Vecla d.o.o.

Osnovne djelatnosti:

1. Komunalne djelatnosti na području Grada Krka:
- čišćenje i uređenje grada
- plaže
- zelene površine

2. Lučke djelatnosti u lukama na području Grada Krka:
- luka Krk (45°10,6'N - 14°34,6'E)
- luka Vela Jana (45°03,7'N - 14°27,2'E)
- luka Sv. Fuska (45°02,4'N - 14°29,0'E)
- luka Dunat (45°02,2'N - 14°37,6'E)

3. Tržnice na malo u Krku

--------------------

>> cjenik vezova turističke djelatnosti (.jpg)