Gradska glazba Krk

Gradska glazba Krk jedna je od najstarijih udruga na otoku Krka a vjerojatno i šire. Njena duga i bogata prošlost seže još u 19. stoljeće. Iako nema pisanog dokumenta koji bi sa sigurnošću potvrdio točan datum njenog osnutka, prema dostupnim zapisima pohranjenim u Talijanskom državnom arhivu u Trstu zaključuje se kako je unatoč tome što se iz  pojedinih povijesnih i arhivskih materijala razaznaje kako je krčka limena glazba spominjana još 1820. godine, najvjerojatnija godina formalnog osnutka glazbe ipak 1832. Tijekom dugih godina njenog postojanja, voditelji tadašnje Limene glazbe bili su uglavnom lokalni učitelji i orguljaši, a krajem 19. stoljeća voditeljima glazbe postaju domaći ljudi, naročito iz obitelji Grego i Udina. Valja naglasiti kako je obitelj Udina od osnutka glazbe pa do današnjih dana uvijek imala nekog svog predstavnika u glazbi, a tako je i danas. 1905. godine dolazi do rascjepa u samom orkestru a na inicijativu tadašnjeg krčkog biskupa dr. Antuna Mahnića formirana je i prva Krčka hrvatska limena glazba pod vodstvom Josipa Udine. Zbog tadašnjih političkih prilika glazbi se zabranjivao rad, a dodatne su neprilike donijele i kasnije godine kada je zbog iseljavanja glazbenika talijanske narodnosti sastav glazbe bitno oslabljen. 

 

Nakon 1945. godine glazba se ponovo aktivira i igra značajnu ulogu u društvenom i kulturnom životu grada i otoka Krka. Nakon kraćeg prekida, 1992. godine dirigentsku palicu od Antona Udine preuzima prof. Ivo Čargonja iz Rijeke koji unosi mnoštvo noviteta u repertoar kojeg današnja Gradska glazba izvodi ali i školuje mnoge mlade Krčane koji danas čine okosnicu Gradske glazbe Krk. Danas je tako sa svojih 35 članova glazba brojnija no ikad. Svake godine krčki puhači održe nekoliko desetaka koncerata, posebice tijekom ljetne sezone kada su uistinu neizostavni dio ukupne kulturne i zabavne ponude grada Krka. Glazba je gostovala širom Hrvatske, a nerijetko je Krk predstavljala i na brojnim kulturnim manifestacijama u inozemstvu.

Sjedište: Vela Placa 1, 51500 Krk
Predsjednik: 
Mladen Trinajstić 
Potpredsjednik: Saša Udina