Sjednice Gradskog vijeća (2007.)

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (18. prosinca 2007.)

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 18. prosinca 2007. (četvrtak) u 17.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:
 
01. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 29. studenoga 2007. godine

02.
a)  Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2007. godinu

03. Prijedlog Smjernica o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Grada Krka za 2008., 2009. i 2010. godinu

04. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2008. godinu s prijedlozima Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

05. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2008. godinu

06. Prijedlog Programa razvoja Grada Krka (Strateški i Programski dio)

07. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku

08. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini

09. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

10. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka

11. Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2008. godinu

12. Pitanja i odgovori

--------------------

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (29. studenog 2007.)

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 29. studenoga 2007. (četvrtak) u 18.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  28. rujna 2007. godine.

02. Prijedlog Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka.

03. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini.

04. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

05. Prijedlog Odluke o upravljanju i održavanju tržnice na malo.

06. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove "Narodna knjižnica Krk".

07. Prijedlog Zaključka outvrđivanju suca porotnika Županijskog suda u Rijeci.

08. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Općinskog suda u Krku.

09. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga mrtvozornika za područje Grada Krka.
 
10.
  Pitanja i odgovori.

--------------------

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. rujna 2007.)

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 28. rujna 2007. (petak) u 18.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  5. srpnja 2007. godine.

02. Usvajanje Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije.

03. Izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine.

04. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.

05. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.

06. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela poslovne  "Zone 29" na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

07. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja kompleksa RED u  "Zoni 29" na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

08. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

09. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka.

10.  Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost  spolova.

11.  Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada krka za 2006. godinu.

12.  Pitanja i odgovori.

--------------------

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (05. srpnja 2007.)

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 05. srpnja 2007. (četvrtak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. svibnja 2007. godine.

02. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku.

03. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk.

04. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.
     
05.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Narodna knjižnica Krk”.

06. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za popis birača.

07. Pitanja i odgovori.

--------------------

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (30. svibnja 2007.)

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 30. svibnja 2007. (srijeda) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 29. ožujka 2007. godine.

02. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2006. godinu.

03. Prijedlog Programa ukupnog razvitka Grada Krka.

04. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

05. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

06. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Eko – stožera Grada Krka.

07. Pitanja i odgovori.

--------------------

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (29. ožujka 2007.)

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 29. ožujka 2007. (četvrtak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  16. veljače 2007. godine.

02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2006. godinu i siječanj 2007. godine.

03.
a) Izvješće o stanju u prostoru za Grad Krk za razdoblje od 2003. do 2007. godine.
b) Prijedlog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2007. do 2011. godine.

04. Izvješće Godišnjeg programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Krka za 2006. godinu.

05. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu.

06. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

07. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.

08. Pitanja i odgovori.

--------------------

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (16. veljače 2007.)

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 16. veljače 2007 . (petak) u 18.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika 10 sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 15. prosinca 2006.

02. Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka. Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo

03. Razmatranje prijedloga Idejnog arhitektonskog rješenja "Novi trg u Krku" (plato između Malog parka, Ulice S. Radića i robne kuće Krk)

04. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Gada Krka. Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo

05. Pitanja i odgovori