Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela (komisije i stalni odbori) Gradskog vijeća Grada Krka su:

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, - dopuna naziva
 3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
 4. Odbor za komunalno gospodarstvo,
 5. Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
 6. Odbor za proračun i financije,
 7. Odbor za poduzetništvo i obrtništvo,
 8. Odbor za turizam,
 9. Odbor za poljoprivredu,
 10. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,
 11. Odbor za društvene djelatnosti,
 12. Odbor za razvoj mjesne samouprave,
 13. Odbor za ravnopravnost spolova.

--------------------

 

Radna tijela (komisije i stalni odbori) osnovani su Poslovnikom Gradskog vijeća.