Odluke (komunalno gospodarstvo)

Plan raspodjele sredstava spomeničke
rente za 2012. godinu
(22. ožujka 2012.)

--------------------

 Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine
(22. prosinca 2011.)

--------------------

Plan raspodjele sredstava spomeničke
rente za 2011. godinu
(25. studenog 2011.)

--------------------

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Krka
(11. ožujka 2011.)

--------------------

Odluka o visini spomeničke rente Grada Krka
(22. studenog 2010.)

--------------------

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Krka
(22. studenog 2010.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu
(30. lipnja 2010.)

--------------------

Odluka o komunalnim djelatnostima na
području Grada Krka
(6. svibnja 2010.)

--------------------

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

(26. kolovoza 2009.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

(26. kolovoza 2009.)

 --------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
(Službene novine PGŽ broj 39/05)
(14. travnja 2006.)

--------------------

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene
komunalnih usluga

(27. prosinca 2005.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi

(03. studenog 2005.)

--------------------

Odluka o vrijednosti boda B za izračun
komunalne naknade
(03. studenog 2005.)

--------------------

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih
usluga - pročišćeni tekst - 2005. godine

(28. prosinca 2004.)

 --------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
plaćanja i visini cijene komunalnih
usluga - pročišćeni tekst

(28. prosinca 2004.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
plaćanja i visini cijena komunalnih
usluga - pročišćeni tekst

 (28. prosinca 2004.)

--------------------

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju davanjem
koncesije
(22. prosinca 2004.)

--------------------

Odluka o komunalnom doprinosu
(22. prosinca 2004.)

--------------------

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

(12. studenog 2004.)

--------------------

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz otpada

(12. studenog 2004.)

--------------------

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

(12. studenog 2004.)

--------------------

Odluka o dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini
cijena komunalnih usluga

(02. srpnja 2004.)

--------------------

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije

(28. svibnja 2004.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

(19. svibnja 2004.)--------------------

Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
(25. ožujka 2004.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
plaćanja i visini cijena komunalnih
usluga - Pročišćeni tekst 2004 br. 45/s-1/03

(09. ožujka 2004.)

--------------------

Pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja i visini
cijene komunalnih usluga

(29. prosinca 2003.)

--------------------

Odluka o usvajanju Programa Ekološki zasnovan
sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na
otoku Krku

(25. srpnja 2003.)

--------------------

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi
(18. ožujka 2003.)

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi

(24. srpnja 2002.)

--------------------

Odluka o komunalnoj naknadi
(14. prosinca 2001.)