti prostorno planske dokumentacije u odnosu na stanje prema granicama katastarskih čestica (k.č. 1274, 1276, 1277/5, 1278 k.o. Krk), odnosno izmjene detaljnog plana tako da se smanji obuhvat DPU-a dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar, s ciljem što brže gradnje trgovačkog centra na inicijativu Plodina d.d. Rijeka. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, a zatim i prijedlog Marijana Butorca iz Krka da Grad preuzme troškove iskopa javne površine u dužini od 3,5 m radi izrade sekundarne mreže kanalizacijskog kolektora u dijelu Kvarnerske ulice kako bi predlagatelj izvršio obvezu priključenja svog stambenog objekta na kanalizacijski sustav. U nastavku Kolegija dogovoreno je kako će Grad izgradnju školske sportske dvorane (na iznos od 2.600.000,00 kn što predstavlja 1/3 ukupne vrijednosti investicije) kandidirati za uvrštenje u prijedlog Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj otoka u 2011. kojeg svake godine izrađuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava za otočni i priobalni razvoj - sukladno izkazanim potrebama otočnih jedinica lokalne samouprave u skladu s dugoročnim planiranjem razvitka svakog pojedinog otoka. Na samom kraju Kolegija načelno je prihvaćena inicijativa Agronomskog fakulteta u Zagrebu za izradu Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka, te će u vezi s istim uskoro biti raspisan natječaj za izbor izrađivača obzirom da je izrada spomenutog dokumenta procijenjena na 98.400,00 kn. Značajnu financijsku podršku ovom projektu trebala bi pružiti Primorsko-goranska županija.


60. sastanak Kolegija gradonačelnika Grada Krka

--------------------

ODRŽAN 59. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(22. studenog 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 59. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zamolbe Udruge sopaca otoka Krka za sufinanciranje odlaska njezinih članova u Barban (Istra), i to iznosom od 1.000,00 kn. U nastavku Grad je načelno prihvatio zamolbu za pomoć sufinanciranja prijevoza (1,00 kn za 1 prijeđeni km) na neophodne rehabilitacijske i terapijske tretmane za djete s područja Grada Krka ukoliko dokumentacija opravda zatraženo. Spomenuti tretmani provode se dvaput tjedno u Centru za rehabilitaciju Rijeka uvelike pridonoseći oporavku djeteta. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na uklanjanju stare gimnazije u Krku, kao i odluka o početku postupka javne nabave za izradu idejnog projekta izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka. Također, donesene su i odluke o početku postupka javne nabave za tehničke i poslovne usluge, nabavu lož-ulja, knjigovodstveno računovodstvene usluge, te usluge održavanja i podrške informatičkog sustava. Nadalje, Kolegij je definirao zakupnine za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Krka. Riječ je o zakupu zemljišta u svrhu formiranja okućnice sa zakupninom od 1,00 kn po m2; zakupu zemljišta izvan zone gradnje u svrhu poljoprivredne obrade sa zakupninom od 0,05 kn po m2; zakupu zemljišta u svrhu neprofitnih djelatnosti sa zakupninom od 1,00 kn po m2; te zakupu zemljišta u svrhu obavljanja profitnih djelatnosti s najnižom početnom zakupninom od 10,00 kn po m2. Analizirajući prijedlog Drinke Heeb iz Krka da (za)kupi z.č. 1560/4 površine 613 m2, k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada, Kolegij je zaključio da se predlagateljici proda 70% spomenutog zemljišta (ili 7/10), te da ostatak zadrži Grad budući da u prostor tražene parcele ulazi koridor buduće ceste. U nastavku, razmotren je i prijedlog Marije Elene Spasić Stanić, vlasnice Ugostiteljsko-trgovačkog Stanić, za proširenje ugostiteljske terase Koktek bara Volsonis (duž zidina do šesterostrane kule) ali bez donošenja konkretnog zaključka. Uz to, prihvaćena je inicijativa Imovinsko-pravne službe za raspisivanje natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Kornić, i to za z.č. 1527/6 površine 410 m2, te z.č. 1481/84 površine 197 m2, po početnoj cijeni od 80 € po m2. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotren, a potom i prihvaćen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Nadalje, prihvaćena je i inicijativa Nua Nušija, vlasnika Restorana Ježevac, za izdvajanje iz zajedničkog vodovodnog i kanalizacijskog priključka s Autokampom Ježevac, i to na način da vlasnik spomenutog objekta u cijelosti financira građevinske i montažerske radove s time da ga je Grad spreman osloboditi plaćanja naknade za odvajanje vodovodnog i kanalizacijskog priključka, kao i preuzeti troškove infrastrukture okolnih objekata. Na kraju Kolegija razmotreni su predmeti Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. Tako je najprije prihvaćen prijedlog izmjene sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. Naime, Sporazum vrijedan 76.000.000,00 kn umanjuje se za 2.900.000,00 kn obzirom da se prioriteti Općine Malinska-Dubašnica u razvoju komunalne infrastrukture za 2010. i 2011. odnose na značajne rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u sklopu izgradnje glavnih kolektora kanalizacije što nije obuhvaćeno spomenutim programom. U nastavku, zaključeno je kako se nacrt Procjene ugroženosti, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka treba ispraviti u roku od mjesec dana, te na razmatranje proslijediti Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Rijeka. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić da se izmijeni Odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone tako da s na području mjesnog odbora zabrana protegne na period od 15. lipnja do 15. rujna. Na samome kraju odbijena je zamolba Ugostiteljskog obrta Vignole za produženje radnog vremena vikendom do 03.00 sata, obzirom da je Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima za zimski period (od 01. listopada do 01. travnja) propisano radno vrijeme do 01.00 sat. Međutim Grad će u skladu sa Zakonom o ugostiteljskim djelatnostima ispitati mogućnost produljenja radnog vremena vikendom u zimskim mjesecima.

 --------------------

ODRŽAN 58. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(15. studenog 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 58. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Na samom početku ovotjednog zasjedanja razmotreni su predmeti Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, a među prvima prijedlog Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Prema riječima pročelnika Antona Malatestinića isti je planiran u iznosu od 55.865.000,00 kn što u odnosu na ovogodišnji donosi povećanje od 3.447.000,00 kn (iliti 6,6%). Naime, u Proračun za sljedeću godinu uvrštena je investicija izgradnje sportske dvorane koja će Grad stajati ukupno 4.000.000,00 kn, koliko iznosi i participacija Primorsko-goranske županije. Međutim, polovica sredstava (iliti 2.000.000,00 kn) biti će iz Proračuna izdvojena 2011., a ostatak 2012. godine. Također doznajemo kako se vezano uz ovaj projekt do kraja godine planira rušenje dijela stare škole, a početkom 2011., nakon što Proračun stupi na snagu, i raspisivanje natječaja za izgradnju same dvorane. Financijski plan izgradnje, prema gradonačelnikovim riječima, u 2011. trebalo bi biti zatvoren bez zaduživanja, naime 1.000.000,00 kn osigurati će sredstava HABOR-a, a preostali 1.000.000,00 kn prodaja gradskih zemljišta na području Vidikovca. Od važnijih investicija koje se također planiraju ostavriti sljedeće godine spomenuto je prikupljanje dokumentacije za Projekt Jadran čija bi realizacija trebala startati 2012., nastavak izgradnje vodoopskrbe Šotoventa, dovršenje rotora na ulazu u grad, dovršenje uređenja zgrade bivšeg dječjeg vrtića, uređenje male vijećnice i novih uredskih prostorija Grada. Gradsko vijeće prijedlog Proračuna Grada Krka za 2011. razmatrati će na sjednici koja se planira održati u drugoj polovici prosinca. U nastavku Kolegija, riječkom Klubu Nada za organizaciju humanitarnog koncerta čiji će prihod biti usmjeren na kupnju kemo-fotelje odobreno je 1.000,00 kn, kao i Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata za organizaciju sportskog natjecanja namijenjenog invalidima koje se ove godine održalo u Zadru. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren Prijedlog dodjele stipendija za školsku/akademsku godinu 2010./2011. Na natječaj je pristiglo ukupno 48 prijava. Od 15 zamolbi za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, 11 ih je zadovoljilo uvjete natječaja. Osim toga, na natječaj je prispjelo i pet zamolbi za dodjelu učeničkih stipendija temeljenih na preporuci mentora i ravnatelja škole. Također, od šet zamolbi za dodjelu stipendija studentima 1. godine studija pet ih je zadovoljilo uvjete natječaja. I konačno, od 22 zamolbe za dodjelu stipendija studentima 2., 3. i 4. godine studija, 15 ih je zadovoljilo uvijete natječaja. Na natječaj su pristigle i dvije zamolbe za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima. Tako će uz dvoje polaznika poslijediplomskih studija, tijekom devet narednih mjeseci stipendije primati ukupno 16 učenika i 20 studenata, odnosno 38 stipendista, čemu treba pridružiti i 14 stipendija (6 učeničkih i 8 studentskih) ostvarenih po socijalnim kriterijima. Nadalje, odbijena je ponuda Društva rusina i ukrajinaca Kraljina iz Rijeke za organizaciju božićnog koncerta i prezentaciju njihove tradicionalne kuhinje, kao i ponuda zagrebačke tvrtke Alibi Sound za najam razglasne, rasvjetne i video opreme povodom realizacije programa za doček Nove godine. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe Kolegij je najprije odlučio kako će, obzirom na proveden postupak javne nabave i jednu zaprimljenu ponudu, uređenje trga ispred crkve u naselju Linardići povjeriti tvrtki Parkovi plus d.o.o. iz Rijeke, i to po cijeni od 117.000,00 kn. Također, odlučeno je i kako će pored tri pristigle ponude radovi I. faze uređenja kupališta Dražica (neposredno ispod bazena Hotela Dražica) biti ustupljeni predlagatelju najpovoljnije, tj. tvrtki NS Agro Trade d.o.o. iz Viškova po cijeni od 356.220,00 kn. Nadalje, odlučeno je kako će se poslovni prostor smješten u prizemlju zgrade u Ulici Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku (površine 17m2) dati u zakup tvrtki Fiomar d.o.o. iz Krka koja se jedina javila na natječaj. Udruzi Knezovi krčki Frankopani biti će na rok od još godine dana produžen ugovor o korištenju poslovnog prostora smještenog na katu zgrade u Istarskoj 11 u gradu Krku. Raspravljajući o prijedlogu Mladenke Klobučar iz Krka za kupnju z.č. 1433 k.o. Krk površine 1770 m2 (u naravi zemljište izvan zone gradnje) Kolegij je prihvatio inicijativu Imovinsko pravne službe o davanju istog u zakup temeljem natječaja čemu će prethoditi donošenje Odluke o zakupninama poljoprivrednih i građevinskih zemljišta u vlasništvu Grada Krka. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Branke Turčec iz Zagreba za kupnju 3/10 dijela z.č. 1766/1 k.o. Krk ili dijela vrta koji čini okućnicu kuće u vlasništvu predlagateljice. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je prihvatio zahtjev Mjesnog odbora Kornić za financiranje uređenja maslinarskog puta na predjelu Lakmartin vrijednog 4.920,00 kn. U nastavku, kratko se raspravljalo i o stanju radova (započetih 18. listopada) na sanaciji i uređenju prostora prizemlja zgrade starog dječjeg vrtića. Na samom kraju Kolegija nakon razmatranja uvođenja spomeničke rente potpisan je dokument Politika kvalitete koji predstavlja prvi korak u uvođenju certifikacije ISO 9001.

>> preuzmite dokument Politika kvalitete (.pdf)

--------------------

ODRŽAN 57. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA

--------------------

ODRŽAN 56. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(05. studenog 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 56. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Na samom početku ovotjednog zasjedanja Imovinsko-pravna služba zadužena je da pripremi godišnje natječaje za nabavu lož ulja, knjigovodstvene usluge i održavanje informatičkih sustava, a Odsjek za komunalno gospodarstvo program izgradnje i održavanja nerazvrstanih cesta s pripadajućim troškovnikom. Osim toga, raspravljalo se i o izradi novih Internet stranica Grada Krka koje bi trebale biti povezane s također novim portalima gradskih ustanova i poduzeća, te je zaključeno da kretanje u realizaciju - najprije prikupljanje ponuda za web-hosting - starta početkom sljedeće godine. Također, prihvaćena je ponuda firme Lama d.o.o. za virtualizaciju servera - ukupno vrijedna 9.819,09 kn. Ovom dogradnjom osigurava se učinkovito optimiziranje kapaciteta obrade, kao i učinkovitost rada informatičkog sustava što u konačnici poboljšava efikasnost rada smanjujući troškove energije te administracije. U svom izlaganju zamjenik gradonačelnika spomenuo je i uključivanje Grada Krka u Projekt PATRES (Public Administration Training and Coaching on Renewable Energy Systems) kojeg čini multidisciplinarni program edukacija, tehničke pomoći i mentorskog rada namijenjen djelatnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i javnih komunalnih poduzeća, kako bi se pružila podrška učinkovitim mjerama za uvođenje sustava obnovljivih izvora energije. Naposlijetku, prihvaćena je ponuda firme Bureau Veritas Croatia d.o.o. za certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom, i to prema ISO 9001. Ukupna vrijednost same ponude iznosi 3.200,00 € čime je obuhvaćen certifikacijski postupak, izdavanje jednog Bureau Veritas certifikata s UKAS akreditacijom, troškovi registracije, te nadzorni auditi za razdoblje od tri godine. Razmatranje predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo započelo je prihvaćanjem detaljnije verzije Prijedloga I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010., nakon što je prethodna na prošlom sastanku vraćena na doradu. Nadalje, prihvaćena je inicijativa MO Vrh za popravak najkritičnijih točaka na pristupnim makadamskim putevima koji vode prema uvali Sv. Juraj za što je odobren iznos od 15.000,00 kn. Također, prihvaćena je inicijativa MO Poljica za proširenje i uređenje poljoprivrednog puta na području Obla - lokva Menkova, te je dogovoreno da se spomenuti zahvat procijenjen na 35.424,00 kn uvrsti u program za sljedeću godinu. U nastavku Kolegija dogovoreno je da će se javna rasprava vezana uz Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka održavati između 16. i 30. studenog 2010., od 09.00 do 11.30 sati, s javnim izlaganjem koje će u Velikoj vijećnici Grada Krka biti priređeno 25. studenog 2010. s početkom u 13.00 sati. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe najprije je riješeno pitanje dodijele prostorija u zgradi bivšeg Centra za socijalnu skrb (Dr. Dinka Vitezića 1). Tako je jedna prostorija dana u zakup Gradskom odboru HDZ-a, dok su preostale (bez zakupnine, ali s obvezom plaćanja komunalnih troškova) dodijeljene Udruzi veterana Domovinskog rata, Udruzi maslinara Drobnica, Klubu liječenih ovisnika otoka Krka Gromača, Gradskom društvu Crvenog kiža Krk i Lovačkom društvu Orebica. Nadalje, odbijen je prijedlog dosadašnjih zakupnika na prostoru Stare tržnice u gradu Krku za davanje u zakup predmetne lokacije na rok od tri godine. Odbijen je i prijedlog Ugostiteljskog obrta Vali Krk d.o.o. za oslobađanje plaćanja dijela zakupnine za ugostiteljsku terasu Caffettarie XIII sto., kao i za smanjenje zakupnine za spomenuti poslovni prostor. Međutim razgovarajući na prethodno spomenutu temu Kolegij je prihvatio inicijativu gradonačelnika da se za period od 01. prosinca 2010. do 31. svibnja 2011. poduzetnicima i obrtnicima upisanim u Trgovački sud ili Obrtni registar zakupnina za sve poslovne prostore smanji za 20%. Riječ je o prijedlugu koji bi na sljedećem sazivu trebalo razmatrati Gradsko vijeće. Prijedlog Drinke Heeb iz Krka za kupnju z.č. 1560/4 površine 613 m2 k.o. grad Krk u vlasništvu Grada Krka odgađa se do izrade projekta buduće zaobilaznice i parcelacije tamošnjeg zemljišta. Također, odgođen je i prijedlog Ljubice Linardić iz Rijeke za zamjenu zemljišta, i to k.č. 2226/4 (z.č. 1044/10 i 12) k.o. grad Krk, površine 1086 m2 za neko drugo neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada na kojem je moguća stambena izgradnja, i to zbog stepeništa koje se nalaze na parceli predlagateljice. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij je podržao inicijativu Tončija Žužića za izdavanje slikovnice kojoj je cilj na zanimljiv način najmlađe poučiti o povijesti grada Krka, te je sljedeće godine ovaj projekt spreman podržati iznosom od 6.000,00 kn. Također, Županiskom Crvenom križu odobreno je 2.000,00 kn koji će podsredstvom tradicionalnog Donatorskog bala Hrvatskog Crvenog križa biti proslijeđena Centru za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice. Rješavanje predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje započelo je prihvaćanjem zamolbe KUD-a Vrh za sufinanciranje izleta u Vukovar, i to iznosom od 4.900,00 kn. Gradskoj glazbi Krk odobreno je 1.500,00 kn pomoći za podmirivanje troškova proizašlih iz uređivanja prostorije koja služi za okupljanje članova udruge. Karate klubu Krk Croatia odobreno je 1.000,00 kn za najam Velike dvorane SŠ Hrvatski kralj Zvonimir koja je potrebna zbog organizacije drugog kola županijske lige u karateu. Također, raspravljalo se i o sufinanciranju manifestacije Krk Music Live 2011., no zbog složenosti predmeta odgođeno je donošenje konačne odluke. Na samome kraju raspravljalo se o nekolicini predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove poput ustrojavanja Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Krka, izboru predstavnika za sudjelovanje na Izbornoj skupštini Hrvatske Udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja, te brojnim pripremama koje Grad očekuju zbog nadolazećeg popisa stanovništva.

--------------------

ODRŽAN 55. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(18. listopada 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 55. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, tj. prihvaćanjem zahtjeva HKD Braće Radić (ogranak Kornić) da se iznosom od 2.000,00 kn pomogne organizacija trodnevne proslave petnaestgodišnjice postojanja spomenutog folklornog udruženja. Također, prihvaćen je i zahtjev Krčke biskupije povezan sa sufinanciranjem uređenja Frankopanskog kaštela u koji je dosad uloženo 350.000,00 kn, te se za sljedeću godinu s pozicije Zaštita kulturne baštine (Proračuna Grada Krka) planira izdvojiti 80.000,00 kn. Nogometnom klubu Krk odobreno je 17.092,00 kn za nabavku sportske opreme (semafora za prikaz igrača, semafora za prikaz izmjene igrača, novih trenirki, torbi i lopti) kako bi se zadovoljili visoki kriteriji natjecanja u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi. Košarkaškom klubu Krk odobreno je 4.935,37 kn potrebnih da se izvrši usklađivanje sportskih semafora s novim pravilima FIBE. Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij je najprije prihvatio prijedlog OŠ Fran Krsto Frankopan za financiranje asistenta u nastavi, i to za prvo polugodište, dok će u drugom troškove u potpunosti preuzeti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ. Također, doznajemo kako je na nedavno zaključen natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi prispio ukupno 61 zahtjev, među kojima su 21 podnijeli sportski klubovi, 17 socijalno-humanitarna udruženja, 10 udruženja u kulturi, 10 građanske inicijative, te 3 udrženja u tehničkoj kulturi. Međutim, sami rezultati biti će tema jednog od nadolazećih Kolegija. U okvirima predmeta Imovinsko-pravne službe osim dva postupka javne nabave koji bi uskoro trbali biti objavljeni (prva faza uređenja kupališta Dražica, te održavanje zelenih površina na području grada Krka) razmatrani su i zahtjevi pojedinih udruga za dodjelu prostora u bivšoj zgradi Centra za socijalnu skrb, iako bez donošenja konačne odluke. Rasprava na temu predmeta Odsjeka za komunalni sustav započela je načelnim prihvaćanjem Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2011. godinu. Na zahtjev tvrtke Hoteli Krk d.o.o. za izgradnju oborinske kanalizacije u dijelu Ružmarinske ulice kako bi se spriječilo da veće količine oborinskih voda prodiru u Depadance Vila Lovorika, Kolegij je zaključio da se naprave troškovnici za dvije predložene varijante sanacijskih radova, te da se naposlijetku odabere ona kvalitetnija i ekonomski prihvatljivija. Također, prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Kornić za uređenje sporednog prilaznog puta prema mjesnom groblju. Riječ je o radovima (čiščenja i poravnavanja) vrijednim 4.800,00 kn. Prihvaća se i ponuda tvrtke Alu-Krk za izradu i montažu aluminijske stolarije za Društveni dom Bajčić. Agenciji BI-LANX iz Krka dozvoljno je da zadrži reklamnu tabelu na kružnom toku u gradu Krku, s time da, sukladno mišljenju Vecle d.o.o., ona bude manjih dimenzija i postavljena s vanjske strane nogostupa. Razmatranje predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove započelo je kratkom analizom Godišnjeg izvješća o ostvarenju Plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku god. 2009./2010., te Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku god. 2010./2011., što ih je Kolegiju dostavio DV Katarina Frankopan. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Skrpčić-Pinezić za otvaranje trgovine (s prehrambenim proizvodima) u prizemlju negdašnje škole u naselju Skrpčić, te se Imovinsko-pravnu službu zadužuje da raspiše natječaj za zakup spomenutog poslovnog prostora. Također, Kolegij je prihvatio inicijativu Građevinskog fakulteta u Rijeci, te je s istim spreman potpisati Sporazum o suradnji koji bi omogućio eventualnu provedbu znanstvenih istraživanja i projekata, održavanje stručnih i znanstvenih predavanja, izradu dokumentacije, konzalting usluge ili suradnju na poslovima od obostranog interesa. Ovotjedni Kolegij zaključen je razmatranjem vrijednosti arheoloških i građevinskih radova, potrebnih da bi se istražio interijer i eksterijer zgrade na Trgu Kamplin predviđene za gradski muzej (negdašnja vetreinarska stanica).

--------------------

ODRŽAN 54. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(11. listopada 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 54. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem Zapisnika 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane 07. listopada 2010. godine. Sukladno zaključenom, Odbor smatra kako u postojećem projektu prenamjene stare zgrade dječjeg vrtića u Društveni dom nedostaje prostor otvorenog tipa (društvena prostorija s kuhinjom) namijenjen mladima koji nisu članovi udruga čime bi se zbrinula i ta društvena skupina. Nakon rasprave Kolegij je zaključio kako ovo pitanje nije uvršteno u raspored tema za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća (koja se planira održati sredinom studenog), te da svoju inicijativu - ukoliko je planiraju uputiti ka spomenutom predstavničkom tijelu - moraju dostaviti u poslovničkoj formi. U nastavku Kolegija razmotreno je nekoliko predmeta vezanih uz rad Gradske knjižnice Krk. Tako je naprijpe dogovoreno da se od 01. siječnja 2011. uvede godišnja članarina u visini od 50,00 kn s time da se školarcima, studentima i umirovljenicima na dogovoren iznos omogući 50% popusta. Osim toga, Kolegij je ravnataljicu Gradske knjižnice Krk obvezao da u vremenskom razdoblju od šest mjeseci omogući pregled književnog fonda putem Interneta, a u vremenskom razdoblju od tri mjeseca članovima knjižnice na raspolaganje stavi postojeće kompjutere s ciljem besplatnog korištenja Interneta. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije su prihvaćeni Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010., te Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrikture za 2010., obzirom da je iste trebalo uskladiti s I. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2010. koju je na prošloj sjednici usvojilo Gradsko vijeće. Razmotrivši zahtjev Vladimira Dereka iz Preloga za izgradnju vodovoda i kanalizacije u odvojku Ulice Lina Bolmarčića u gradu Krku (prema izrađenom tehničkom rješenju TKD Ponikve d.o.o.) Kolegij zaključuje kako je investitor dužan Gradu platiti priključivanje na vodovod i kanalizaciju za četiri stambene jedinice iz čega će se u potpunosti financirati monterski radovi. Osim toga, Grad je prihvatio prijedlog investitora da uz nadzor sam izvrši građevinske radove. U nastavku sastanka usvojen je prijedlog ponude troškovnika GP Krk d.o.o. za uređenje pristupnog puta prema Gradskom groblju Krk. Uz njegovo asfaltiranje i opremanje cestovnim rubnjacima sljedeće godine planira se i asfaltiranje prostora ispred groblja kao privremeno rješenje do provođenja oborinske kanalizacije. Na samome kraju Kolegija dorađen je protokol povodom posjeta službene briselske delegacije gradu Krku koja će ovdje boraviti od 24. do 28. listopada.


S 54. sastanka Kolegija gradonačelnika Grada Krka

--------------------

ODRŽAN 53. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(06. listopada 2010.)

Ovotjedno 53. zasjedanje Kolegija gradonačelnika Grada Krka započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, odnosno prihvaćanjem zamolbe Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za nabavu akvarija zapremnine od 240 litara, ukupno vrijednog 5.974,60 kn, koji će biti smješten na ulazu u dječji vrtić. Sukladno zahtjevu krčke književnice Jarmile Gospodnetić Grad će izdavanje njezine zbirke pod nazivom Zmajska bajka o odabranoj zemlji pomoći iznosom od 2.500,00 kn, s time da će određena količina spomenute knjige koja sabire legende otok Krka biti podijeljena krčkim osnovnoškolcima i srednjoškolcima. Osim toga, prihvaćen je zajednički prijedlog Foruma krčke mladeži i Otvorenog kazališta Omišalj za pokretanje škole nenasilne komunikacije i tečaja glume koji se dvaput tjedno (četvrtkom i petkom) između 18.00 i 20.00 sati, dok se ne izvrši adaptacija stare zgrade dječjeg vrtića, planira organizirati u prostoru Male vijećnice Grada Krka. Ženskoj klapi Volta, s kojom nastupaju i vokalistice s poručja grada Krka, obzirom na visoke godišnje izdatke odobrena je pomoć u iznosu od 1.500,00 kn. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti zaključeno je da će se nabava Vest aparata sufinancirati iznosom od 10.000,00 kn. Riječ je o uređaju koji pomaže u mobilizaciji sluzi olakšavajući tako disanje zbog čega se korisiti pri liječenju astme, kronične opstruktivne plućne bolesti ili cerebralne paralize. Uz to, dogovoreno je da sufinanciranje nabave školskih udžbenika i pribora traje zaključno do 06. listopada 2010. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je najprije razmotrio zahtjev Alena Mrakovčića iz Kornića i Dolores Mrakovčić iz Opatije da se novoizgrađeni pristupni put koji vodi prema parcelama z.č. 1133/6 i 1123/1 k.o. Krk, asfaltira. Nakon rasprave polovično je udovoljeno navedenom zahtjevu, i to odobravanjem asfaltiranja tek dijela ulaza spomenutog pristupnog puta. Nakon što je razmotren podnesak grupe građana iz Ulice Pava Žužića u naselju Pinezić za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže, zaključeno je da se izradi aproksimativni troškovnik građevinskih i monterskih radova za izgradnju mjesne vodovodne mreže čitavog naselja. U nastavku, izgradnja kamenog suhozida uz prometnicu koja vodi prema Autokampu Politin, sukladno ponudi Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, procijenjena na iznos od 55.350,00 kn, odgođena je za sljedeću godinu. Za izgradnju nogostupa na dijelu prometnice u naselju Salatić, uz česticu k.č. 1452/60 k.o. Vrh, pored tri pristigle, kao najpovoljnija odabrana je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, i to na iznos od 35.491,90 kn. Na samome kraju Kolegija prihvaćena je zamolba Ivana Brauta iz Krka za spriječavanjem dotoka oborinskih voda s javno prometne površine (ulice Krčkih iseljenika i parkirališne površine) na njegovu poljoprivrenu česticu koja je smještena do gornjeg parkirališta na Portapisani. Potrebni radovi tako će uključivati izgranju linijske rešetke u dijelu Ulice Krčkih iseljenika u iznosu od 19.364,51 kn, te izgradnju cestovnih rubnjaka na parkiralištu u dužini od 14,00 m u iznosu od 4.486,43 kn.

--------------------

ODRŽAN 52. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(27. rujna 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 52. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Udruženja sopaca otoka Krka koje traži financijsku pomoć kako bi  podmirili troškove nastale prilikom organizacije 22. susreta sopaca otoka Krka 03. srpnja 2010. održanog u Pinezićima. Obzirom da ukupni troškovi spomenute manifestacije iznose 7.600,00 kn, Grad će u podmirivanju istih participirati iznosom od 3.600,00 kn. Kao pomoć Nogometnom klubu Krk u organiziranju utakmice između Grčke i Bugarske (U-17) koja se 27. rujna 2010. održala na SRC Josip Uravić Pepi Grad je za sudjelovanje na spomenutom susretu otkupio 60 karata po cijeni od 20,00 kn koje su potom podijeljene osnovnoškolcima iz Krka i Vrha. Nakon što je raspravljen zahtjev Ivana Pavačića Jecalića za izdavanje melografije pučke glazbe radnog naziva Početnica za svirku sopela i kanat po starinsku, zaključeno je da se zbog visokih troškova njezine objave (koji dosežu 45.000,00 kn) ova inicijativa analizira na sljedećem sastanku Koordinacije otočnih načelnika i gradonačelnika. U nastavku, udovoljilo se zamolbi Turističke zajednice Grada Krka za sufinanciranje organizacije različitih manifestacija provođenih tijekom netom završene turističke sezone, što će rezultirati potipisavanjem dvaju ugovora, i to jednog o sufinanciranju Krčkog sajma u iznosu od 100.000,00 kn i drugog o sufinanciranju niza događanja (Putevima šparoga, Proljeće na kotačima, Eko, etno i vinofest, Bodul bike i Pješačimo jesen) u istom ukupnom iznosu. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, analiziran je i prihvaćen Prijedlog natječaja za dodjelu stipendija najboljim učenicima, studentima i polaznicima poslijediplomskih studija za školsku/akademsku 2010./2011. godinu. Spomenuti će natječaj biti objavljen 10. listopada, a u odnosu na prošlogodišnji donosi nekolicinu promjena. Tako se za srednjoškolce minimalan prosjek ocjena sa 4,6 povećava na 4,7, dok kriterij za učenike proizvodnih zanimanja ostaje isti, odnosno minimalan prosjek 4,0 ili predočenje preporuke mentora/ravnatelja koja predstavlja svojevrsnu potvrdu stručne izvrsnosti. Za studente minimalan prosjek ocjena je s 3,6 podignut na 4,0, a novost je i to šte će se na natječaj imati prilike javiti i polaznici prvih godina studija, ali pod uvjetom da im prosjek ocjena u svim razredima srednje škole iznosi najmanje 4,7. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe razmotren je Prijedlog Odluke o izboru napovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske na području Grada Krka (k.o. Krk, Vrh, Kornić i Linardići) koju će konačno 28. rujna 2010. donjeti Gradsko vijeće. U analiziranju predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je raspravio podnesak grupe građana iz naselja Pinezići (zastupanih po Antonu Žužiću) za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže, kojim je iskazano zanimanje za vodovodni priključak vlasnika objekata iz Ulice Njivine, te je zaključeno da se krene u izradu troškovnika građevinskih i monterskih radova spomenutog zahvata. Na kraju sastanka raspravljalo se o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. Tako je najprije pružena podrška tvrtki SA ING d.o.o. iz Rijeke glede realizacije inicijative izgradnje žičare Grobničko polje - Platak. Uz to, podržana je inicijativa Ilije Lukanovića iz Krka za preusmjeravanje autobusne linije u smjeru Punta i Baške umjesto zaobilaznicom preko krčkog naselja Dražica. Udruzi veterana Domovinskog rata otoka Krka naposlijetku je odobrena zamolba za podmirivanje 1/7 troškova (od ukupno 30.334,40 kn) proizašlih iz proslave obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja, koja se 05. kolovoza 2010. održala u Svetištu Majke Božje Goričke. Samoj proslavi nazočilo je oko 230 branitelja i 70-ak gostiju, dok se u svetištu okupilo oko 600 posjetitelja.

--------------------

ODRŽAN 51. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(13. rujna 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 51. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje pučke fešte (Svete Mihoje) ukupnim iznosom od 4.000,00 kn. Organizaciju memorijalnog košarkaškog turnira Zlatko Franolić, koji se ove godine planira održati 25. rujna, Grad će pomoći iznosom od 4.900,00 kn, kao i preuzeminjem izdataka koji proizlaze iz najma Velike dvorane SŠ Hrvatski kralj Zvonimir. Kulturno-umjetničkom laboratoriju (KUL) načelno je prihvaćena zamolba za sufinanciranje godišnjih knjigovodstvenih usluga, s time da sufinanciranje - za sve udruge koje su s radom krenule 2010. i koje su ušle u progam javnih potreba- započinje 01. siječnja 2011. Također, Kulturno-umjetničkom laboratoriju odobreno je 3.000,00 kn potrebnih za objavljivanje prigodne publikacije i tisak plakata Festivala eksperimentalnog filma i videa. Spomenuti festival dio je jednomjesečnog događanja okupljenog pod nazivom D3+(D)FEFV kojem je cilj promovirati umjetnike mlađe generacije, te publiku grada i otoka upoznati sa suvremenim stremljenjima na domaćoj i inozemnoj likovnoj sceni - osobito s aktualnim strujama eksperimentalnog filma i videa. Sukladno zahtjevu Udruge demo bendova otoka Krka, Grad nije u mogućnosti financijski pomoći organizaciju koncerta otočnih demo bendova osim u dijelu koji se odnosi na postav i skidanje pozornice. Udruzi ovčara Ponikva odobreno je 2.900,00 kn za sufinanciranje prijevoza na relaciji Krk-Gudovec-Krk, odnosno za odlazak njezinih članova na sajam poljoprivrede i stočarstva održan u Gudovcu, dok je za sufinanciranje nabavke farmerske mreže potrebno dostaviti detaljnije pokazatelje kako bi se mogao donjeti što kvalitetniji zaključak. U nastavku, Kolegij je podržao projekt predstavljanja otoka Krka na australskom sajmu Pert Royal Show, s time da će se visina financijske potpore odrediti u dogovoru s ostalim jedinicama lokalne samouprave. Športsko ribolovnom društvu Lovrata odobreno je 1.000,00 kn pomoći za odlazak njihova trenera Miće Rakića na svjetsko prvenstvo koje će se krajem rujna i početkom listopada odigrati u crnogorskoj Budvi. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je prihvaćen prijedlog za članove Socijalnog vijeća Grada Krka, o kojem će nakon Odbora za izbor i imenovanja, konačnu odluku donjeti Gradsko vijeće. Za Socijalno vijeće Grada Krka predloženi su: Ružica Grgantov (Centar za socijalnu skrb - Crveni Križ), Bosiljka Španjić (Dom zdravlja Krk), Marija Fiorentin (Caritas), Marinka Margan (Grad Krk), Josip Cvelić (umirovljenici Krka), Josip Depope (umirovljenici Šotoventa - MO Skrpčić-Pinezić), Ivica Žužić (MO Vrh), Ive Rušin (MO Milohnić - MO Poljica) i Ljiljana Rošić (MO Kornić). Nadalje, Grad je preuzeo troškove prijevoza na relaciji Krk-Rijeka-Krk za nastavak glazbenog usavršavanja nadarenog osnovnoškolca iz socijalno ugrožene obitelji. Uz to, prihvaćena je inicijativa Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk da vrtićku sportsku dvoranu prepusti održavanju karate treninga namijenjenih djeci predškolskog uzrasta. Orijentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost za crtanje natjecateljske sprint karte, i to s ciljem organizacije natjecanja u orjentacijskom trčanju koje se 14. srpnja 2011. planira održati u gradu Krku. Rasprava o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti završena je analiziranjem prijedloga Natječaja za dodjelu stipendija čije se objavljivanje planira 03. listopada 2010. Rješavanje Dnevnog reda Imovinsko-pravne službe otpočelo je donošenjem odluke kojom su utvrđene djelatnosti (galerija, specijalizirana turistička agencija za prodaju sadržaja na moru) što će se obavljati u poslovnom prostoru smještenom na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku. Nadalje, odbijen je prijedlog Ljubice Žuljević Lončarević i Damira Žuljevića za produženje ugovora o najmu stana u gradu Krku na adresi N. U. Algarottija 15. Razmatranje predmeta Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša započelo je izdavanjem suglasnosti HEP ODS-u d.o.o. za ishođenje lokacijske dozvole zbog gradnje trafostanice na z.č. 1452/1, 1452/160 k.o. Vrh  u vlasništvu Grada Krka. Osim toga, doznajemo kako je Duško Dobrila, dipl. ing. arh., od strane Zavoda za prostorno uređenje, imenovan u radnu grupu za praćenje izmjena i dopuna PPU Grada Krka. Analiziranje predmeta Odsjeka za komunalni sustav startalo je prihvaćanjem zamolbe Marije i Vjekoslava Šamanića iz Krka za rješavanje problema slijevanja oborinskih voda iz Omišaljske ulice u njihovo dvorište. Izrađenim troškovnikom radovi na sanaciji dijela spomenute ulice procijenjeni su na iznos od 40.626,36 kn, a s istima se prema zaključku Kolegija planira krenuti ovu jesen. U nastavku, prihvaćena je zamolba Barbare Krpan Fućak iz tvrtke Porsche Interauto za prezentaciju vozila marke VW, Škoda i Seat na Obali hrvatske mornarice, i to 18. listopada 2010. u vremenu od 09.00 do 17.00 sati, s time da cijena zakupa tražene površine (150 m2) iznosi 10 kn po m2. Ovotjedno zasjedanje završeno je nastavkom razgovora na temu potrebe donošenja nove Odluke o socijalnoj skrbi koju bi na sljedećem sazivu trebalo izglasati Gradsko vijeće.

--------------------

ODRŽAN 50. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(06. rujna 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 50. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomešić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odnosno analiziranjem Nacrta konačnog prijedloga II. izmjene i dopune Prostornog plana PGŽ, uz izvješće o Javnoj raspravi, dostavljenog od strane županijskog Zavoda za prostorno uređenje. Spomenute izmjene izrađuju se radi osiguranja prostorno planerskih preduvjeta za gradnju mreže građevina elektroničke pokretne komunikacije. Kako na Javnoj raspravi organiziranoj u gradu Krku nije zaprimljena niti jedna primjedba, Grad je pružio suglasnost dostavljenom Nacrtu. Uz to, Zavod za prostorno uređenje zatražio je prijedloge i sugestije s ciljem izrade tematskog separata Mreža građevina javnih ustanova, što bi trebalo pomoći pripremanju III. izmjene i dopune Prostornog plana PGŽ. Tako će uz osvježen popis udruga registriranih na području Grada Krka, Zavodu biti proslijeđen i popis traženih ustanova, proširen projektima koje tek čeka realizacija - dječjim vrtićem u naselju Vrh, sportskim kompleksom Josip Uravić Pepi i centrom za udrugame koji se planira urediti u negdašnjoj zgradi dječjeg vrtića. U nastavku Kolegija usvojen je prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za 2011., koji će u Novom listu i na Službenim stranicama Grada Krka bit objavljen u nedjelju, 12. rujna 2010. Nakon održanog sastanka na kojem su, uz Marinku Margan, stručnu suradnicu za društvene djelatnosti i Marinka Bajčića, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, nazočili i predsjednici Mjesnih odbora, Kolegij je prihvatio dogovor kako će Mjesni odbori do 10. rujna 2010. Odsjeku za društvene djelatnosti dostaviti svoje prijedloge za Socijalno vijeće Grada Krka. U nastavku, razmotrena je nekolicina predmeta Odsjeka za gospodarstvo. Tako doznajemo da je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije, Gradu ove godine odobrio 70.000,00 kn za izradu stepeništa i platoa na kupalištu Dražica. Kako bi se iskoristila spomenuta sredstva Odsjek za komunalni sustav zadužuje se da pripremi tender javnog natječaja za uređenje plaža spomenutog kupališta. Riječ je o nabavi vrijednoj 400.000,00 kn koja se osim potporom Županije (70.000,00 kn) planira realizirati i sredstvima ekološke pristojbe (330.000,00 kn). Na netom otvoren natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad će prijaviti projekt rekonstrukcije javne rasvjete, i to s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja svjetlosnog zagađenja i emisije stakleničkih plinova. Ukoliko Fond prihvati inicijativu ukupno vrijednu 470.481,25 kn (60% Fond - 282.288,75 kn i 40% Grad - 188.192,50 kn) 282 rasvjetna tijela trebala bi biti zamijenjena novim energetsko učinkovitijim koja bi godišnje uštedila oko 45.000,00 kn. Na Poziv za dostavu prijedloga projekata zaštite i revitalizacije kulturnih dobara u 2011. godini, kojeg je raspisao Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Grad će kandidirati program nastavka sanacije gradskih bedema, kao i izradu projektne dokumentacije za budući gradski muzej. Nadalje, načelno je prihvaćena inicijativa grupe građana za nastavkom izgradnje vodovodne mreže u naselju Pinezići (u ulicama Krč, Stari put, Majer i Njivine), a zahtjev će radi izrade tehničkog rješenja i troškovnika biti proslijeđen TKD Ponikve d.o.o. Nakon toga slijedi razmatranje ulaska ove investicije u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godine. Naposlijetku su raspravljeni predmeti Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. Tako je najprije prihvaćeno sufinanciranje hladnog pogona Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010., i to u ukupnom iznosu od 34.692,88 kn. Potom su razmotreni zahtjevi nekolicine zakupnika javnih površina za promjenu prodajnog mjesta s prostora stare tržnice na Šetalište Sv. Bernardila ili lokacije kod Velikog parka. Obzirom da su ugovori potpisani do 30. rujna 2010. i da postoje obveze prema zakupnicima na traženim lokacijama, promjena prodajnih mjesta biti će moguća tek od 01. listopada. Za dodjelu nove lokacije potrebno se krajem rujna javiti u Odsjek za komunalno gospodarstvo.

--------------------

ODRŽAN 49. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(30. kolovoza 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 49. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje, prvo nakon gotovo jednomjesečne stanke, započelo je raspravom o predmetima Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, odnosno rješavanjem nekolicine financijskih zahtjeva. Tako je najprije odbijen zahtjev Društva borilačkih vještina samoobrane iz Crikvenice za financijsku pomoć povodom organizacije 4. međunarodnog turnira u kickboxingu zato što u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nisu planirana financijska sredstva. Iz istog je razloga odbijena i zamolba Veslačkog kluba Glagoljaš iz Omišlja za pomoć povodom održavanja veslačke manifestacije Međunarodni juniorski šesteromeč regija. Nadalje, Kulturno-umjetničkom društvu Ivo Jelenović iz Dobrinja odobreno je 1.000,00 kn pomoći za obilježavanje desetgodišnjice njegova postojanja. Na zamolbu predstavnika srpske nacionalne manjine Grada Krka, odlučeno je kako će Grad snositi troškove korištenja Velike dvorane SŠ Hrvatski kralj Zvonimir tijekom održavanja košarkaškog turnira veterana i veteranki koji se, 11. rujna 2010., planira organizirati kao dio tradicionalnog Susreta prijateljstva, te da će 10.000,00 kn inače predviđenih za financiranje programa srpske nacionalne manjine u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi ili tehničkoj kulturi, ukoliko se njezini predstavnici slože, biti preusmjereno za financiranje spomenute manifestacije. Sportsko-ribolovnom društvu Čavlena iz Poljica odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju međuklubskog natjecanja za juniore i juniorke poznatog kao Trofej Čavlena 2010. Boćarskom savezu Grada Rijeke odbijena je financijska pomoć za organizaciju Svjetskog prvenstva u boćanju zato što u  Proračunu za ovu namjenu nisu planirana tražena sredstva. Vjencislavu Cenčiću, riječkom novinaru i publicistu, odobreno je 1.000,00 kn pomoći za objavu knjige o hrvatskom političaru i narodnom heroju Ivanu Krajačiću Stevi. U nastavku Kolegija prihvaćen je zahtjev Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir za sufinanciranje udžbenika svim srednjoškolcima s područja Grada Krka. Riječ je o potpori vrijednoj 300,00 kn koja će se regulirati ugovorom prema spomenutoj instituciji. Uz ovaj donesen je i zaključak kako će učenicima putnicima također biti refundirati troškovi nabave udžbenika, i to uz prethodno predočenje računa. Na zahtijev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, za izbornu nastavu (programe stranih jezika i informatike) Matične škole Krk i Područne škole Vrh koja će se provoditi tijekom školske godine 2010./2011., Grad će iz svog proračuna za 2011. osigurati 200.000,00 kn, dok je za produženi boravak planirano izdvajanje vrijedno 350.000,00 kn, a za naknade voditeljima škola 23.424,00 kn. Na samome kraju Kolegija definirane su propozicije Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i program za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za 2011. godinu, čije se objavljivanje u Novom listu planira 12. rujna. Dogovoreno je i da natječaj bude otvoren do 15. listopada, te kako će obrazac prijave biti dostupan na Službenim stranicama Grada Krka.

--------------------

ODRŽAN 48. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(02. kolovoza 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 48. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij startao je raspravom na temu predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tj. prihvaćanjem Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2010. do 2013. godine. Ovim Planom utvrđen je program gradnje vodnih građevina na području Grada Krka za 2010., kao i višegodišnji planovi gradnje vodnih građevina u skladu s Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podsustav Krk, te Odlukom o usvajanju programa Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju od 2009. do 2012. Tako će se sukladno Planu u ovoj godini za gradnju građevina namijenjenih opskrbi pitkom vodom izdvojiti 2.737.561,81 kn, a za gradnju građevina namijenjenih odvodnji i pročiščenju otpadnih voda 2.000.000,00 kn. Godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina financirati će se iz sredstava Proračuna Grada Krka za 2010., i to od prihoda naknade za priključenje -  1.200.000,00 kn, te prihoda od nenamjenskih sredstava Proračuna - 3.537.561,81 kn. Realizaciju Programa Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju od 2009. do 2012. vrijednog 76.000.000,00 kn zajednički će osigurati MRRŠVG, MMPI, Hrvatske vode, FRR, Grad Krk, Općina Dobrinj, Općina Vrbnik, Općina Omišalj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Baška, Općina Punat i TKD Ponikve d.o.o., dok će se realizacija Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podsustav Krk vrijednog 33.000.000,00 kn osigurati iz kredita Svjetske banke, Državnog proračuna, iznosa naknade za razvoj i sredstava Hrvatskih voda. U nastavku Kolegija odbijen je zahtjev tvrtke Dobri Ljudi d.o.o. iz Zagreba za izdavanje dozvole koja bi omogućila promociju i prodaju pive na javnim površinama grada Krka, obzirom da su sve prikladne lokacije već dane u zakup. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zaključeno je kako će Grad Krk Hrvatskim vodama isplatiti 2.136,09 kn vodnog doprinosa za izgradnju odvojka Ulice Mate Balote u gradu Krku. Razmatranje dnevnog reda Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove započelo je rješavanjem predmeta Turističke zajednice otoka Krka. Obzirom da je tijelima TZ otoka Krka istekao mandat, a ona se još nije uskladila s novim Zakonom o turističkim zajednicama, Grad Krk dao je suglasnost kojom omogućava da sadašnje Turističko vijeće TZ otoka Krka donosi sve odluke iz djelokruga rada Turističkog vijeća, te priprema 2011. godinu. Osim toga, TZ otoka Krka dana je suglasnost za tiskanje brošure koja prezentira hotelsku ponudu otoka, kao i za nastup iste na inozemnim turističkim sajmovima tijekom sljedeće godine. U skladu s Člankom 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Grad Krk prihvatio je pokroviteljstvo nad manifestacijama predloženim od strane Ugostiteljskog objeka Casa dei Frangipane, te se od 02. do 31. kolovoza 2010. odobrava produženje kraja radnog vremena s 02.00 na 03.00 sata, s time da se manifestacije organiziraju na prostoru dogovorenom Ugovorom o zakupu. U nastavku Kolegija, Klubu za športski ribolov Sv. Fuska odobreno je korištenje javnih površina u uvali Sv. Fuska (Pinezići) za organizaciju ribarske fešte 14. kolovoza 2010., i to od 21.00 do 04.00 sata. Međutim Grad nije u mogućnosti preuzeti i sufinanciranje troškova muzike obzirom da postoje osigurana sredstva za pomaganje u organizaciji proslave zaštitnika mjesta. Osim toga, klub je za održavanje spomenute fešte dužan zatražiti i odobonje koncesionara u lučici Sv. Fuska. Nadalje, odbijena je zamolba tvrtke Krk montaža d.o.o. za organizaciju koncerta koji se planirao održati 10. kolovoza 2010. na Plaži Plav, i to zbog negativnih posljedica koje realizacija koncerta donosi svakodnevnom održavanju plaže i pripadajućeg joj prostora. Za organizaciju tradicionalnog boćarskog turnira Josip Zec koji će 21. kolovoza 2010. održati u mjestu Brzac, istoimenom boćarskom klubu odobren je iznos od 7.000,00 kn. Na samome kraju Kolegija prihvaćena je ponuda vrijedna 28.000,00 kn za izradu dokumentacije projekta Vrtovi grada, kao i financiranje sidrenja pontona za privez brodica potrebnog radi održavanja tradicionalne regate Krčka jedra koja će ove godine okupiti dvadesetak tradicionalnih brodica i četrdesetak krstaša. (Sljedeći, 49. Kolegij gradonačelnika Grada Krka održati će se 30. kolovoza.)

--------------------

ODRŽAN 47. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(27. srpnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 47. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij startao je raspravom na temu sufinanciranja nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava iznosom od 300,00 kn po učeniku, i to za školsku godinu 2010./2011. Riječ je o sufinanciranju krčkih osnovnoškalaca i polaznika prvih razreda Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir koje će za osnovnoškolce biti provedeno putem novčanih bonova naslovljenih na ime učenika ili će spomenuti iznos biti uplaćen putem uplatnice koje bi, poput bonova, trebale biti poslane na kućne adrese. Međutim iznos namijenjen dijelu krčkih srednjoškolaca - polaznicima prvih razreda - biti će izravno uplaćen školi. U nastavku, ukratko je analizirano ostvarenje Proračuna Grada Krka realiziranog do 27. srpnja 2010. Tako doznajemo da su u periodu između 01. siječnja i 27. srpnja 2010. prihodi za 4.000.000,00 kn manji nego li u istom periodu prošle godine što će rezultirati snažnim rebalansom, iako prema gradonačelnikovim riječima, Proračun do kraja godine neće imati deficit. Razmatranje predmeta Imovinsko-pravne službe započelo je donošenjem konačne Odluke o davanju u zakup javne površine za uređenje ugostiteljske terase dimenzija 6,70x2,85 m iliti površine od 19 m2, između Restorana Galeb i Konobe Šime, s time da se zakupniku Cemilu Aydügünu, vlasniku Uslužnog obrta CDA, u gabaritima terase dopusti postavljanje rashladne vitrine ako za istu prethodno dobije minimalni-tehničke i sanitarne uvjete. Osim toga, donesene su Odluke o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera 27 (zakupnik Mateo d.o.o. iz Krka) i Ulici Stjepana Radića bb (zakupnik Rudi Kosić iz Vrha) na temelju izvršenih izmjera i odredbi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora koju je na prošlom sazivu prihvatilo Gradsko vijeće Grada Krka. Nadalje, odbijen je prijedlog Svjetlane Borojević za postavljanje stalka uz štand zato što Grad nije u mogućnosti proširiti površinu zakupa. U nastavku Kolegija doznajemo kako je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu Primorsko-goranske županije krčkoj Udruzi maslinara Drobnica odobrio sredstva u visini od 63.000,00 kn. Također, nakon što Grad s Centrom za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije potpiše Ugovor o sufinanciranju spomenuta će ustanova preuzeti provođenje nekolicine nedovršenih projekata nedavno ugašenog Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana. U okvirima rasprave Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je prihvaćena ponuda tvrtke Geo-VV d.o.o. iz Rijeke u visini od 8.000,00 kn za izradu elaborata izmjene namjene zemljišta s ciljem rješavanja pristupnog puta do parcele z.č. 1847/6 k.o. Kornić u Muraju. Također, Kolegij je prihvatio ponudu tvrtke Geo-VV d.o.o. vrijednu 4.000,00 kn za izradu PGP oboda groblja Kornić u svrhu izrade PPU Grada Krka. S ciljem izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, sukladno inicijativi Plodina, prihvaćena je ponuda Antona Grškovića, ovlaštenog inžinjera geodezije, vrijedna 22.500,00 kn, za izradu priloga katastarskog plana i PGP-a za dio područja na kojem će se povećati obuhvat plana (cca 1,5 ha), kao i ponuda Nenada Kocijana, ovlaštenog arhitekta, vrijedna 68.500,00 kn, za izradu Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Dinamiku plaćanja Anton Gršković i Nenad Kocijan dogovarati će izravno s financijerom, tj. Plodinama, iako se ono vrši podsredstvom Grada Krka. S namjerom izmjena i dopuna DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku prihvaćena je ponuda Urbanistice d.o.o. vrijedna 38.000,00 kn. Nakon raskida ugovora s tvrtkom Geo ing d.o.o., za izradu parcelacijskog elaborata (ulice i parkirališta) prema DPU dijela Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku prihvaćena je ponuda tvrtke Geo-VV d.o.o. vrijedna 45.969,00 kn. Nakon prezentacije održane početkom srpnja prihvaćena je ponuda Ino-inženjeringa d.o.o. iz Njivica vrijedna 68.800,00 kn za realizaciju prve faze izrade brončane makete starog grada tlocrtnih dimenzija 120x120 cm koja podrazumijeva prikupljanje podataka, aerotriangulaciju, izradu digitalnog true ortofotoa i kartiranje krovova. Spomenuta maketa moći će se koristiti u 3D prezentacijama, kao predložak za izradu 3D brončanog tijela (spomenika), ili kao temelj za podizanje virtualne šetnje gradom. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćen je prijedlog tvrtke Ark-Mihalić d.o.o. za prezentaciju Citroen vozila 02. rujna 2010. na Obali hrvatske mornarice od 09.00 do 20.00 sati. Također, prihvaćen je prijedlog Marijane Sindičić Baotić iz Krka za korištenje javne površine na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom. Udruzi Veda iz Zadra prihvaćena je zamolba za prezentacijom indijske kulture 20. kolovoza 2010. na Ribarskom mulu između 19.00 i 22.00 sata. Na kraju Kolegija razmotreni su predmeti Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. Tako je najprije Turističkoj zajednici Grada Krka dana suglasnost da za vrijeme trajanja Krčkog sajma (08., 09., i 10. kolovoza) zatvori promet u užem dijelu grada (od benzinske crpke INE do Malog parka), koristi javne površine i do 03.00 sata produži radno vrijeme. MO Milohnići odobreno je organiziranje pučke fešte koja se ove godine uz nastup Grupe Forte planira održati 31. srpnja. Osim toga Grad je prihvatio i plaćanje računa osiguranja navedenog događanja. Ivani Klovar iz Rijeke odobreno je 1.500,00 kn pomoći za tiskanje treće pjesničke zbirke naziva Zrnca sjećanja, a Šahovskom klubu Krk 2.000,00 kn za odlazak njegovih članova na juniorsko prvenstvo Hrvatske koje će se održati u Olimpijskom centru na Bjelolasici.

--------------------

46. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(19. srpnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 46. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom o predmetima Imovinsko-pravne službe tj. donošenjem Odluke odabira u postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje radova na sanaciji krova stambene zgrade u Krku (J. J. Strossmayera). Na raspisan natječaj pristiglo je šest ponuda, a kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke Finko-grad d.o.o. iz Sesveta vrijedna  94.877,28 kn. Također, Kolegij je donio Odluku odabira u postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje radova na uređenju kosturnice na mjesnom groblju u Krku. Kao najpovoljnija, pored sedam pristiglih ponuda, prihvaćena je ona Građevinskog poduzeća Mikić vrijedna 106.264,62 kn. Nadalje, donesena je Odluka odabira u postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje radova na sanaciji i uređenju prizemlja negdašnje zgrade dječjeg vrtića. Pored osam pristiglih ponuda, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke V.D.I. d.o.o. iz Rijeke vrijedna 423.743,36 kn. Uz spomenuto, donesena je i Odluka odabira u postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje građevinskih radova na uređenju prostora male vijećnice u poslovnoj zgradi Grada Krka. Kao najpovoljniju, razmotrivši četiri pristigle ponude, Kolegij je odabrao onu Ligo grupe d.o.o. iz Koprivnice vrijednu 509.477,93 kn. Donošenje Odluke o početku prikupljanja javne nabave za ustupanje radova prve faze adaptacije poslovnih prostorija na drugom katu zgrade Grada Krka, kao i one o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova na uređenju trga ispred crkve u naselju Linardići, odgađa se do početka rujuna 2010. U nastavku, zaključeno je da privremena ugostiteljska terasa na Obali hrvatske mornarice (između Restorana Galeb i Konobe Šime) za potrebe ugostiteljskog objekta u zakupu Cemila Aydügüna, bude definirana dimenzijama 6,70 x 2,85 m iliti površinom od 19 m2. Kolegij je prihvatio prijedlog Ročnika Tomaža iz Slovenije za zamjenu nekretnina, i to dijela z.č. 2565/3 k.o. grad Krk, površine 10 m2, u vlasništvu predlagatelja, za dio k.č. 2567/5 k.o. grad Krk, površine 31 m2, u vlasništvu Grada Krka, s time da se otkup razlike u površini koja iznosi 21 m2 provede po cijeni od 150 € po m2. Zahtijev Udruge demo bendova otoka Krka o zakupu prostora na katu tržnice u gradu Krku s ciljem održavanja glazbenih poduka (klasične i električne gitare, basa i bunja), prosljeđuje se TKD Vecla d.o.o., koje će donjeti konačnu odlaku. U okvirima rasprave Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije su analizirane dvije pristigle ponude za nabavu biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarno otpadnih voda (potrebnog lovačkom domu u naselju Kornić), a kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke ISEA d.o.o. iz Rijeke vrijedna 1.397,89 € (+PDV). Osim toga, Javna ustanova Priroda dostavila je obavjest o usvojenom Izvješću o stanju prirode u Primorsko goranskoj županiji, kao i donesenom Programu njezine zaštite. Također, jedinicama lokalne samouprave uputila je poziv za financijsko podupiranje vlastitih djelatnosti. Nakon kratkog razmatranja Kolegij je podržao inicijativu JU Priroda, izrazivši spremnost na financiranje konkretnih programa vezanih prije svega uz grad, ali i otok Krk. U razmatranju predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, zaključeno je kako nije moguće udovoljiti zamolbi Vjekoslava Žužića, vlasnika Obrta mesnica-market Žužić, za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, vrijednog 35.400,80 kn, za gradnju poslovne građivine - pršutane - u naselju Vrh, obzirom da za isto ne postoje zakonske mogućnosti, iako je Grad, kako bi podržao razvoj novog gastro-proizvoda (Krčkog pršuta), spreman vratiti 50% od spomenutog iznosa, i to u komunalno opremanje samog gradilišta. Na kraju Kolegija, u okvirima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotrena je nekolicina financijskih zahtjeva. Tako je domu za starije i nemoćne Mali kartec iz Krka odobreno 5.000,00 kn pomoći za prijevoz humanitarne pomoći, koja se sastoji od električnih kreveta, invalidskih kolica, hodalica i posteljine, na relaciji Karlsruhe - Krk. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, područnoj školi Vrh, odobreno je 6.273,00 kn za nabavu i montažu dva klima uređaja koja će se postaviti u zbornici i uredu voditelja škole, tj. prostorijama koje se koriste i tijekom ljetnih mjeseci. MO Kornić odobrena je pomoć za nabavu sedam kompleta stolova i klupica, ukupno vrijednih 4.648,35 kn, potrebnih za održavanje niza manifestacija. Kako Odjel za obrazovanje, kulturu i sport nije prihvatio sufinanciranje zamjene parketa u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Kolegij je prihvatio prijedlog prenamjene rezerviranih sredstava u iznosu od 120.000,00 kn, i to za održavanje zgrade (zamjenu stolarije, obnovu fasade, te ostale sitne popravke). Udruzi Demo bendova otoka Krka odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju manifestacije Evo ti pa slušaj koja će se 21. kolovoza 2010. po drugi put održati na prostoru Boćarskog kluba Krk.

--------------------

45. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. srpnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 45. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom na temu predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, tj. odbijanjem zamolbe pripravnice volonterke u KBC-u Rijeka za mjesičnu subvenciju vrijednu 866,56 kn čiji iznos predlagateljica kao mjesečni doprinos isplaćuje iz obiteljskih sredstava. Ovakvu je odluku prethodno podržalo i Socijalno vijeće Grada Krka. Auto klubu Krk, Stjepana Radića 13, odbijen je zahtjev za financijsku pomoć s ciljem adaptacije poslovne zgrade, obzirom da Grad nije u mogućnosti proračunska sredstva ulagati u tuđu imovinu. U nastavku Kolegija prihvaćena je inicijativa Jedinstvenog vijeća roditelja za sufinanciranje udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava iznosom od 300,00 kn po učeniku, i to za školsku godinu 2010./2011. Ukupan će iznos biti uplaćen Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk/Vrh sukladno popisu učenika koji je ustanova u skorije vrijeme dužna dostaviti. Na zahtjev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk za financiranje asistenta u nastavi obzirom na problem učenika s autizmom i činjenicu da je nadležno ministarstvo za navedeno dalo negativno očitovanje, zaključeno je kako će Grad osigurati polovicu traženih sredstava, iliti 2.125,00 kn mjesečno, predloživši da ostatak kao osnivač ustanove osigura Primorsko goranska županija. ŠRD-u Čavlena iz Poljica odobreno je 1.000,00 kn pomoći za odlazak najmlađih članova udruženja na KUP Sv. Apolinara, tj. juniorsko natjecanje u udičarenju s obale koje će se 24. srpnja 2010. održati u Malinskoj. MO Kornić za organizaciju pučke fešte Jakovljeve odobrena je pomoć u iznosu 4.000,00 kn. Rasprava na temu predmeta Imovinsko-pravne službe započela je prihvaćanjem najpovoljnije ponude pristigle u postupku javne nabave, i to za kupnju lož ulja potrebnog Gradu Krku u 2010. godini. Odabranu ponudu, vrijednu 215.150,00 kn predložila je INA d.d. Nadalje raspravljen je zahtjev Uslužnog obrta CDA iz Krka, u vlasništvu Cemila Aydügüna, za dodjelu ugostiteljske terase na gradskoj rivi obzirom da su dobiveni minimalno tehnički uvjeti za ugostiteljsku radnju smještenu u neposrednoj blizini Malih vrata. Tako će Odsjek za komunalno gospodarstvo uskoro izvršiti izmjer i markaciju područja između Restorana Galeb i Konobe Šime, a nakon što svoje mišljenje iznesu predstavnici spomenutih ugostiteljskih objekata, kao i Turistička zajednica Grada Krk, na sljedećem Kolegiju biti će donesena konačna odluka o dodjeli tražene terase. Nadalje, Đurđici Vrđuka odbijena je zamolba za postavljanje štanda u gradu Krku na kojem bi se promovirali jednodnevni izleti u kontinentalno zaleđe budući da u planu rasporeda javnih površina više nema slobodnih lokacija. Razmatranje predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo startalo je prihvaćanjem zamolbe tvrtke Degrad d.o.o. iz Krka za produženjem građevinskih radova na objektima u gradu Krku, Mate Balote bb, i to do 15. srpnja 2010. godine. Prema zamolbi MO Kornić, za uređenje okoliša dječjeg igrališta kod Boćarskog doma u naselju Brzac zaprimljene su sljedeće ponude: Zemljani radovi u vl. Josipa Linardića iz Malinske na iznos od 9.784,65 kn, Zemljani radovi u vl. Ivana Mršića iz Krasa na iznos od 9.901,50 kn, te tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića na iznos od 11.455,80 kn. Nakon kratke rasprave kao najpovoljnija odobrana je ponuda Josipa Linardića. Inače, navedena investicija, u iznosu od 10.000,00 kn, predviđena je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U nastavku, odobrena je zamolba riječkog benda Onli-tu za nastupom na Veloj placi u terminu između 30. srpnja i 01. kolovoza 2010. - čime je zaključeno ovotjedno zasjedanje.

--------------------

44. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(05. srpnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 44. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom na temu predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, tj. prihvaćanjem otkupa dvadest primjeraka fotomonografije koja će na suvremen način predstaviti vinare, uljare, ugostitelje, sirare, medare i ostale kvalitetne proizvođače s područja Primorsko-goranske županije. Obzirom da cijena primjerka iznosi 200,00 kn, čitav otkup, koji će biti realiziran u dvije faze, vrijedi 4.000,00 kn. Hrvatskom časničkom zboru Primorsko-goranske županije odobreno je 1.000,00 kn pomoći da, u čast Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja, organizira natjecanje Sniper kup 2010., koje će se 01. kolovoza održati na Strelilištu Kovačevo (Grobničko polje). Osim toga, prihvaćen je prijedlog Obrta Redagara Art iz Krka, u vlasništvu Tončija Žužića, da se otkupi pedeset primjeraka Kuharice krčkog trubadura koja sabire zanimljive recepte inspirirane tradicijom, predajom i povijesnim ličnostima. Pojedinačna cijena publikacije iznosi 29,90 kn. U nastavku, Kolegij je prihvatio zahtjev Nives Mrakovčić Kirinčić iz Krka, Braće Jurasa 7, za sufinanciranje boravka njezina sina u Dječjem vrtiću Sveta Mala Terezija u Puntu, i to za razdoblje od 10. svibnja do 01. rujna 2010., zato što u jasličkim grupama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, početkom svibnja, više nije bilo slobodnih mjesta. Djetetov boravak u puntarskom vrtiću Grad će za spomenuto razdoblje subvencionirati mjesečnom naknadom od 700,00 kn. U okvirima predmeta Imovinsko-pravne službe odgođeno je davanje suglasnosti Katarini Žužić za naplatu parkiranja na Valbiski uz istoimeni restoran obzirom da je potrebno zatražiti suglasnost Samostana sv. Franje u Krku koji je upisan kao suvlasnik zemljišta na kojem je smješteno parkiralište. Razmatranje predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo započelo je analizom troškova vezanih za proširenje puta Polača - Kambuni smještenog na području MO Skrpčić-Pinezić. Kako je riječ o troškovima koji dosežu iznos od 65.035,00 kn zaključeno je da se ovo financiranje uvrsti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011., kao i u Program rada MO Skrpčić-Pinezić za sljedeću godinu. U nastavku Kolegija iznova je razmotrena zamolba Autotransa d.o.o. Rijeka, Poslovne jedinice Krk, za postavljenje prepreka na prometnicu uz benzinsku crpku kako bi se onemogućilo parkiranje vozila koji stvaraju problem ulaska i izlaska autobusa u krug servisne radionice. Prihvativši prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je donio zaključak da se vertikalnom prometnom signalizacijom produži pješačka zona na potezu od kuće Franolić do pješačkog prelaza u Ulici Braće Juras uz postavljanje prometnog znaka pješačke zone. Uz to, pretvaranjem središnje isprekidane linije - inače paralelne sa zelenim otokom ispred benzinske crpke - u punu, stvoraju se uvjeti za uklanjanje vozila putem pauk službe. Kako su za popravak puta na području Valdibrod od naselja Milohnići prema uvali Buina zaprimljene tri ponude (Zemljani radovi vl. Josipa Linardića iz Malinske na iznos od 41.328,00 kn, Zemljani radovi vl. Ivan Mršić iz Krasa na iznos od 56.826,00 kn i Dabiskop d.o.o. iz Nenadića na iznos od 52.029,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona Josipa Linardića na iznos od 41.328,00 kn. Spomenuta investicija predviđena je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. Na samome kraju Kolegija, Petom hrvatskom slavističkom kongresu, kao najuglednijem međunarodnom skupu koji okuplja hrvatske i svjetske znanstvenike na području kroatističke i slavističke filologije, odobrena je donacija u visini od 3.000,00 kn. Spomenuti kongres početkom rujna zajednički organiziraju Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko slavistički odbor Hrvatskog filološkog društva, a njihova želja je da za sudionike kongresa prirede jednodnevni stručni izlet na otok Krk.

--------------------

43. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. lipnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 43. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, tj. prihvaćanjem inicijative Nogometnog kluba Krk da se organizacija sajma široke potrošnje koji se svakog mjeseca održava na parkiralištu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi prepusti klubu kako bi mogao naplaćivati najamninu koju je do sada zakupoprimac plaćao Gradu Krku. Naime, ulaskom u viši rang natjecanja (3. HNL) povećali su se troškovi krčkih nogometaša, a izuzev spomenutog Grad nije u mogućnosti pronaći sredstva za njihovo dodatno financiranje. Matici umirovljenika Primorsko-goranske županije odobreno je 1.500,00 kn za troškove organizacije tradicionalnog susreta umirovljenika u Park šumi Golubnjak gdje će biti priređen bogat sportsko-rekreacijski i kulturno-zabavni program. Također, Gradskoj glazbi Krk odobreno je 1.850,00 kn za plaćanje prijevoza do Rapca gdje će Krčani održati uzvratan nastup tamošnjoj limenoj glazbi. Razmatranje predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo započelo je prihvaćanjem prijedloga Mjesnog odbora Poljica za asfaltiranje nerazvrstane ceste od naselja Bajčići do naselja Kapovci dugačke 350 m. Kako je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu bilo uvršteno asfaltiranje dijela puta prema uvali Čavlena procijenjeno na 133.000,00 kn, Mjesni odbor Poljica od istog je odustao u korist asfaltiranja nerazvrstane ceste na relaciji Bajčići - Kapovci, što predtavlja investiciju vrijednu 134.156,10 kn. Nadalje, podržana je inicijativa Udruge Avadhuta za promociju indijske kulture i vegetarijanstva, i to 30. srpnja 2010. u večernjim satima na Šetalištu Sv. Bernardina, te 31. srpnja 2010. u jutarnjim satima na prostoru Ribarskog mula. Također, prihvaćena je zamolba župe Poljica da se podigne suhozid dugačak 208 m na poljoprivrednoj čestici kroz koju prolazi šetnica prema uvali Poteljan, s time da se radovi spomenute investicije ukupno vrijedni 56.739,00 kn, realiziraju u dvije proračunske godine. Uličnom sviraču Svetislavu Babiću iz Vrbnika odbijen je zahtjev za korištenje javne površine zato što na traženoj lokaciji - Šetalištu Sv. Bernardina - više nema raspoloživih termina. Nadalje, Hoteli Krk d.o.o. dobili su suglasnost Kolegija za izradu horizontalne prometne signalizacije za zabranu zaustavljanja i parkiranja na kolniku u neposrednoj blizini glavnog ulaza u Hotel Dražicu, zbog smanjivanja slobodnog prilaza čestim parkiranjem osobnih automobila. Evici Samarđić iz Vinkovaca dozvoljeno je provođenje jednodnevnih radova na vlastitoj parceli zbog priključivanja na kanalizacijski sustav grada. U okvirima rasprave Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je razmotreno Izvješće o radu Turističke ambulante Krk za period od 15. lipnja do 15. rujna 2009., a potom i prihvaćen prijedlog ugovora o njezinu radu, ukupno vrijednom 150.000,00 kn, za razdoblje od 15. lipnja do 14. rujna 2010. godine. Također, razmotrena je Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora koja će biti prezentirana na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka planiranoj za 30. lipnja 2010., kao i prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk koji će nakon detaljnije analize, te eventualnih primjedbi i prijedloga biti prihvaćen na jednoj od nadolazećih sjednica Kolegija. Ovotjedno zasjedanje završeno je prihvaćanjem rješenja tvrtke Veja iz Krka za prvu fazu adaptacije prostorija drugog kata zgrade Grada Krka procijenjenu na 315.888,00 kn.


43. sastanak Kolegija gradonačelnika Grada Krka

--------------------

42. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA

--------------------

41. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(14. lipnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 41. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, tj. odobravanjem 6.000,00 kn Folklornom društvu Poljica za odlazak na dva festivala folklora, od kojih će se prvi 27. i 28. lipnja 2010. održati u Šibeniku, a drugi između 23. i 25. srpnja 2010. u Zagrebu. Športskom ribolovnom društvu Lovrata iz Krka odobreno je 4.000,00 kn za organizaciju međunarodne sportske manifestacije u udičarenju - 5. kupa grada Krka - koja se planira održati 31. srpnja 2010. Očekuje se da će ovogodišnje natjecanje okupiti sedamdesetak sportskih ribolovaca. Plesnoj udruzi Krk odobreno je 2.500,00 kn za sufinanciranje izleta u zabavni park koji se nalazi u neposrednoj blizini Venecije, kao posebna nagrada njezinim članovima za uspješan cjelogodišnji rad. U nastavku Kolegija raspravljena je inicijativa da se Grad aktivno uključi u proces izmjene Prostornog plana Primorsko-goranske županije, te se u tu svrhu Savjet za prostorno planiranje Grada Krka proširuje suradnikom iz Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije radi potpunijeg usaglašavanja Prostornog plana PGŽ i Prostornog plana Grada Krka. Rješavanje predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo započelo je prihvaćanjem prijedloga da se odobri otpis potraživanja duga komunalne naknade u iznosu od 27.184,28 kn Drvnoj industriji Papuk d.d. iz Pakraca, obzirom da spomenuto dugovanje nije bilo prijavljeno kao tradžbina u stečajnoj masi, te je kao takvo nenaplativo. Osim toga, uz istu argumnetaciju, prihvaćen je i prijedlog otpisa duga komunalne naknade tvrtke Kograd d.o.o. iz Krka u iznosu od 24.724,85 kn. Nadalje usvojena je zamolba investitora Slavka Bonettija iz Rijeke da mu se dozvoli produžetak građevinskih radova na objektu u Krku, Mate Balote bb, i to do 30. lipnja 2010., s time da radovi ujutro započinju u 08.00, te da se između 15.00 i 17.00 sati poštuje popodnevna pauza. U nastavku Kolegija, odbijen je prijedlog Ugostiteljskog obrta Il Padrino iz Krka, J. J. Strossmayera 31, za postavljanje projekcijskog platna na kojem bi se pratile utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva, i to na križanju Ulice J. J. Strossmayera i Frankopanske ulice uz zid tamošnje trgovine obućom. Naime, predloženo je da se spomenuto platno postavi na prostoru zakupljanom za ugostiteljsku terasu. Također, odbijena je i zamolba tvrtke Autotrans d.o.o., Poslovne jedinice Krk, za postavljanje fizičkih prepreka na prometnicu uz pumpnu stanicu kako bi se onemogućilo parkiranje vozila koji stvaraju problem ulaska i izlaska autobusa u krug servisne radionice, obzirom da postoji služba zadužena za podizanje nepropisno parkiranih vozila. Ovotjedno zasjedanje završeno je raspravom na temu nove, dugo pripremane, Odluke o komunalnom redu koja se planira definirati u roku od 60 dana, nakon čega će biti prezentira na jednom od nadolazećih saziva Gradskog vijeća.

--------------------

40. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(07. lipnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 40. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za financijsko i materijalno poslovanje, tj. prihvaćanjem zahtjeva Mjesnog odbora Milohnići da se organizacija nadolazeće pučke fešte u mjestu Linardići kao i prethodnih godina pomogne iznosom od 4.000,00 kn. Također, prihvaćena je zamolba Županijske udruge za zaštitu životinja Felix iz Krka da nakon 15. lipnja 2010., zbog ograničenih financije udruge, Grad preuzme plaćanje troškova kastracije kućnih ljubimaca sa svog potručja - nakon što Veterinarska stanica Krk izda račun ovjeren od strane udruženja. U nastavku odbijen je zahtjev Centra za zapošljavanje osoba s invaliditetom Grada Vukovara za sufinanciranje plaća invalida koji rade na poslovima čišćenja stambenih zgrada i javnih površina. Kako postoje brojni lokalni financijski zahtjevi, Grad nije u mogućnosti izdvojiti materijalna sredstva za riješavanje navedenog problema. Klapi Kaštadi iz Poljica odobreno je 2.000,00 kn pomoći za sufinanciranje prijevoza od Krka do Pušća na otoku Braču, gdje su 22. svibnja 2010. sudjelovali na klapskom festivalu. Boćarskom klubu Krk odobreno je 2.000,00 kn za organizaciju boćarskog turnira i proslavu 20. obljetnice njegova rada realiziranih povodom Dana grada. Također, Nogometnom klubu Krk odobreno je 4.000,00 kn za sufinanciranje dvaju nogometnih turnira od kojih se jedan održao 06. lipnja, dok se drugi plnira održati 12. i 13. lipnja 2010. godine. U okvirima predmeta Imovinsko-pravne službe najprije je odbijen prijedlog Vladimira Galovića iz Punta za zamjenu nekretnina, i to dijela zemljišne čestice 2321/2 k.o. Poljica ukupne površine 1043 m2 za zemljišnu česticu 2322 k.o. Poljica površine 1003 m2 koja je u gradskom vlasništvu. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Fuske Terzić iz Krka za zamjenu nekretnina, i to dijela zemljišne čestice 1385/3 k.o. Skrpčići površine 27 m2, za dio zemljišne čestice 61/2 k.o. Krk, te zemljišta u vlasništvu predlagateljice zauzetog izgradnjom nogostupa u Ulici Slavka Nikolića, s time da će se uknjižba vlasništva realizirati nakon cijepanja spomenutih parcela. U nastavku, odbijen je prijedlog Matilde Vila iz Krka za dodjelu javne površine radi postavljanja privremenog objekta (štanda) obzirom da je natječaj nedavno završen. Na zamolbu Antona Žužića iz Krka da privremeni objekt (pomični štand) uz plaćanje dnevnog zakupa postavi na Šetalište Sv. Bernardina, odgovoreno je kako se njegovo postavljanje dopušta jedino na prostoru Trga Kamplin. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugostiteljskog obrta Fiomar d.o.o. iz Krka za povećanje površne zakupa ugostiteljske terase na Trgu Kamplin, i to s 22 m2, na 32 m2. Nogometnom klubu Krk, dana je suglasnost za zaključenje ugovora o zakupu parkirališta SRC Josip Uravić Pepi s tvrtkom Luna park Mladi iz Slavonskog Broda radi postavljanja zabavnog parka u razdoblju od 15. lipnja do 01. rujna 2010. godine. U okvirima predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen zahtjev Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za davanje ovlasti nad upravljanjem pilomatom za ulazak u starogradsku jezgru. Također odobrena je zamolba Milana Kukića za korištenje javne površine kako bi četeri dana u tjednu animirao prolaznike, a preostala tri svirao i pjevao. U nastavku, ovjeren je Ugovor o građenju za asfaltiranje puta u uvali Sv. Fuska (Pinezići) s Građevinskim poduzećem Krk d.d., i to na iznos od 170.228,31 kn. Uz to potrebno je izdvojiti kako se spomenuta investicija nalazi u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, a planirana je iznosom od 125.000,00 kn. Analizirajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćena je inicijativa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da financira zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu čiščenja prirodnih plaža. Zavod se tako na razdoblje od 20. svibnja do 20. lipnja 2010. obvezao financirati zapošljavanje dviju osoba, i to ukupnim iznosom od 6.855,55 kn. Na zahtjev Udruge brodara Krk za izdavanje dozvole koja bi njezinim članovima omogućila nesmetreno obavljanje dostave za brodove, zaključeno je da se roba skuterima može dostavljati jedino u za to predviđeno vrijeme, s time da se službeni ulaz dostave nalazi kod pilomata preko puta Malog parka. (Dostava je dozvoljena isključivo Obalom hrvatske mornarice, a ne Šetalištem Sv. Bernardina.) Na kraju ovotjednog Kolegija raspravljalo se i o skoroj implementaciji bežične mreže, koja će uz tri odašiljača (wireless access points) pokrivati nešto šire područje nego li prošle godine. Riječ je sustavu vrijednom 70.000,00 kn koji se planira nadograđivati tako da besplatan Internet s vremenom bude dostupan na što širem gradskom području.

 --------------------

39. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(31. svibnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 39. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem Parcelacijskog elaborata pomorskog dobra prema zahtjevu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije, kojem je, sukladno zaključku, potrebna dorada obzirom da njegove granice nisu usklađene s Odlukom Gradskog poglavarstva iz 1998. godine kojom je utvrđen prijedlog granice lučkog područja. Nadalje, raspravljeni su predmeti Upravnog odjela za proračun i financije, i to najprije zahtjev Hrvatskog saveza informatičara kojim se traži da Grad financijski pomogne organizaciju Jubilarnog kampa mladih informatičara koji se u prostoru OŠ Fran Krsto Frankopan planira održati između 27. lipnja i 08. srpnja 2010. godine. Naposlijetku je zaključeno kako će ukupna participacija Grada iznositi 10.000,00 kn, od čega 3.000,00 kn odlazi na financiranje učenika, a 7.000,00 kn na sufinanciranje organizacije samog kampa. Atletskom klubu Krk odobreno je 2.000,00 kn za organizaciju utrke - Krk trk 2010. - koja će se u okvirima programa povodom proslave Dana grada održati 05. lipnja 2010. godine. Međunarodnom udruženju policajaca koje provodi prevenciju stradavanja djece u prometu odobreno je 2.530,00 kn za otkup oglasnog prostora unutar brošure kojom će se na primjeren način djecu upoznavati s raznim opasnostima koje prijete u prometu. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko pravne službe Upravni odjel za komunalni sustav zadužen je da izmjeri površine koje zauzimaju rashladne vetrine za sladoled i kolače, te vanjski šankovi na ugostiteljskim terasama. (Tarifa po m2 za spomenute objekte iznosi 4.000,00 kn.) Analiziranje predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav započelo je razmatranjem zamolbe dvoje djelatnika Turističke zajednice otoka Krka da im se tijekom ljetnih mjeseci osiguraju dva parkirna mjesta. Prema zaključku Kolegija isti se upućuju aktualnom koncesionaru - varaždinskom poduzeću Crtored d.o.o. Također njemu se mogu obratiti i svi građani s prebivalištem u starogradskoj jezgri radi izrade mjesečne ili godišnje parkirališne karte, prve vrijedne 100,00 kn, a druge 300,00 kn, uz prethodno predočenje osobne iskaznice i prometne dozvole. Također, Atletskom klubu Krk odobrena je zamolba za privremeno zatvaranje gradskih ulica 05. lipnja 2010. u vremenu od 18.00 do 20.00 sati povodom održavanja treće gradske utrke - Krk trk 2010. - koja se planira održati na sljedećem potezu: sunčani sat, Šetalište sv. Bernardina, Ulica Braće Linardića, Ulica Ježevac, Ulica Lukobran i gradska riva. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav da se otpiše potraživanje duga komunalne naknade u iznosu od 7.035,28 kn poduzeću SIMM d.o.o. iz Krka obzirom da je za isti raspisan stečajni postupak. Na nedavno objavljen Oglas kojim se zainteresirane pozivalo na prijavljivanje u Prometnu jedinicu mladeži, javilo se sedmero kandidata, a za taj su posao odabrani: Alen Kirinčić, Josip Petrak, Matea Bajčić i Mario Zahija. Ovotjedni je kolegij završen prihvaćanjem Prijedloga Statuta Gradske knjižnice Krk, kao i davanjem suglasnosti imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske.

--------------------

38. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(24. svibnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 38. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, odnosno odgađanjem donošenja zaključka po zamolbi krčkih sestara benediktini za sufinanciranje radova na sanaciji mrtvačnice samostana okvirno vrijednoj 92.000,00 kn. Naime, isti će se definirati nakon donošenja rebalansa Proračuna Grada Krka, budući da za spomenutu namjenu trenutno nema osiguranih srestava. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Nogometnog kluba Krk da se potpiše ugovor o najmu dijela parkirališta SRC Josip Uravić Pepi, i to s tvrtkom Luna park Madi iz Slavonskog Broda koja bi u razdoblju od 15. lipnja, pa do 01. rujna 2010. ondje postavila zabavni park. Obzirom na činjenicu da Nogometni klub Krk u godini kada slavi 70. obljetnicu svog djelovanja ne može podmirivati redovne financijske obveze, naplaćivanje resursa kojima raspolaže Grad jedini je način pomoći ovom sportskom udruženju. Za saniranje štete koja je nastala uslijed udara groma na kući umirovljene Jelke Luketić iz Lakmartina, na zamolbu Mjesnog odbora Kornić, Grad će izdvojiti 4.400,00 kn, tj. polovicu traženog iznosa. Prigodom već spomenute 70. godišnjice Nogometnog kluba Krk, prihvaćen je prijedlog krčkog Filatelističkog društva za izdavanje prigodne koverte koja će biti tiskana u 500 primjeraka, s time da ih je 400 namijenjeno klubu, a 100 filatelistima. Za pohađanje škole osposobljavanja za zanimanje pčelar Grad će svakog od četvoro prijavljenih Krčana subvencionirati iznosom od 1.000,00 kn. Spomenute radionice čija cijena po polazniku iznosi 3.000,00 kn u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem iz Donje Stubice organizira otočna Udruga pčelara Kadulja, obzirom da će takvi tečajevi ulaskom Hrvatske u Europsku uniju biti obvezni za sve one koji se žele baviti pčelarstvom. Proslavljenom plivačkom maratoncu Veljku Rogošiću odobreno je 2.000,00 kn pomoći za pokrivanje dijela troškova proizašlih iz tiskanja knjige i snimanja dokumentarca. Društvu tjelesnih invalida Grada Rijeke odobreno je 1.000,00 kn za pokrivanje organizacijskih troškova 14. godišnjeg susreta osoba s invaliditetom Republike Hrvatske koji će se 26. lipnja 2010. održati na riječkoj plaži prilagođenoj invalidima Kostanj. U okvirima predmeta Imovinsko-pravne službe raspravljeni su Projedlozi Ugovora o davanju u zakup javnih površina za ugostiteljske terase, nakon čega je Upravni odjel za komunalni sustav dobio zaduženje da u narednih nekoliko mjeseci izvrši uvid u tehničko-oblikovne karakateristike svih šesnaest ugostiteljskih terasa s ciljem njihova poboljšanja, i to do ljeta 2011. godine. Razmatranje predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav započelo je donošenjem zaključka vezanog uz zamolbu grupe građana iz naselja Pinezić, Skrpčić i Linardić za proširenje puta Polača-Kambuni. No, prije nego li Grad odobri sufinanciranje istog potrebno je definirati opseg poslova i u dosluhu s predsjednikom MO Skrpčić-Pinezić sastaviti troškovnik. Osim toga, Caffe baru Capri u vlasništvu Kristine Rist, na zahtjev Roberta Rista, odobren je postav montažnog izdvojenog ljetnog šanka sa slatkim kutkom na platou ispred aneksa Robne kuće Krk u kojem bi se djelatnost obavljala samo za vrijeme trajanja sajmova čiju organizaciju potpisuje Turistička zajednica grada Krka. Postav polifunkcionalnog elektropriključka, te priključka za vodu i kanalizaciju također su odobreni. U okvirima rasprave o predmetima Ureda Grada najprije je razmotren poziv Vijeća Srpske nacionalne manjine Grada Kastva za posjet krčke delegacije Gradu Subotici. Kako je krčki gradonačelnik početkom lipnja zauzet obvezama proizašlim iz proslave Dana Grada, za predstavnike Grada Subotice biti će pripremljeni protokolarni darovi dopunjeni promidžbenim materijalima. Međutim financijska potpora u iznosu od 20.000,00 kn za realizaciju programa Susreti prijateljstva 2010. koji će se u gradu Krku održati početkom rujna 2010. razmatrati će se kasnije. Na samome kraju Kolegija razmotren je prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za sufinanciranje nove manifestacije Krčka vinska promenada, budući da događanje nije uvršteno u njezin Financijski plan za 2010 godinu. Očekivani troškovi organizacije ovog trodnevnog događanja, koje se planira održati od 11. do 13. lipnja, iznose 40.000,00 kn.

--------------------

37. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(17. svibnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 37. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije i Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe. Ovotjedni Kolegij započeo je raspravom na temu predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, tj. prihvaćanjem zahtjeva Milke Čeperić vezanog uz rješavanje njezina i sinovljeva stambenog pitanja. Naime, na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Krka po isteku turističke sezone planira se krenuti u adaptaciju prostora na adresi Nikole Udine Algarottija 15 koji bi trebao zadovoljiti njihove stambene potrebe. Temeljem Odluke o raspodjeli viška prihoda nad rashodima iz prošlogodišnjeg Proračuna Grada Krka za spomenutu je adaptaciju izdvojen iznos od 65.000,00 kn. Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otoka Krka odobreno je 2.079,00 kn (iliti 50% traženog iznosa) za kupnju računala dok je se za ostatak mogu obratiti ostalim jedinicama lokalne samouprave. Veteranima skijaškog sporta iz Rijeke odbijen je zahtjeva za sufinanciranjem druge i treće knjige monografije Kad san postane stvarnost, obzirom da u Proračunu Grada Krka za 2010. nisu planirana sredstva za navedenu namjenu. Zajednici pučkih orkestara Primorsko-goranske županije odobreno je 800,00 kn pomoći potrebnih za pokrivanje troškova organizacije županijske smotre orkestara koja će se sredinom lipnja održatu u Viškovu. Na istoj će se, uz još trinaest orkestara, predstaviti i Gradska glazba Krk. Jedriličarskom klubu Plav iz Krka odobreno je 10.000,00 kn za kupnju četiri nova jedra jedrilica klase Optimist. U okvirima predmeta Imovinsko-pravne službe nakon što je raspravljena informacija vezana uz zaključivanje ovogodišnjeg ugovora o davanju u zakup javnih površina za ugostiteljske terase, usvojena je Odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju Male vijećnice. Naime, planirano je da radovi procijenjeni na 500.000,00 kn, započnu u ljetnim mjesecima i traju najviše 45 kalendarskih dana. Nadalje, odbijen je prijedlog Manuela Hegeduša, vlasnika Trgovačkog obrta Antiquus, za davanje u zakup javne površine radi prodaje knjiga, budući da je traženi prostor u neposrednoj blizini Vrata slobode veće dan u zakup za ugostiteljsku terasu. Odlučivanja o predmetima Upravnog odjela za komunalni sustav startala su prihvaćanjem prijedloga Agencije JUMP za promotivnu prodaju CedeviteGo na Šetalištu Dražica, nedaleko od karmelićanskog samostana. Cijena najma javne površine za štand veličine 2 m2 po danu iznosi 50,00 kn. U nastavku, prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Skrpić-Pinezić da se jedna osoba  angažira na održavanju nerazvrstanih cesta, odnosno ulica i puteva na području naselja Skrpčići i Pinezići, i to u periodu od 01. lipnja do 31. kolovoza 2010. godine. Također, prihvaćena je molba Ugostiteljskog obrta Nazor u vlasništvu Mumina Ibraimija iz Krka za postav barskog stolića (maksimalnog promjera 60 cm) ispred ugostiteljskog objekta smještenog na adresi J. J. Strossmayera 18, s time da vlasnik ima obvezu održavati javnu površinu koju će dobiti u najam. Postavljanje barskog stolića odobreno je i ispred Ugostiteljskog obrta Vili u vlasništvu Eran i Veli Demirija iz Krka, smještenog na adresi Vela placa 5. Odjel za komunalni sustav nedavno je zaprimio zahtjev građana iz ulica Matka Laginje i Braće Linardić iz Krka za zatrpavanje voda stajačica (ispod Šumarije Krk) koje su postale gnjezdišta komaraca. Tako su na prethodnu inicijativu Streličarskog kluba Maura kal startali radovi sanacije i uređenja spomenutog lokaliteta, a prema stavkama troškovnika odvodni će se kanal očistiti i produbiti, a nakon izgradnje nagiba površina veličine 1200 m2 nasipati će se kamenim agregatom debljine 40 cm. Opisano bi terbalo spriječiti daljnje površinsko nakupljanje oborinskih voda. Nadalje, Kolegij je prihvatio prijedlog za nastavak izgradnje jednostrukih grobnih niša na Gradskom groblju Krk što će u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ući 2011. godine. Ovotjedni sastanak završen je razmatranjem predmeta Ureda grada, odnosno davanjem suglasnosti Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk na Prijedlog Statuta, kao i Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Također, prihvaćen je i Plan turističke ambulante Krk koja će kao i prethodnih godina raditi s dva tima, i to od 15. lipnja do 15. rujna. Troškovi Turističke ambulante iznose 200.000,00 kn, s time da Turistička zajednica Grada Krka i Grad Krk  sudjeluju svaki sa 100.000,00 kn.

--------------------

36. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(10. svibnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 36. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je analizom predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, tj. djelomičnim prihvaćanjem zamolbe Vokalne skupine Bona forma iz Krka za sufinanciranjem odlaska njezinih članica na Svjetske zborske igre koje će se između 15. i 26. srpnja 2010. održati u Kini. Naime, na ovogodišnjem natjecanju Hrvatsku će predstavljati tek tri skupine, a Bona forma jedna je od njih - što predstavlja nimalo zanemarivu činjenicu. Uz voditeljicu Karmelu Vajdoher Žilić, spomenutu skupinu čine Lucija Kosić, Lena Radivoj, Ema Buić i Lorena Skomeršić. Kako ukupni troškovi odlaska na Svjetske zborske igre iznose 46.200,00 kn, te kako je 68% tih sredstava ipak osigurano, Grad će od traženih 14.500,00 kn, ovo putovanje pomoći iznosom od 10.000,00 kn, dok bi ostatak, sukladno mišljenju Odjela, trebali zatražiti od Primorsko-goranske županije ili nekog drugog izvora. Nakon što je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije odazvavši se natječaju kojeg je raspisao Grad Krk dostavio kandidaturu za tri programa čije ukupne financijske potrebe dosežu 30.000,00 kn, odlučeno je da se spomenutoj instituciji obzirom na ograničena sredstva Programa udruga Grada Krka za tekuću godinu odobre sredstva u visini od 10.000,00 kn. Tako je potpisan Ugovor o financiranju i provedbi programa prevencije bolesti ovisnosti i drugih devijantnih ponašanja u čiju bi se realizaciju trebale aktivno uključiti krčke škole. U okvirima rasprave o predmetima Imavinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog raskida ugovora o zakupu prostora Centra za socijalnu skrb Krk, i to s 01. lipnjem 2010., zbog preseljenja ustanove u novi objekt. Osim toga, poništen je postupak javne nabave za gradski bežični Internet zbog greške u dokumentaciji. Odlučivanja na temu predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav započela su prihvaćanjem zamolbe Zlate Justić, zakupnice poslovnog prostora na adresi Vela Placa 1, kojom se kao dodatak postojećoj ugostiteljskoj terasi, na južnom dijelu, traži postavljanje rashladne vitrine dimenzija 170x570 cm. Također, ovih će dana biti objavljen oglas kojim se primarno studentska, a potom i srednjoškolska populacija poziva na rad u Prometnoj jedinici mladeži. Mjesečna će naknada, kao i prošle godine, biti 3.000,00 kn. Nakon što je Upravni odjel za komunalni sustav zaprimio dvije ponude za izgradnju oborinske kanalizacije duge 17 m u dijelu Dobrinjske ulice u gradu Krku, onu Zidarskog obrta Zidar Ivo (vl. Ivica Kosić) iz Vrha vrijednu 16.975,09 kn i onu Građevinskog obrta Gratel (vl. Ivan Duda) iz Krasa vrijednu 15.822,72 kn, prihvaćena je povoljnija. Na zahtjev Dječjeg vrtića Katarina Frankopan iz Krka da se osiguraju stručni ljudi za održavanje okoliša i krovnih vrtova, predloženo je da ustanova navedene radove ugovori s pravnom ili fizičkom osobom, te da spomenuti segment brige o održavanju zgrade uvrsti u svoj jednogodišnji program. U nastavku Kolegija prihvaćena je inicijativa Zorana Vasilića i Nenada Kosića iz Krka za asfaltiranjem dijela ulice i odvojka Ivana Meštrovića. Naime, navedena se investicija nalazi u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010., a predviđena je iznosom od 25.000,00 kn. No ukupna vrijednost asfalterskih radova u spomenutoj ulici procijenjena je na 67.423,68 kn. Međutim, kako se ponovno asfaltiranje ulice Augusta Cesarca u ovoj godini neće izvršiti iako je u tekućem Programu gradnje za to predviđen iznos od 70.000,00 kn, zaključeno je da se isti prenamijeni za asfaltiranje dijela ulice i odvojka Ivana Meštrovića. Nadalje, prihvaćena je ponuda Firme Elektrom iz Krka, u iznosu od 26.149,80 kn, za dobavu i montažu dva klima uređaja u Mjesnom domu naselja Pinezići. U nastavku Kolegija, Čedomir Miler prenio je inicijativu Filatelističkog društva Krk za izdavanjem prigodnih kuverti kojima se obilježavaju važniji datumi ili obljetnice, a najavio je i mogućnost održavanja predavanja namijenjenog poduzetnicima pod nazivom Mogućnosti financiranja iz domaćih i stranih izvora. U okvirima rasprave o predmetima Ureda grada Kolegij je najprije dao suglasnost izmjeni Plavilnika o upisu u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk kojom djeca s mjestom prebivališta u gradu/općini na čijem se području nalazi vrtić imaju prednost pri upisu u isti, a potom i suglasnost Odluci o upisu djece za pedagošku godinu 2010./2011. Tako će se prijave za upis u vrtić od 20. do 30. svibnja (radnim danima) primati u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09.00 do 13.00, te utorkom i četvrtkom od 15.00 do 19.00 sati. Također, prihvaćena je inicijativa Firme Novi impuls d.o.o. za organizacijom i provedbom tečaja obuke za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave - odnosno gradskih vijećnika - ukoliko isti pokažu interes za sudejlovanjem u ovoj dvodnevnoj radionici. Naposlijetku, prihvaćen je Sporazum o međusobnoj suradnji i prijateljstvu JLS otoka Krka i JLS s područja Vukovarsko-srijemske županije, sukladno kojem će Grad Krk tijekom kalendarske godine 2010. stipendirati jednog studenta iz Općine Lovac, i to mjesečnim naknadom od 600,00 kn. Na samome kraju prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za izradu aerofotogrametrijskog snimanja naselja Vrh vrijednog 69.000,00 kn.

--------------------

35. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(03. svibnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 35. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je analizom predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, tj. rješavanjem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - područne jedinice Vrh - za nastavkom uređenja Mediteranskog vrta smještenog u neposrednoj blizini škole. Ovogodišnjim izdvajanjem vrijednim 10.000,00 kn Grad će pomoći sanaciju međašnog zida, obzirom da postoji opasnost od njegova urušavanja. Športko-ribolovnom društvu Lovrata odobreno je 1.000,00 kn pomoći za potrebe odlaska njegova izbornika Antona Lončara na svjetsko prvenstvo u udičarenju iz brodice koje se krajem travnja i početkom svibnja održava u njemačkom Heiligenhafenu. U nastavku Kolegija prihvaćen je ovogodišnji Prijedlog programa rada Centra za kulturu Grada Krka. Glede 54. Ljetnih priredbi, sukladno podnesenom prijedlogu, predviđeno je pet dramskih predstava, četiri koncerta klasične glazbe, kao i nekolicina koncerata primjerenih ljetu, poput onog belcanta ili filmske glazbe. Na tragu prošlogodišnjeg plana u program su uvrštene i četiri dječje predstave, međutim održavanje humanitarnog koncerta klapa - Sjećanje na mladena - s početka lipnja, kada se održao prošle godine, prebačeno je za kraj kolovoza kao događanje kojim se planiraju završavati Ljetne priredbe. Nadalje, prihvaćena je ponuda Kvarner osiguranja iz Rijeke za osiguranje imovine Grada čija ukupna jednogodišnja premija iznosi 69.095,88 kn, s time da se predloži sklapanje ugovora na tri godine. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, kao članovi stručnog povjerenstva za davanje koncesija, održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila predloženi su - Radmila Živanović Čop, Đimi Skomeršić i Marinko Bajčić. Rješavanje predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav započelo je razmatranjem zamolbe Obrta Mediteraneo u vlasništvu Denisa Mrakovčića iz Krka za postavljanje lučke dizalice (kapaciteta cca 5 tona) pokraj istezališta na lukobranu. Predmet je, obzirom da istezalištem upravlja Vecla d.o.o. koja ima koncesiju Lučke uprave Krk, potrebno proslijediti spomenutom komunalnom društvu. Osim toga traženo područje u zoni je Plave zastave tako da svako prometovanje biva zabranjeno od 08.00 do 21.00 sat, a osim plićine problem predstavlja i upitna nosivisot same rive. Nakon još jednog razmatranja zahtjeva Tvrtke Oleal d.o.o. iz Punta za uvođenjem električne energije u prostor negdašnje autobusne stanice na području Dunat, Grad je preuzeo troškove priključka. Kolegij je kao i prošlog tjedna završio definiranjem odluka koje će biti prezentirane na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća, planiranoj za četvrtak - 06. svibnja.

--------------------

34. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(26. travnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 34. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je analizom predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, tj. prihvaćanjem zamolbe Športsko-ribolovnog društva Lovrata za sufinanciranje odlaska nekolicine članova udruženja (troje natjecatelja i kapetana ekipe) na Europsko prvenstvo u ribolovu koje će se krajem svibnja ove godine održati u crnogorskom Herceg Novom. U tu je svrhu odobren iznos od 7.800,00 kn. Malonogometnom klubu Krk odobreno je 2.000,00 kn za plaćanje kotizacija prilikom sudjelovanja na raznim malonogometnim turnirima u kojima će klub sudjelovati narednih mjeseci. Nadalje, prihvaćeno je mišljenje Centra za socijelnu skrb i Socijalnog vijeća Grada Krka da se Snježana Sokolić i Pavle Čivić privremeno zbrinu smještajem u stambeni prostor - na adresi N. Udine Algarotija 15 - čiji je vlasnik Grad. Klubu liječenih ovisnika Gromača odobreno je 1.600,00 kn za sufinanciranje prijevoza članova udruženja na izlet u Krapinu i Kumrovec. Udruzi studenata Primorsko-goranske županije odbijena je zamolba za sufinanciranje pokretanja Studentske televizije, budući da za spomenuto u Proračunu nisu osigurana sredstva. Pjesniku i nasljedniku ostavštine rukopisa Florijana Androšeca, Franji Božiću, odobreno je 1.500,00 kn potpore za objavu knjige Međimurske pjesme s notama. Za sudjelovanje polaznika četvrtog razreda osnovne škole Krk i Vrh u edukativnom programu pod nazivom Odvojeno sakupljanje otpada koji će se realizirati u Malom Lošinju, odobreno je 1.500,00 kn. U nastavku, Kolegij je razmotrio zahtjev Streličarske udruge Maura kal za uređenje poligona, obzirom da je isti u lošem stanju, a pored njega smješten je i kanal koji u ljetnim mjesecima zbog najezde komaraca onemogućava normalno treniranje. S ciljem rješavanja spomenutog uskoro bi trebao biti naručen prijedlog sanacije kanala, kao i onaj uređenja samog platoa. Nadalje, obrazložen je Prijedlog godišnjeg obračuna Grada Krka za 2009. budući da gradonačelnik o prošlogodišnjem izvršenju proračuna tijelo jedinice lokalne samouprave (Gradsko vijeće) mora obavijestiti najkasnije do 01. lipnja. Sukladno obrazloženju, Proračun Grada Krka za 2009. usvojen je 19. prosinca 2008., i to u iznosu od 64.292.000,00 kn, s planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 28. rujna 2009., i to u iznosu od 64.666.704,00 kn, s viškom prihoda od 2.592.968,34 kn, a druga 14. prosinca 2009. u iznosu od 67.257.704,00 kn, pa je s viškom prihoda iz 2008. planirano 69.850.672,34 kn. Za oblikovanje prošlogodišnjeg Proračun Grada najznačajniji su bili: dovršenje izgradnje dječjeg vrtića, dovršenje izgradnje trgovačko-poslovne zgrade Konzuma, nastavak realizacije vodoopskrbe Šotoventa, te povećanje prihoda od prodaje zemljišta. Prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 64.639.686,32 kn, što predstavlja 96,1% od planiranih 67.257.704,00 kn. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 66.615.441,92 kn, što u odnosu na planiranih 69.850.672,34 kn čini 95,37% ostvarenih rashoda. U okvirima rasprave o predmetima Upravnog odjela za komunalni sustav najprije je riješen zahtjev Vedrane i Tomislava Žužića iz Krka da se plaćanje komunalnog doprinosa za izgradnju stambene građevine na z.č. 1452/157 k.o. Vrh (naselje Salatići) obračuna sukladno članku 8. Odluke o komunalnom sustavu. Kolegij je u konačnici prihvatio zahtjev s time da se od povlaštenog obujma građevine koji iznosi 500,00 m3 oduzme obujam stana koji investitori posjeduju u Krku, i koji iznosi 168,00 m3, te da se tek razlika od 332 m3 obračuna po povoljnijoj cijeni komunalnog doprinosa. U nastvaku, prihvaćeno je mišljenje Policijske postaje Krk za postavljanje prometne opreme - dva otoka usporivača, dva stupa i dva znaka - u Ulici Šetalište sv. Bernardina, ukupne vrijednosti 21.869,40 kn. Na kraju Kolegija raspravljene su mnoge odluke Ureda grada koje će biti prezentirane na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća, planiranoj za četvrtak - 06. svibnja.

--------------------

33. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(19. travnja 2010.)

Ovotjedni 33. sastanak Kolegija započeo je analiziranjem predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem inicijative Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka, da se sufinanciranje učeničkih izleta ove godine završi na isti način kao i prethodnih, tj. izdvajanjem 100,00 kn po učeniku za četvrte i osme razrede. Nadalje, odbijen je zahtjev Stručnog vijeća učitelja fizike za sufinanciranje posjeta učenika koji su pohađali dodatnu nastavu fizike Astronomskom centru Rijeka, budući da u ovogodišnjem proračunu nisu za spomenutu aktivnost planirana sredstva. Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, temeljem dostavljenog troškovnika i skice, odobren je zahtjev za nastavkom radova na spomen obilježju i spomeniku palim borcima koji se nalazi u mjestu Poljica. Također, prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u republici Hrvatskoj za 2010. s Udrugom Lijepa naša, time da godišnja obveza u formi članarine iznosi 8.000,00 kn. Nakon čitanja pisma namjere u kojem skupina građana grada Krka, potaknuta uspješnim humanitarnim koncertom održanim 20. ožujka 2010., inicira češću organizaciju takvih događanja s ciljem prikupljanja pomoći za teško oboljele sugrađane, Kolegij je zaključio da će kao i do sada Grad nastaviti praksu podržavanja takvih i sličnih  projekta. Međutim, svim stanovnicima grada, kao i ostalim zainteresiranim pojedincima, pružena je mogućnost sudjelovanja u takvim projektima uključivanjem u rad novoosnovane humanitarne udruge - Svi za jednoga, zdravlje za sve. Nadalje, Savezu društava multiple skleroze Hrvatske odobreno je 1.500,00 kn pomoći za organizaciju VII. Simpozija oboljelih od multiple skleroze koji će se u listopadu ove godine održati u Varaždinskim Toplicama. Studentskom vokalnom studiju iz Rijeke odobreno je 2.300,00 kn za sufinanciranje puta i smještaja povodom održavanja međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova u Veroni, budući da je Anamarija Mrakovčić iz Vrha članica spomenutog udruženja. Kulturno-umjetničkom laboratoriju (KUL) iz Krka odobrena je financijska pomoć u iznosu od 10.000,00 kn za organizaciju Prvomajskog inkubatora 2010., iako bi obzirom na otočni karakter manifestacije zahtjev trebalo proslijediti svim otočnim općinama i turističkim zajednicama. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na dijelu zemljišne čestice 790 k.o. Kornić (Dunat) - kamena kućica - o čemu je u Narodnim novinama 24. ožuka 2010. objavljen natječaj. Kako je na isti prispjela samo ponuda Firme Oleal d.o.o. iz Punta s ponuđenim iznosom zakupnine od 7.000,00 kn, ona je u konačnici i prihvaćena. Također, donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na dijelu zemljišne čestice 790 k.o. Kornić (Dunat) - za kiosk (do 12 m2) - o čemu je u Narodnim novinama 24. ožuka 2010. objavljen natječaj. Kako je na isti prispjela samo ponuda Trgovačkog obrta Nino iz Punta s ponuđenim iznosom zakupnine od 6.500,00 kn, ona je u konačnici i prihvaćena. Osim toga, donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji do Trgovine Fortuna u gradu Krku za kiosk (do 12 m2) o čemu je u Narodnim novinama 24. ožuka 2010. objavljen natječaj. Kako je na isti prispjela samo ponuda Snježane Gržetić iz Malinske, vlasnice obrta Cvjetarna Nena, s ponuđenim iznosom zakupnine od 19.896,00 kn godišnje, ona je također prihvaćena. Ovotjedni kolegij završio je analiziranjem predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav, odnosno odobravanjem zahtjeva Tome Kovačevića iz Zagreba za izvođenjem glazbe na Trgu Kamplin s repertoarom najpoluranijih domaćih i svjetskih evergreena. Također, Kolegij je prihvatio ponudu Tvrtke Octopus d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 28.467,00 kn, za izradu zaštite pokosa mrežom na SC-u Josip Uravić Pepi, i to na objektu pomoćnog igrališta nogometnog kluba.

--------------------

32. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA

--------------------

31. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(22. ožujka 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 31. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je prihvaćanjem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk i područne škole Vrh za sufinanciranje dvaju izleta koji će se provesti povodom dana škole - 30. travnja. Riječ je o edukativnim izletima koji uključuju posjet Gorskom kotru predviđen za polaznike četvrtog razreda i posjet Karlovcu rezerviran za osmaše. Kolegij je zaključio da se sufinanciranje sprovede isto kao i prethodnih godina, i to u iznosu od 100,00 kn po učeniku/učenici. Gradskoj knjižnici Krk odobrena su sredstva za realizaciju mjesečnih događanja pod nazivom Godina hoda knjižnicom koja se s ciljem približavanja ustanove i njezinog fondusa građanima prvodi u suradnji s književnicima, glazbenicima, likovnjacima i teoretičarima. Program su djelatnice knjižnjice osmislile u suradnji s Milicom Pavačić, a vrijednost jednog mjesečnog događanja iznosi 1.000,00 kn. Lovačkom društvu Šljuka iz Krka odobreno je 10.000,00 kn potrebnih da se pristupi izgradnji i uređenju lovačkog doma. Priča na temu predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti završena je prihvaćanjem ponude Građevinsko proizvodnog obrta Junior kamen povezane s uređenjem dijela rive i malog trga u iznosu od 25.861,86 kn. U okvirima rasprave na temu predmeta Imovinsko pravne službe Kolegij je prihvatio odluku o poništenju postupka javne nabave u otvorenom postupku javne nabave za ustupanje radova na sanaciji krova stambene zgrade u Ulici J. J. Strossmayera 17 u gradu Krku. U spomenutom predmetu došlo je do pogreške u proceduri tako što je javno otvoreno pet ponuda pristiglih 16. ožujka 2010., a nije otvorena ona ponuditelja Velkom d.o.o. iz Kalnika pristigla 12. ožujka 2010. U nastavku analiziran je prijedlog Zlate Justić za uređenje ugostiteljske terase Caffe bara Forum u Krku. Kolegij je naposljetku dao suglasnost rješenju dip. ing. arh. Nenada Kocijana, međutim odlučeno je da, unatoč zahtjevu, terasa ostaje u postojećem gabaritima. Osim toga odobreno je postavljanje rashladne vitrine, kao i drvenog podesta, te izravnavanje s postojećim betonskim ulazom u objekt, ali ne i njegovo oblaganje drugim materijalom. Također, raspravljalo se i o novom prijedlogu odluke kojim bi se konkretnije reguliralo davanje u zakup javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa. Kako Grad Krk u zakupu ima samo šesnaest terasa u novi prijedlog umjesto općih uvijeta (inače nedovoljnih za opisivanje konkretnih situacija) trebala bi ući svaka terasa ponaosob s pripadajućim joj gabaritima, i to vidljivih in situ čije bi poštivanje u konačnici mogao pratiti komunalni redar. Dogovoreno je da prijedlog ove odluke bude definiran do sljedećeg saziva Gradskog vijeća. U okvirima predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav, najprije je prihvaćen zahtjev Ivana Miletića iz Zagreba (Vlaška 86) za prekopom javne površine radi izgradnje dijela sustava javne odvodnje - kanalizacije, i to na način da Ponikve d.o.o. i vlasnik objekta na sebe preuzmu troškove građevinskih i montažnih poslova, a Grad Krk troškove asfalterskih radova. Nakon razmatranja zamolbe Mjesnog odbora Poljica za nabavu rasvjete na novoizgrađenom igralištu u naselju Bajčići - Nenadići, kao i izradu njegove horizontalne signalizacije, odlučeno je da se prihvati ponuda Tvrtke Futura trade d.o.o. u iznosu od 5.805,60 kn za iscrtavanje igrališta, dok dobavu, dopremu i ugradnju rasvjete ukupno vrijednu 95.781,33 kn Grad odgađa budući da isto nije planirao u ovogodišnjim programima. U nastavku Kolegija kao posljednja tema debate na red su pristigli i predmeti Ureda grada. Tako je najprije raspravljen prijedlog Godišnjeg operativnog ugovora o sufinanciranju programa Razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012., i to za 2010. godinu prema kojem obveza Grada iznosi 2.376.350,00 kn. Osim toga, zaključeno je kako će Grad sufinancirati 1/3 troškova nabave sadnica samom onim korisnicima CORO-vog programa Obnove trajnih nasada u 2010. koji sade na području Grada Krka. Budući da su pripreme za MIK već uveliko počele, Grad će realizaciju festivalske večeri, 20. lipnja 2010., sufinancirati iznosom od 100.000,00 kn, s time da prva polovica bude uplaćena do 15. lipnja, a druga do 31. kolovoza 2010. godine. Također, Kolegij je prihvatio Sporazum definiran između Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije i Grada Krka čiji je predmet zajedničko financiranje izgradnje semaforskog sustava na križanju Ulice Slavka Nikolića i Vršanske ulice. Prema izvedbenoj dokumentaciji i projektantskom troškovniku vrijednost samih radova iznosi 520.000,00 kn, međutim Grad će financirati polovicu ukupnog iznosa, odnosno 260.000,00 kn.

--------------------

30. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(15. ožujka 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 30. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je raspravom na temu predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, odnosno rješavanjem zamolbe za financiranje vođenja knjigovodstva novoosnovanog klubu sportskog ribolova na moru Sv. Fuska. Naposljetku je zaključeno kako će sredstva za spomenuto biti osigurana nakon rebalansa proračuna Grada Krka. Hrvatskom savezu brodomaketara Rijeka odobreno je 2.000,00 kn za organizaciju odlaska Hrvatske reprezentacije na svjetsko prvenstvo brodomaketara koje će se između 13. i 19. travnja 2010. održati u njemačkom Dortmundu. Grad Krk će kao član reprezentacije predstavljati Željko Skomeršić. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Udruge invalida kvarnerskih otoka sa sjedištem u Puntu, te se zadužuje Upravni odjel za komunalni sustav da pojedinačno razmotri niz arhitektonskih barijera za osobe s navaliditetom na području grada, kao i da za svaku izdvojenu lokaciju, ondje gdje je to moguće, iznađe prikladno rješenje. Za sanaciju žičane ograde na vanjskim igralištima krčke i vršanske osnovne škole Kolegij je prihvatio ponudu Zanatskog obrta Meštrija ukupno vrijednu 28.064,97 kn (Vrh - 22.367,60 kn; Krk - 5.698,37 kn). Petri Kovačević iz Krka odobrena je zamolba za sufinanciranjem autobusne karte na relaciji Krk-Rijeka-Krk u mjesečnom iznosu od 890,00 kn kako bi, do listopada ove godine, mogla nastaviti pripravnički staž u KBC-u Rijeka. Kolegij je podržao inicijativu Košarkaškog kluba Krk za organizacijom humanitarnog koncerta kojim bi se prikupljala sredstva za lječenje Smiljane Todorović, zaključivši kako je Grad spreman podmiriti troškove razglasa i postavljanja kemijskih wc-a, dok bi Trgovačko-komunalno poduzeće Vecla d.o.o. trebalo preuzeti obvezu montiranja pozornice i čiščenja prostora nakon koncerta. Inače, ova vrijedna inicijativa održati će se 20. ožujka 2010. na košarkaškom igralištu srednje škole, a humanitarnom koncertu čiji je početak zakazan za 18.00 sati, prethoditi će malonogometna utakmica i biciklijada. Katedri za Društvene znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci odobrena je financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn za rješavanje manjih materijalnih potreba, a za uzvrat su prihvaćene školske ili građanske tribine na teme poput medicinske etike, bioetoke ili medicinske socijologije. U okvirima predmeta imovinsko pravne službe, na poticaj Trgovine Oleal d.o.o. iz Punta, te uz prethodnu suglasnost Mjesnog odbora Kornić, za zakup javne površine - odnosno kamene kućice - na Dunatu uskoro će biti raspisan natječaj, kao i za najam prizemlja i prvog kata stare škole u Skrpčićima, i to na prijedlog Marice Depope što ga je podržo Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić. U raspravi o predmetima Upravnog odjela za komunalni sustav prihvaćena je zamolba Željka Čanka iz Rijeke za priznavanjem učešća u sufinanciranju asfaltiranja Ulice Brajde u naselju Pinezići vrijednog 2.550,00 kn, te se za prethodno istaknut iznos umanjuje obveza komunalnog doprinosa. Također prihvaćena je zamolba Zlatnog otoka d.d. za izradu jednog priključka na kabelsku televiziju u Autokampu Ježevac budući da gradska instalacija KDS sustava prolazi njegovim zemljištem. Međutim Zlatni otok d.d. ostaje obvezan u bilo kojem trenutku, s ciljem njezina održavanja, omogućiti pristup instalaciji. Nadalje, prihvaćena je molba Mjesnog odbora Kornić za proširenjem maslinarskog puta na periferiji naselja, vrijednim 15.854,70 kn, kojim će se omogućiti daljnja revitalizacija maslinika. Kolegij je u nastavku razmotrio troškovnik za održavanje spomenika i spomen obilježja palim borcima Narodnooslobodilačkog rata i poginulim braniteljima Domovinskog rata što ga potpisuje Uslužni obrt Žižula iz Krka. Ponuđeni paket u načelu je prihvaćen uz neznatno smanjenje iznosa (od 87.514,00 kn), odnosno predloženog standarda održavanja. Temeljem članka 13. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu investitor za spomenuto plaća naknadu u visini prosječne brutto plaće u Republici Hrvatskoj za prthodnu godinu koja više ne iznosi 7.544,00 kn, već 7.711,00 kn. Za izradu i montažu aluminijskih komarica na prozorima kuhinje, te izradu, dobavu i montažu inoks rukohvata na atriju krova terase jasličke grupe u kompleksu dječjeg vrtića i jaslica u gradu Krku Kolegij je odobrio iznos od 9.719,88 kn. U posljednjem dijelu sastanka prihvaćena je Odluka o raspisivanju izbora za članove Mjesnih odbora na području Grada Krka. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja - 25. travnja 2010. godine. U Izborno povjerenstvo Grada Krka potom su imenovani: Radmila Živanović Čop (za predsjednicu), Ana Bajčić (za članicu), Željka Sokolovski (za članicu), Marinko Bajčić (za zamjenika člana) i Igor Gržetić (za zamjenika člana). Na samome kraju, istraživanje antičkog broda kod rta Tarej na otoku Cresu Kolegij je pomogao iznosom od 10.000,00 kn. Također, na prijedlog Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana, za sufinanciranje troškova školovanja za stjecanje zanimanja maslinar izdvojeno je 25.000,00 kn.

--------------------

29. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(01. ožujka 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 29. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je analiziranjem predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, odnosno odobravanjem iznosa u visini od 5.000,00 kn Udruzi Knezovi krčki Frankopani s ciljem podmirivanja obveza proizašlih iz realiziranja niza aktivnosti ostvarenih u prošloj godini (poput organiziranja tečaja mačevanja i Festivala vitezova, glagoljaša, dvorskih luda i komedijaša, te sudjelovanja na Vinofestu i Krčkom sajmu). Članici Jedriličarskog kluba Plav Gloriji Kukuljan odobrena je, kao i prošle godine, jednokratna novčana pomoć u iznosu od 7.000,00 kn, budući da je od strane Hrvatskog olimpijskog odbora temeljem Rješenja o kategorizaciji uvrštena među sportaše II. kategorije (vrhunski sportaš). Za tiskanje drugog izdanja publikacije Ane Marije Fjorentin pod nazivom Splendissima civitas Curictarum Grad je za tekuću godinu predložio sufinanciranje u iznosu od 15.000,00 kn, dok sljedeće planira izvršiti otkup 200 primjeraka novoizašle knjige. Naime, riječki izdavač Bura Commerce d.o.o. zbog velike potražnje spomenutog naslova predložio je objavu drugog izdanja čiji izdaci dosežu 68.500,00 kn. Također, Kolegi je podržao inicijativu Višnje Slavice Gabout za izdavanjem monografije posvećene krčkom slikaru Mihovilu Depopeu koji je većinu svog opusa posvetio upravu svome gradu. Budući da se monografija planira realizirati u dvije etape, Grad će ove godne za spomenut projekt iz proračuna izdvojiti 20.000,00 kn, dok se sljedeće planira sufinanciranje u iznosu od 15.000,00 kn. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Primorsko-goranska županija i Erste & Steiermärkische banka zaključili su ugovore o provedbi Lokalnih projekata razvoja mikrokreditiranja za 2009. godinu i Lokalnih projekata razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu. Grad će tako u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Krka participirati subvencioniranjem kamate s 1 postotnim poenom uz napomenu o preuzimanju obveze subvencije do kraja otplate svih kredita. Uz to važno je istaći da se redovna kamatna stopa na poduzetničke kredite kreće od Euribor +6 postotnih poena godišnje, ali ne više od 9 posto, s time da bi uz Grad, Ministarstvo kamatu subvencioniralo s 1 postotnim poenom, a Županija s 2 postotna poena, dok razliku snose sami korisnici. Fond za poticanje Lokalnih projekata razvoja makrokreditiranja na razini Primorsko-goranske županije iznosi 7.000.000,00 kn, dok za poticanje Lokalnih projekata razvoja malih gospodarstava iznosi 25.000.000,00 kn. U kreditnoj liniji Lokalnih projekata razvoja malog gospodarstva najniži iznos kredita je 200.000,00 kn, a najviši 5.000.000,00 kn. Krediti se odobravaju za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinh djelova opreme, obrtna sredstva do 30% iznosa kredita, te modernizaciju poslovanja, kao i očuvanje radnih mjesta. Za Lokalne projekte razvoja mikrokreditiranja najniži iznos kredita je 35.000,00 kn, a najviši 200.000,00 kn. Krediti se odobravaju za kupnju, izgradnju ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinh djelova opreme, trajna obrtna sredstva i obrtna sredstva do 100.000,00 kn. Kolegij je nastavljen raspravom na temu predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav, odnosno donošenjem zaključka kako Grad, na prijedlog tvrtke Sliačam d.o.o., nije u mogućnosti izdvojiti 50%  iznosa potrebnog da se izgradi dio kanalizacijskog kolektora (oznake K 4.1) u dijelu Vrbničke ulice u Krku, budući da spomenuta investicija nije obuhvaćena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. Za sanaciju dijela nogostupa i rekonstrukciju rampe za invalide na Trgu bana Josipa Jelačića u Krku, Upravni odjel za komunalni sustav prikupio je tri ponude između kojih je odobrana ona Zidarskog obrta Zidar Ivo koja potreban zahvat procjenjuje na najpovoljnijih 16.000,00 kn. Obzirom na obavjest HEP-a o prekoračenju priključne snage za mjerno mjesto 79890230 (Trg bana Josipa Jelačića) za prosinac 2009. odlučeno je da se izvrši dokup dodatne priključne snage, i to za prekoračenih 5,36 kW. U nastavku, analizirani su prijedlozi Savjeta za prostorno uređenje na temu Stručnog rješenja kao podloge za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i pitanje realiziranja konzervatorskih podloga za izradu PPU-a i UPU-a. Tako aproksimativna cjena konzervatorske podloge za PPU iznosi 120.000,00 kn, a za UPU 100.000,00 kn. Izradu istih, kako doznajemo, provode: Hrvatski restauratorski zavod i Konzervatorski odjel Rijeka. U okvirima predmeta pristiglih na adresu Ureda Grada raspravljen je i prihvaćen prijedlog davanja suglasnosti Udruzi Knezovi krčki Frankopani za suorganizaciju pjesničkog natjecanja koje će se tijekom svibnja sljedeće godine, pod vodstvom Škota Sir Richarda Douglasa Pennanta, održati u gradu Krku. Program spomenutog natjecanja trebao bi se, obzirom na slikovitost scenografije, realizirati u Frankopanskom kaštelu. Na samome kraju analizirane su ponude riječke tvrtke Energo d.o.o., i to za: realizaciju javne rasvjete sa solarnim napajanjem u uvali Krušija na Plavniku (Projekt Krijesnica) u iznosu od 53.000,00 kn, izradu tehničke dokumentacije izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Grada Krka vrijedne 31.980,00 kn, te izradu Akcijskog plana održivog korištenja energije (SEAP) za Grad Krk teškog 81.180,00 kn. Kolegij je završen raspravom o Predinvesticijskoj studiji sportskog centra u Krku po projektu Idisa Turata i organiziranju Otvorenog dana koji bi konačno trebali pridonjeti definiranju isplativosti i održivosti samog projekta.

--------------------

28. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(15. veljače 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 28. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni kolegij započeo je raspravom o novim izmjenama Prostostornog plana uređenja Grada Krka što ih je na posljednje održanoj sjednici definirao Savjet za prostorno uređenje. Tako doznajemo da se na području naselja Krk za sve vrste stambene izgradnje, poslovne i ugostiteljsko-turističke građevine predlaže povećanje koeficijenta izgrađenosti (kig) na 0,30 te koeficijenta iskorištenosti (kis) za poslovne i zanatske građevine na 0,75. Za dvojnu obiteljsku kuću sugerirana je mogućnost maksimalne tlocrtne projekcije od 150 m2, ali samo posrednom provedbom, dok neposrednom maksimalna tlocrtna projekcija za dvojne objekte ostaje 100 m2. Osim toga predloženo je da se minimalna parcela za smještaj višeobiteljskih stambenih objekata poveća na 400 m2. Savjet također smatra nužnim definiranje uvjeta za gradnju prizemnih objekata pratećih sadržaja unutar zone autokampova u naselju i zoni autokampa na Glavotoku, a otvrio je i vrata debati na temu višestambene izgradnje (isključivo POS-ovih stanova) u naseljima Kornić, Vrh i Salatići. Kolegij je nakon analize predstavljenog prihvatio dopune Savjeta koje, prema riječima gradonačelnika, konačno vode rješavanju nekolicine bitnih problema u Gradu Krku. Sastanak je nastavljen razmatranjem ponude tvrtke Lama d.o.o. iz Splita za nabavku serverske opreme sistemske hale koja osim novog servera uključuje antivirusni software, firewall, backup i switch. Spomenuta oprema vrijedna 85.539,46 kn jamčila bi red i zaštitu baze podataka Grada Krka. Kako je zakonska obveza Grada donošenje dokumenta kojim se planski regulira gospodarenje otpadom, Kolegij je razmotrio ponudu riječke tvrtke DLS d.o.o. za njegovu izradu. Poglavlja takvog plana, prema procjeni riječke tvrtke vrijednog 42.000,00 kn, mogli bismo sažeti na: mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, mjere upravljanja i nadzora odlagališta za komunalni otpad, popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališa, redosljed aktivnosti njihove sanacije, te izvore i visinu potrebnih sredstava za njezinu realizaciju. U nastavku razmotreno je izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o kakvoći mora županijskih plaža. Spomenuto je ispitivanje na otoku Krku u prošloj godini obuhvatilo 6 lokaliteta s ukupno 52 točke, a more je na 51 lokaciji - po pitanju kakvoće - ocjenjeno najvišom završnom ocjenom, dok je samo na jednoj kakvoća mora označena ocjenom dobar. U okvirima Upravnog odjela za komunalni sustav najprije je prihvaćena ponuda njivičke tvrtke Tehno-val d.o.o. za postavljanje vanjske rasvjete (četiri stupa s po dva reflektora) na dječjem igralištu u naselju Kornić. Međutim iz ponude vrijedne 59.920,00 kn, izdvaja se nabavka reflektora u ukupnom iznosu od 10.502,00 kn. U nastavku se raspravljalo o sadržaju novog ugovora o koncesiji za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta budući da sadašnjem koncesionaru ugovor istječe početkom lipnja 2010. godine. Tako se Upravni odjel za komunalni sustav najprije zadužuje da izradi podlogu s označenim svim parkirališnim mjestima u gradu koja se nalaze pod naplatom, nakon čega će uslijediti definiranje teksta samog natječaja. Novi koncesionar će kako doznajemo osim naplate parkirališnog mjesta putem automata Krčanima morati omogućiti i njegovo plaćanje SMS-om. Osim toga, nakratko je otvorena i tema naplaćivanja parkirališnih mjesta zimi, no po tom pitanju nije donesen konkretan zaključak. Kolegij je nastavljen predmetima imovinsko pravne službe, odnosno prihvaćanjem prijedloga zaključenja nagodbe u postupku Grada protiv Štefice Šćukanec iz Zagreba vezano uz ovršni postupak naplate komunalnog doprinosa. Ukupni dug ovršenika početkom veljače 2010. iznosio je 34.825,86 kn s glavnicom od 9.707,35 kn, i kamatom od 25.118,51 kn. Međutim prihvaćeno je zaključenje nagodbe na način da se iznos glavnice uveća za sadašnju eskontnu stopu HNB (9%) u čitavom periodu trajanja duga, tako da ukupan iznos duga s kamatom sada iznosi 25.399,65 kn. Na prijedlog Marice Depope za davanje u zakup bivše škole u naselju Skrpčići, i to prizemlja i prvog kata radi uređenja kult-etno-gastro-info kuće, potrebno je zatražiti mišljenje Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići. Analiziranje predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti započelo je odobravanjem participacije u visini od 4.500,00 kn za realizaciju krčke akademije ovisnosti na temu Ovisnost kod mladih - s posebnim naglaskom na prevenciju - koja će se 12. ožujka 2010. održati u Velikoj vijećnici Grada Krka. Ukupni troškovi ove akademije, čiju organizaciju potpisuje Klub liječenih ovisnika otoka Krka, iznose 15.000,00 kn. Obilježavanje 50. obljetnice opatijskog Fakulteta za menađment u turizmu i ugostiteljstvu, te 20. jubilarnog međunarodnog znanstvenog kongresa Kolegij je podržao iznosom od 1.000,00 kn. Studentu zagrebačkog FER-a Nenadu Trifunoviću kao voditelju projekta razvoja i izrade prve hrvatske autonomne ronilice odobreno je 2.000,00 kn. Također, Aleksandru Hrastu, dugogodišnjem voditelju Judo kluba Krk, odobreno je 4.000,00 kn za odlazak na dva velika međunarodna judo natjecanja u Varšavi i  Düsseldorfu gdje će se predstaviti kao sudac. Na samome kraju Kolegij je prihvatio sastav Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području otoka Krka čija je zadaća koordinacija aktivnosti svih društvenih subjekata povezanih s povećanjem sigurnosti i kvalitete života. Neke od tema koje će ovo tijelo zasigurno razmatrati su: povećanje sigurnosti djece i mladih, te prevencija maloljetničke delikvencije; prevencija naselja u obiteljima, kao i pomoć žrtvama nasilja; prevencija imovinskog kriminaliteta; javni red i mir; oblikovanje okoliša itd. Za članove Vijeća imenovani su: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Ivan Katalinić, načelnik Policijske postaje Krk, Mirko Baotić, pomoćnik načelnika za temeljnu policiju PP Krk, Vesna Juzbašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Đurđica Cvitkušić, ravnateljica SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk, Serđo Samblić, ravnatelj OŠ Fran Krsto Frankopan Krk, Ivan Vitezić, voditelj ispostave Državnog inspektorata u Krku, Ratko Gašparović, voditelj ispostave Doma zdravlja u Krku i Tonka Milanović Juretić, viša stručna savjetnica u općinskom državnom odvjetništvu Rijeka.

--------------------

27. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(08. veljače 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 27. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je razmatranjem predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Zavoda za tehničku mehaniku Tehničkog fakulteta u Rijeci kojem je odobreno 2.000,00 kn pomoći za kupnju znanstvene opreme vrijedne oko 665.000,00 kn nužne laboratoriju u kojem se ispituju čvrstoće konstrukcija. Udruzi Oris iz Zagreba odobreno je 2.500,00 kn za realizaciju trećeg dopunjenog izdanja kataloga izložbe Continuity of the Modernity koji će uz projekt Osnovne škole Fran Krsto Frankopan predstaviti i onaj Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. U nastavku, članovima Odbora za proglašenje sportaša otoka Krka za 2009. godinu imenovani su: Neven Dorčić (Općina Baška), Željko Španjić (Općina Dobrinj), Bernard Cvelić (Općina Malinska-Dubašnica), Mario Šivolija (Općina Omišalj), Elfrida Matuč Mahulja (Općina Punat), Davor Magaš (Općina Vrbnik) i Marinka Margan (Grad Krk). Odbor razmatra kandidature prispjele po javnom pozivu, te služeći se jasno definiranim kriterijima izabire klubove i pojedince kojima će na predstojećoj svečanosti biti dodjeljene nagrade i priznanja. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju pružanja hitne pomoći stanovnicima otoka Krka, i to od 01. siječnja 2010. pa sve do izdvajanja Hitne medicinske pomoći iz Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostave Krk ili do 31. prosinca 2010. ukolik se spomenuto ne realizira. Grad je potpisavši ovaj Ugovor pristao po stanovniku za pružanje hitne pomoći mjesečno izdvajati 1,75 kn, što znači da mjesečni izdatak za 5.491 stanovnika iznositi ukupno 9.609,25 kn. Građanskoj inicijativi otoka Krka odobreno je 1.000,00 kn potpore iz sredstava rezerve građanskih inicijativa za organizaciju tribine Lijekovi, cjepiva i zdravlje, koja bi se tijekom veljače - uz gostovanje dr. Lidije Gajski (autorice knjige Lijekovi ili priča o obmani) - trebala održati u gradu Krku. Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka odobreno je 2.500,00 kn za obnovu spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u mjestu Linardići. Kolegij je potom nastavljen raspravom o predmetima imovinsko pravne službe, odnosno prihvaćanjem prijedloga odluke o zamjeni parcele površine 790 m2 u vlasništvu Jelke i Stjepana Janeša iz Krka za parcelu površne 805 m2 u vlasništvu Grada Krka. Kako se obje parcele nalaze na području DPU Mali Kankul prihvaćena je zamjena u omjeru 1:1, dok se razlika u njihovoj povšini po m2 procijenjuje na 150 €. Nadalje, prihvaćen je sporazumni raskid Ugovora o zakupu zemljišta (deponija građevinskog materijala) s tvrtkom Roal d.o.o. iz Krka, a budući da otkazni rok zakupniku istječe 30. lipnja 2010. Upravni odjel za komunalni sustav zadužuje se da u njegovom trajanju pronađe alternativu postojećem gradskom deponiju. Na prijedlog Hrvatske pošte d.d. za davanje u zakup zamjenskog poslovnog prostora tijekom trajanja radova na preuređnju Poštanskog ureda u gradu Krku, Kolegij je zaključio da Grad u ovom trenutku na raspolaganju nema takvih prostora, no ukoliko se u međuvremenu koji oslobodi (obzirom da je u tijeku nekoliko ovršnih postupaka) predlagatelj će o tome biti pravovremeno obaviješten. Nastavak Kolegija donio je prihvaćanje prijedloga Savjeta za prostorno uređenje na temu koncepta Urbanističkog plana uređenja UPU 26-Dunat s time da se predloženo dopuni i nužnom minimalizacijom koeficijenata izgrađenosti (kig) i iskorištenosti (kis) za objekte sporta i rekreacije budući da se radi o uskoj zoni uz more koju je potrebno održati skladnom. Na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav Trgovačko komunalno društvo Ponikve d.o.o. oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju posljednje dionice Vodoopskrbe Šotoventa (gravitacionog cjevovoda Skrpčići - Glavotok). Nakon kratke rasprave zaključeno je kako su predlagatelji nezavisnih kandidacijskih lista, nadolazećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Krka, za njihovu pravovaljanost dužni prikupiti trideset potpisa. Na samome kraju zamjenik gradonačelnika, Čedomir Miler, članove Kolegija upoznao je s inicijativom Zanatsko trgovačkog obrta Mariolina iz Krka usmjerenom k očuvanju tradicije izrade ručno rađenih šurlica s ciljem da se putem organizirane edukacije i proizvodnje što većem broju ugostitelja, kao i samim kupcima, ponudi autohtoni krčki proizvod. Osim toga doznajemo kako će na predstojećem Gradskom vijeću biti prezentirana Studija izvodljivosti za gradsku optičku mrežu koja bi omogućavala priključivanje na Internet ili distribuciju TV signala visoke rezolucije.

--------------------

26. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(01. veljače 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 26. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegij započeo je analiziranjem zahtjeva novoosnovane Udruge Zlatni otok pjeva pristiglog na adresu Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti kojim se traži sufinanciranje revitaliziranog festivala Mladi otoka Krka pjevaju. Nakon kratkog dogovaranja zaključeno je prihvaćanje financijske potpore u iznosu od 10.000,00 kn (koja pokriva honorar voditeljskog para, razglas i najam dvorane) s time da se preostali izdaci pokriju iz proračuna ostalih otočnih Općina i turističkih zajednica. Festival Mladi otoka krka pjevaju, koji tradiciju vuče iz davne 1968., trebao bi se u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir održati 07. svibnja 2010. godine. Kolegij je nastavljen raspravom na temu predmeta imovinsko pravne službe u koje je prisutne uvela Radmila Živanović Čop. Tako je najprije prihvaćena odluka o produženju zakupa (po početnoj zakupnini od 65,26 €) poslovnog prostora u gradu Krku podružnici Hrvatske Demokratske Zajednice kojoj ugovor o zakupu ističe 03. veljače. Proučivši prijedlog tvrtke Oleal d.o.o. sa sjedištem u Puntu za davanje u zakup kamenog objekta izgrađenog na Dunatu radi prodaje asortimana predlagatelja, ponajprije kozmetike na bazi maslinovog ulja, Kolegij je zaključio da se u rješavanje predmeta mora uključiti Mjesni odbor Kornić, nakon čega će uslijediti određivanje zakupnine i provođenje javnog natječaja. Također, razmatrajući prijedlog Putničke agencije Molnar - Gabor d.o.o., sa sjedištem u Malinskoj, za davanje u zakup poslovnog prostora stare škole u Milohnićima radi obavljanja djelatnosti turističke agencije, zaključeno je da u odlučivanje traba uključiti i Mjesni odbor Milohnići. Povezano s već raspravljenim prijedlogom Erste Banke d.d. za konačnim rješavanjem problema ne funkcionirajućeg pristupa bankomatu nedaleko Vele place zaključeno je da se zakupnina njegova mjesta poveća za 20.000,00 kn zbog zakupa dodatnog prostora kojim bi se omogućilo nesmetano upravljanje bankomatom. Kolegij je potom zadužio Upravni odjel za komunalni sustav da na prostoru iza bankomata postavi odgovarajuću prepreku za parkiranje kako bi pristup bankomatu bio moguć 24 sata na dan. U nastavku odbijen je prijedlog Marije Prpić iz Krka za kupnjom parcele u Korniću - površine 290 m2. Također, odbijen je i prijedlog Bojana Matanića iz Kornića za zamjenom nekretnina, i to dva poljoprivredna zemljišta izvan zone gradnje u vlasništvu predlagatelja, za dvije zemljišne čestice manje kvadrature smještene u zoni gradnje naselja Kornić u vlasništvu Grada Krka. Naime, prijedlog je negativo riješen zato što Grad u ponuđenim česticama ne vidi interes za formiranje bilo kakve namjene ili djelatnosti. Osim toga doznajemo da je završen popis od stotinjek parcela na području Grada Krka koje će biti ponuđene u drugom natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao što je definiran i popis poslova koji se po tom pitanju imaju izvršiti do sjednice Gradskog vijeća, planirane za drugu polovicu veljače, poput izrade orto-foto dokumentacije, provjere je li koja od popisanih parcela u zoni gradnje ili terenskog pregleda zemljišta. U nastavku detaljno su razmotrani brojni prijedlozi izmjena Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i sugestije pravnih i fizičkih osoba. U okvirima rasprave o predmetima Upravnog odjela za komunalni sustav Lovačko društvo Kamenjarka iz Kornića oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za budući lovački dom u Korniću, a prihvaćen je i prijedlog Odjela za angažmanom vanjskog suradnika, geodetske struke, radi ovjeravanja i kontrole geodetskih elaborata, te prisutnost prilikom iskolčenja na terenu. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji Novog lista d.d. i Grada Krka oko zakupa stranica u Otočnom Novom listu - inače regionalnom mjesečnom prilogu. Novi list se ovim Ugovorom obvezuje osigurati pola stranice namijenjene objavljivanju informacija Grada Krka, dok se Grad po svakoj zakupljenoj polovici u svakom broju Otočnog Novog lista obvezuje platiti 1.250,00 kn. Osim toga, Grad je podržao prijedlog privatno-javnog partnerstva na projektu Događanja na platou ispred aneksa Robne kuće Krk. Riječ je o projektu kojem je cilj osmisliti ciklus događanja što će oživjeti atraktivnu lokaciju u središtu grada, privući posjetitelje izvan glavne turističke sezone, tematskim događanjima zadovoljiti potrebe najmlađih, specjaliziranim sajmovima uvrstiti Krk na kartu poznatih sajamskih gradova, obogatiti turističku ponudu, te podijeliti organizaciju i prihode između partnera iz javnog i privatnog sektora (Grada Krka, Obrta Capri, TZ-e Grada Krka, Vecle d.o.o. i Quanariusa d.o.o.). Planirano je da projekt čine tri zasebna programa: Sajm antikviteta, Sajm dječjih igračaka i Adventski sajma. Na samome kraju udovoljeno je zamolbi Nakladničko-trgovačkog društva Mato Lovrak d.o.o. iz Zagreba za kupnjom luksuzno opremljene dvosveščane monografije (s ukupno 2258 str.) - Gradovi i općine Republike Hrvatske - po cijeni od 1.000,00 kn. Rad na spomenutoj monografiji započeo je 2000., a na projektu je radilo gotovo 3000 suradnika, 68 muzeja, tri državna arhiva, tri nadbiskupije i dvije biskupije.

--------------------

25. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(25. siječnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 25. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni Kolegiji započeo je razmatranjem predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako je najprije prihvaćena zamolba Jadranke Mrakovčić iz Krka za sufinanciranjem roditeljske uplate za dječji vrtić u Puntu. Visina participacije Grada iznosi 929,00 kuna, odnosno 2/3 ekonomske cijene. U nastavku prihvaćen je prijedlog Doma mladih Rijeka za sufinanciranjem akcije Prvi koraci u prometu namijenjene učenicima prvih razreda osnovne škole. Ukupna cijena ove edukacije koju provode djelatnici riječkog Doma mladih u suradnji s policijom Primorsko-goranske županije iznosi 1.325,00 kn (iliti 25,00 kn po djetetu). Također, planirano je da ova već tradicionalna akcija u kojoj sudjeluje pedeset i pet prvašića bude 16. i 17. veljače održana u gradu Krku, a 18. veljače 2010. u Vrhu. Za potrebe realizacije izložbe plakata na temu pučke glazbe otoka Krka koja će biti postavljena u Hrvatskom kulturnom centru pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Londonu između 12. i 28. veljače 2010. Centru za kulturu Grada Krka odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. Plakate potpisuju Marijo Depicolozuane iz Krka i Sabina Barbiš iz Malinske, a cilj ovog projekta, teškog 131.000,00 kn, možemo sažeti na promociju grada i otoka Krka kao jedinstvene turističke destinacije bogate tradicijske i kulturne baštine. Udruzi za razvoj i unaprijeđenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom pomognuto je iznosom od 1.000,00 kn za kupnju aparata s pripadajućom opremom vrijednog 24.721,99 kn, a namijenjenog djeci s velikim govornim smetnjama. U okvirima pitanja imovinsko-pravne službe odbijen je prijedlog Darka Mršića iz Linardića za postavljanjem kioska namijenjenog prodaji brze hrane na privatnoj parceli u uvali Vela Jana. Osim toga, na prijedlog Obrta Mateo d.o.o. (J. J. Strossmayera 27) iz Krka za smanjenjem mjesečne zakupnine poslovnog prostora koja trenutno iznosi 893 €, Kolegij je zaključio da se sklopi aneks postojećeg ugovora (s mjesečnom zakupninom vrijednom 649 €) za narednih šest mjeseci - do donošenja nove Odluke o zakupu poslovnih prostora. U nastavku Kolegija razmotreno je, a potom i prihvaćeno Izvješće o prethodnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Vrh, na kojoj su unatoč velikom broju odaslanih poziva sudjelovali tek članovi Mjesnog odbora. Kako su, temeljem dostavljenih dokumenata, Ivanka i Milan Bobetko (Galija 10) dokazali da na području Grada Krka neprekidno borave već deset godina, zaključeno je da im se temeljem Odluke o komunalnom doprinosu isti obračuna s popustom. Nastavak sastanka donio je usvajanje dorađene verzije Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka koji će prije objave u službenom glasilu doživjeti još jednu stilizaciju. Kolegij je također prihvatio i prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji Grada i Poliklinike Ivaniš, primarijusa dr. Nikole Ivaniša, iz Rijeke kojim se realizira program ugovaranja zdravstvene zaštite - točnije ultrazvučnih pretraga - Poliklinike Ivaniš za stanovnike Grada Krka. Godišnja naknada spomenutoj poliklinici za pružanje neograničenog broja ultrazvučnih pretraga iznosi 19.500,00 kn. Zaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji Grad Krk se obvezao Radiju otok Krk u 2010. godini iz proračuna osigurati sredstva za financiranje redovite djelatnosti u iznosu od 50.000,00 kn. U nastavku prihvaćen je prijedlog Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk da se zaposle tri spremačice iz Krka koje bi poslove čiščenja obavljale jeftinije i kvalitetnije od servisa Luksor s kojim vrtić surađuje od 02. listopada 2009. Angažman Luksora na obavljanju poslova čišćenja vrijedi 25.215,00 kn mjesečno, dok bi ukupni mjesečni troškovi za tri spremačice iznosili 17.140.00 kn. Na samom kraju Kolegija zamjenik gradonačelnika, Čedomir Miler, potvrdio je da su prve dvije faze uvođenja ISO-a (edukacija i analiza postojećeg stanja) uspještno dovršene, te kako je na redu ulazak u treću koja podrazumjeva izradu dokumentacije. Osim toga doznajemo da je Grad pristupio riječkoj Udruzi Cezar osnovanoj s ciljem unaprijeđenja energetske učinkovitosti, smanjenja svjetlosnog zagađenja i upotrebe obnovljivih izvora energije u javnoj rasvjeti.

--------------------

24. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(18. siječnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 24. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, predstojnik ureda Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni kolegij otvoren je analiziranjem predmeta Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, što ih je okupljenima predstavio pročelnik Anton Malatestinić. Tako je najprije razmotrena zamolba Krčke udruge ovčara Ponikva za sufinanciranjem kupnje električnih pastira radi nužne zaštite stoke od divljih svinja. Budući da je za kupnju jednog električnog pastira uz pripadajuću mu opremu, kojom se može realizirati potpuna zaštita ugroženog terena, potrebno izdvojiti 7.762.80 kn, nakon kratke rasprave, odlučeno je da se iz gradskog proračuna podmire troškovi vezani uz kupnju samog električnog pastira (Secur 300) u iznosu od 2.110.50 kn za svakog od petnaest u zamolbi potpisanih ovčara. Potom je razmotren zahtjev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka za financiranjem asistenta u nastavi zato što je u prvi razred upisan učenik s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja čije teškoće sukladno novom Pedagoškom standardu zahtijevaju njegov angažman. S obzirom da Grad Krk nije osnivač osnovne škole financiranje takvog asistenta trebala bi podmiriti Primorsko-goranska županija, no kako ona za prvo polugodište nije preuzela svoju obvezu, Kolegij je zaključio da se njegovo financiranje iz proračuna Grada produži tek do 31. ožujka 2010. godine. Osim toga doznajemo da ubrzo započinje pripremanje manifestacije Sportaš otoka Krka, koja će se, u proljeće, ove godine održati u gradu Krku. Podjela priznanja najboljim otočnim sportašima, prema raspravljenom planu, trebala bi biti organizirana u velikom holu krčke osnovne škole. U nastavku Kolegija, nakon izlaganja Ines Galjanić, više stručne referentice za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, zaključeno je da se, sukladno mišljenju opatijske firme Geoprojekt d.d. i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odgodi priključenje parcele u vlasništvu Dinka i Mirka Mrakovčića na komunalnu infrastrukturu, i to do donošenja novog Urbanističkog plana uređenja područja Dunat. U okvirima Upravnog odjela za komunalni sustav najprije je raspravljena zajednička zamolba Hrvatske pošte i Fine za postavljanjem parkirne rampe na prostoru iza zgrade Hrvatske pošte. Kolegij se, nakon kratke analize opisanog, složio da parkirna lampa bude postavljena u nastavku zida kotlovnice. Nadalje odgođen je zahtjev Vilima Vasilića za priključenjem poljoprivrednog zemljišta - maslinika - na vodu dok se ne donese izmjena Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za čiju je pripremu zadužen predstojnik ureda Grada Krka - Marinko Bajčić. Realizacija zahtjeva Marije i Vjekoslava Šamanića za sanacijom dijela Omišaljske ulice u gradu Krku zbog slijevanja velike količine oborinskih voda u njihovo dvorište odgađa se radi još jedne analize postojećeg stanja. Prema navodu Čedomira Milera, zamjenika gradonačelnika, ubrzo bi trebao biti definiran natječaj za davanje u zakup nove grupe poljoprivrednih čestica u državnom vlasništvu. U nastavku, Turističkoj zajednici Grada Krka odobren je zahtjev za postavljanjem staklom zaštićene oglasne ploče. Kolegij je konačno završio raspravom na temu radnog prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka koji bi uskoro trebao biti i usvojen. Riječ je o dokumentu kojim se utvrđuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, poslovi koji se u njemu obavljaju, način planiranja poslova, broj potrebnih djelatnika, te opis njihovih poslova i zadaća.

--------------------

23. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(11. siječnja 2010.)

U uredu gradonačeknika održan je 23. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, viša stručna referentica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dina Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Prvi ovogodišnji Kolegij započeo je analizom financijskih zahtjeva pristiglih na adresu Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti. Tako je najprije raspravljena molba Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranjem koncerta održanog u tamošnjoj župnoj crkvi, čiju je organizaciju Grad Krk pomogao iznosom od 2.000,00 kn. Osim toga humanitarna akcija Caritasa Krčke biskupije - Za tisuću radosti - podržana je istim iznosom. U nastavku sastanka prihvaćen je zahtjev Povijesnog društva otoka Krka za refundiranjem godišnjeg troška najma arhivskog prostora u visini od 4.900,00 kn. Nakon što su na adrese petnaest krčkih udruga proslijeđeni upitnici pomoću kojih je moguće barem približno definirati karakteristike prostora potrebnih za njihovo djelovanje, ispunjeno je pristiglo devet obrazaca. Sve udruge koje su dostavile riješene upitnike nužnom smatraju prostoriju za vježbanje ili probe, dok šet udruga treba i kancelarijski prostor, odnosno prostor za održavanje sastanaka upravnog odbora. Analiza rezultata ovog upitnika tako predstavlja prvi korak u konačnom definiranju projekta adaptacije negdašnje zgrade dječjeg vrtića koja će na katu okupiti dvije veće i jednu nešto manju dvoranu, garderobu i sanitarije, a u prizemlju nekolicinu kancelarijskih prostora i spremište. Rasprava na ovu temu rezultirala je zaključkom da se što prije angažira projektant koji će na temelju postojećeg stanja i obrađenih rezultata upitnika predložiti nekoliko alternativnih rješenja adaptacije objekta s naglaskom na činjenicu da se iz ekonomskih razloga što je više moguće sačuva postojeće stanje. Rješavanje predmeta Upravnog odjela za komunalni sustav započelo je analizom zamolbe Ivanke i Milana Bobetka iz Krka (Galija 10) za plaćanjem komunalnog doprinosa (temeljem članka 8. stavka 1. podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu) na dogradnju njihova objekta iako spomenuti prebivalište u gradu Krku imaju tek od 26. studenog 2002. godine. No s obzirom na tvrdnje da u gradu stanuju od 1997., Kolegij smatra nužnim dostavljanje dokumenta kojim mogu dokazati taj iskaz. U nastavku prihvaćen je zahtjev obrta Iskopi i prijevoz Slavuj u vlasništvu Slavka Hudorovića iz Omišlja za produženjem roka izvođenja radova na uređenju pješačke zone u gradu Krku (potez: krušija-veliki park-koprivić) zbog loših vremenskih uvjeta i odrađivanja dodatnih poslova. Tako je krajnji rok, prema odluci Kolegija, prebačen na 31. siječnja 2010. godine. Nastavak sastanka donio je raspravu o sporazumnom prekidu Ugovora između Grada Krka i ogulinske firme za geodeziju, projektiranje i zastupanje GEO-ing d.o.o. kojim je bila dogovorena izrada geodetskih parcelacijskih elaborata za potrebe formiranja ulica prema Detaljnom planu uređenja dijela područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića, te Detaljnom planu uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Kako je GEO-ing d.o.o. do sada uspio dovršiti određenu količinu poslova nakon dostavljanja podataka o odrađenom Grad će podmiriti ispostavljene račune, te što prije krenuti u prikupljanje i analizu novih ponuda. Značajan dio Kolegija protekao je u analiziranju zaključka sa 4. sjednice Savjeta za prostorno uređenje koja je sazvana zbog nužnog debatiranja na temu idejnog rješenja Sportskog centra Krk. Održan Savjet tako smatra da je realizacija predloženog rješenja upitna koliko zbog njegove ekonomske (ne)isplativosti toliko i zbog manjka zainteresiranosti potencijalnih privatnih partnera. Naime, Savijet se slaže da je teško očekivati mogućnost pronalaženja zainteresiranih privatnih partnera koji bi na takvoj lokaciji imali interesa graditi stanove čijom bi prodajom mogli zadovoljiti vlastite interese kao i interese Grada za uređenjem samog centra. Nadalje, predlaženo je da se s ciljem očuvanja prostora namijenjenog sportu planiranje stambenih objekata predvidi u stambenoj zonu u kojoj Grad ima vlastite parcele. Kolegij je na znanje prihvatio zaključak Savjeta, a do raspisivanja javne rasprave za novi Urbanistički plan uređenja naselja Krk - nakon razmatranja eventualnih inicijativa i savjetovanja sa stručnjacima za javno-privatno partnerstvo - znati će se u kojem će smjeru krenuti priča o Sportskom centru Krk. Ovotjedni sastanak završio je prihvaćanjem podrške u iznosu od 10.000,00 kn upućene Projektu praćenja populacije bjeloglavih supova i edukacije lokalnog stanovništva o potrebi njihove zaštite kojeg je pokrenula Javna ustanova Priroda koja djeluje u okvirima Primorsko-goranske županije. Ova financijski zahtjevna inicijativa obuhvaća izlaske brodom za tim stručnjaka u razdoblju od siječnja do lipnja 2010., troškove opreme, te izradu izvješća o stanju i stabilnosti populacije bjeloglavih supova na području Kvarnera kao jedine preostale populacije ove zaštićene vrste na području Hrvatske. Aktivnost praćenja stanja bjeloglavih supova biti će dopunjena edukativnim radionicama na Krku i Cresu, izdavanjem materijala o mjerama zaštite i pravilima ponašanja, kao i pripremom pravilnika o unutarnjem redu četiri ornitološka rezervata na Krku, Prviću i Cresu.