Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinica lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

 --------------------

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka

--------------------

Sastav Gradskog vijeća:
Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika  koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Mandat gradskih vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine. Gradsko vijeće Grada Krka čini 15 vijećnika.

Članovi Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju od 2009. do 2013. godine:

Predsjednik:
Josip Staničić, koalicija PGS/SDP/HSLS

Potpredsjednik:
Slavko Brusić, HDZ

Članovi:
Josip Staničić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Serđo Samblić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Josip Mrakovčić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Neven Hržić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Danijel Brozić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Lucija Petrak, koalicija PGS/SDP/HSLS
Tina Mrakovčić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Milan Žužić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Darinka Brusić, koalicija PGS/SDP/HSLS
Franjo Volarić, HNS
Radovan Kosić, HNS
Slavko Brusić, HDZ
Zvonimir Krajinović, HDZ
Svjetlana Volarić, nezavisna lista Svjetlane Volarić
Miljenko Milohnić, koalicija HSS/HSP