Gradska poduzeća i Ustanove grada

I. GRADSKA PODUZEĆA

1. PONIKVE KRK
- trgovačko komunalno društvo d.o.o.

Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon: 00385 (0)51 654 666
Fax: 00385 (0)51 654 606
E-mail: ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr

 

2. VECLA
- gradsko trgovačko društvo za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Adresa: Lukobran 5, 51 500 KRK
Telefon: 00385 (0)51 221 316
Fax: 00385 (0)51 880 032
Gsm: 00385 098 491 309
E-mail: vecla@inet.hr
Radno vrijema: radnim danima od 07.00 do 15.00 sati
Direktor: Nedjeljko Dunato

--------------------

II. GRADSKE USTANOVE

1. CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- ustanova za djelatnosti iz područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Adresa: Trg Sv. Kvirina 1, 51500 Krk
Telefon i fax.:  00385 (0)51 220 041
E-mail: kultura@gradkrk.net
Ravnateljica: Maja Parentić

2. NARODNA KNJIŽNICA
Adresa: Kvarnerska 23, 51 500 KRK
Telefon: 00385 (0)51 221 149
Ravnateljica: Ivančica Justinčić

3. DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Telefon - centrala: 385 (0)51 667 141
Telefon - računovodstvo: 385 (0)51 667 145
E-mail:
dvfk-krk@ri.t-com.hr
Matični broj: 3033384
Ravnateljica: Irena Žic - Orlić

4. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA
Adresa: Stjepana Radića 11, 51 500 KRK
Telefon: 00385 (0)51 221 008
Fax: 00385 (0)51 222 549
E-mail: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr
MB: 1476726
Žiro-račun: 2402006-1100108273
Zapovjednik: Dinko Petrov