Prostorni planovi (2008.)

Objavljeni podaci iz prostornih planova su informativni. Upravni akti izdaju se na temelju izvornika prostornih planova!

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 15 - dio naselja Žgaljići

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 25 - kamp Glavotok (T3)

--------------------

Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja Zona 26 u gradu Krku

--------------------

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja UPU 23 - Torkul

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 26 - Dunat

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 24 - Glavotok

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 23 - Torkul

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 5 - Vrh

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 2 - Kornić

--------------------

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 1 - Krk

--------------------

Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja
areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području
Garbecaj u gradu Krku

--------------------

Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja
areala Pahlić-Marušić u Zoni 21 na području
Kartec u gradu Krku

--------------------

Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja
areala Tljanić-Karabaić-Grdinić u Zoni 34 na području Garbecaj u gradu Krku

--------------------

Odluka o usklađenju Detaljnog plana uređenja
Turči - visoka zona u gradu Krku

--------------------

Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog
plana uređenja naselja Krk

--------------------

Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk