Sjednice Gradskog vijeća (2013.)

25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(29. siječnja 2013.)

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 29. siječnja 2013. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. prosinca 2012. godine.

02. Prijedlog Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Pitanja i odgovori.