II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
korištenje i namjena površina

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
infrastrukturni sustavi i mreže

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
uvjeti korištenja i zaštite prostora (3A)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
uvjeti korištenja i zaštite prostora (3A1)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
uvjeti korištenja i zaštite prostora (3B)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Lakmartin, Muraj, Kornić

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Vrh, Kosići, Salatići

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Poljica, Nenadići, Bajčići

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Brozići, Brusići, Žgaljići, Kapovci

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Brzac, Milohnići, Linardići

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Pinezići, Skrbčići

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka:
građevinska područja - Vela Jana

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

--------------------

Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Krka