Članovi MO Milohnići

 Rade Barić (predsjednik)

 Branislav Toljanić (član)

 Slavko Galović (član)

 Kristijan Zec (član)

 Ivan Zec (član)
 

Konstituirajuća sjednica MO Milohnići
 

Članovi MO Milohnići u društvu gradonačelnika Grada Krka Darija Vasilića i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka Marinka Bajčića