Gradsko poglavarstvo

Gradsko poglavarstvo obavljalo je prije lokalnih izbora, održanih 17. svibnja 2009. godine, izvršne poslove lokalne samouprave i državne poslove povjerene mu zakonom, a njegovim ukidanjem sukladno izmjenama Zakona o lokalnoj i regionalnoj samupravi izvršno tijelo vlasti postaju (neposredno izabrani) lokalni čelnici.